Cập nhật:  GMT+7
fad9x181c4x1b463x196b0x19c2fx1995ex1852dx11d92x1c522xX7x1bba4x132b3x1546bx1a96cx1a335x148afxX5x14df8xXax1902dx13328x182b7xX3xX1x13f8cx16e4ex1ba31x163aaxX3xXbxX1x17a8bxX3xX1x1a726x16846xXdxX3xXex13071xX19xX3x1709fxX1x18e00xX4xX3xX4x17ab1xX6xX3xXex1aea1xX19xX3xX4x1600fxX19xX1axX3x16bd1xX22xX19xX1axX0x17854xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f48xX10xX6x18f2bxXaxX12x18269x1a8a7xX3xX29xXdx1915dxX19xX3x12fedxX1axX26xfc6dxX3x19d0exX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3x18910xXdxX5axXexX3xX5dxX6xX3bxX3x122f3x14ab4xX2x11ae1xX3xX7x16624xX3xX4x1ad7exX3xX4xX1xX2fxX3x1ac33x12339xX3xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX1xX21xX22xXdxX3xXexX26xX19xX3xX29xX1xX2bxX4xX3xX4xX2fxX6xX3xXexX33xX19xX3xX4xX37xX19xX1axX3xX3bxX22xX19xX1axX3xX1xXdxX5axX19xX3xX8cxX22xXdxXaxX3xX8cx1168dxX3x1c35exX26xX19xX3x13a57xX8dxX3xX7xX56xX3xXcaxXdx171fbxX19xX3xX8cx18f47xX19xX1axX3xX4xX2fxX6xX3xXex1912axX19xX1xX3xX1xXe3xX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX3bxX22xX19xX1axX3xX19xX1xfc3axX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3x15893xX14xX6x12549xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xXcaxX5xX10xX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX3bxX6x116c4xX1axXdxX19x16820xX7dxXbx10677xX3xX6xX14xXexX21xXaxX12xX0xXexX11dxX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX11dxX4xX9xXaxX40xX40xX4xX108xXcaxX6xX21xXbxX1xX14xXexX1xX21xX108xXcexX19xX40xX52xX10xX7xX29xXexX21xXbxX40xX19xX10x1724bxX7xX40xX2xX80x11e34xX15exX40xX15ex1c856xX52xX15exX7ex18c54xX80xX80xX7exX7exXex1b08cxX2xX16cxX162xX162xX5xX2xX108x1aa30xXbxX1axXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX11dxX12xX0xXexX11dxX12xX0xXexX52xX12x1335bxX19xX1xX3xX3bxXdxX19xX1xX3xX1x1158dxX6xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX11dxX12xX0xX40xXexX6xXcaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15653xX21xX52xX60xXaxX12xX5dxX1axX26xX60xX3xX62xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX74xXdxX5axXexX3xX5dxX6xX3bxX3xX19x17244xX3bxX3xX7dxX7exX2xX80xX3xX52xXdx184fcxX19xX3xX11dxX6xX3xXcexX26xX21xX3xX19xX1axX26xX60xX3xX2x167c8xX40xX2xX2xX3xXexX22xXdxX3xXcx10b82xX4fx142b6x17512xX3xXcexX26xX3xX19xX1axX26xX60xX3xX2xX40xX2xX7dxX3xXexX22xXdxX3xX4fxX26xX3xX5dxXdaxXdxX3xX52xX21xX3xX4fxXdxX5axXbxX3xX1xXdaxXdxX3xX62xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX74xXdxX5axXexX3xX5dxX6xX3bxX3x1b52bxX74xX5dx14342xX55xX62x162b5x176a9xX3xX203x170a9xX4xX3xX62xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX245xX1b6xXdaxX3xXcxX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXcexX26xX3xXcxX11dxX14xX60xX8dxX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX24bxX24cxX3xX203xX24fxX4xX3xX203xX37xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX5axX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX245xX1b6xXdaxX3x1453exXdxX1exX21xX3xX52xX24fxX4xX3xXcexX26xX3x14e05xX26xX21xX3xXexX22xX21xX24bxX3xXcexX26xX3xXcxX11dxX14xX19xX1axX3xXex144f9xX3bxX3x105c8xX19xX1axX3xX4x16002xX14xX3xX29xX1x1940exX19xX3xX4xX33xXbxX3xX3bxX1exX60xX3xXex11fcexX19xX1xX3xX74xXdxX5axXexX3xX5dxX6xX3bxX3xX245xX74xX5dxX203x10214x18695xXcxX24bxX3xX8cx1c7ebxX19xX1axX3xXex1abaexX3xX4xX1xX2c7xX4xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6xX21xX52xX60xXaxX12xXcxX22xXdxX3xX7xX56xX3xX29xXdxX5axX19xX3xX19xX26xX60xX24cxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX14xX60x17b26xX19xX3xX1axXdxX6xX3xXcax10107xX21xX3xX3bx1868bxXexX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX2f4xX3xX4xX1xX2c7xX4xX24cxX3xX52xX21xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX5axXbxX3xXexX11dxX21xX19xX1axX3xXcexX26xX3xX19xX1axX21xX26xXdxX3xX19xX17xX18xX4xX3xX7xX83xX3xXexX11dxXe3xX19xX1xX3xXcaxX26xX60xX3xXcexX8dxX3xX19xX1axX14xX60xX3xX4x1abc2xX3xX3bxX33xXexX3xX6xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXcexX26xX3xX4xX1exX4xX3xX1axXdxX331xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xXcaxX331xX21xX3xX8cxX331xX3bxX3xX6xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX5axX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX52xX21xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX5axXbxX3xX29xX1xXdxX3xX19xX1axX26xX60xX3xX4xX26xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX8dxX14xX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xXdxXd6xXexX3xXcax18be1xX3xX8cxX17x18128xX4xX3xX29xXd6xXexX3xX19xX2bxXdxX3xX3bxX22xX19xX1axX108xX3xX2acxX2efxX19xX1axX3xXexX1x15eb5xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11d36xX3xX29xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX5axX3bxX3xXcexX26xX3xXcaxX26xXdxX3xX1xX197xX4xX3xX4x13cd5xX19xX3xXexX1xXdxXd6xXexX3xXexX11dxX21xX19xX1axX3xXcexXdxX5axX4xX3xXcaxX331xX21xX3xX8cxX331xX3bxX3xX6xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX5axX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX2fxX6xX3xX52xX21xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX5axXbxX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6xX21xX52xX60xXaxX12xX74xX5dxX248xX55xX62xX3xX4x161f3xX19xX1axX3xX7xX83xX3xX4xX37xX19xX1axX3xXcaxX2bxX3xX29xXd6xXexX3xX105xX14xX331xX3xX8cxXdxX8dxX14xX3xXexX11dxX6xX24cxX3xX8cxX1exX19xX1xX3xX1axXdxX1exX3xXexX1xX56xX4xX3xXexX11dxX22xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXexX22xXdxX3xX74xXdxX5axXexX3xX5dxX6xX3bxX3xXcexX26xX3xX203xX1x19ce5xX3xX7xX2bxX3xX62xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX105xX14xX2bxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX7dxX7exX2xX80xX3xX245xX74xXdxX10xXexX19xX6xX3bxX3xX248xX19x10a75xX21xX11dxX3bxX6xXexXdxX21xX19xX3xX55xX10xX4xX14xX11dxXdxXexX60xX3xX248xX19xX52xX10xX124xX3xX7dxX7exX2xX80xX24bxX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6xX21xX52xX60xXaxX12xXcxX11dxX21xX19xX1axX3xX29xX1xX14xX37xX19xX3xX29xX1xX2f4xX3xX7xX56xX3xX29xXdxX5axX19xX3xX7xX83xX3xX52xXdxX1e7xX19xX3xX11dxX6xX3xX4xX14xXdaxX4xX3xXexX1xXdxX3xX55xXdxX19xX1xX3xXcexXdxX329xX19xX3xXcexX18xXdxX3xX6xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX86xX3xX7xX56xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX52xX56xX3xX4xX2fxX6xX3xX15exX7dxX3xX8cxXdaxXdxX3xXexX1xXdxX3xX8cxXd6xX19xX3xXex13affxX3xX7dxX80xX3xXexX11dxX17xX420xX19xX1axX3xX2acxX22xXdxX3xX1xX197xX4xX3xXexX11dxX329xX19xX3xX4xX331xX3xX19xX17xX18xX4xX108xX3xX1b6xX329xX19xX3xX4xX22xX19xX1xX3xX8cxX86xX24cxX3xX4xX1xX17xX380xX19xX1axX3xXexX11dxXe3xX19xX1xX3xXcaxXe3xX19xX1xX3xX4xX1xX197xX19xX3xXaxX55xX331xX19xX3xXbxX1xX2ccxX3bxX3xX6xX19xX3xXexX21xX26xX19xX3xXexX1xX37xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX86xX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX17xX408xX19xX1axX3xX4xX6xX21xX3xX4xX2fxX6xX3xX19xX1ddxX3bxX3xX7dxX7exX2xX80xXaxX3xX4xX4abxX19xX1axX3xX7xX83xX3xX8cxX17xX408xX4xX3xXexX11dxXdxXc8xX19xX3xX29xX1xX6xXdxX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6xX21xX52xX60xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX203xX1xX2d8xX19xX1xX3xXbxX1xX2fxX0xX40xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lưu trữ ảnh trên mạng

Lưu trữ ảnh trên mạng
2015-11-03 16:17:00

Lưu trữ ảnh trên mạng là một nhu cầu tất yếu của hầu hết những người chụp ảnh kỹ thuật số. Hiện có khá nhiều trang web lưu trữ ảnh có thể thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người dùng.

Sự khởi đầu của một tổ hợp tác

Sự khởi đầu của một tổ hợp tác
2015-10-31 07:51:00

PTo- Đến thăm và kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Tổ hợp tác (THT) sản xuất trang phục BHLĐ Dữu Lâu một ngày cuối thu, điều đầu tiên chúng tôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long