Cập nhật:  GMT+7
3287xb972xec11xce5exd3ddxd10cxbcdbx5540xfcd0xX7xf352x6a61x8c19xe11axdae3x805dxX5x85a6xXaxc7dbxd4bcxf1dfxX3xXexded4x681fxX14xae57xX3x7205xc90bxX3xX7xXdxX14xX1xX3xX5xX6xX17xX3xe3e1xc6f5xX14x9b58xX3xXex9ff4xXdxX3xX4xb239xX4xX3xX4xe370xX3xX7x3f5dxX3xX7x38b5xX14xX3x3e25xba65xe64fxXexX3xa84dxXdxX14xX1xX3xc6d9xX17xX6xX14xX1xX3xX1cxX18xX3xX5xX18xX14xX2bxX3xX14xX2bxX1x5ae7xX0xb002xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx66f6xX10xX6xX49xXaxX12x4330xXcx85b3xXcxX3x8bbaxX3xXcx4e72xX17xX14xX2bxX3x5aa1xX3xX14xX2bxX18x341bxX3xXex72adxX3xX2xX2xX76xX2xX7exX5cxX2xX2xX1axX3xba17xX39xX3x4db2xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xX76xXcxX1x773axX36xX14xX2bxX3xfb0cxXdxX14xX1xX3xX1cxX18xX3x6ad6xef8cxX3xX1xX29xXdxX3xXbxX1xc5aexXdxX3xX1xb8d6xXbxX3xX1cxa5fcxXdxX3xXcxX79xX40xX14xX2bxX3xXex7ca7xa37fxX3xX1xX40xX41xX14xX3xX5xX40xX83xX1dxX14xX3xX6xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xX7xXdxX14xX1xX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xecd9x8e01xX29xX3xX95xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xc521xX3xXcxX1xXa1xX36xX14xX2bxX3xXa6xXdxX14xX1xX3xX1cxX18xX3xXaexXafxX3xX1xX29xXdx9a63xX3xXexe35cxX3xX4xX1x97b0xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX14xX2bxX1xc38fxX3xXexX40xX83xb2d4xX14xX3xXexX79xX40xX83xX5axX14xX3xXexX1xe055xX4xX3xX1xXdxX1dxX14xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX5xX40xbe39xXexX3xX1cxX5axX3xX6xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xX7xXdxX14xX1xX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xXexX79xX17xX14xX2bxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX3xX7xX39xX3xX7xX3cxX14xX3xX3fxX40xX41xXexX3xX44xXdxX14xX1xX3xX49xX17xX6xX14xX1xX3xX1cxX18xX3xX5xX18xX14xX2bxX3xX14xX2bxX1xX5axX3xXexX2exXdxX3xX1xX40xX83xX1dxX14xX3xXcxX1xX6xX14xX1xX3xX92xX36xX14xX3xX1cxX18xX3xX73xX17xX6xX14xX3xX6bx5612xX14xX2bx5cf7xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX17xX49xX83xXaxX12x5cb2xXcxX1xX6xXcaxX3xX2bxXdxX6xX3xXa6xX40xX118xXdxX3xXexX146xXbxX3xX1xX40xX41xX14xX3xX4xe52cxX3xX44xX1xX17xX3cxX14xX2bxX3xX2xc402x8262xX3xX14xX2bxXa1x9663xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX1xb25fxX3xX7x9735xX3xX49xa857xX14xX2bxX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX1axX3xX4xX1xX1fexX3xX4xX36xX3xX7xX39xX3xX7xX3cxX14xX3xX3fxX40xX41xXexX3xX44xXdxX14xX1xX3xX49xX17xX6xX14xX1xX1axX3xXexX79xXa1xX39xX14xX2bxX3xX4xX32xX4xX3xX5xX18xX14xX2bxX3xX14xX2bxX1xX5axX1axX3xX14xX2bxXa1xX1f6xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xX5xX18xXcaxX3xX1cxXdxX1dxX4xX3xXexX79xX17xX14xX2bxX3xX4xX32xX4xX3xX49xX17xX6xX14xX1xX3xX14xX2bxX1xXdxX1dxXbxX1axX3xX5xX18xX14xX2bxX3xX14xX2bxX1xX5axX1axX3xX4xX36xX3xX7xX39xX3xX7xX3cxX14xX3xX3fxX40xX41xXexX3xX44xXdxX14xX1xX3xX49xX17xX6xX14xX1xX3xX1cxX18xX3xX14xX2bxXa1xX1f6xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