Cập nhật: 03/10/2022 19:49 GMT+7
e00exed81xf92fx12fc3x16e1ax15608x134a8x15950x10726xX7x15899x16a96x11718x172c3x10ceex10d27xX5x125e2xXax16817xXcx132e4x11730x11427xf396xX3xXexfe35xX14xX15xe900xX17xX3x14013xXdx1464bxX17xX3xXexX1x162d3xX4x119fdxX3xX20x15d1dxX3xX17x179aaxX17x14390xX3xXbxX1x1501dxX17xX31xX3xX4xX1x12c5fxX15xX3xX4xX1x1210dxX6xX3xX4xX1xX3bxX15xX0x17744xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118fbxX10xX6x125c7xXaxX12x1044cxX31x1380axX15xX3x17271xX48xX2x16b26xX29xX3x1367bxX1xX35xX17xX31xX3x10fadx11026xX17xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX68xX1xX35xX17xX31xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX1xX3bxX15xX3x17035xX5fxX3xX4xX27xX14xX3xX17x14d3dxX17xX3xX4xX27xX14xX3xX1x106b1xX3x15c78xX68xX6exX6exX6ex11560xX6exX5dxX6exX57x16902xX3xX6ex13e2cxX17xX31xX3xX6xX17xX3xXex11941xX17xX1xX3xXexf93exX3xX4xX1xX27xX4xX3xX4xX1x164d5xeae5xX17xX31xX3xXexX1axf854xX17xX1xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX1xX27xX4xX29xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX14xfac7xXexX3xX8cxX1dxX3xX68xX6exX6exX6exX29xX3xX6exX5dxX6exX57xX3xX8cxX5fxX3xXexX1axX6x168a8xX3xXex14f3axX17xX31xX3xXbxX1xXc1xXc2xX17xX31xX3xXexXdx14ee6xX17xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xXexX94xXdxX3xX4xX1x11170xX3xXexX94xXdxX3xX1xX14xX15xX112xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x140fdxXc2xX17xX3xX8cxX5fxX3xX6ex1191ex11c7fxX3x17569xX1xX16xX3xX17xX1x11d9exX17xX3xX20xeb3dxX3xX17xXdxX112xX140xX3x13dd5xX2xX3xX17xX2fxX140xX3xX5dxX31xX5fxX15xX3xXexX102xX5fxX17xX3xX5axX148xX17xX3xX68xX6exX6exX6exX3xX9ex12c7exX48xX2xX65xX48xX153xX65xX65xX2x14481xX16exX48xX2xX65xX48xX153xX65xX153xX153xXa8xff00xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX102xX17xXaxX12xX0xXdxX140xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX17xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf0bdxXdxX5axXexX1xfd58xX3xX2xX65xX65xX65xXbx12669x12301xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1bcxX3x103e4x12964xX1cfxXbxX1c3xX1c4xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX48xX48xX4xX182x14024xX6xX102xXbxX1xX14xXexX1xX102xX182xX8cxX17xX48xX5axX10xX7xX20xXexX102xXbxX48xX17xX10xX1b7xX7xX48xX153xX153xX16exX65xX48xX2xX2xX2xX5axX2xX2xX1cfxX16ex16da4xX16exX1cexXexX153xX62xX1cexX5xX16exX177xX62xX65xX206x172a5xX213xX1cexX213xX1cexX206xX177xX2xX16exX1cfxe1c4xX153xX153xX1cexX65xX2xX65xX182xf244xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX1xX27xX4xX29xX3xX20xX2cxX3xX17xX2fxX17xX31xX3xXbxX1xX35xX17xX31xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX1xX3bxX15xXaxX3xX1b7xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX65xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX1cexX1cfxX1cfxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX102xX17xXaxX12xf9c1xX94xXdxX3xX5axXdxX112xX17xX3xX68xX1xX35xX17xX31xX3xX6exX6fxX17xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX68xX6exX6exX6exXa3xX6exX5dxX6exX57xX3xX6exXabxX17xX31xX3xX6xX17xX3xXexXb3xX17xX1xX3xXexX1axX6xX102xX3x13271xX14xX5fxX3xXexX94xXdxX3xXexX1axXc1x14c26xX17xX31xX3xXcxX57xX6exX137xX3xX68xX1x165cbxX3xX142xX1xX16xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15975xX102xX5axX15xXaxX12xXcxX94xXdxX3xX1dfxX14xXb8xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX3x13aeaxX3xXcxX1axXc1xX2d8xX17xX31xX3xXcxXdx114d8xX14xX3xX1x171b7xX4xX3xXcxX148xX17xX3xe554xXdxX17xX1xX177xX3xX1xX14xX15xX112xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX137xXc2xX17xX3xX8cxX5fxX3xXcxX1axXc1xX2d8xX17xX31xX3xXcxX57xX6exX137xX3xX68xX1xX2e3xX3xX142xX1xX16xX177xX3xX1xX14xX15xX112xX17xX3xX6exX13fxX140xX3xX142xX1xX16xX29xX3xX4xX3bxX17xX3xX1dfxX9cxX3xX6exX6fxX17xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX68xX6exX6exX6exXa3xX6exX5dxX6exX57xX3xe798x17951xX3xXbxX1xXb8xX3xX1dfxXdxX22xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX2cdxX14xX15xX3xX380x123a8xX17xX1xX3xX4x168bcxX6xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX14xXebxXexX3xX8cxX1dxX3xX68xX6exX6exX6exX3xX8cxX5fxX3xX6exX5dxX6exX57xX1c4xX3xXexX1axX6xX102xX3xX380xXb8xXdxX29xX3xX1xXc1x14502xX17xX31xX3xX5ax13db8xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX1xX27xX4xX29xX3xX20xX2cxX3xX17xX2fxX17xX31xX3xXbxX1xX35xX17xX31xX3xX4xX1xX3bxX15xX29xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX8cxX5fxX3xXexXb8xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX102xX94xXexX3xX380xX9cxX17xX31xX3xXexX1axX6fxXdxX3xX17xX31xX1xXdxX112xX140xX3xXexX1x1792bxX4xX3xXexX22xX3xX4xXabxX17xX31xX3xXexX3bxX4xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX1xX3bxX15xX29xX3xXexX1xX102xX3bxXexX3xX17xX94xX17xX3xX4xXc2xX3xX1dfxX6fxX17xX3xX380xX22xX17xX3xXexX102xX5fxX17xX3xXexX1xX31exX3xX4xX3bxX17xX3xX1dfxX9cxX29xX3xX31xXdxX3bxX102xX3xX8cxXdxX16xX17xX3xX8cxX5fxX3xX1xX322xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX1xX5fxX3xXexX1axXc1xX2d8xX17xX31xX182xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX102xX17xXaxX12xX0xXdxX140xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX17xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX5axXexX1xX1bcxX3xX2xX65xX65xX65xXbxX1c3xX1c4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1bcxX3xX21dxX16exX16exXbxX1c3xX1c4xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX48xX48xX4xX182xX1dfxX6xX102xXbxX1xX14xXexX1xX102xX182xX8cxX17xX48xX5axX10xX7xX20xXexX102xXbxX48xX17xX10xX1b7xX7xX48xX153xX153xX16exX65xX48xX2xX2xX2xX5axX2xX2xX1cfxX16exX206xX1cexX1cfxXexX206xX213xX65xX2xX5xX2xX177xX62xX2xX65xX65xX206xX153xX213xX213xX16exX177xX2xX16exX1cfxX21dxX153xX153xX21dxX62xX213xX213xX182xX225xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX1xX27xX4xX29xX3xX20xX2cxX3xX17xX2fxX17xX31xX3xXbxX1xX35xX17xX31xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX1xX3bxX15xXaxX3xX1b7xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX65xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX21dxX16exX16exXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX102xX17xXaxX12xX68xX1xXb8xX3xX1dfxXdxX22xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX2cdxX14xX15xX3xX380xX395xX17xX1xX3xX8cxX1dxX3xX68xX6exX6exX6exX3xX8cxX5fxX3xX6exX5dxX6exX57xX3xXexX94xXdxX3xXexX1axXc1xX2d8xX17xX31xX3xXcxXdxX31exX14xX3xX1xX322xX4xX3xXcxX148xX17xX3xX329xXdxX17xX1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f7xX102xX5axX15xXaxX12xX6ex13b42xX17xX31xX3xXexX94xXdxX3xX4xX1xXc1xXc2xX17xX31xX3xXexX1axXc8xX17xX1xX29xX3xX380xX94xXdxX3xX5axXdxX112xX17xX3xX68xX1xX35xX17xX31xX3xX6exX6fxX17xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX68xX6exX6exX6exXa3xX6exX5dxX6exX57xX3xX6exXabxX17xX31xX3xX6xX17xX3xXexXb3xX17xX1xX3xX380xX381xX3xXexX1axX6xX102xX3xXexX105xX17xX31xX3xX2xX65xX3xX1dfxXc8xX17xX1xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX1c3xX3bxX4xX1xX3xXexX6xX15xX3xX8cxX5fxX3xXexX105xX17xX31xX3xX153xX1cexX3xXbxX1x15af7xX17xX3xX2cdxX14xX5fxX3xX4xX1xX102xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX322xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4x14791xX3xX1xX102xX5fxX17xX3xX4xX6fxX17xX1xX3xX20xX1xX683xX3xX20xX1xX2fxX17xX3xXexX94xXdxX3xX153xX3xXexX1axXc1xX2d8xX17xX31xX182xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd32xX14xXexX1xX102xX1axXaxX12xXcxX1xX14xX3xe271xXdxX6xX17xX31xX0xX48xXbxX12

Thu Giang

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông
2022-10-03 07:14:00

baophutho.vn Chín tháng năm 2022, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đã được các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương...

Trách nhiệm cộng đồng - Ý thức công dân

Trách nhiệm cộng đồng - Ý thức công dân
2022-10-02 09:25:00

baophutho.vn “Thủy, hỏa, đạo, tặc” hay “Nhất thủy, nhì hỏa” là mối đe dọa thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và hỏa hoạn, trộm cắp, giặc cướp gây ra đã được...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long