Cập nhật:  GMT+7
64c6x10ac0x9a51x107fax9a81x9509xc158xfc07x8c33xX7xb0ecxd555x8366x9056x706dxb3f2xX5x7707xXaxbd6cxad3cxc425xXdxX3xf3a3xa9b6xX1xbf3exX3xXex8a5axbe19xX4xX3xXexc9c2xddb0x10530xX17xX3xXexa7e9x9df1xX17xX3x6f14xX22xd7daxX4xX3xX4xf97cxX17xX3x80b2xX14xX3x111a8xX28xX29xX17xX3xX1xd1aexX4xX3xXexf2eaxXbx9ab0xX3xX2cxX22xX32xX17xX3xXexX1dxXdxc8cfxXexX3xed2fxX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX38x9451xXdxX3xX1xX14xXdxX3xc5a3xX5dxXdxX3xX35xXdxd7cdxX22xX3xXexX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX5x9d17xX17xX3xXexX1x78a4xX3x8f43x98f4xX80xX80xX3xX4xe9d6xX6xX3xX38x10f61xX17xX18xX0xb86axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebb8xX28xc928xX23xXaxX12xX0xXdx6c4exX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX8dxX8dxX4xc051xX35xX6xX28xXbxX1xX22xXexX1xX28xXafxfdbdxX17xX8dxX9exX10xX7xee49xXexX28xXbxX8dxX17xX10xfcf0xX7xX8dxc8cdxX2xXcaxX2xX8dxae56xdde2xX9ex943cxX2x8d12xXd2x8656xa1e6xa5b3xXexX2xXd6xXd6xXd2xX2xXcaxX5xX2xXafxcfbfxXbxX18xXaxX3xX8dxX12xX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX28xX9exX23xXaxX12xX51xX18xX29xX23xX3xXcaxb2e4xX8dxXd7xX44xX3xX9cxX6xX17xX3xX9cxf922xX3xXexX1x9f57xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX113x94b2xX17xX18xX3xX38xX28xX29xX17xX3xXcxX51xd354xb98dxX3xX13x99e4xX3xX127xX1xX10fxX3x10111xXdxX17xX1xX3xXexed5dxX3xX4xX1xX7dxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX22xX23xX24xX17xX3xX4xX32xX17xX3xX35xX14xX3xX4xX1xX85xX3xX4xX1xX2exXexX3xXexX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX1xX3exX4xX3xXexX42xXbxX44xX3xX2cxX22xX32xX17xX3xXexX1dxXdxX4exXexX3xX51xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX38xX5dxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX64xX5dxXdxX3xX35xXdxX6axX22xX3xXexX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX5xX78xX17xX3xXexX1xX7dxX3xX7fxX80xX80xX80xX3xX4xX85xX6xX3xX38xX89xX17xX18xX3xXexX5dxXdxX3xX105xXd8xX3xX64xXdxX6axXa4xX3xX4xX78xX22xX3xXexb41bxX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX113xX11cxX17xX18xX3xX64xX24xX17xX3xX4xX32xX4xX3xXexc36exX17xX1xX44xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xX64xX28xX29xX17xX3xXbaxX29xX3xX64xX28xX29xX17xX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX1xX22xX14xX4xXafxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX28xX9exX23xXaxX12xXcxX5dxXdxX3xX64xXdxX6axXa4xX3xX4xX78xX22xX3xXexX1e3xX17xX1xX3xdfb9xX1xc79bxX3xXcxX1xX3exX44xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexX22xX23xX24xX17xX3xX64xX113xfb0exX4xX3xXexX137xX3xX4xX1xX7dxX4xX3xXexX5dxXdxX3xX13xX14xXdxX3xXexX1dxX113x8236xX17xX18xX3xX4xX11cxX3xX2cxX22xX6xX17xX3xXcxX1e3xX17xX1xX3xX64xX28xX29xX17xX3xXbaxX29xX3xXexXdxX24xXbxX3xX7xaf63xX17xX18xX3xX64xX24xX17xX3xXcaxX2xX3xX64xXdxX6axXa4xX3xX4xX78xX22xX3xX4xeb5fxXbxX3xX1xX22xX23xX4exX17xX44xX3xX4xX296xXbxX3xX4xX11cxX3xX7x10382xX3xXbax6656xXdxX3xX1xX11cxX17xX3xXd6xXd4xXd4xX3xX4xX32xX17xX3xX35xX14xX3xX38xX28xX29xX17xX3xX4xX1xX85xX3xX4xX1xX2exXexX3xXexX1xX6xXa4xX3xX18xXdxX6xXafxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX28xX9exX23xXaxX12xXcxX5dxXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX44xX3xX4xX32xX4xX3xX64xX12bxX17xX18xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX32xX17xX3xX35xX14xX3xX38xX28xX29xX17xX3xX64xe2b0xX3xX64xX113xX24cxX4xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX22dx6e50xX128xXafxXcxX128xX3xX51xX18xX22xX23xa122xX17xX3x7584xXdxX24xXexX3xXcxX1xfc22xX17xX18xX3x7046xX3xXcxX137xX17xX18xX3xXcxX1xX113xX3xXc0xe96bxX3xX13xX14xXdxX3xX64xX12bxX17xX18