Cập nhật:  GMT+7
bb97x117d9xd9bcx12e1dxcdb0xcfcbxbd02xde42xebf6xX7x1338bx1097cx104b9x12f3dxc71cxf2bcxX5xf943xXax12d52xX0xX7xXexf7d9xdec6xd564xd294xX12xe8f2xX0xe44bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1x120bcx1343exX3xX2fxXdx12dd0xX18xX3xXbxX1xe155xX3xX7x12ac8xX18xX19xX3xX5xd4f9xX4xX3xX4xX2exX4xX3xf0f7xe9e5xX18xX1xX3xX5x1205fxX3x1335ex1387fxX18xX19xX3x11dfcxX3x11464xX3bxX2fxX3xX54xX3x12f4bxcc3axXexX0xX1dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX0xX1dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX10xX6x1334fxXaxX12xeef1xX2exX18xX19xX3xX18xX19xX3bx129afxX3xX2x11fcfxX1dxXa7xX1dx112abx10237xXabxXabxe77exX3xXcxX16x13bc9xX18xX19xX3xXexda23xX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdx1145bxXb3xX3xX18xXdx13153xX18xX3xX56x10702xX18xX19xX3xe071xbe15x12b9cxX18xX19xX3xbf24xX3bxX3xX56xfc58xXdxX3x113bcx12376xX18xX19xX3xfe8fxXdbxXdxX3xXexX1xX3bxX18xX1xX3xXbxX1x11b42xX3xXd1xXdxX48xXexX3xXcxX16x10229xX3xXexfbb7xX3xX4xX1xbc16xX4xX3xX18xX19xX3bxXa4xX3xX1xXdbxXdxX3xfc5axXcxX1xXdxXc4xXb3xX3xX18xX1xXdxX3xXexXdxXc4xX18xX3xX47xXd2xdb38xX4xX3xX5xXc9xX18xX3xXe3xX17xX3bxX18x1201bxXafxX3xX1xXd2xX11dxX18xX19xX3xXexX11dxXdxX3x1298fx13a52xX3xX18xXdxX48xX2fxX3xc760xX2xX3xX18xX50xX2fxX3xX18xX19xX3bxXa4xX3xXexX1xX3bxX18xX1xX3xX5xeaa5xXbxX3xXe3xXdbxXdxX3xXcx128b5xXcx136cfxX3xX56xXdfxX3xc7a5xX1xX38xX3xX5cxXdxX18xX1xX3xde97xX2xXa7xX1dxXa7xX1dxX2xcd7fx11a15xX2xX3xX54xX3xX2xXa7xX1dxXa7xX1dxXabxXacxXabxXabx10ee6xe4d7xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe6exX17xX99xXa4xXaxX12xX0xXdxX2fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxe52bxXdxX99xXexX1xbc46xX3xXabxXacxX170xX13dxXbxe12bxdacaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b6xX3xX2x133edxe22fxXa7xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1dxX1dxX4xX17fxX47xX6xX17xXbxX1xXb3xXexX1xX17xX17fxXd7xX18xX1dxX99xX10xX7xX135xXexX17xXbxX1dxX18xX10xX1b1xX7xX1dxXabxXabxX1c9xX1c9xX1dxX2xXabxXacxX99xXabxX2xX1caxXacxX13dxXa7xXa7xXexX16fxX13dxXabx102a0xX5xX208xX54xXabxX13dxXacxX1caxX1caxX2xX1c9xX13dxXabxX54xX208xX170xX1c9xXacxX2xX13dxXabxXacxX16fxX208xX17fx11b90xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX3xX1xX2exX2fxX3xX2fxXdxX33xX18xX3xXbxX1xX38xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xX5xX40xX4xX3xX4xX2exX4xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX3xX4fxX50xX18xX19xX3xX54xX3xX56xX3bxX2fxX3xX54xX3xX5cxX5dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX1b1xXdxX99xXexX1xX9xXaxXabxXacxX170xX13dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2xX1c9xX1caxXa7xXaxX3xX1dxX12xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX17xX99xXa4xXaxX12xXcxd0faxXdxX3xX4xX1xXd2xXd3xX18xX19xX3xXexX16xXf8xX18xX1xXafxX3xX4xX2exX4xX3xX47xX2exX4xX