Cập nhật:  GMT+7
e7d6xf141x1763cx14acfxfbfcx14991x1b1e5x1b238x10399xX7x1544fx1945dx1ab4cx1bca6x18569x100baxX5x116aexXax1a462xXcx1a48dxXdx14c18x124c7xX3x15ba6xX1xX6xXdxX3x149bcx161c2xXexX3xX17x13c10xX1xXdxf611x14728xX3xX7x142b0xX17xX23xX3xX5x11b0dxX4xX3x19d7bx134bex17392xX32x1bd8exf1eex1ba60x14fd0xX36x15397xX3x17391x1a0dcxX17xX23xX3xXbxX1x19477x1bd06xX17xX23xX3xXbxX1xf6c7xXbxX3xX34xX10xX6xX5xXexXdxX27xX10xX3xX34xXcxX36x145f4xX37xX34xX3xXexX14x1022bxX17xX3x1519dx18e70xX6xX3xX3dxX2axX17xX3xXexeb0cxX17xX1xX0x14ad8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx192bbxX38x11244x171b3xXaxX12xX0xXdxX27xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX70xX70xX4xe81dxX3dxX6xX38xXbxX1xf139xXexX1xX38xX92x1c725xX17xX70xX81xX10xX7xX19xXexX38xXbxX70xX17xX10x16d02xX7xX70xX3bxX2xX3bx13f89xX70x12996x149fcxX81x12934xX2xXb3xX2x1b039xXb2xXb0xXexX2xXb9xXb9xX3bxX3bx1801fxX5xX2xX92x15386xXbxX23xXaxX3xX70xX12xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX81xX82xXaxX12x14371xX1fxXexX3xX17xX23xX1xXdxX26xX27xX3xX7xX2axX17xX23xX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX32xX36xX37xX38xX39xX36xX3bxX3xX3dxX3exX17xX23xX3xXbxX1xX44xX45xX17xX23xX3xXbxX1xX4bxXbxX3xX34xX10xX6xX5xXexXdxX27xX10xX3xX34xXcxX36xX5axX37xX34xX3xXex1a3b3xXdxX3xXcxX14xX98xX17xX23xX3xXex10abexX27xX3x1a52cxXdxX16xX27xX3xX7xX38xX4bxXexX3xX3dxX26xX17xX1xX3xXex1561exXexX3xXexX6cxX17xX1xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX81xX82xXaxX12xX5axXcx1070bxXcxX3xX36xX3xXcxX14xX44xf64exX4xX3xXex1679axX17xX1xX3xX1xX16axX17xX1xX3xX81xX64xX4xX1xX3xX3dxX26xX17xX1xX3xX37x150c2xX39xee8ex1715bxX36xX2xXb3xX3xX63xX6xX17xX23xX3xX81xXdxee97xX17xX3xX3dxXdx1738fxX17xX3xX1xX192xXexX3xX7xf3c6xX4xX3xXbxX1xX19axX4xX3xXexX123xXbx1bddaxX3xXexX1x1783axX4xX3xX1xXdxX26xX17xX3xX4xX1xX6cxX3xX63xX123xX38xX3xX4xec24xX6xX3xX32x16668xX3x12be4xX3xXexX192xX3xX9dx17e06xX3xXex1b51axX3xX4xX1xX19axX4xX3xX1exX1fxXexX3xX17xX23xX1xXdxX26xX27xX3xX7xX2axX17xX23xX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX32xX36xX37xX38xX39xX36xX3bxX3xXexX14xX60xX17xX3xX63xX64xX6xX3xX3dxX2axX17xX3xXexX6cxX17xX1xX3xX9dxX2axX3xXexX14xX38xX17xX23xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1bexX3xX7x19999xX17xX3xX1exX98x14b38xXexX3xX19xXdxX17xX1xX3xX81xX38xX6xX17xX1x111f8xX3xX63x1b3edxX17xX23xX3xXexX1x16435xXdxX1a5xX3xX63xX16xX3xX63xX215xX27xX3xX3dxX215xX38xX3xX4x153e9xX17xX23xX3xXexX4bxX4xX3xXbxX1xX4bxXexX3xX1xXdxX26xX17xX3xX7xX166xX27xX1a5xX3xX19xX1xX38xX6xX17xX1xX3xX9dx1152fxX17xX23xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX1a5xX3xXex196c7xX3xX17xX23xX2axX82xX3xX3bxXb0xX70xXb5xX1a5xX3xXcxX14xX98xX17xX23xX3xXexX12dxX27xX3xX130xXdxX16xX27xX3xX7xX38xX4bxXexX3xX3dxX26xX17xX1xX3xXexX140xXexX3xXexX6cxX17xX1xX3xX63x1236fxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1a9xX4xX3xX1xXdxX26xX17xX3xX1exX1fxXexX3xX17xX23xX1xXdxX26xX27xX3xX7xX2axX17xX23xX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX32xX36xX37xX38xX39xX36xX3bxX3xX3dxX3exX17xX23xX3xXbxX1xX44xX45xX17xX23xX3xXbxX1xX4bxXbxX3xX34xX10xX6xX5xXexXdxX27xX10xX3xX34xXcxX36xX5axX37xX34xX3xX9dxX2axX3xX1exX1fxXexX3xX17xX23xX1xXdxX26xX27xX3xXexX10xX7xXexX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX19xX1xX4bxX17xX23xX3xX17xX23xX98xX82xX60xX17xX3xX32xX33xX34xX32xX36xX37xX38xX39xX36xX3bxX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX81xX82xXaxX12xXcxX14xX98xX17xX23xX3xXexX12dxX27xX3xX130xXdxX16xX27xX3xX7xX38xX4bxXexX3xX3dxX26xX17xX1xX3xXexX140xXexX3xXexX6cxX17xX1xX3xX5xX2axX3xX4xX45xX3x1910fxX98xX6xX17xX3xXexX1xX44xX230xX17xX23xX3xXexX14xX1a9xX4xX3xX7fxX6xX17xX3xX37xX1xX6cxX3xX63xX123xX38xX3xXbxX1x19adexX17xX23xX3xX4xX1x16d43xX17xX23xX3xX81xX64xX4xX1xX3xX37xX17exX39xX180xX181xX36xX2xXb3xX3xX17xX23xX2axX17xX1xX3xX1c0xX3xXexX192xX92xX3xXcxX14xX38xX17xX23xX3xXexX1xX230xXdxX3xX23xXdxX6xX17xX3xX360xX98xX6xX1a5xX3xXcxX14xX98xX17xX23xX3xXexX12dxX27xX3xX130xXdxX16xX27xX3xX7xX38xX4bxXexX3xX3dxX26xX17xX1xX3xXexX140xXexX3xXexX6cxX17xX1xX3xX63xX29bxX3xX4xX1xX1baxX3xX63x1106axX17xX23xX1a5xX3xX19xX64xXbxX3xXexX1xX230xXdxX3xX63xX1c6xX3xX1exX98xX21axXexX1a5xX3xXexX1xX6xX27xX3xX27xX44xX98xX3xX32xX1bexX3xX1c0xX3xXexX192xX1a5xX3xX7fxX6xX17xX3xX37xX1xX6cxX3xX63xX123xX38xX3xXbxX1xX37fxX17xX23xX3xX4xX1xX385xX17xX23xX3xX37xX17exX39xX180xX181xX36xX2xXb3xX3xXexX6cxX17xX1xX3xX4xX4bxX4xX3xX3dxXdxX26xX17xX3xXbxX1xX4bxXbxX3xX63xX4bxXbxX3xX19axX17xX23xX1a5xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX1xX38xX123xXexX3xX63xX3e2xX17xX23xX3xXbxX1xX37fxX17xX23xX3xX4xX1xX385xX17xX23xX3xX81xX64xX4xX1xX3xX37xX17exX39xX180xX181xX36xX2xXb3xX3xXexX14xX60xX17xX3xX63xX64xX6xX3xX3dxX2axX17xX3xXexX6cxX17xX1xX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX81xX82xXaxX12xX39xXdxX26xX4xX3xXcxX14xX98xX17xX23xX3xXexX12dxX27xX3xX130xXdxX16xX27xX3xX7xX38xX4bxXexX3xX3dxX26xX17xX1xX3xXexX140xXexX3xXexX6cxX17xX1xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1a9xX4xX3xX1xXdxX26xX17xX3xX1exX1fxXexX3xX17xX23xX1xXdxX26xX27xX3xX7xX2axX17xX23xX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX32xX36xX37xX38xX39xX36xX3bxX3xX7x135b7xX3xX23xXdx156a0xXbxX3xX63xX4bxXbxX3xX19axX17xX23xX3xX17xX1xX98xX3xX4x14350xX98xX3xX1exX1fxXexX3xX17xX23xX1xXdxX26xX27xX3xX4xX1baxX6xX3xX17xX23xX44xX230xXdxX3xX81xX12dxX17xX3xX9dxX2axX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1bexX3xX7xX215xX17xX3xX1exX98xX21axXexX3xX19xXdxX17xX1xX3xX81xX38xX6xX17xX1xX3xXexX14xX60xX17xX3xX63xX64xX6xX3xX3dxX2axX17xX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX98xXexX1xX38xX14xXaxX12x1c7daxX38x1c786x139e4xX17xX23xX3xX573xX6xX576xX0xX70xXbxX12

Hồng Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bé gái 7 tuổi tắc ruột do thói quen nuốt tóc

Bé gái 7 tuổi tắc ruột do thói quen nuốt tóc
2021-05-21 13:27:52

PTĐT - Các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật lấy thành công một khối dị vật tóc có kích thước lớn trong bụng bé gái 7 tuổi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long