xX3xf3cfxX342xX3xX5xX22xX42xX17xX3xXexX1dxX22xX17xX18xX3xX113xX11cxX17xX18xX3xXexX1dxX22xX23x7a4exX17xX3xX64xX5dxXexX3xX5xX5dxXdxX3xX17xX1x9de3xX17xX18xX3xX17xX14xXdxX3xX9exX22xX17xX18xX3xX4xX2exXexX3xX5x90ebxXdxX3xX4xX85xX6xX3xX51xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX38xX5dxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX64xX5dxXdxX3xX35xXdxX6axX22xX3xXexX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX5xX78xX17xX3xXexX1xX7dxX3xX7fxX80xX80xX80xX3xX4xX85xX6xX3xX38xX89xX17xX18x8d2exX3xX64xX12bxX17xX18xX3xX4xX1xX10fxX3xX9cxffe8xXdxX3x6a40xX22xX6xX17xX18xX3xX13xX22xX23xX44xX3xf1c1x9bf1xX3xXbaxXdxafa6xX17xX3xX9exX1exX3xXc0xX1xX22xX23xX24xXexX3xX9cxX127xX13xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX113xX11cxX17xX18xX3xX38xX89xX17xX18xX44xX3xX9cxX10fxX3xXexX1xX113xX3xXcxX1xX113xX262xX17xX18xX3xXexX1dxX1exX4xX3xXcxX1dxX22xX17xX18xX3xX113xX11cxX17xX18xX3xX38xX28xX29xX17xX3xX2cxX22xX32xX17xX3xXexX1dxXdxX4exXexX3xX127xX1xX113xX11cxX17xX18xX3xXexX1dx1068bxX17xX1xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX64xX14xX17xX18xX3xX4xX85xX6xX3xX38xX28xX29xX17xX3xXcxX51xX127xX128xX3xX13xX12bxX3xX127xX1xX10fxX3xX131xXdxX17xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX4exX17xX3xX51xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xX38xX5dxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX7fxX80xX80xX80xX3xX4xX85xX6xX3xX38xX89xX17xX18xXafxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX28xX9exX23xXaxX12xX127xX32xX4xX3xX64xX12bxX17xX18xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX32xX17xX3xX35xX14xX3xX38xX28xX29xX17xX3xX64xX311xX3xXexX1xX89xX28xX3xX5xX22xX42xX17xX3xXbaxX364xX3xX4xX32xX4xX3xX17xX14xXdxX3xX9exX22xX17xX18xX3xX4xX85xX6xX3xX127xX1xX113xX11cxX17xX18xX3xXexX1dxX43dxX17xX1xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX64xX14xX17xX18xX44xX3xX64xX113xX6xX3xX1dxX6xX3xX4xX32xX4xX3xX18xXdxX89xXdxX3xXbxX1xX32xXbxX44xX3xXbxX1xX113xX11cxX17xX18xX3xX1xX113xX2abxX17xX18xX44xX3xXexX1xX2exX17xX18xX3xX17xX1xX296xXexX3xXbaxX364xX3xX342xX3xX4xX1xX10fxX3xXbaxX29xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX64xX14xX17xX18xX3xXexX1dxX28xX17xX18xX3xX2cxX22xX32xX3xXexX1dxX43dxX17xX1xX3xXexX1dxXdxX6axX17xX3xXc0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX4exX17xX44xX3xX18xX281xXbxX3xXbxX1xX78xX17xX3xX7xX2abxXa4xX3xX64xX113xX6xX3xX17xX14xXdxX3xX9exX22xX17xX18xX3xX51xX18xX1xX1axX3xX2cxX22xX23xX24xXexX3xXbaxX29xX28xX3xX4xX22xX14xX4xX3xX7xX2exX17xX18xXafxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa40fxX22xXexX1xX28xX1dxXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX51xXdxX10xbcf6xX17xX0xX8dxXbxX12

Thanh Niên

Các tin đã đưa

Yêu cầu phi lý, ảo tưởng viển vông

Yêu cầu phi lý, ảo tưởng viển vông
2023-05-29 09:13:00

baophutho.vn Quốc gia độc lập có chủ quyền, có hệ thống luật pháp phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế, tại Việt Nam, mọi công dân, tổ chức đều bình đẳng...

Những “ngọn đèn” trên núi

Những “ngọn đèn” trên núi
2021-05-14 07:35:41

PTĐT - Nhiệt tình, tâm huyết trong công việc của thôn, bản; nhẹ nhàng, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và làm theo chủ trương của Đảng...

Đưa nghị quyết Đảng thấm sâu vào cuộc sống

Đưa nghị quyết Đảng thấm sâu vào cuộc sống
2021-04-25 08:09:56

PTĐT - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động...

Đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2021-04-19 07:44:12

PTĐT - Xác định triển khai, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long