Cập nhật:  GMT+7
f0edx16201x13251xf196xf3bfx13fd9x10009x11c15x13f1bxX7xf7fcxfc2dx16005x1462ex16e09x1510bxX5x162bbxXax12075xfd2axfe2axXexX3x13f14x10294x123d0xX3xXexX6x14169x15b3bxX3x15ad1x10dfexXdxX3xXex140b1x16618xX1dxX1exX3x15be3xX18xX6xX3x153bcx11a56xX1dx1366bxX3x1666ex17056xX1dxX3xX4xX1xX18x14db5x11e03xX1dxX3x1196axX3xX2exX2fxX1dxX1xX3xX1xf836x15a58x121d8xXdxX1dxX0x16407xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x114b1x1683axX3axXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xf2a2xX2exX6xX5cxXbxX1xX18xXexX1xX5cxX6exX33xX1dxX4cxX5dxX10xX7x10c2bxXexX5cxXbxX4cxX1dxX10x1051cxX7xX4cxX2x116b9x13b5dxX2xX4cxX8bxX8axX5dxX8bxX2xX2xX2x1044bx120fdxX8axXexX2xX95xX2x10abfx11912xX9cxX5xX2xX6ex17580xXbxX1exXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5cxX5dxX3axXaxX12x160e8x134eexX3x11227x14a5bxX1dxX3x12894xXdxX3xX33x13a26xXdxX3xXexX6xX1dxX1exX3xX33xX34xXexX3xX5x11597xX3xX3exX3xX2exX2fxX1dxX1xX3xX1xX46xX47xX48xXdxX1dxX3xX2ex142adxX3xX2exX14xXexX3xX1exXdx14202xX3xXex15d83xXdxX3xX4x108d7xX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX4xX48xX1dxX1exX3xX6xX1dxX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx173dcxX10xX6xX5dxXaxX12xf49cxXcx150a8xXcxX3x154c0xX3xX11axX1xXbfxX1dxX1exX3x14b72xX19xX1dxX1xX3xX7xX2fxXexX3xX20xXdxf875xX18xX3xXexX47xX6xX3xXex126bexXdxX3xXbxX1xXf2xX2axX3xX33xX132xX3xX2axX6xX3xXexf1fdxX3axX3x10d74xX127xX48xX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXex16568xX1dxX1xfbdexX3xX33x1317fxX6xX3xX2exX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX8bxX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xX26xX1dxX1exX3xX20xX6xX1dxX1exX3xX4x13546xX3xX1xXd6xX1dxX1xX3xX33xXdxX3xXexXd6xX1dxX1exX3xXexX47xXefxX3xXexX47xX2fxXdxX3xXbxX1xf57axXbxX3xX3exX3xX2exX2fxX1dxX1xX3xX1xX46xX47xX48xXdxX1dxX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5cxX5dxX3axXaxX12xfd64xX18xX6xX3xX4xX48xX1dxX1exX3xXexX2fxX4xX3xX1dxX14xX2axX3xXex12dd4xX1dxX1xX3xX1xX1d0xX1dxX1xX3xX33xXd6xX3xX2exf40fxX1dxX1exX3xX4xX2fxX4xX3xX2exXdx114cbxX1dxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX1dxX1exX1xXdxX1e7xXbxX3xX33x10f3exX31xX3xX11axX1xXbfxX1dxX1exX3xX127xX19xX1dxX1xX3xX7xX2fxXexX3xX20xXdxX132xX18xX3xXexX47xX6xX3xXexX13axXdxX3xXbxX1xXf2xX2axX3xX33xX132xX3xX2axX6xX3xXexX149xX3axX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1e7xX1dxX3xX2axX13axXexX3xX20xX25x16ea2xX1dxX1exX3xX5dx12034xX3axX3xX2axX18xX6xX3xX2exX2fxX1dxX3xXexX47xX2fxXdxX3xXbxX1xX198xXbxX3xX4xX1x11023xXexX3xX2axX6xX3xXexX149xX3axX3xX5xXdxX46xX1dxX3xXexX156xX1dxX1xX3xX33xXc9xXdxX3xX7xX21xX3xX5xX25xX26xX1dxX1exX3xX5xXc9xX1dxX3xXexX15cxX3xX20xXe7xX6xX3xX2exXd6xX1dxX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11cxXdxX1e7xX1dxX3xX13xXdxX46xX1dxX3xX33xX132xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX156xX1dxX1xX3xX33x14dd6xX1dxX1exX3x1741cxX18xX48xXdxX31xX3xXexX47xX5cxX1dxX1exX3xX20xX17exX3xX4xX17exX3xX11axX1xX149xX3xXcxX1x16a4fxX3xX20xX3bxX3xXexXdxX46xX18xX3xXexX1xX1f7xX6exX3xX127x10728xX2axX3xX20xX2c9xX18xX3xX20xX25xX235xX1dxX1exX3xX5dxX23axX3axX3xX1dxXd6xX3axX3xX5xXd6xX3xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX1dxX3xXc5xXdxX3xX14cxXc5x13c55xX3xX2xff51xX8axX8bxX159xX31xX3xX4xX25xX3xXexX47xX149xX3xXexXf2xXdxX3xX2exX19xX1dxX3xXcxX2b9xX3xX127xX6xX1dxX1exX31xX3xX2a1x139faxX3x10aa3xX1dxX1exX3xXcx16883xX31xX3xX1xX18xX3axX1e7xX1dxX3x13fd8xX25xX235xX1dxX1exX3x14db8xX1dxX1exX31xX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11cxXdxX1e7xX1dxX3xX13xXdxX46xX1dxX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5cxX5dxX3axXaxX12xX11cxX46xX2axX3xX1dxX1exXd6xX3axX3xX3exX31xX3xX47xXf2xX1dxX1exX3xX7xX2fxX1dxX1exX3xX1dxX1exXd6xX3axX3xX8axX11fxX2xX9cxX31xX3xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX1dxX3xXc5xXdxX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX1xX18xX3axX3bxX1dxX3xX2axX13axXexX3xX7xX21xX3xX5xX25xX26xX1dxX1exX3xX5xXc9xX1dxX3xX2axX6xX3xXexX149xX3axX3xXexX15cxX3xX20xXe7xX6xX3xX2exXd6xX1dxX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11cxXdxX1e7xX1dxX3xX13xXdxX46xX1dxX3xX33xX132xX3xX20xXe7xX6xX3xX2exXd6xX1dxX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11axX1xX149xX3xXcxX1xX2b9xX3xX20xX3bxX3xXexXdxX46xX18xX3xXexX1xX1f7xX6exX3xX2edxX1exX6xX3axX3xX7xX6xX18xX3xX7fxX1xXdxX3xX20x132efxXexX3xX4xX1xX23axX1dxX3xX20xf96fxX1dxX3xXexX1xXd6xX1dxX1xX3xXbxX1xX21xX3xXc1xXdxX1e7xXexX3xXcxX47xX1d0xX31xX3xXc5xXdxX3xX4xX29dxX1dxX1exX3xX4xX2fxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xX26xX1dxX1exX3xX7fxX1xX2fxX4xX3xX20xX30fxX3xX5xXdxX46xX1dxX3xXexX1f7xX4xX3xXexX1xX6xX3axX3xX20x15b6cxXdxX3xXbxX1xX25xXf6xX1dxX1exX3xXexXdxX1e7xX1dxX3xX5dxXdxX3xX4xX1xX18xX3axX3bxX1dxX3xX33xXd6xX3xXexX1xX6xX3axX3xX20xX436xXdxX3xX20xXe7xX6xX3xX20xXdxX3bxX2axX3xXexX1xX18xX46xX3xX1dxX1xXd6xX3xX1dxX1exX1xX156xX3xX1dxX1xX1ddxX2axX3xXexX47xX2fxX1dxX1xX3xX33xXdxX1e7xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1e7xX1dxX3xX4x15546xX6xX3xX5x10c3axX4xX3xX5xX25xX26xX1dxX1exX3xX4xX48xX1dxX1exX3xX6xX1dxX6exX3xX2edxX14xX2axX3xX20xX25xX26xX4xX3xXexX1xX48xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX31xX3xX2exX2fxX2axX3xX7xX2fxXexX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xX26xX1dxX1exX31xX3xX20xX3f2xX1dxX3xX8axX1xX96xX9cxX3xXbxX1xX149xXexX3xX4xX29dxX1dxX1exX3xX1dxX1exXd6xX3axX31xX3xX7fxX1xXdxX3xXc5xXdxX3xX33xX15cxX6xX3xX5dxXdxX3xX4xX1xX18xX3axX3bxX1dxX3xX20xX3f2xX1dxX3xXbxX1xX25xX235xX1dxX1exX3x103a8xXdxX6xX3xX127x142a7xX2axX3xX20xX3bxX3xX4xX1xX18xX508xX1dxX3