Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6pjbhu4N74buh4bqv4buJe+G7qTd74buh4bq34buJe8Sp4buHZsSpe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buLYcSp4buHe+G6qThqe+G7qWZ7xKnDuuG7k+G6pyp74bupZnvhuq3huq/EqSwv4buHWy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4buG4bqrNeG6rT4u4bqo4bq3cHvhu7Bw4bqvxKl74buccOG7r3vhu4hhantdfV0iKnvhuqdww7LEqXvhu5824bqn4buHe+KAnMOM4buDZcSpe+G7nXDhu63DqeG7oSp7w6zhu4NlxKl74buh4bujZnvhuqnhurFwe+G7oeG7ozXEqeG7h3vhu5vhu4dsxKnhu4Eqe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buh4buHNeG7iXvEqeG7h3XEqeG7gSp74buh4buDZXB74bqn4bun4bqnKnvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhuqg5xKnhu4F74bupN3vEqOG7hzd7xKnDuuG7k+G6p3vhu6E1e8Sp4buBN+G7rXvhuqc3xKnhu4F74buh4bujasSp4buBe+G7nzjhuqfhu4cqe+G7qcawxKnhu4F74buJOMSp4buH4oCde+G6p3Q1e+G7oMO1xKnhu4F74bqk4buFe+G7oeG7h8O6e8So4buBcOG7rcOqxKl74bua4buHcXvhu6Dhu6NtxKnhu4F7LXvhu6Dhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6pDXEqXvhuqbhu4doe+G6qThqe+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBe+G7qeG6uXvhu5vhu4dsxKnhu4Eqe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buh4buHNeG7iXvEqeG7h3XEqeG7gSp74buh4buDZXB74bqn4bun4bqne+G6qWF74bujNXvhu4nDoOG7oXvhuqlxxKnhu4F74bqtZ+G7m3vDrHh7xKnhu4Phurvhu4l7NCJ7xKnDoeG7iXvEqOG7gTfhu6174buh4buHN8Sp4buHe+G7i+G6s+G7m3vhuqg5xKnhu4F74bqm4buPxKnhu4F74bufOcSpe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l7OiIvXS9bNCJ9ey17Ii9dL119XSI7e+G7qTd7W317xKnDoeG7iXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buL4bqz4bube+G6pDXEqXvhuqbhu4doe+G6qThqe+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBe+G7qeG6uXvhu5vhu4dsxKnhu4Eqe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buh4buHNeG7iXvEqeG7h3XEqeG7gSp74buh4buDZXB74bqn4bun4bqnezpbL10vXX1bInste1svXS9dfV0iOyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqmcMOyxKl74bufNuG6p+G7h3vhu4s3e+G7oTfhu4N74buL4buD4bq7cHvhu6PhurHhu6F74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G6pzl74bup4bq5e+G7ieG6o+G7oXvhu4vhu6974buLcOG6s8Spe+G7qTd74buh4buH4bun4bqne+G7oeG7g8OqxKkqe+KAnOG6puG6teG7iXvEqTXEqeG7geKAnXvhu6nhurl74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6qeG6sXB74buh4bujNcSp4buHe+G7m+G7h2zEqeG7gSp74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu6Hhu4c14buJe8Sp4buHdcSp4buBKnvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu6fhuqd74buXe8Spw7rhu5Phuqd74buhNSZ74bqo4bq9e+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7n+G6r3B74buj4buPxKnhu4F7xKnhu4/hu4N74bqtcMSp4buBe+G6pnDDssSpe+G7nzbhuqfhu4d74bqpw6nEqXvhuqnDs8Sp4buBe+G6qTlqe+G6pzbEqXvhuqXhu48qe+G6qTnEqeG7gXvhu6nhu4NlxKkqe+G6p8OzxKnhu4F74bqn4buHw7nhuqcqe+G7qeG7g2XEqXvhuqfhu4fDueG6p3vhu6k3e8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKkqe+G6pDZqe+G7muG7h3F74bug4buHbXvhu4nhu5d74bqn4buHcOG7rWXEqXvhu4lz4bqne+KAnMOM4buDZcSpe+G7nXDhu63DqeG7oSp7w6zhu4NlxKl74buh4bujZnvhuqnhurFwe+G7oeG7ozXEqeG7h3vhu5vhu4dsxKnhu4Eqe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buh4buHNeG7iXvEqeG7h3XEqeG7gSp74buh