Cập nhật: 28/11/2022 20:00 GMT+7
907dxf69fx11962x129f0xf8c3x11fa1x10a52xf7dcxa1bfxX7xca04xe4acxed2fxa7a8xda36xa440xX5x11521xXaxabf4xXcx126aexX6xd8f2xX3xb2d2xdf4ex99adxX3xX1xXdx1262exX19xX3x111ecxfa5dxe860xa039xX3xXexd9bfxXdxX3xX1xX19xX1axX1exX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xc415xX6xX0xe890xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x98a7xXaxX12xa92cxX24xcefaxX1axX3x9e81x1014cxX39xX2xX2xd823xX3x12e89xe830xX23xX24xX3xX4xX1x12db7xX3xX4exX24xX19xX1axd5b7xX23xX3xX18xX22xXdxX3xbcccxX3xf142xX1axX3xea7fxXdxcc4axX23xX3xX36xXcxcf57xX3xXcx983fxX23xX1xX3x11201xX1axX58xX3xf62dxX1xX81xX3xXexed9exX4xX1xX3xX70xX1axX3x9fffxX6xX23xX3xd88bxXcxXcxdeadxX3xXexX7dxX23xX1xX3xX5axfe71xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xfc89xca11xX3xX23xb725xc378xX3xX73xX50xX3xXb0x1141exX3xX23xXb4xXb5xX3xXexX19xb072xXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX16xX3xX4x11d38xX4xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xXexX1xX19x9813xX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX91xXe0xX3xX4xXd0xX4xX3x1101bxXa0xb8f2xX3x1061cxX1xX22xXdxX3xa695xX19xcbe5xX23xX58xX3xX18xX6xX23xX1xX3xX85x111e8xX58xX3xX21x126f6xX23xX24xX3xXcxX1xX50xX23xX1xX58xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX18xX50xX3xX73xX50xX3xf53axca2axX23xX3xX85xcdb7xX120xX23xX24xX3xX4xX81xX6xX3xX1xX19xX1axX1exX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX6xcc1cxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX16xX4bxX1axXaxX12xX0xXdxXb5xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX23xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxa56bxXdxX4bxXexX1xXf1xX3xX2xXbbxXbbxXbbxXbxXefxf36bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXf1xX3xXb0xX53xXbbxXbxXefxX17axXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX13bxX91xX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX13bxX73xX23xX39xX4bxX10xX7xb793xXexX16xXbxX39xX23xX10xX16dxX7xX39xX53xX53x931dxX54xX39xX2xX2xX2xX4bxX2xX53xXbbxXb1xX53xc8d1xXb0xXexX53xXb0xXb0xX1b1xX5xf28bxX6exbe79xX1bdxX1c5xX2xXb0xX53xX1bdxXbbxca36xX1b1xX1cfxX1cfxX1bdxXb1xX6exXb1xb2b7xX1cfxX1b1xX1bdxX13bxfb76xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX22xX23xX24xX3xXexX27xXdxX3xX1xX19xX1axX1exX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX6xXaxX3xX16dxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xXbbxXbbxXbbxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXb0xX53xXbbxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX16xX4bxX1axXaxX12xXcxX14xX16xX23xX24xX3xX5ax12ec0xXexX3xX23xX50xX1axX58xX3xX1xX19xX1axX1exX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX6xX3xX4xe06cxX3xX7xXd0xX19xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX23xX1x10793xX23xX3xX1xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xXb0xXb1xX3xX23xXb4xXb5xX3xXexX19xXc3xXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX24xX5bxXb5xXf1xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX7axXdxX3xX7axXb4xX23xX3xX85xX1xX7dxX23xX1xX3xf679xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX91xXe0xX3xXefxXa0xX3xX21xX108xX23xX24xX3xXcxX1xX50xX23xX1xX17axX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX4exX24xX19xX1axX67xX23xX3xX95xXdxX23xX1xX3xdeecxX75xX23xX3xX2a8xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX91xXe0xX3xXefxXa0xX3xX18xX6xX23xX1xX3xX85xX104xX17axX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX7axXdxX3xXcxX1xX8axX3xX36xXd0xX4xX1xX3xX2a8xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX91xXe0xX3xXefxXa0xX3xX11fxX120xX23xX3xX85xX124xX120xX23xX24xX17axX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xXf1xX3xXcx100e8xX23xX24xX3xX7axXb4xX23xX3xXcxX61xX23xX1xX58