3xX7x1317cxX3xXexX2a1xXdxX3xX18fxX48xX18xX1xX3xXd7xXdxX48xX18xX3xX9cx11e61xX18xX3xX158xX1xXdxX3xXex11e94xX18xX1xX3xX15axX1x11c9bxX3xXcxX1xX40xX3xXdex139c5xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX1xbf89xXbxXafxX3xX1x11ee6xX3xXexX16xX2e9xX3xXa4xX3xXexXc4xXafxX3xXexX1x10415xX4xX3xX1xXdxX48xX18xX3xX135xX1xX2exX2fxX3xX2fxXdxX33xX18xX3xXbxX1xX38xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xX5xX40xX4xX3xX4xX2exX4xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX3xX4fxX50xX18xX19xX3xX54xX3xX56xX3bxX2fxX3xX54xX3xX5cxX5dxXexX3xX4xX1xX17xX3xX1xX3bxX18xX19xX3xXexX16xX50xX2fxX3xX10xX2fxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX1bexX3xXexXd2xX3xXd7xf8d3xX18xX3xXbxX1xXd2xXd3xX18xX19xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX4xX1xX50xX2fxX3xX7xe90cxX4xX3xX16xX50xX18xX19xX3xX2fxXdxX48xX18xX19xX1bexX3xXexXd2xX3xXd7xX357xX18xX3xX4xX1xX50xX2fxX3xX7xX36cxX4xX3xX7xXffxX4xX3xX135xX1xX17x1161fxX3xX1xX150xXb3xX3xX15fx12827xXd1xd0b2x10e75xX54xX2xX16fxX1bexX3xXexXd2xX3xXd7xX357xX18xX3xX4xX2exX4xX3xXd7xX357xX18xX3xXdexfdbaxX3xX5xXdxXc9xX18xX3xd4edxXb3xX6xX18xX3xXdexXc4xX18xX3xXexXdxXc9xX2fxX3xX4xX1xe6dexX18xX19xX3xXd7xX3bxX3xX4xX2exX4xX3xX47xX48xX18xX1xX3xX5xX4dxX3xX135xX1xX2exX4xX1bexX3xXexXfbxX3xX4xX1xXffxX4xX3xXexX16xX2ccxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX48xX2fxX3xXb3xXefxX18xX19xX3xX7x1252dxX6xX3xX2fxXdxX33xX18xX3xXbxX1xX38xfe63xX3xX5cxX2eexXdxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX19xXdxX6xX3xX158xX19xX3bxXa4xX3xX1xXdbxXdxX3xX4xc133xX18xX19xX3xXdexXd2xX2e9xX4xX3xXexX5dxX18xX19xX3xX2xX3xXd7xX17xXb3xX4xX1xX10xX16xX3xXexX16xf159xX3xX19xXdxX2exX3xX2xXacxXacxX17fxXacxXacxXacxXdexX3xX135xX1xXdxX3xXdexXc4xX18xX3xXexXdxXc9xX2fxX3xX2fxX429xXdxX3xXexXdxXc9xX2fxX3xX47xX357xXexX3xX135xd24dxX3xXexX2a1xXdxX3xXcxX16xXb3xX18xX19xX3xXexXb8xX2fxX3xXcxXdxXc9xX2fxX3xX4xX1xX3c9xX18xX19xXafxX3xX18fxX48xX18xX1xX3xXd7xXdxX48xX18xX3xX9cxX2ccxX18xX3xX158xX1xXdxX3xXexX2d4xX18xX1xX3xX15axX1xX2daxX3xXcxX1xX40xX17fxX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX17xX99xXa4xXaxX12xXe3xXb8xXa4xX3xX5xX3bxX3xX1xX17xX2a1xXexX3xXdexXdbxX18xX19xX3xX19xXdxX2daxXbxX3xX4xX2exX4xX3xX10xX2fxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX36cxX3xXexX1xXc9xX2fxX3xX135xXdxXc4xX18xX3xXexX1xXffxX4xXafxX3xX16xd854xX18xX3xX135x13b60xX3xX18xX50xX18xX19xX3xXd7xX3b2xX3xXd7xXdxX48xX4xX3xX4xX1xX50xX2fxX3xX7xX36cxX4xXafxX3xX47xX2ccxX17xX3xXd7xX48xX3xX47xX2ccxX18xX3xXexX1xXb8xX18xXafxX3xX19xXdxX3fcxX3xX19xXf8xX18xX3xX7xXffxX4xX3xX135xX1xX17xX392xX407xX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c2cxXb3xXexX1xX17xX16xXaxX12x11935xXb3xXefxX4xX3xX545xX18xX0xX1dxXbxX12

Quốc An

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long