Cập nhật:  GMT+7
d9d8x177d7x191bcx108e3x17f4dx10772x14826x13224x113e4xX7x17240x1641ex10a34xed77x138d9x12d73xX5x12313xXax12e0fxXcx10c07x17dfdx124fdxX3xX4x15e02x10821xX15xX16xX3xXbxX1xf531xX15xX16x13091xX3xX4xX1x19216xX15xX16xX3xf9f3x14e07xX4xX1xX3xXex144ccxXdxX3xXex1548cx1715fxX15xX16xX3xXex18886xe07dxX3xXexX1xX19xec81xX15xX16xX3xX3cxX31xXdxX23xX3xX4xX1x16bb1xX23xX3xX15xX1xebffxX3xX1xX51xX15xX16xX0x170e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15948xX10xX6xX2bxXaxX12xefaax1841bxX3x144a7xX3xXex10453xX3x10315x14753xX6xX3xe325xX6xX15xX3xX1xX51xX15xX1xX3xX75xX14xX15xX3xX79x12123xX15xX3xX75xe213xX3xX75xXdx16f89xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX75xX51xX3x159bex18bd1xX15xX1xX3xX16xXdxXaexX3xX15xX16xX36x160f2xX3xX4xX41xX3xX5xX3bxXb9xX3xX15xX1xXdx1262axX3cxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3x11a4ax13c2dx127c5x108b4x11c49x18085xX2x1559dxX3xXexX31xXdxX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX1xX19xX41xX15xX16xX3xX3cxX31xXdxX23xX3xX4xX1xX4cxX23xX3xX15xX1xX51xX3xX1xX51xX15xX16x1173dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx186ebx12f9axX2bxXb9xXaxX12xXcxX1xX10xX10exX3xXadx16d2bxX23xX3xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xXadxX8bxX3xX15xX16xX1xX2cxX3xX6dxX6exX3xXcdxf267xX15xX16xX3xXexX1xX19xX41xX15xX16xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xX4cxXbxX3xX75x100a6xXdxX3x15517xX10dx1786cxXd1xX3xX4xXaexX4xX3xX1xX36xXb9xX8fxX15xX23xX3xXexX1xX2cxX23xX3xXexX1xX51xX15xX1xX3xX4xX1x17be4xX3xXadxX31xX10exX3xX4xXaexX4xX3xX5x115e8xX4xX3xX5xX19xX4cxX15xX16xX3xX4xX1x15e53xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX35x13a00xX15xX3xXadxX2cxX6xX3xX79xX51xX15xX3xX75xX51xX3xX10dxXcdx107edxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xXd1xXd2xX2xXd4xX3xX4x175b9xXbxX3x17f97x1816fxX23xX3xX5x18b74xXbxX3xfab9xX73xX3xX1xX10exX31xX4xX1xX3xX75xX51xX3xXexX35xXdxe43dxX15xX3xX1bexX1xX6xXdxX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX1b6xX36xXb9xX185xX15xX3xX1bexXdxX1cdxX3cxX3xXexX35xX6xX23xX3xX16xXdxXaexX3cxX3xX7xXaexXexX3xX75xXdxX8fxX4xX3xXexX1xX170xX4xX3xX1xXdxX8fxX15xX3xX15xX1xXdxX8fxX3cxX3xX75x12818xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX75xX51xX3xXadxXaexX15xX1xX3xX16xXdxXaexX3xX15xX16xX36xXb9xX3xX4xX41xX3xX5xX3bxXb9xX3xX15xX1xXdxXc5xX3cxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xXd1xXd2xX2xXd4xX3xXexX31xXdxX3xX4xXaexX4xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX1xX19xX41xX15xX16xX3xX3cxX31xXdxX23xX3xX7xXdxX185xX36xX3xXexX1xX2cxX23xX3xX4xX1xX4cxX23xX3xX15xX1xX51xX3xX1xX51