4buDZXB74bqn4bun4bqnKnvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhuqg5xKnhu4F74bupN3vEqOG7hzd7xKnDuuG7k+G6p3vhu6E1e8Sp4buBN+G7rXvhuqc3xKnhu4F74buh4bujasSp4buBe+G7nzjhuqfhu4cqe+G7qcawxKnhu4F74buJOMSp4buH4oCde+G7oeG7o2XEqXvhuqQ2anvhu5rhu4dxe+G7oOG7h20qe+G7geG7g+G7k+G7g3vhu6Hhu4fhu4Phurtwe+G6pzbhuqd74bqlN+G7g3vhu6nhu4PDqeG7oXvhu6Fm4buJe+G7h+G7g+G6vXAqe+G7h23huqd74buh4bqz4bubKnvhu6nhurPEqXvhuq1zxKnhu4F7xKnhu4/hu4N74bqtcMSp4buBe+G6pnDDssSpe+G7nzbhuqfhu4d74bupN2p74buh4buH4bun4bqne+G7ocOpe+G6p3Dhu4/huqd74bufw7LEqeG7gSp74bqn4buHcMSp4buBe+G7n8O54bqne+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G7i+G7leG7g3vhuqfhu4d0e+G7oeG7o8O64buRxKnhu4Eqe+G6qcO64buZxKnhu4F74buLw7Lhu4N74bupN3vhu51w4butw6nhu6F74buh4bqv4buJe+G6qeG6sXB74buh4bujNcSp4buHe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74oCc4buB4buD4bqj4bqne8Sp4buP4buDe+G7seG6r+G7ieKAnSp7xKnhu4HDocSpe+G6p+G7h+G6o8SpKnvhuqnhurXhu6174buLcuG7gyp74buxxal74buL4buve8Sp4buB4buH4buDZeG7iXvhu6Hhu4c14buJe8Sp4buHdcSp4buBKnvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu6fhuqd74bqndDV74bqoOcSp4buBKnvEqOG7hzd7xKnDuuG7k+G6p3vhu6E14oCmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7o2rEqeG7gXvhu5vhu4fhurfEqXvhu6Hhu4fDuXvhu4c14buDJHvigJzEqOG7h+G6seG7oXvhu51wNsSpe+G7m+G7h8O64buRxKnhu4F74bqn4buH4bqv4buJJHvhu5rhu4dsxKnhu4F7xKnhu4Hhu6U1e+G7oeG7hzXhu4l7xKnhu4d1xKnhu4Eqe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7p+G6p3vhu6Hhu6V74buf4buT4buJKnvhu6Hhu6V74buxNSp74bqnOXvhu4HDsuG6p3vhu4vDosSpe8Sp4buBbcSp4oCdKnvhu4lz4bqne+G6pCR74oCc4buiw6jEqXvhu4tw4but4bq7xKl74bufcMOy4buhe+G6qeG7meG7gyp74buh4buHw7rhu5nEqeG7gXvhu7Fw4butZcSpe+G7oeG7p3vhu59q4buDKnvhu6Hhu6d74bufxak14oCde+G6p3Q1e+G6pnDDssSpe+G7nzbhuqfhu4d74oCcw4zhu4NlxKl74budcOG7rcOp4buhKnvDrOG7g2XEqXvhu6Hhu6Nme+G6qeG6sXB74buh4bujNcSp4buHe+G7m+G7h2zEqeG7gSp74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu6Hhu4c14buJe8Sp4buHdcSp4buBKnvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu6fhuqcqe+G7gWvhu5t74bub4buH4bq3xKl74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6qDnEqeG7gXvhu6k3e8So4buHN3vEqcO64buT4bqne+G7oTV7xKnhu4E34bute+G6pzfEqeG7gXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bufOOG6p+G7hyp74bupxrDEqeG7gXvhu4k4xKnhu4figJ174bqna3vhuqU34buDe+KAnOG6pOG6u8Sp4buHe+G7n+G7lXvhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJ4oCde+G6rWp74bugw7XEqeG7gXvhuqThu4V74buh4buHw7p7xKjhu4Fw4butw6rEqXvhu5rhu4dxe+G7oOG7o23EqeG7gXvhu6nhu4PDqeG7oXvhu6Hhu6V7xKnDoeG7iXtbNDIie+G6qcO64buV4bqne+G6qcOhxKnhu4F74buhOeG7g3vhu6Hhu6NlxKl74bugOOG7m3vhuqfhu4fhu4V74bqm4buPxKnhu4F74bufOcSpe+G7qeG7k+G7g3vhuqVx4buhe+G6rTXEqeG7h3vEqOG7gcO64buZ4buDe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gSZ74bueNXB7xKnFqTV74buh4buHw6l7w6x4Knvhuqnhu4Phurlwe8Os4buD4bq7xKl74buh4buH4bun4bqne+G7oeG7g8OqxKl74bqpYXvhuqdre8Sp4buH4buD4bq5cHvhuqnDteG7g3vhu6Hhu4c14butKnvDrOG7hzbhuqd74bql4buD4bq74buhKnvEqeG7h8O6xKnhu4F74buhw7p74bqtcOG7rXvhu5/DoOG6p3vhuqVixKkqe8Sp4buHYcSpe+G7nXA1xKl74bqn4buH4buFxKnhu4