xX3xXcxX108xX3xXcxX1xX8axX3xX36xX22xX16xX58xX3xX18xX50xX3xX21xb534xX4xX3xXf3xX1xX19xX108xX23xX24xX3xX2a8xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX91xXe0xX3xXefxXa0xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX18xX50xX13bxX3xX95xXe0xXexX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX23xX1xX26fxX23xX3xX1xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xXb0xXbbxX3xX23xXb4xXb5xX3xXexX19xXc3xXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX5xX50xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX4exX24xX19xX1axX67xX23xX3xX85xX108xX23xX24xX3xX11fxX124xX120xX23xX24xX3xX2a8xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX91xXe0xX3xXefxXa0xX3xXf3xX1xX22xXdxX3xXf8xX19xXfaxX23xX13bxX3xX21xXfaxX1axX3xX5ax9fd0xX19xX3xX5xX50xX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX5bxX23xX24xX3xX4xX1xX61xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX5xXa0xX16xX3xXexX1xX50xX23xX1xX58xX3xX7xd8fdxXb5xX3xX24xXdxXd0xX4xX3xX23xX24xXe0xX3xX4xXd0xX4xX1xX3xXb5xX27xX23xX24xX58xX3xXex10184xX23xX24xX3xXexX1xX6xXb5xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX1xXdx9db5xX23xX3xX5axb11dxX19xX3xX91xX22xX16xX3xX73xX1exX3xXexXc3xX3xef08xX19xX32fxX4xX58xX3xXefxXfaxX1axX3xX4bxa66cxX23xX24xX3xX73xX50xX3xXbxX1xXd0xXexX3xXexX14xXdx10f0bxX23xX3xX439xX19xX75xX3xX1xX124xX120xX23xX24xX13bxX3xXcxX27xXdxX3xX4xXd0xX4xX3xX4xX124xX120xX23xX24xX3xX73xX8axX3xX1a5xX1xXd0xX4xX3xX23xX1xX6xX19xX58xX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX5bxX23xX24xX3xX4xX1xX61xX3xX5axX3d7xX19xX3xX1xX16xX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xXexX32fxXexX3xX23xX1xXdxX1exXb5xX3xX73x9198xX3xXb5xX50xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX73xX50xX3xX23xX1xXfaxX23xX3xX4bxXfaxX23xX3xX24xXdxX6xX16xX3xXbxX1xX25dxX17axX3xX5xX50xX3xXexX42cxXb5xX3xX24xX124xX120xX23xX24xX3xX7xXd0xX23xX24xX3xX73xX3d7xX3xX5xe2d0xX23xX24xX3xX1a5xXdxX75xX23xX3xXexX14xX19xX23xX24xX58xX3xX24xXdxbef6xX3xX73xX4ecxX23xX24xX3xXbxX1x957cxXb5xX3xX4xX1xX42cxXexX3xX23xX24xX124xa266xXdxX3xX4xXe0xX23xX24xX3xX7xX22xX23xX58xX3xXexX14x9bdbxX23xX3xX73x1032exX23xX3xX23xXdxX3d7xXb5xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX10xX16xX3xX21xX22xX23xX24xX13bxX3xXf3xX1xXdxX3xX23xX24xX1xX7dxX3xX1xX124xX19xX3xX73xX3d7xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX32fxX23xX24xX3xXexX27xXdxX3xX5axX8axX6xX3xXbxX1xX124xX120xX23xX24xX58xX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX5bxX23xX24xX3xX4xX1xX61xX3xXexXdxX428xXbxX3xXexX4a4xX4xX3xXbxX1xXd0xXexX3xX1xX19xX1axX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1x9e3exX23xX3xX24xX124xX120xX23xX24xX3xXb5xcefdxX19xX58xX3xX5axXdxX3xX5axX57axX19xX3xXexX14xX16xX23xX24xX3xX4xXd0xX4xX3xXbxX1xX16xX23xX24xX3xXexX14xX50xX16xX3xXexX1xXdxX3xX5axX19xX6xX3xX73xX50xX3xX4xXd0xX4xX3xX1xX16xX27xXexX3xX5axXe0xX23xX24xX3xXexX27xXdxX3xX5axX8axX6xX3xXbxX1xX124xX120xX23xX24xX13bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX16xX4bxX1axXaxX12xXcxX14xX6xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX4xX1xX16xX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX5xXa0xX16xX3xXexX1xX50xX23xX1xX58xX3xX85xX1xX81xX3xXexX8axX4xX1xX3x121e7xc339xX3xX91xX6xX23xX3xX95xXcxXcxX98xX3xXexX7dxX23xX1xX3xX4exX24xX19xX1axX67xX23xX3xX18xX22xXdxX3xX1a5xX1x97b0xX23xX24xX3xX5axX8axX23xX1xXf1xX3xX21xX124xX245xX4xX3xX23xX1xX26fxX23xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xXb0xXb1xX3xX23xXb4xXb5xX3xX73xX50xX3xXb0xXbbxX3xX23xXb4xXb5xX3xXexX19xXc3xXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX1a5xX1xX108xX23xX24xX3xX4xX1xX7dxX3xX5xX50xX3xX73xXdxX23xX1xX3xX4bxX444xX3xX5axX32fxXdxX3xX73xX400xXdxX3xX4xXd0xX4xX3xX4xXd0xX3xX23xX1xXfaxX23