Cập nhật: 30/05/2022 12:51 GMT+7

Đảng bộ Báo Phú Thọ tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022

Ngày 30/5, Đảng bộ Báo Phú Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc” và quán triệt, tuyên truyền một số nội dung quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đảng bộ Báo Phú Thọ tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022Đồng chí Vũ Xuân Chường – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ truyền đạt tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên của Báo Phú Thọ được đồng chí Vũ Xuân Chường – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; quan điểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”. Việc thực hiện Chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, việc học tập, quán triệt cần thực hiện nghiêm, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức gắn với các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, các Chi bộ. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng ủy, Ban biên tập và mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần bồi đắp tinh thần, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đảng bộ Báo Phú Thọ tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022

Cũng tại hội nghị, Đảng uỷ Báo Phú Thọ đã quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và một số nội dung quan trọng khác.

Tú Anh


Tú Anh

Các tin đã đưa

Đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, quy định

Đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, quy định
2022-08-11 08:05:00

baophutho.vn Thực hiện Công văn số 540-CV/TU ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025,...

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Đảng viên đi trước…

Đảng viên đi trước…
2022-05-26 08:03:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long