d74buh4bujZ3vhu6nDuuG7leG7oXvhu6Hhu6Phu4/hu4N74buh4bujasSp4buBe+G6pTfhu4N74bup4buDw6nhu6F74bupw6LEqXvEqWvEqeG7gXvhu4fDteG7g3vhu6Hhu4XEqeG7h3vhu6Hhu4fhu5nhu4N74buf4bunKnvhu6ljxKl7xKnhu4Fw4butZcSpe+G7geG7gzZ74buh4bujZ3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buh4buDw6rEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqncOG7j+G6p3vhuqnhurFwe+G7oeG7ozXEqeG7h3vhuqfhu4fDssSp4buBe+G7oeG7hzXhu4l7xKnhu4d1xKnhu4Eqe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvEqTXhu63igKYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHtbfX194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezAyMeG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6pybhuqU1auG7m+G7h3Dhu6Hhu4dqJuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dIlsgL1tbW+G6rTBbfSI0ICLhu6FbfX004buLMi0gJsOt4bub4buBPns14buL4buh4bu0PuG6pjbhu4N74buh4bqv4buJe+G7qTd74buh4bq34buJe8Sp4buHZsSpe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buLYcSp4buHe+G6qThqe+G7qWZ7xKnDuuG7k+G6pyp74bupZnvhuq3huq/EqT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0Plt9fX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wMjE+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+LuG7oMO1xKnhu4F74bqk4buFe+G7oeG7h8O6e8So4buBcOG7rcOqxKl74bua4buHcXvhu6Dhu6NtxKnhu4F74bqn4buHdHvhu6Hhu6Nme+G7m+G7h+G7g2XEqXvhu4dt4bube10ie+G6p3Q1e+G6pDXEqXvhuqbhu4doe+G6qThqe+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBe+G7qeG6uXvhu5vhu4dsxKnhu4Eqe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buh4buHNeG7iXvEqeG7h3XEqeG7gSp74buh4buDZXB74bqn4bun4bqnezrEqeG7gTfhu617W10vWy9dfV0iOyZ74bu5xKnhu4cke8SpauG7g+G6p+G7h+G7g8Sp4buHLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LjB9e8Spw6Hhu4l74buh4bujw7rhu5Phuqcqe+G7oeG7h+G7meG7g3vDrHZ74buJ4buD4bq5xKl74bqkw6Dhuqd74bqpNcSp4buBe+G7oeG6s+G7m3vhu6Hhu6NwxKnhu4F7xKnhu4Fw4buNxKl74buL4bun4bqne8Os4buHw7Phu4N74bub4buHc+G6p3vhu6k3e+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqSp74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G7sWF74buH4buP4buDe+G6p+G7h3R7xKnhu4Hhu4dpNSp74bqn4buH4buDe+G7qeG7g+G6u8Spe+G7n8O54bqne8Sp4buBw7rhu5nhu4Mqe+G7n8O54bqne+G6p3Q1e+G6p+G7h2p74buh4buD4bq5xKl74buhcOG7rcOpxKl74buL4buTxKl74buJ4buD4bq5xKl7xKg14buJKnvigJzhuqXhurvEqeG7h3vhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7ieKAnXvhuqlhe+G6qcO64buV4bqne+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvEqOG7gXDhu63DqsSpe+G7muG7h3F74bug4bujbcSp4buBezrDrOG7h+G7g3vhurHhu6174buJ4buT4buDe100e+G7oXDDteG7gzt7xKnhu4fhurPEqXvhuq3hu4PhurvEqSp74buLZcSpe+G7oeG7g8OpxKnhu4F74bqnOcSp4buHe+G6pTZqe+G7qeG7k+G7g3vEqeG7h8awxKnhu4F74bub4buH4bqvxKl74buh4buF4bqn4buHKnvhu4vhurPhu5t74buLcOG6s8Spe+G6p+G7h+G6o+G7oXvhuqfhu4fEkSp74bufw6Dhuqd74bqlYsSpJnvhu4Br4buDe+G7gW3EqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buH4buRxKl74buHNeG7g3vEqeG7geG7h2bEqXvhuqfhu4fGsCp74bqlN+G7g3vhu6nhu4PDqeG7oXvigJzhuqThurvEqeG7h3vhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7ieKAnXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