xX2exXe7xX3xX1exXdxX6xX5cxX3xX5dxXe7xX4xX1xX3xX2axX6xX3xXexX149xX3axX3xXexX1xX1d0xX3xX2exXe7xX3xX5xX491xX4xX3xX5xX25xX26xX1dxX1exX3xX4xX19xX1dxX1xX3xX7xX2fxXexX3xX7fxX1xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX3f2xX31xX3xX2exX14xXexX3xX1exXdxXefxX6exX3x116c4xX1xX2fxX2axX3xX2a1xX198xXexX3xX2exX6xX3xX5xX48xX3xX2axXd6xX18xX3xX20xX10xX1dxX3xXc5xXdxX3xX20xX6xX1dxX1exX3xX20xX10xX5cxX3xXexX47xX46xX1dxX3xX1dxX1exX25xX235xXdxX31xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1e7xX1dxX3xX4xX17exX3xX3exX3xX1exX17exXdxX3xX4xX1xX251xXexX3xX2exX13axXexX3xX4xX1f7xX4xX3xX20xX25xX26xX4xX3xX198xXbxX3xXexX1xXd6xX1dxX1xX3xX2exX2fxX1dxX1xX6exX3xXc5xXdxX3xX7fxX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX34xX1dxX3xX20xX17exX3xX5xXd6xX3xX1xX46xX47xX48xXdxX1dxX31xX3xXexX47xX2b9xX1dxX1exX3xX5xX25xX26xX1dxX1exX3xX9dxX8bxX9dxX8bxX31xX95xX9dxX2xX3xX1exX6xX2axX6exX3xXcxXdxX3f2xXbxX3xXexX1f7xX4xX3xX7fxX1xX2fxX2axX3xX2a1xX198xXexX3xXexX47xX46xX1dxX3xX1dxX1exX25xX235xXdxX3xXc5xXdxX31xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1e7xX1dxX3xXexX1xX46xX2axX3xXexX47xX5cxX1dxX1exX3xXexX149xXdxX3xX17xX18xX2c9xX1dxX3xX2exX46xX1dxX3xXexX47xX2fxXdxX3xX4xX17exX3xX2xX3xX1exX17exXdxX3xX4xX1xX251xXexX3xX2exX13axXexX3xX4xX1f7xX4xX3xX2axX2c9xX18xX3xXexX47xX14xX1dxX1exX31xX3xXc5xXdxX3xX7fxX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX34xX1dxX3xX20xX17exX3xX5xXd6xX3xX1xX46xX47xX48xXdxX1dxX31xX3xXexX47xX2b9xX1dxX1exX3xX5xX25xX26xX1dxX1exX3x155a3xX31xX2xX2f0xX96xX3xX1exX6xX2axX31xX3xX2xX3xX20xXdxX1e7xX1dxX3xXexX1xX5cxXf2xXdxX3xX5dxXdxX3xX20xX13axX1dxX1exX3xX33xXd6xX3xX96xX6exX2xX9cxX9cxX6exX9cxX9cxX9cxX3xX20x14f19xX1dxX1exX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5cxX5dxX3axXaxX12xX13xX25xXc9xX4xX3xX20xX2c9xX18xX31xX3xXc5xXdxX3xX7fxX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX34xX1dxX31xX3xX4xX29dxX1dxX1exX3xX33xXc9xXdxX3xX67exX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xX26xX1dxX1exX3xX5xXd6xX3xXbexX2c9xX18xX3x117a9xX3x12525xX2fxX31xX3xXbexX2c9xX18xX3xX6f9xX3xX503xXdxX21xX1dxX1exX31xX3xX20xX132xX18xX3xX316xX3xX2a1xX30fxX3xX6fbxX6xX3x171e5xX18xX1dxX1exX31xX3xX1xX18xX3axX1e7xX1dxX3xX11cxXdxX1e7xX1dxX3xX13xXdxX46xX1dxX3xX11cxX48xX1dxX1exX31xX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11cxXdxX1e7xX1dxX3xX13xXdxX46xX1dxX3xX33xXd6xX3xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX1dxX3xX718xX25xXf6xX1dxX1exX31xX3xX316xX3xX2exX19xX1dxX3xX2edxX5cxX1dxX1exX31xX3xX2a1xX30fxX3xX2edxX1exX21xXdxX3xX127xX2fxX3axX31xX3xX1xX18xX3axX1e7xX1dxX3xX31fxX25xX235xX1dxX1exX3xX325xX1dxX1exX31xX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11cxXdxX1e7xX1dxX3xX13xXdxX46xX1dxX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX1xX