Cập nhật:  GMT+7
f23bx17049xf8a3x17411x12f72x14b2ex1732ex129c6x13fd2xX7x17b0ex11f1ax1166ax13405x1753dx17d68xX5x14398xXax17585xXcx11e3ex1055fxfa9fxX3xX4x16e3cx16ec2xX15xX16xX3xX4x11dd7xX15xX16xX3xXex1119dxX4xX3xXbxX1x157dbxX15xX16xf512xX3xX4xX1x178e1xX15xX16xX3x12a6bxf6b6xX4xX1xX2cxX3x156a1x158dexX15xX3x17320x17551xX15xX16xX2cxX3x146b0xX1x173f4x10a00x15c10xX15xX3xX44xX1x159a6xX4xX1xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX34x16392xX15xX3xXexX1xX6x16bf0xX3xX16xXdxX6xX3xXexXdx118c7xX5exX3xX4xX1x1303dxX15xX16xX3xX3ax16c00xX4xX3x1492dxXdxX15xX3xXbxX1xX29xX15xX16xX3x10fffx15ec6xf68ex172e9x1478dx143c5xX2x1249axX0x134f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17e9axX10xX6xX34xXaxX12x11b14x13425xf351xX81xX3xXex13cd5xX15xX1xX3xX3ax11cfaxX6xX3xX4x1202axX3xX3axX14xX15xX3x1603fx177b2xX15xX3xX7xX30xX3x1418ex1019dxXb8x17de4xX86xX9bxX9cxX9dxX81xX82xf7a1x1058dxX7fx142c3xX3xX15xX16x10112xX47xX3x157b8xX2xX86xX2xXcbxX3xX3ax13428xX3xX3axXdx114ebxX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX29xX15xX16xX2cxX3xX4xX1xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX4xX1xX2cxX3xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX16xX2cxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX15xX3xX44xX1xX4dxX4xX1xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX34xX58xX15xX3xXexX1xX6xX5exX3xX16xXdxX6xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX3axX70xX4xX3xX73xXdxX15xX3xXbxX1xX29xX15xX16xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84x14849xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cx12bd2xX34xX47xXaxX12xXcx10295xX19x15f6fxX4xX3xX15xX1x1154exX15xX16xX3xX34xXdx14f35xX15xX3xXb0xXdxX48xX15xX3xXbxX1x119bbxX4xX3xXex13f8exXbxX3xX4xX6bxX6xX3xX34xX35xX4xX1xX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX2cxX3xX3ex11e23xX3xX4xX1xX6bxX3xX3exX3fxX15xX16xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX15xX16xXa6xX6xX3xX44xX1xXb1xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX58xX47xX3xX5xX6xX15xX3xX4xX6bxX6xX3xX34xX35xX4xX1xX3xXb0xXd6xX15xX1xX2cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xXaaxX15xX16xX3xX1xX15cxXc8xX15xX3xXexX1xXc8xX15xX1xX3xX5ex16dbexX4xX3xXexXdxX66xX46xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX2cxX3xX1xX17dxX15xX3xX4xX1xX48xX3xX7xX30xX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xX15xX1xX58xX15xX3xX4xX1xX46xX47xX199xX15xX3xX15x1092exX15xX16xX2cxX3xXb0xXb1xX15cxX3xX3axXd6xX3xX7xX179xX4xX3xX44xX1x130c8xX10xX3xX15xX1xX169xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX4xXaaxX3xX15xX16xX46xX47xX3xX4x1728cxX3xX4xX6xX15cxX2cxX3xX7dxX1xX6bxX3xXexX35xX4xX1xX3xX9bxX9cxX9dxX81xX3xXexXa1xX15xX1xX3xX47xX66xX46xX3xX4x15fc2xX46x141e6xX3xX9bxX9cxX9dxX81xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX46xX47xXd6xX15xX2cxX3xXexX1xXc8xX15xX1xX2cxX3xXexX1xX35xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1xXa1xX3xX3exX17dxX15cxX3xX4xX24xX4xX3xXb0xXdxXd6xX15xX3xXbxX1xX24xXbxX3xXbxX1xX29xX15xX16xX2cxX3xX4xX1xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX4xX1xX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xXexX162xX66xX15xX3xX3exX35xX6xX3xXb0xXc8xX15xX2cxX3xX1xX17dxX15xX3xX4xX1xX48xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX4xX241xX3xX34xX35xX4xX1xX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xXb0x145b4xX15xX16xX3xXbxX1xX24xXexX2cxX3xX15xX1xf48axXexX3xX5xXc8xX3xXexX162xX15cxX15xX16xX3xX34xX35xXbxX3xX5xX16fxX3xXc2xXdxX24xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3axXc8xX3xXcxX48xXexX3xX81xX19xX241xX15xX16xX3xX5xX35xX4xX1xX3xX7xX70xXbxX3xXexX164xXdxX14bxX3x11ce0x11300xX47xX3xX5exX17dxX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xXexX46xX47xX66