buf4bune+G7izd74bqn4bq14buJe8SpNcSp4buBe+G7nXDhu6974buB4buDNip74buh4buH4bq9e+G7h+G7g+G6u8Spe+G6pzbhu4N74buh4bqv4buJKnvhu6Hhurfhu4l7xKnhu4dmxKl74bqn4buH4buDw6nEqXvhu4vDuuG7leG6p3vhuqd0NXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7i2HEqeG7h3vhuqk4anvhu4tww7PEqXvhu6lme8Spw7rhu5Phuqcqe+G7qWZ74bqt4bqvxKkqe8Os4buDZcSpe+G7nXDhu63DqeG7oXvhuqnhurFwe+G7oeG7ozXEqeG7h3vhuqfhu4fDssSp4buBe+G7oeG7hzXhu4l7xKnhu4d1xKnhu4Eqe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7p+G6pyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4buj4buF4bqn4buHe+G6rcOixKl74bqn4bqvcHvEqWvhu4N74bqndDV74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG7jXvhuqbhu4fhu4V74buI4buDxKnhu4d74oCcw73hu4N74buf4buVe+G7m+G7h3N74buh4bujNuG6p+G7h3vhu6k3e8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqdre+G7nzbEqeG7gXvDrOG7g8OpxKl74buh4buHZnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bub4buHOeG7g3vEqeG7gcO64buZ4buDe+G7i2HEqeG7h3vhuqk4auKAnSp74buhNuG6p3vhu4Hhu4M5e+G6qWF74bqn4buHaHvhu6Nve+G6p8OhxKl74bql4bq7xKnhu4d74buf4buVe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bupN3vEqeG7h8awxKnhu4F74bql4buD4bq9cHvhu4fhu4PhurvEqXvhuqdze+G7oeG7h+G6vSR74oCc4oCm4buH4buD4bq7xKl7xKk14bute+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqc2xKl74bql4buPKnvhuqk5xKnhu4F74bup4buDZcSpe+G7oTV74bqnbMSpe+G6p2t7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iSZ7xKjhu4HDuuG7meG7g3vhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6Hhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7izfhu4l74bup4buD4bq74bqne+G7ieG7j+G7oXvhuqc24bqn4buHe+G6p+G6t+G7iXvhuqfhu4fhu6XEqeG7gXvhuqfhu4dqe+KAnOG6qXR74bqlw7XEqXvhu5vhu4fhurPEqeKAnSp74bqnw7Lhu6F74bufNWp7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7m+G7hzjhu4l74bub4buHOeG7g3vDrOG7h3Dhu63DqeG7oXvhuqnhu4Phur3hu4l74buBZnvhu4vhu5PEqSZ74buoZnvhu4tww7PEqXvhu4tww7PEqXvhu4tqe+G7n+G7lXvhu5vhu4c54buDe+G6p+G7h2dwe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bup4bq5e8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74bufxJF74buxOeG7rXvhu6M1Knvhuqfhu4dqe8SpZcSpe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu4lww7LEqXvhuqc54buDe+G7oeG7g8OpxKl74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqnKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqtNuG7iXvhu4k4xKnhu4d74bqtOMSpe+G7oeG7hzXhu6174bqpw7Xhu4N7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6pzbhu4N7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7h+G7leG7m3vhu4vhu68qe+G6p+G7h2h74buLN+G7iXvhu6Hhu4fhuqtqe8Spw6nhu5t74bqndSZ74buoZnvhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu4k3e+G6qeG7g3vhuqnDqcSpe+G6pTlqe+G7oeG7h3TigKbigJ0le+KAnMSo4buBw7rhu5nhu4N74buf4buVe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74buh4buHw7rhu5nEqeG7gXvhu6Nz4buhe+G7o8OoKnvhuq1qe+G6reG7p3vhu6Hhu6NqxKnhu4F7w6zhu4fhu4N74buB4buDOeG7g3vhu51w4butw6nhu6F74bqnw7PEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqcqe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu5vhu4c24buhe+G6peG7