xX15xX16xX3xXexX1xX10xX10exX3xX4xX1xX165xX3xXadxX31xX10exX3xX75xX51xX3xX1xX19xX145xX15xX16xX3xX2bx191d3xX15xX3xX4x1726axX6xX3xX10dx10320xX3xXcdxX130xX15xX16xX3xXexX1xX19xX41xX15xX16xX23xX3xX10dxX2a0xX3xX70xX3xXexX73xXfdxX3xX67xX19xX145xX15xX16xX3xX2bxX298xX15xX3xX4xXaexX4xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX1xX19xX41xX15xX16xX3xX3cxX31xXdxX23xX3xX7xXdxX185xX36xX3xXexX1xX2cxX23xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1xX130xX15xX16xX3xXexXdxX15xX23xX3xXexX36xXb9xX185xX15xX3xXexX35xX36xXb9xX8bxX15xX3xX75xX8bxX3xX2bxXdxXc5xX15xX3xX79xXdxX73xX15xX3xXex16572xX15xX1xX3xX1xX31bxX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xXd1xXd2xX2xXd4xX3xXexX35xX185xX15xX3xX1xX8fxX3xXexX1xX27xX15xX16xX3xX5xX10exX6xX3xXexX35xX36xXb9xX8bxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXadxX1cdxX3xX4xXaexX4xX3xXexXdxX1cdxX36xX3xXexX1xX19xX41xX15xX16xX23xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX4xX36xX15xX16xX3xX4xX1b3xXbxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX75xX20bxX3xX75xX51xX3xX1bexX1xXaexX4xX1xX3xX1xX51xX15xX16xX3xX15x19333xX3cxX3xX79xX38bxXexX23xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xX4cxXbxX3xXexX36xX3bxX15xX3xXexX1xX29cxX3xX15xX16xX1xXdxX185xX3cxX3xX4xXaexX4xX3xf256xX36xXb9xX3xXadxX2cxX15xX1xX3xX75xX8bxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX23xX3xXadx16219xX4xX3xX79xXdxX8fxXexX3xX5xX51xX3xXexX36xX3bxX15xX3xXexX1xX29cxX3x14df2x1008cxXfdxX3x166fdxX36xXb9xX73xXexX3xXadxX2cxX15xX1xX23xX3xX1xX10exX3d0xX4xX3xX79xXaexX10exX3xX4xXaexX10exX3xX4xX1b3xXbxX3xXexX1xf41fxX3cxX3xX3b0xX36xXb9xX8bxX15xX3xX3b0xX36xXb9xX73xXexX3xXadxX2cxX15xX1xX3xXexX31xX3cxX3xX2bxX76xX15xX16xX3xX1xX10exX31xXexX3xXadxX2a0xX15xX16xX3xXadxX27xXdxX3xX75xX145xXdxX3xX15xX1x11764xX15xX16xX3xX4xX41xX3xX7xX6exX3xX1bexX1xX130xX15xX16xX3xXadxX87xX3cxX3xX79xX87xX10exX3xX6xX15xX3xXexX10exX51xX15xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xXd1xXd2xX2xXd4xX3xX75xX51xX3xX1b6x18a5axX3xX5x10c06xX3xX75xXdxX3xXbxX1xX31xX3cxX3xXexX1xX10xX10exX3xX3b0xX36xXb9xX3xXadxX2cxX15xX1xX23xX3xXadxe466xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xXexX1xX130xX15xX16xX3xX79xXaexX10exX3xX35xX2a0xX15xX16xX3xX35xX1b7xXdxX3xXexX35xX185xX15xX3xX4xXaexX4xX3xXbxX1xX19xX41xX15xX16xX3xXexXdxX8fxX15xX3xXexX1xX130xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXadxX31xXdxX3xX4xX1xe870xX15xX16xXfdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14820xX36xXexX1xX10exX35xXaxX12xXcxXfdxX3e5xX0xX58xXbxX12

T.K

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long