xX3xX73xX50xX3xX24xXdxX6xX3xX5ax99bexX23xX1xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX58xX3xXb5xX50xX3xX4xX4daxX23xX3xX5xX50xX3xX73xXdxX23xX1xX3xX4bxX444xX3xX4xX81xX6xX3xXexX16xX50xX23xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX91xXe0xX17axX3xXexX1xX453xX3xX1xXdxX1exX23xX3xX7xX444xX3xXexX14xXfaxX23xX3xXexX14xX50fxX23xX24xX3xX4xX81xX6xX3xX21xX22xX23xX24xX58xX3xX4exX1xX50xX3xX23xX124xX400xX4xX3xX5axX32fxXdxX3xX73xX400xXdxX3xX23xX1xX4ecxX23xX24xX3xX5axX25dxX23xX24xX3xX24xX25dxXbxX3xX4xX81xX6xX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX5xXa0xX16xX3xXexX1xX50xX23xX1xX13bxX3xX21xX5bxX23xX24xX3xX4xX1xX61xX3xXb5xX16xX23xX24xX3xXb5xX19xX32fxX23xX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX24xXdxX4ecxX3xX24xX69cxX23xX3xX7xX34dxX4xX3xX1a5xX1xX16x9268xX58xX3xXexXdxX428xXbxX3xXexX4a4xX4xX3xX5xX50xX3xX4xX1xf5bfxX3xX4bxX444xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX57axX23xX58xX3xX5axXe0xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX4xX16xX23xX3xX4xX1xXd0xX19xX3xXbxX1xXd0xXexX3xX1xX19xX1axX3xXexX14xX19xX1axX3d7xX23xX3xXexX1xX32fxX23xX24xX58xX3xX4xX1xX42cxXbxX3xX1xX50xX23xX1xX3xXexX32fxXexX3xX4xXd0xX4xX3xX4xX1xX81xX3xXexX14xX124xX120xX23xX24xX58xX3xX5axX124xX500xX23xX24xX3xX5xX32fxXdxX3xX4xX81xX6xX3xX21xX22xX23xX24xX58xX3xX4xX1xX61xX23xX1xX3xX7xXd0xX4xX1xX3xXbxX1xXd0xXbxX3xX5xX19xX26fxXexX3xX4xX81xX6xX3xX4exX1xX50xX3xX23xX124xX400xX4xX58xX3xXefxXfaxX1axX3xX4bxX444xX23xX24xX3xX439xX19xX75xX3xX1xX124xX120xX23xX24xX3xX23xX24xX50xX1axX3xX4xX50xX23xX24xX3xXbxX1xXd0xXexX3xXexX14xXdxX453xX23xX13bxX3xX85xX1xX81xX3xXexX8axX4xX1xX3xX615xX616xX3xX91xX6xX23xX3xX95xXcxXcxX98xX3xXexX7dxX23xX1xX3xX5axX3d7xX3xX23xX24xX1xX8axX3xX1xX19xX1axX1exX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX36xX6xX3xXexXdxX428xXbxX3xXexX4a4xX4xX3xX439xX19xX6xX23xX3xXexXfaxXb5xX58xX3xX5axXe0xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX58xX3xX4xX1xXb4xXb5xX3xX5xX16xX3xX23xXfaxX23xX24xX3xX4xX6xX16xX3xX5axX500xXdxX3xX7xX32fxX23xX24xX3xX73xX26fxXexX3xX4xX1xX42cxXexX58xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX57axX23xX3xX4xX81xX6xX3xX23xX24xX124xX500xXdxX3xX4xX6xX16xX3xXexX19xXc3xXdxX3xX23xX25dxXdxX3xX4xX1xX19xX23xX24xX58xX3xX5axb01cxX4xX3xX91xXdxX1exXexX3xX5xX50xX3xX4xXd0xX4xX3xX5axX22xX23xX24xX3xX73xXdxX75xX23xX3xX5xXa0xX16xX3xXexX1xX50xX23xX1xX58xX3xX23xX24xX124xX500xXdxX3xX4xX25dxX3xX4xX108xX23xX24xX3xX73xX400xXdxX3xX4xXd0xX4xX1xX3xXb5xX27xX23xX24xX13bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ea7xX19xXexX1xX16xX14xXaxX12xX98xX615xac0exX4exX3xf79fxX91cxX95xX0xX39xXbxX12

QUÂN LÂM

Các tin đã đưa

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển
2023-02-03 08:37:00

baophutho.vn Rà soát, bổ sung, ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; không ngừng đổi mới nội dung,...

Giao ban khối Đảng năm 2022

Giao ban khối Đảng năm 2022
2022-11-28 13:52:00

baophutho.vn Ngày 28/11, đồng chí Hoàng Công Thủy- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng năm 2022, triển khai phương hướng,...

Cần giữ mối liên hệ chặt chẽ

Cần giữ mối liên hệ chặt chẽ
2022-11-24 07:32:00

baophutho.vn Ngày 2/1/2020, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Quy định 213-QĐ/TW quy định “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối...

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
2022-11-17 10:39:00

baophutho.vn Thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã lãnh đạo, chỉ...

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022
2022-11-15 12:48:00

baophutho.vn Ngày 15/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Tới dự có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long