g+G6vXB74bujb3vhu6M3xKnhu4Eqe+G6rcO54buhe8Os4buHajbhu6F74buve8Os4buDw6nEqXvhu6Phu4NlxKnhu4F74bqndDV74buJZsSp4buHKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqtNuG7iXvhu51w4butw6nhu6F74bqpajbEqXvEqeG7h8awxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G7oeG7h3Dhu4/huqd74bub4buHOOG7iXvhu6nhu4N74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6k3e+G7nXDhu63hurnEqXvhu4c4xKl74bqndDV74buJZsSp4buH4oCm4oCdJXvigJzEqOG7gcO64buZ4buDe+G7n+G7lXvhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6p3XEqeG7gXvhu6Hhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7i+G6seG7rXvhu4vhu6974bqtanvhu4s34buJe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6HhurPhu5t74buh4buH4bq9Knvhu6HDs8Spe+G7oeG7o23EqeG7gXvhu6HhurPhu5t74buh4buH4bq9e+G6qeG6vXvhuq3hu6c1e+G6rcOi4buJe+G7qTdqe+G7oeG6s+G7m3vhu6Hhu4fhur0me+G6qMOy4buDe+G7qeG7k+G7g3vEqeG7h8awxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74bqnc3vhu6Hhu4fhur174buh4buHcOG7j+G6p3vhu5vhu4c44buJe+G7qeG7g3vhu4Hhu4M54buDe+G7nXDhu63DqeG7oXvhuqd0NXvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu4lmxKnhu4cqe+G6qXHEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74bqn4buHw7nhuqd74buh4bujNuG6p+G7h3vhu6k3e+G7nXDhu63hurnEqXvhu4c4xKl74bqndDV74buJZsSp4buHKnvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7n+G7lXvhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7qcOixKl7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6rTbhu4l74buJOMSp4buHe+G6rTjEqXvhu4Hhu4M54buDe+G7nXDhu63DqeG7oSp74buJN3vhu6nhu4Phurvhuqd74buL4buTxKkqe+G7qeG7g+G6u+G6p3vEqeG7h2574buBZnvhuqd1xKnhu4F74buJcMOyxKl74bqpw7o1e+G7ozV74buh4bqz4bube+G7oeG7h+G6vXvhuqU3xKkqe+G6p+G7h+G7mXvigJzhu697w6zhu4PDqcSpe+G7oeG6s+G7m3vhu6Hhu4fhur3igJ174bqn4buHanvigJzhuqnGoXvhu5vhu4fhu4PhurnEqeKApuKAnSV74oCcxKjhu4HDuuG7meG7g3vhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhuqdsxKl7xKnhu4E44buDe+KAnOG7qTV74bqn4buHOOG7ieKAnXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74budcDXEqXvhu4fhurt74bup4buT4buDe+G6pzbhuqd74bqp4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqnhu5HEqXvhu6lnKnvhu6nhu5Phu4N74bqn4bqx4bube+G7oeG7o2XEqXvhu6k3e+G6pzl74bup4buT4buDe+G6p+G6seG7m3vhuq3DuuG7k+G7gyYmJuKAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqk4bq7xKnhu4d74buf4buVe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bqpYXvhuqnDujV74bqpw6nEqXvhu4fhurNwe+G7nXA5e+G7izcke+KAnOKApuG7ieG7j+G7oXvhu6Hhu6Phu5d7xKnhu4E44buDe+G6p+G7h2p74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6p3Q1e+G6qDnEqeG7gXvhu6k3e8So4buHN3vEqcO64buT4bqnKnvhu4s34buJe+G6p+G7h2p74bqnw7PEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74bqlZ3vhu6Hhu6Nme+G7oeG7o+G6uyp74bqt4bqz4buJe+G6p+G7h+G6r8Spe+G7oTjhu4N74bqn4buHw7Qqe+G7izfhu4l74bqn4buHanvEqeG7h8awxKnhu4F7xKnhu4fhuq/EqXvhu6HDsnvhu4nhu5Phu4N7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7m+G7hzbhu6F74buHcOG7rXvhuqnDuuG7leG6pyp7xKnhu4fGsMSp4buBe8Os4buHcOG7rcOp4buhe+G6qeG7g+G6veG7iXvhu6k3e8Sp4buHw7rhu5Xhuqd74bqp4buD4bq94buJe