18xX3axX3bxX1dxX3xX7xX21xX3xX1xX46xX47xX48xXdxX1dxX3xXexX47xX46xX1dxX3xXexX15cxX3xX20xXe7xX6xX3xX2exXd6xX1dxX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11cxXdxX1e7xX1dxX3xX13xXdxX46xX1dxX3xX33xX132xX3xXexX156xX1dxX1xX3xX11axX1xX149xX3xXcxX1xX2b9xX3xX20xX3bxX3xXexXdxX46xX18xX3xXexX1xX1f7xX6exX3xX127xXc2xX1dxX3xX4x13bd1xX3xX5xX235xXdxX3xX7fxX1xX6xXdxX3xX4xX48dxX6xX3xXc5xXdxX31xX3xX4xXf6xX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX20xXdxX132xX18xX3xXexX47xX6xX3xX20xX30fxX3xXexX1xXdxX3xX1xXd6xX1dxX1xX3xX5xX1e7xX1dxX1xX3xX1exXdxXefxX3xX1dxX1exX25xX235xXdxX3xXexX47xX5cxX1dxX1exX3xXexX47xX25xX235xX1dxX1exX3xX1xX26xXbxX3xX7fxX1xX508xX1dxX3xX4xX251xXbxX3xX20xX21xXdxX3xX33xXc9xXdxX3xXbexX2c9xX18xX3xX6f9xX3xX6fbxX2fxX31xX3xXbexX2c9xX18xX3xX6f9xX3xX503xXdxX21xX1dxX1exX3xX33xXd6xX3xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX1dxX3xX718xX25xXf6xX1dxX1ex14e32xX3xX7fxX1xX2fxX2axX3xX2a1xX198xXexX3xXexX47xX46xX1dxX3xX1dxX1exX25xX235xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xX26xX1dxX1exX31xX3xX4xXf6xX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX4xX48xX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX20xX30fxX3xXexX1xX18xX3xX1exXdxXefxX3xX9dxX3xX4xX5cxX1dxX3xX5dxX6xX5cxX3xX1dxX1xX2b9xX1dxX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5cxX5dxX3axXaxX12xXcxXf2xXdxX3xX4xXf6xX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX20xXdxX132xX18xX3xXexX47xX6xX31xX3xX2exX25xXc9xX4xX3xX20xX2c9xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xX26xX1dxX1exX3xX7fxX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX34xX1dxX31xX3xX7xX21xX3xX2axX6xX3xXexX149xX3axX3xXexX47xX46xX1dxX3xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX1dxX3xXc5xXdxX3xX2axX18xX6xX3xX4xX48dxX6xX3xXbexX2c9xX18xX3xX6f9xX3xX6fbxX2fxX3xX33xXc9xXdxX3xX1exXdxX2fxX3xX2xX96xX9cxX3xXexX47xXdxX1e7xX18xX3xX20xX6acxX1dxX1exX4cxX2exX2fxX1dxX1xX31xX3xX7xX6xX18xX3xX20xX17exX31xX3xXc5xXdxX3xX2axX6xX1dxX1exX3xX33xX132xX3xX11axX1xX149xX3xXcxX1xX2b9xX3xX33xXc9xXdxX3xX5dxX491xX3xX7fxXdxX3f2xX1dxX3xX7x17086xX3xXexXdxX46xX18xX3xXexX1xX1f7xX3xX33xXc9xXdxX3xX1exXdxX2fxX3xX2xX3exX9cxX3xXexX47xXdxX1e7xX18xX3xX20xX6acxX1dxX1exX4cxX2exX2fxX1dxX1xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6f9xX18xXexX1xX5cxX47xXaxX12xX2edxX1exX18xX3ax14898xX1dxX3xX1bexX18xX21xX4xX0xX4cxXbxX12

Nguyễn Quốc

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bài học cho những kẻ buôn ma túy

Bài học cho những kẻ buôn ma túy
2018-10-11 07:44:37

PTĐT - Cuộc chiến chống ma túy từ lâu đã được đặc biệt coi trọng, việc phòng tránh cũng rất quyết liệt bởi ma túy không chỉ tiêu tốn tiền của, làm mất tình nghĩa cha con, vợ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long