Cập nhật:  GMT+7
e654xefbfx174bax1494dxfa7ax1480fx1b063x1b0b6x10217xX7x152cdx192dbx1a9cax1bb24x183e7xff38xX5x1152cxXax1a2e0x19139xf545x12345xX1xX3x145a6x16618xX3x14e4exXdxf48fxXexX3x1c5a3x1412ex1b8dexX3xXexX22xXbxX3x1720fxX14xX15xX1xX3x15a24x18c14xXbxX3xX15x13a8exX22xX15xX3xX15xX1x149b6xXexX3xXexX1x1720dxX3xX32xXdxf4ccxXdxX3x15215x13e07xX44x17e9dxX0x14956xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1c658xX10xX6x110c2xXaxX12xf06cx1214axX5fxX3xX4x15267xX15xX32xX3xX28x16bc1xX3xX5bxX6xX15xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX44x12814xX3xX18x110b0xX15xX3xX28xX14xX15xX1xX3xX2dxX2exXbxX3xX15xX32xX22xX15xX3xX15xX1xX38xXexX3xXexX1xX3dxX3xX32xXdxX41xXdxX3xX15x16f65xX18xX3xX44xX45xX44xX47x1bc58xX3xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX5xX21xX3x1501bx1a231xXdxX3xX5bxXdxX1dxX15xX3xX5bxefb7x17031xX3xX15xX1xX38xXexX3xXacxX3dxX15xX3xXex19545xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX5fxX6xX18xe69bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX5bxXb7xXaxX12xX0xXdxX18xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX15xXexX10x1a30bxXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXax16b80xXdxX5bxXexX1x16250xX3x1c0a5x146fcxX45xXbx1483ax11076xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX104xX3x1487axX45xX115xXbxX10axX10bxXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXcdxX28xX6xX22xXbxX1xXb6xXexX1xX22xXcdxX20xX15xX49xX5bxX10xX7xX2dxXexX22xXbxX49xX15xX10xXffxX7xX49xX44xX47xX2x1aeb7xX49xX2xX2xX44xX5bxX75xX45xX107x127b2xX143xX75xX107xXexX14cxX107xX115xX107xX5xX2xX45x1bc0cxX2xXcdx15204xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xXexX22xXbxX3xX28xX14xX15xX1xX3xX2dxX2exXbxX3xX15xX32xX22xX15xX3xX15xX1xX38xXexX3xXexX1xX3dxX3xX32xXdxX41xXdxX3xX44xX45xX44xX47xXaxX3xXffxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX106xX107xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX115xX45xX115xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX5bxXb7xXaxX12x16fd9xX6xX15xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xXacx192f5x1be04xX4xX3xX4xX63xX15xX32xX3xX28xX68xX3xX15xX32xX21xXb7xX3xX44xX45xX49xX75xX3xX15xX1x19f5axX18xX3xX32xXdx1551exXbxX3xX5bxXb6xX3xX2dxX1xX14xX4xX1xX3xX4xX78xX3xXexX1x100a9xX18xX3xX15xX1xXdx17c84xXb6xX3xX5x176b8xX6xX3xX4xX1x1198bxX15xX3xX18xX78xX15xX3xX98xX15xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX1xXb6xXb7xX3dxX15xX3xXacxXdxX3xX7xfa8bxXbxX3xXexX41xXdxXcdxX3xX5exX5fxX5fxX3xX4xX1xX22xX3xX28xXdxX3dxXexX3xX5bxXb6xX3xX2dxX1xX14xX4xX1xX3xX4xX78xX3xXexX1x14a96xX3xX5bxed15xX3xX5bxX21xX15xX32xX3xXexX19xX18xX3xXexX1xX38xXb7xX3xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexXadxXdxX3xX4xX14xX4xX3x18f8dxXb6x141cexXb7xX3xX1xX21xX15xX32xX3xX20xe98axX6xX3xX1x13b4axX9fxX3xX10axX10xX3xX28xX14xX15xX3xXacx1b26bxX3xX98xX15xX3xXexXf5xX205xX15xX3xX18xX214xXdxX3xX4xX22xX15xX3xXbxX1xX68xXcdxX3x10589x1093cxXb7xX3xX2dxX1xX63xX15xX32xX3xX4xX1xX27exX3xX5xX21xX3xX18xX78xX15xX3xX98xX15xX3xXacxX1d7xX1d8xX4xX3xX1d7xX6xX3xX4xX1xXb6x10ee8xX15xX32xX3xXexXf5xX22xX15xX32xX3xX15xX1d7xX41xX4xX3xX18xX21xX3xX4x1995cxX15xX3xXacxX1d7xX1d8xX4xX3xX15xX1xXdxX20bxXb6xX3xX2dxX1xX