Cập nhật:  GMT+7
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rOG7tOG7suG7ssOdU8OdMj8yw50y4bqx4bq34bumw515LGPhuq/DnTHhu4HDnTLhu4XDncSpacOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDneG7lWRj4bqvw515O+G6t8Od4bqx4buB4bq3w51j4bqx4bq34bqhYsOd4bqp4bubw53hu7bhu7Lhu7bhu7It4bu24buy4bu2I+G7sC/hurHhu7Thu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zhu7Dhurdi4bqvw53EqeG7iTJRWS8vMsWoMSZkw6zhurFrauG6sWTFqOG7k2MvMzXEqeG6qWpkw6wvYzXhu5nEqS/hu7bhu7Lhu7YjL0AqM0Dhu7Q9I+G7suG7suG7smrhu7Qk4bu0I+G7tOG7uOG6q+G7tMWo4bqtw6w14bqvWcOdL+G7rOG7sMOs4busw4xKeUotw51K4bqzY+G6scOdNMOhY8OdY+G6rzrhu5fDneG7tkAvPeG7psOdamQ6Y8OdauG6pWPhurHDnTQuw50yxJHDnT0q4bu4Lz0q4bu4w53hu6jDnTEpY+G6r8Od4bu04buy4buyU+G7qsOdMuG6seG6t+G7psOdNCxj4bqvw50x4buBw50y4buFw53EqWnDnWrhu4fDnTLhurHhu40yw53hu5VkY+G6r8OdeTvhurfDneG6seG7geG6t8OdY+G6seG6t+G6oWLDneG6qeG7m8Od4bu24buy4bu24buyLeG7tuG7suG7tiPFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rErhurE1ZMOdNMSR4bumw51qZDpjw51q4bqlY+G6scOdMsSRw53hu7bhu7Lhu7jDnWrhu4fDnTLhurHhu40yw50y4buFw53EqWnDnTQsY+G6r8OdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnXk74bq3w53hurHhu4HhurfDnTQ74bq3w50x4bq34bqja+G7psOdQCrhu7LDnWrhu4fDnTLhurHhu40yw50y4buFw53EqWnDnTQsY+G6r8OdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnTQ74bq3w53hurHhu4HhurfDnTQsY+G6r8Od4buT4bq3YWPhu6bDneG7tD3DnTQsY+G6r8OdMeG7gcOdMuG7hcOdxKlpw51q4bqx4bqzw5004bq34bqjYsOdMV1rw51q4buJw7Uyw51q4bq3w6HDrMOdduG6s8OdauG6scOyw51qO+G6t8OdeTvhurfDneG6seG7geG6t+G7psOdKsOdMeG6s8OdauG6scOyw50y4bqx4bq3w50x4buBw50y4buFw53EqWnDnTLhurHhuqXDnTFda8OdMeG6s8OdauG6scOy4bumw50j4bu0w50y4bqx4bq3w50x4buBw50y4buFw53EqWnDnTLhurHhuqXDnTFda8OdMeG6s8OdauG6scOyw53hu5M6w53DrOG6scSRw50x4bqzw51q4bqxw7Lhu6bDneG7tuG7sirDnTLhurHhurfDnTHhu4HDnTLEkcOdMSZjw50y4bqx4bq3w51v4buXxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zhu7Dhurdi4bqvw53EqeG7iTJRWS8vMsWoMSZkw6zhurFrauG6sWTFqOG7k2MvMzXEqeG6qWpkw6wvYzXhu5nEqS/hu7bhu7Lhu7YjL0AqM0Dhu7Q9I+G7suG7suG7smrhu7Qk4bu0I+G7tOG7uOG6q+G7tsWo4bqtw6zhuq9Zw50v4bus4buww6zhu6xK4bqxNWTDnTE/ZMOdMj9kw50ybybDnXYmY8OdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnUrhuqVj4bqxw51v4buX4bumw51qZDpjw51q4bqlY+G6scOdMsSRw53hu7Thu7RAw5004bq/Y+G6r8OdMuG6seG6s8OdMlvDrMOdb+G7l8Od4buT4bq3YWPDnTNkw50yPzLDnTQ74bq3w53hurHhu4HhurfDnTLhurFvw5004buBY+G6r8OdMV1rw51q4bqx4bq3w6Frw5004bqjw50y4bqx4bqlw500w6Jj4bqxw53EqSZrw500O+G6t8Od4bqx4buB4bq34bukw53hu7RAw51j4bqxfWPDncSpw7XDnTJbw6zDnW/hu5fDneG7k+G6t2Fjw50zZMOdMlvDrMOdb+G7l8OdauG7ieG6t+G6oWvDnWoiw6zDnTQ74bq3w53hurHhu4HhurfDnTLhurFrIGPDnTHDosOd4bqv4bq3ZuG6t8OdauG6seG6t+G6oWvDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnWrhu4lsY+G6r8OdMsO0xajDneG7uOG7ssOdNOG6v2Phuq/DnTLhurHhurPDnW/hu5fDneG7k+G6t2Fjw512SuG7ksOdeSxj4bqvw51v4buXw50zZMOdMj8yw500O+G6t8Od4bqx4buB4bq3w50y4bqxb8OdNOG7gWPhuq/DnTFda8OdauG6seG6t8Oha8OdNOG6o8OdMuG6seG6pcOdNMOiY+G6scOdxKkma8OdNDvhurfDneG6seG7geG6t+G7pMOd4bu2JMOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnTLhu4XDncSpacOdNCxj4bqvw50y4bqxb8OdNOG7gWPhuq/DnTLhurHDsibDnTFda8OdMeG6s8OdauG6scOy4bumw53hu7Q9w51q4buHw50y4bqx4buNMsOdMuG7hcOdxKlpw500LGPhuq/DnTLhurFvw5004buBY+G6r8OdMuG6scOyJsOdMV1rw53DjOG6scSRw5124bqzw51q4bqxw7LDnTNkw50yW8Osw51v4buXw50yW8Osw51q4buJYWPDnTThurfDoGvDnTThu4Fj4bqv4bumw50y4bqx4bqlw500w6Jj4bqxw53EqSZrw500O+G6t8Od4bqx4buB4bq3xajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrOG7oWtq4bqxZOG7iVnhu6zhuqo1zILDnUrhurFrzJtkzJtj4bqv4buwL8Os4bus

Lê Thương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bước đột phá từ Nghị quyết 24

Bước đột phá từ Nghị quyết 24
2020-06-19 09:19:31

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội V của Đảng vào cuộc sống, đồng thời bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm trên địa bàn toàn tỉnh, Đại hội đại biểu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long