xX5xX18xXcaxX3xX1cxXdxX1dxX4xX3xX44xX1x97bdxX14xX2bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xXbbxXbxX3xX28xff99xX14xX2bxX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX1b7xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX17xX49xX83xXaxX12xX1cdxXcxX2exXdxX3xX1xX29xXdxX3xX14xX2bxX1xX126xX1axX3xX2bxXdxX3cxX14xX2bxX3xX1cxXdxX12bxX14xX3xX4xX1fexX6xX3xXcxX79xX40xX14xX2bxX3xXexXc9xXcaxX3xX1xX40xX41xX14xX3xX5xX40xX83xX1dxX14xX3xX6xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xX7xXdxX14xX1xX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xXexX1xX40xX29xX4xX3xXf2xX29xX3xX95xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xX76xX3xXcxX1xXa1xX36xX14xX2bxX3xXa6xXdxX14xX1xX3xX1cxX18xX3xXaexXafxX3xX1xX29xXdxX3xXexX79xX40xX83xX5axX14xX3xX28xX2exXexX3xX4xX32xX4xX3xX14xX29xXdxX3xX49xX40xX14xX2bxX3xX4xX36xX3xXa6xX3cxX14xX3xX4xX1fexX6xX3xX95xX40xX146xXexX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xX7xXdxX14xX1xX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xX1cxX18xX3xX4xX32xX4xX3xX1cxa9f2xX14xX3xXa6xX3cxX14xX3xX1xXa1xXbfxX14xX2bxX3xX49xbfa6xX14xX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX1dxX14xX3xX95xX40xX146xXexde15xX3x9041xX40xX83xX3xXexX79xc8d8xX14xX1xX3xX1cxX146xX14xX3xX1xX18xX14xX1xX1axX3xX3cbxX40xX83xX3xXexX79xX3d1xX14xX1xX3xX5xX18xXcaxX3xX1cxXdxX1dxX4xX3xX6xX14xX3xXexX17xX18xX14xX1axX3xX6xX14xX3xXexX17xX18xX14xX3xXexX79xX17xX14xX2bxX3xX7xX201xX3xX49xX204xX14xX2bxX3xXcaxX32xX83xX3xXcaxX1e6xX4xX1axX3xXexX1xXdxa9a9xXexX3xXa6xX126xX3xX28xXdxX1dxX14xX3c9xX3xX4xX32xX4xX3xX7xX137xX3xX4xXb7xX3xX1cxX18xX3xX14xX2bxX40xX83xX3xX4xX36xX3xXexX6xXdxX3xX14xX2exX14xX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX1axX3xXa6xX1dxX14xX1xX3xX14xX2bxX1xX5axX3xX14xX2bxX1xXdxX1dxXbxX3xX1cxX18xX3xXa6xXdxX1dxX14xX3xXbxX1xX32xXbxX3xXbxX1xd5dfxX14xX2bxX3xX14xX2bxX86xX6xX3xX14xX1x1011fxXcaxX3xX1xX2exX14xX3xX4xX1xX41dxX3xXexXb7xXdxX3xX28xX6xX3xXexX6xXdxX3xX14xX2exX14xX3xX5xX6xX17xX3xX28xX29xX14xX2bxX3xX28xX32xX14xX2bxX3xXexXdxX41dxX4xX3xX3fxX3cxX83xX3xX79xX6xX1b7xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xXexX1xX17xX79xXaxX12xX6bxX2c7xX14xX2bxX3x679bxX1xX40xX14xX2bxX0xX5cxXbxX12

Hồng Nhung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Để virus RSV không lây lan nhanh

Để virus RSV không lây lan nhanh
2019-11-11 13:52:08

PTĐT - “Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì hoàn toàn có thể đẩy lui virus RSV trong vòng 1-2 tuần và bệnh sẽ không gây biến chứng về sau.” – Đó là khẳng định của bác sĩ...

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học
2019-11-05 10:37:41

PTĐT - Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, ngành Giáo dục huyện Yên Lập luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong bữa ăn bán trú cho học sinh....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long