14xX4xX1xX3xX273xXb6xX68xX4xX3xXexX3dxX3xX28xXdxX3dxXexX3xXacxX3dxX15xX3xX20xX21xX3xXb7xX205xXb6xX3xXexX1x16969xX4xX1xXcdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX5bxXb7xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXf5xX10x13f79xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX104xX49xX49xX20xX15xX10xX10axXbxXf5xX10xX7xX7xXcdxX15xX10xXexX49xX7xX6xXb6xX158xX2dxXdxX10xXb6xX158xX28xX6xX15xX1xX158xX18xXdxX158xXbxX1xX22xX158xX28xXdxX10xX15xX158xX22xX158xX7xX6xXdxX158xX32xX22xX15xX158xX75xX14cxX47xX45xX2xX2xX45xXcdxX1xXexX18xX5xXaxX3xXf5xX10xX5xX9xXaxX5bxX22xX327xX22xX5xX5xX22xXffxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX158xXdxXexX18xX158xX7xX22xXb6xXf5xX4xX10xX9xXaxed75xX20xX15x19465xX7xX22xXb6xXf5xX4xX10xX9xX1ccxX10xXexX6xXdxX5xX158xX1ccxXb6x1c1abxXdxX4xX1xX395x1333cxX18xXcxX1xXb6xX4xX395xX1bxXdxX10xXexX5fxX6xX18xX158xX75xX14cxX115xX106xX107xX106xX75x18e26xX20xX15xX395xX4xX6xX18xXbxX6xXdxX32xX15xX9xX13xX22xX10axX158xed0cxX15xXexX10xXf5xX15xX6xX5xX3a6xXdxX15xX2dxX3c1xX20xX15xX395xX18xX10xX5bxXdxXb6xX18xX9xX3a6xXdxX15xX2dxX158xX13xX6xX15xX1x19484xXdxX3c1xX20xX15xX395xXexX10xXf5xX18xX9xX1ccxX10xX7xX2dxXexX22xXbxX3c1xX20xX15xX395xXexX1xXb6xX18xX28xX9xX45xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX158xXdxXexX18xX158xX6xX5bxX5bxX10xX5bxX9xXaxX2xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX0xX49xX6xX12xX3xXexX1xX1d7x162b3xX15xX32xX3xX4xX78xX3xX15xX1xX2a5xX15xX3xX32xX28dxX18xX3xXbxX6xXexX10xX9fxX3xX4xX1x19817xX3xX5xf531xX6xX9fxX3xX5bxX1d7xX6xX3xX4xX1xXb6xX6xX9fxX3xXf5xX6xXb6xX3xX18x113adxXdxX3x19ac4xX15xX32xX2dax1870exX9fxX3xX7xX68xXexXcdxX3xXcxX461xXb7xX3xXexXc3xX15xX32xX3xX20xXc3xX15xX32xX3xX18xXdxX20bxX15xX9fxX3xX5bxXb6xX3xX2dxX1xX14xX4xX1xX3xX4xX78xX3xXexX1xX250xX3xXacxX1d7xX1d8xX4xX3xXexX1xX1d7x164e6xX15xX32xX3xXexX1xf244xX4xX3xX15xX1xXdxX20bxXb6xX3xX5xX22xXadxXdxX3xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX20xX41xXdxX3xX15xX1xX2a5xX15xX3xX2dxX1xX14xX4xX3xX15xX1xX6xXb6xXcdxX3xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX5fxX6xX18xX3xX32xXdxX2daxX15xX9fxX3xXexX1d7x1bb84xXdxX3xX20xX21xX3xX4xX20fxX4xX3xX2dxebffxX3xX15xX32xX22xX15xXaxX9fxX3xXexX1xX10xX22xX3xX28xX14xX22xX3xX3f2x1863dxXcdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX5bxXb7xXaxX12xXcxXdxX205xXb6xX3xX4xX1xX308xX3xX4xeaa2xX6xX3xX5bxX6xX15xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX15xX21xXb7xX3xX32xX28dxX18xX104xX3xX5xX21xX3xX5xX22xXadxXdxX3xX28xX14xX15xX1xX3xX2dxX2exXbxX3xX15x1b398xXdxX3xXexXdxX3dxX15xX32xX9fxX3xXacxXadxXdxX3xX5bxXdxX1dxX15xX3xX4xX1xX22xX3xX18x1bd84xXdxX3xX273xXb6xX68xX4xX3xX32xXdxX6xX9fxX3xX15xX1xXdxX20bxXb6xX3xX15xX32xX1d7xX433xXdxX3xX2dxX1xX10xX15xX3xX15xX32xX1d8xXdxX9fxX3xX1xX1d7xX4e6xX15xX32xX3xX20x18ceexX3xXexX1xX4e6xX18xX3xX15xX32xX22xX15xX9fxX3xXacxX2c7xX4xX3xXacxX14xX22xX9fxX3xXacxX1d7xX1d8xX4xX3xX15xX32xX1d7xX433xXdxX3xX5bxX2a5xX15xX3xXacxX590xX6xX3xXbxX1xX1d7xX4e6xX15xX32xX3xX49cxX3xX4xX1xX308xX15xX1xX3xX15xX4e6xXdxX3xXacxX78xX3xXb7xX205xXb6xX3xXexX1xX308xX4xX1xXcdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX5bxXb7xXaxX12xX13xX205xX15xX3xX4xXadxX15xX1xX3xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX9fxX3xX28xX6xX3xXacxXadxXdxX3xX5bxXdxX1dxX15xX3xX2dxX1xX14xX4xX3xXacxX3dxX15xX3xXexXc3xX3xX4xX1xX2a5xXb6xX3x10542xX3xX5xX21xX3xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX2dxX2exXbxX3x19bf9xX1xX6xXffxX6xXf5xX18xX6xX3xX20xX21xX3x1a283xX6xX5xX6xX327xX10xX5xX3xXbxXdxXexX6xX3xX464xXcxXf5xXb6xX15xX32xX3xX2a4xX63xX15xX32xX468xX9fxX3x1a3aaxX6xXexX7xXb6xX3xX7xX6xX15xX5bxX22xX3xX464xX28xX14xX15xX1xX3xX7xX6xX15xX5bxXffxXdxX4xX1xX3xXexX1xX590xXexX3xX1xX10xX22xX3xX4xX1xXdxX205xX15xX3xX32xXdxX2daxX15xX3xX20xX21xX3xX28xX22dxXbxX3xX4xX44bxXdxX3xXexX1xX14xXdxX3xX7xX1d8xXdxX3xX4xX525xX6xX3xX5fxX1x1549cxXexX3xX13xX44bxX15xX468xXcdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX5bxXb7xXaxX12xX3f2xX2c7xXexX3xX7xX68xX3xX4xX14xXdxX3xXexX205xX15xX3xX2dxX1xX14xX4xX3xX32xX28dxX18xX104xX3xX5exX1xX22xXf5xXdxXbxX14xX15xX3xX464xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX32xXdxX2daxX15xX3xX2dxX2exXbxX3xX10axX1f4xX4xX3xX10axX308xX4xX1xX9fxX3xX3abxXf5xX32xX10xX15xXexXdxX15xX6xX468xX9fxX3xX3a6xX22xX28xX7xXexX10xXf5xX3xXf5xX22xX5xX5xX3xX464xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1xX19xX15xX1xX3xX10axX1f4xX4xX3xX10axX308xX4xX1xX3xX15xX1xX2a5xX15xX3xXexX63xX18xX3xX1xX461xX18xX9fxX3xX3f2xX504xX468xX9fxX3xX4xX1xXdxX20xXdxXexX22xX3xX464xX15xX1xX2a5xX15xX3xX28xX2daxX3xX28xX308xXexX3xXexX3dxXexX9fxX3xXbxX1xX63xX3xX18xX6xXdxX9fxX3xX15bxX6xX18xX28xX22xX15xX9fxX3xX4xX21xX3xX4xX1xXb6xX6xX9fxX3xX7xX68xXexX3xX18xX6xXb7xX22xX15xX15xX6xXdxX7xX10xX9fxX3xX63xX5xXdxXb6xX3xX4xX525xX6xX3xecc4xXf5xXb6xX32xXb6xX6xXb7xX468xX9fxX3xX62exX18x12ea8xXf5xXf5xX10xX28xXf5xX795xX5bxX3xX464xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX98xX15xX3xX4xX461xX15xX32xX3xXexX1xX590xXexX3xX15xX32xXb6xX2c7xXdxX9fxX3xX4xX14xX3xX1xXb6xX15xX3xX2dxX1xX78xXdxX3xX4xX525xX6xX3xX2a4xX6xX15xX3xX3f2xXadxX4xX1xX468xX9fxX3x14472xX6xX15xX3xX28xX6xX32xX15xX6xXexX3xX464xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX2dxX2exXbxX3xX7xX6xX5xX6xX5bxX3xX4xX461xX15xX32xX3xX4xX14xX3xX4xX4e6xX18xX3xX1xX22x1a025xX4xX3xX4xX14xX3xX15xX32xXc3xX3xX4xX525xX6xX3xX7d6xX1xX14xXbxX468xX9fxX3xXcxXf5xX6xX18xX10x15b18xX81cxXdxX15xX22xX3xX464xX28xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexXf5xX22dxX15xX32xX3xX4xX78xX3xX15xX1xX2a5xX15xX3xX32xX28dxX18xX3xX4xX14xX3xX15xX32xXc3xX9fxX3xX63xX5xXdxXb6xX3xX4xX525xX6xX3xX3d2xXexX6xX5xXb7xX468xXcdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3abxXb6xXexX1xX22xXf5xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX1bxX15xX10xX10axXbxXf5xX10xX7xX7xX0xX49xXbxX12

Theo Vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tiệm bánh mì bán hơn 1.000 ổ mỗi ngày

Tiệm bánh mì bán hơn 1.000 ổ mỗi ngày
2023-06-02 08:18:00

Tận dụng giò chả, pate... của nhà sản xuất, anh Trần Đạt mở thêm cửa hàng bán bánh mì, mỗi ngày bán hơn 1.000 ổ, giá từ 48.000 đến 62.000 đồng.

Hai món ăn từ hoa ban Mộc Châu

Hai món ăn từ hoa ban Mộc Châu
2023-03-07 08:22:00

Nộm hoa ban và hoa ban xào thịt bò là hai món thường chỉ có ở các nhà hàng tại Mộc Châu trong tháng 3 khi hoa nở rộ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long