xX15xX3xXexX162xX46xX47xXd2xX15xX2cxX3xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX34xX58xX15xX3xXexX1xX6xX5exX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX3axX70xX4xX3xX73xXdxX15xX3xXb0x17721xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXd2xX46xX3xX1x15dbbxX15xX1xX3xXexX1xX179xX4xX14bxX3xXc2xXdxX6xX15cxX3xX15xX1xXdxXd6xX5exX3xX3axX1e6xX3xX4xX1xX15cxX3xX4xX1xX4dxX15xX1xX3x14a69xX46xX47xXd2xX15xX3xX4xX241xX3xX7x1173dxX2cxX3xXcx107caxX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX3xX4xX3fxX15xX16xX3xX3ex177ecxX15xX16xX2cxX3xXcxX162xX17dxX5exX3x111bdxX3xXexX48xX2cxX3xX15xX1xX58xX15xX3xX3axXdxX66xX15xX3xX47xX3xXexX48xX3xXexX1xX1fxX15xX3xXb0xXb1xX15xX3xX3exX48xX15xX3xXexX3bxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX3exX389xX15xX1xX3xX3exX3fxX15xX16xX3xX3axXdxX66xX15xX2cxX3xXexX46xX47xX66xX15xX3xXexX162xX46xX47xXd2xX15xX3xX3axXc8xX3xX44xX1xX46xX47xX48xX15xX3xX44xX1xX4dxX4xX1xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX34xX58xX15xX3xXexX1xX46xX3fxX4xX3xX15xX1xXaaxX5exX3xXexX1xX3bxX15xX3xXexX162x1157fxX15xX16xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX2cxX3xXexXa6xX3xX4xX1xX30xXdxX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xXexX1xX6xX5exX3xX16xXdxX6xX3xXexXdxX66xX5exX3xX3axX70xX4xX3xX73xXdxX15xX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX15cxX34xX47xXaxX12xX325xX30xXdxX3xX3axX164xXdxX3xXexX162xX19xX1axX15xX16xX3xX1x17e67xXbxX3xXexX1xX3bxX15xX3xXexX162xX447xX15xX16xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX2cxX3xXexX1x15f85xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX16xX2cxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX15xX3xX44xX1xX4dxX4xX1xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX34xX58xX15xX3xXexX1xX6xX5exX3xX16xXdxX6xX3xXexXdxX66xX5exX3xXexX17dxXdxX3xX3exXdxX199xX5exX3xXexXdxX66xX5exX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xX3axXdxXd6xX15xX3xXexX162xX66xX15xX3xX3exX35xX6xX3xXb0xXc8xX15xX3xX4xXaaxX3xX3exX6bxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX4c1xX4xX3xXexX1xX10xX15cxX3xX34x13b23xXdxX2cxX3xX16xXdxX24xX5exX3xX7xX24xXexX3xX3axXc8xX3xX4xX2ecxXbxX3xX4xX179xX46xX3xX4xX24xX4xX3xXexX389xX15xX1xX3xX1xX46xX30xX15xX16xX3xXbxX1xXb1xXdxX3xX179xX15xX16xX3xX7xX6xX46xX3xXexXdxX66xX5exX14bxX3xX325xX30xXdxX3xX3axX164xXdxX3xXexX162xX19xX1axX15xX16xX3xX1xX4a5xXbxX3xXexXa6xX3xX4xX1xX30xXdxX3xX44xX1xX1fxX15xX16xX3xX3exX14xX15xX16xX3xX44x15b27xX3xXexX1xX6xX5exX3xX16xXdxX6xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX7xX6xX46xX3xX44xX1xXdxX3xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX16xX2cxX3xX47xX66xX46xX3xX4xX260xX46xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX34xX58xX15xX3xXexX1xX4c1xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xX44xX593xX3xX4xX6xX5exX3xX44xX48xXexX3xXexX46xX58xX15xX3xXexX1xX6bxX3xXexX1xX4c1xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX66xX5exX3xX4xX24xX4xX3xX3abxX46xX47xX3xX3exX35xX15xX1xX3xX3axXd2xX3xX4xX24xX4xX3xXb0xXdxXd6xX15xX3xXbxX1xX24xXbxX3xXbxX1xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX4xX1xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX3xX3axXc8xX3xX4xX1xX35xX46xX3xXexX162xX24xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd6xX5exX3xX15xX48xX46xX3xX3exX199xX3xX73xXb1xX47xX3xX162xX6xX3xX5xX58xX47xX3xX5xX6xX15xX3xX34xX35xX4xX1xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX3xX34xX15cxX3xX44xX1xX1fxX15xX16xX3xXexX1xX6xX5exX3xX16xXdxX6xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX15cxX34xX47xXaxX12x125c1xX3b5xX3xX3d4xX3xXexX48xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX179xX3xX4xX1xXa1xX3xX3exX17dxX15cxX3xX3axXd2xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX4xX6bxX6xX3xX9cxX3fxX3xX3d4xX3xXexX48xX2cxX3xX3exX6xX3xX34xX17dxX15xX16xX3xX1xXaaxX6xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX389xX15xX1xX3xXexX1xX179xX4xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xXexX1xX10xX15cxX3xX1xX19xX164xX15xX16xX3xX34x1472axX15xX2cxX3xX3exXb1xX5exX3xXb0xXb1xX15cxX3xXexX1xX4c1xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX15cxXc8xX15xX2cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX2ecxXexX3xX4xXaaxX3xXexX1xX199xX14bxX3xX9cxX30xX3xXexX162xX4dxX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX4xX1xX15cxX3xX4xX24xX4xX3xX3exX30xXdxX3xXexX19xX4a5xX15xX16xX3xXexX1xX46xX3fxX4xX3xX15xX1xXaaxX5exX3xXexX1xX3bxX15xX3xXexX162xX447xX15xX16xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xXexX17dxXdxX3xX4xX24xX4xX3xX3exXdxX199xX5exX3xXexXdxX66xX5exX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xX3axXdxXd6xX15xX3xX4xXaaxX3xX3exX6bxX3xX3exXdxXd2xX46xX3xX44xXdxXd6xX15xX3xX4xX2ecxXbxX3xX4xX179xX46xX3xXbxX1xXb1xX15xX3xX179xX15xX16xX3xX7xX6xX46xX3xXexXdxX66xX5exX3xX44xX35xXbxX3xXexX1xX1axXdxX14bxX3xX7dxX1x124d7xX3xXexX162xX447xX15xX16xX3xX3axXdxXd6xX4xX3xX3exXb1xX5exX3xXb0xXb1xX15cxX3xX6xX15xX3xXexX15cxXc8xX15xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX3exX30xXdxX3xX3axX164xXdxX3xX4xX24xX4xX3xXexX162xX19xX1axX15xX16xX3xX1xX4a5xXbxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX4xX6xX15cxX3xXexX46xX3b9xXdxX2cxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX5exX70xX4xX3xX4xX24xX4xX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xX5xX593xX3xX15xXd2xX15xX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX15cxX34xX47xXaxX12xX9cxX24xX15cxX3x16309xX1xX7dexX3xXcxX1xX447xX2cxX3xX325xXc8xXdxX3xX860xX1xX24xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX3axXc8xX3xXcxX162xX46xX47xXd2xX15xX3xX1xX389xX15xX1xX3xXexXa1xX15xX1xX2cxX3xX69exX3b5xX3xXcxX1xX1fxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX3axXc8xX3xXcxX162xX46xX47xXd2xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX16xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX4a5xXbxX2cxX3xX3exX326xX47xX3xX5exX17dxX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xXexX46xX47xX66xX15xX3xXexX162xX46xX47xXd2xX15xX2cxX3xXexX162xX46xX47xXd2xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX16xX3xX3axXd2xX3xX5xX4a5xXdxX3xX4dxX4xX1xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX3xX3axX70xX4xX3xX73xXdxX15xX3xXbxX1xX29xX15xX16xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX3xXexX162xX66xX15xX3xX4xX24xX4xX3xXbxX1xX19xX241xX15xX16xX3xXexXdxXd6xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX3exX17dxXdxX3xX4xX1xX7dexX15xX16xX3xXexX162xX66xX15xX3xX3exX35xX6xX3xXb0xXc8xX15xX14bxX3xX325xX217xX4xX3xXb0xXdxXd6xXexX3xX5xXc8xX3xX5xX4a5xXdxX3xX4dxX4xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX3axX70xX4xX3xX73xXdxX15xX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX3xX3exX30xXdxX3xX3axX164xXdxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX4xX6xX15cxX3xXexX46xX3b9xXdxX2cxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX5exX70xX4xX3xX4xX24xX4xX3xXb0xXd6xX15xX1xX3xX5xX593xX3xX15xXd2xX15xX3xX3exX199xX3xXexX1xX6xX47xX3xX3exX3b9xXdxX3xX15xX1xX3bxX15xX3xXexX1xX179xX4xX3xX4xX6bxX6xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX34xX58xX15xX2cxX3xX16xXaaxXbxX3xXbxX1xX260xX15xX3xX1xX15cxXc8xX15xX3xXexX1xXc8xX15xX1xX3xX7xX164xX5exX3xX5exX1e6xX4xX3xXexXdxX66xX46xX3xXexXdxX66xX5exX3xX4xX1xX6bxX15xX16xX14bxX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14241xX46xXexX1xX15cxX162xXaxX12xX7fxX14xX15xX3x162cdxX6xX15xX16xX0xX86xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long