Cập nhật:  GMT+7
2086xb657x420fx3dd4x43c9xd39bx4112x7036xdbb3xX7xc466x4bd3x5328x4902x22f1xb992xX5xbc86xXax5f02xXcx304cxX3xX4xX1x3464xX4xX3xa27fx93e1xXexX3x3508x703cxX1xXdx3f4dx6a3cxX3xX7x84c9xX1fxX20xX3xX5x96aaxX4xX3x40f9xd278x2be3xX2fx7c0ex7e26xa074x6722xX33xc158xX3xXexc69dx91e0xX1fxX3x4ac0xb7c9xX6xX3x33fbxX27xX1fxX3xXexX1xX27xX1fxX1xX3xXbxX1x96aexX0x6e02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx620fxX10xX6x9760xXaxX12x7126xXcx74e9xXcxX3xX33xX3xXcxX3bx2539x9ec0xX4xX3xX63xXdx8c98xX1fxX3xX43xXdxadb3xX1fxX3xX1fxX20xX27xbd9bxX3xX4xX27xX1fxX20xX3xXbxX1xX18xX4xX3xXexa890xXbxX3xX4x8dbbxX6xX3xX63xX40xX4xX1xX3xX34xd589xX36x28d7x4bf5xX33xX2x34d3x54e6xX3xXexX1xX27xX1fxX1xX3xXbxX1xX4fxX3xX36xXdxX23xXexX3xXcxX3bx7dcexX3xX7xc9cdxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX24xX3xX7xX27xX1fxX20xX3xX5xX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX2fxX33xX34xX35xX36xX33xX38xX3xXexX3bxX3cxX1fxX3xX3fxX40xX6xX3xX43xX27xX1fxX3xXexX1xX27xX1fxX1xX3xXbxX1xX4fxX3xX1fxX1x8a82xX24xX3xX1fxX20x5fc7xX1fxX3xX4xX1xa2a0xX1fxX3xX63xX40xX4xX1xX3xX43xX23xX1fxX1xX3xX5x93daxX80xX3xX1fxX1xXdxX75xX24xX3xXexX3bxX35xX1fxX20xX3xX4xa1c1xX1fxX20xX3xX3fx7a94xX1fxX20xaa3dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx943bxX35xX63xX80xXaxX12xX34x7ac0xX4xX3xX3fxX4fxXdxX3xXexX6fxa2ccxX1fxX20xX3xXexX1xX6xX24xX3xX20xXdxX6xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX24xX3xX7xX27xX1fxX20xX3xX5xX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX2fxX33xX34xX35xX36xX33xX38xX3xX5xX27xX3xX4xX140xX4xX3xXexX3bxX6fx8bafxX1fxX20xX3xX1xX149xXbxX3x44f0xX38xXa1xX3xX187x922axbc5cxX3xX4xX140xX4xX3xXexX3bxX6fxX17fxX1fxX20xX3xX1xX149xXbxX3xX4xab02xX3xX1fxX20x9670xX80xX3xX4x9ca1xX3xX3fxX6xX1fxX20xX3xX140xXbxX3xX63xb1ddxX1fxX20xX3xX4xX140xX4xX1xX3xX5xX80xX3xX80xX3xXexX7axX3xXexX8dxXdxX3xX1fxX1xX27xX3x320dxX27xX3xX3fxX6xX1fxX20xX3xXex3870xX3xXexX1xX10xX35xX3xX63xc019xXdxX3xX7xX18xX4xX3x8454xX1xbfd5xX10xX3xXexX1xX10xX35xX3xbe94xX1a3xX80xX3xX3fxX40xX1fxX1xX18dxX3xX1fxX20xX6fxX17fxXdxX3xX5xX27xX24xX3xX1cbxXdxX23xX4xX3xXexX3bxX35xX1fxX20xX3xX4xX140xX4xX3xX5x9825xX1fxX1xX3xX1cbxX1d4xX4xX3xXexX1xXdxX7axXexX3xX80xX7axX1a3xX3x8c19xX1e3xX1x6ec7xX1fxX20xX3xX4xX19fxX3xX43xXdxadb7xX1a3xX3xX1xXdxX23xX1fxX3xX5xX111xX24xX3xX7xX27xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xXdxX3xX24x7b71xX4xX3xX34xX9axX36xX9cxX9dxX33xX2xXa0xdf6dxX3xXexX1xX6fxX17fxX1fxX20xX3xX1bxX1a3xX80xX3cxX1fxX3xXexXdxX7axXbxX3xX1bxb311xX4xX3xX1cbxX70xXdxX3xX4xX121xX1fxX20xX3xX3fxX126xX1fxX20xX3xXexX3bxX35xX1fxX20xX3xX14xX3xX63xX40xX4xX1xX3xX3fxcb12xX3xX3fxX6fxX149xX4xX3xX1e3xX1xX35xX6xX1fxX1xX3xX1cbx95f3xX1fxX20xX3xX4xX140xX4xX1xX3xX5xX80xX3xX223xX3fxXdxX22fxX24xX3xX4xX1xX4fxXexXa1xX3xX1xa195xX1a3xX3xX4x4a38xX1fxXa1xX3xX1cbxX23xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX24xX226xXdxX3xXexX3bxX6fxX17fxX1fxX20xX3xXexX3bxX35xX1fxX20xX3xX1e3xX1xX1a3xX3xX1cbxX1d4xX4xX3xX4xX19fxX3xX14xX3xX63xX40xX4xX1xX251xX18dxX3xX1fxX20xX6fxX17fxXdxX3xX5xX27xX24xX3xXexX3bxX35xX1fxX20xX3xX5xX211xX1fxX1xX3xX1cbxX1d4xX4xX3xX63xX40xX4xX1xX3xX1cbxX1b2xXa1xX3xXexX1xX6fxX17fxX1fxX20xX3xX1bxX1a3xX80xX3cxX1fxX3xXexXdxX7axXbxX3xX1bxX266xX4xX3xX1cbxX70xXdxX3xX4xX121xX1fxX20xX3xX3fxX126xX1fxX20xX3xX223xX1fxX1xX111xX1fxX3xX1cbxXdxX3cxX1fxX3xX1edxX1a3xX140xX1fxX3xX43xX6xX3bxXa1xX3xX1cbx2cfaxX3xXexX3bxX6fxX17fxX1fxX20xXa1xX3xX1e3xX6xX3bxX6xX35xX1e3xX10xXa1xX3xX1e3xX1xX140xX4xX1xX3xX7xX8dxX1fxXa1xX3xX1fxX1xX27xX3xX1xX27xX1fxX20xXa1xX3xXexX3bxX1a3xX1fxX20xX3xXexX111xX24xX3xX24xX1a3xX6xX3xX7xX246xX24xXa1xX3xX1fxX20xX111xX1fxX3xX1xX27xX1fxX20xXa1xX3xX5xX140xXdxX3xX1bxX10xX3xX4xX1xb9dfxX3xX1e3xX1xX140xX4xX1xXa1xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xXa1xX3xX4xX226xX1fxX20xX3xX1fxX1xX111xX1fxd23dxX251xX18dxX3xX4xX140xX1fxX3xX43xX121xXa1xX3xX1fxX20xX6fxX17fxXdxX3xX5xX27xX24xX3xX1fxX1xXdxX23xX24xX3xX1cbxX1b2xX3xXexX1xX6fxX17fxX1fxX20xX3xX1bxX1a3xX80xX3cxX1fxX3xXexXdxX7axXbxX3xX1bxX266xX4xX3xX1cbxX70xXdxX3xX4xX140xX4xX3xX3fxX4fxXdxX3xXexX6fxX149xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1a3xX80xX3xX4xX1a7xX3xX223xXexX14xX3xX34xX9axX36xX9cxX9dxX33xX2xXa0xX3xX4xX121xX1fxX20xX3xX3fxX126xX1fxX20xXa1xX3xXexX14xX3xXexX3bxX6fxX38dxX1fxX20xX3xXexX14xX3xX63xX111xX1fxX3xXbxX1xX4fxXa1xX3xX43x8cdexX3xXexX1xX6fxX3xX4xX1xXdxX3xX43xX121xXa1xX3xXexX3bxX6fxX38dxX1fxX20xX3xX1e3xX1xX1a3xX3xX63xX111xX1fxX3xX4xX6fxX3a9xX251xX18dxX3xX43xX6xX1fxX3xX1edxX1a3x947exX1fxX3xX5xe445xXa1xX3xX1fxX20xX6fxX17fxXdxX3xX4xX1a3xX1fxX20xX3xX4x3c28xXbxX3xX63xX40xX4xX1xX3xX1cbxX1b2xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX140xX4xX3xX4xX1xX1a3xX1fxX20xX3xX4xX6fxXa1xX3xX1fxX1xX27xX3xXexX3bxX2cxXa1xX3xX1fxX1xX27xX3xX1fxX20xX1x3f4fxX3xX63xX27xX1fxX1xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX226xX1fxX20xX3xX1fxX1xX111xX1fxX3xX5xX6xX35xX3xX3fxX121xX1fxX20xX129xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX35xX63xX80xXaxX12xX68xX22fxX3xX1xX35xX8dxXexX3xX3fxX121xX1fxX20xX3xXexX3bxX3cxX1fxX3xX3fxX6fxX149xX4xX3xXexX1xX1d4xX4xX3xX1xXdxX23xX1fxX3xXexX1xX1a3xX2adxX1fxX3xX5xX149xXdxXa1xX3xXex4274xX3xX1fxX6xX80xX3xX3fxX7axX1fxX3xXexX3bxX6fxX70xX4xX3xX2xac48xX1xbf54xX503xX3xX1fxX20xX27xX80xX3xX2xe380xX51xb24cxX51xX38xX503xX38xX2xXa1xX3xb46exX139xdf92xX9dxX3xX4xX140xX4xX3xXbxX1xX6fxX17fxX1fxX20xXa1xX3xX1bxX285xX3xX7xXb7xX3xXbxX1xX450xXdxX3xX1xX35xX27xX1fxX3xXexX463xXexX3xX1cbxXdxX23xX4xX3xX3bxX27xX3xX7xX35xX140xXexXa1xX3xX5xX2adxXbxX3xX63xX6xX1fxX1xX3xX7xX140xX4xX1xX3xX4xX140xX4xX3xX3fxX4fxXdxX3xXexX6fxX149xX1fxX20xX3xXexXdxX7axX1fxX3xX1xX27xX1fxX1xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX24xX3xX2fxX30xX31xX2fxX33xX34xX35xX36xX33xX38xX3xX20xafe3xXdxX3xX1cbx848cxX3xXcxX3bxX1a3xX1fxX20xX3xXexX111xX24xX3xc684xX3xXexX7axX3xXexX1xX27xX1fxX1xX3xXbxX1xX4fxX3xX3fxX22fxX3xXexX14xX1fxX20xX3xX1xX149xXbxX3xX1cbxX27xX3xX1bxX111xX80xX3xX63xX1d4xX1fxX20xX3xXbxX1xX6fxX1a7xX1fxX20xX3xX140xX1fxX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX10xX35xX3xX1edxX1a3xX80xX3xX3fxX40xX1fxX1xX129xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX1a3xXexX1xX35xX3bxXaxX12xXcxX1xX294xX80xX3xX9dxX1a3xX1fxX20xX0xX51xXbxX12

Thùy Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long