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqnDuuG7leG6p3vDrOG7h8Og4bqne+G7m+G7h3Phuqd7w6xn4bube+G7oeG7h+G7meG7g3vhu6k3e+G7izfhu4l74bqn4buHanvhu6Hhu6NmxKnhu4d74bqp4buPKnvEqcOhxKnhu4F74buL4bun4bqne+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhuqd0NXvhuqc2xKl74bql4buPe+G6p+G7h+G6s+G7iXvhuqnDuuG7leG6p3vEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVq4oCm4oCdJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7EqMWpNXvhu6Hhu4fDqXvDrHh74bqpYXvhu51wNXvhuqnhu4Mqe+G6pzbhuqfhu4d74buJOMSp4buBe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l74bqpYXvhuqk44buhe+G6qcO64buV4bqne8Sp4buH4buD4bq5cHvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buh4buncHvhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gSp74buj4bqx4buhe+G6qTbEqeG7gXvhu6Hhu6d74buHN2p74oCc4bqo4bqx4buhe8Spw7rhu5Phuqd74buhNXvhuqfhu4fDujV74bqlNWp74buB4buD4buZe+G6p2t74bqpw7rhu5Xhuqd74bqn4buRe+G6qeG7jSp74buh4buD4bq54buJe+G7i+G7p+G6pyp74bupZ3vhu6Hhu4fDqXvhu6k3e3Dhu6174buh4buFxKl74budcMOy4bqne+G7ocOpe8Sp4buHw7p7xKnhu4E34bute8SpNeG7reKAnSZ74bugcOG7rXvEqeG7h+G7g2XEqSp74buh4bujasSp4buBe+G6qeG7g+G6uXB7w6zhu4PhurvEqXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buh4buDw6rEqXvhu4nhu5Phu4N74bqnw6HEqXvhuqXhurvEqeG7h3vhu6Hhu6Phurfhu4l7w6zhu4c1e+G7n+G7lXvhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6p3Q1e+G6pzbEqXvhuqXhu48qe+G6qTnEqeG7gXvhu6nhu4NlxKl74bupw6LEqXvhu6Hhu43EqXvhu6E44buDe+G6rTXhu4N74bqtw6PEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6peG7g+G6vXB74buH4buD4bq7xKl74buJ4buT4buDKnvhuqlhe+G7qTd74bqpNcSp4buBe+G7geG6r+G7rXvEqWXEqXvEqeG7h+G7g+G6uXB74buH4bq7e+G7i3B3KnvEqeG7gXDhu6174bqn4buRe+G6pznEqXvhu6Hhu6Phu5d74buf4bune+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKkqe+G7geG6r+G7rXvhu4thxKnhu4F74bub4buH4buFe+G7i+G7k8SpKnvhu6Hhu4fhurPhu4l74bqn4buH4buFe+G7geG6r+G7rXvhu4nhurHhu6F7xKnhu4Phurnhu4l74buh4buDxKl74bqndDV7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqSZ74bqo4bqv4bute+G7izd74buJ4buP4buhe+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F74bql4buD4bq9cHvhu4fhu4PhurvEqXvhu59w4bute+G7oeG7h2o24buDe+G7qeG6uXvhu6HDunvhu6HDuuG7l8Sp4buBe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7oeG7o2d74buJN3vEqOG7geG7h2d74budcOG7rcOp4buhe+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBeyAqe8Os4buHazV74buw4buC4buCe+G6qWF7xKnhu4fhurPEqXvhuq3hu4PhurvEqXvhu6k3e+G6p+G7h2h74bujbyZ7xKjhu4Hhu4dne+G7nXDhu63DqeG7oXvhuqg44buDe+G7h+G7j+G7g3vhu4vhurfEqXvhu6Hhu4fDuXvhu7Dhu4Lhu4Lhu4J74bqndDV74bqoOcSp4buBe+G6qWF74bqpw7o1e+G7ozV74buh4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl74oCcMXvhuq024buJ4oCde+G7izd74bqtNuG7iXvEqeG7geG7h2kqe+G6rTbhu4l7xKlr4buDKnvhuq024buJe+G7izfhu4kqe+G6rTbhu4l74bqn4buHZ3B74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iSp74bqtNuG7iXvhuqnDteG7g3vhu4nhu5Phu4N74bufNsSp4buBe+G7oThqKnvhuq024buJe+G6qcO64buRxKnhu4F74bqp4bq3cHvhu6nhu5Phu4N7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqSp74buh4buHxal74buh4buHNuG6p+G7h3vhu6k3e+G7nXDhu63DqeG7oXvhu4vhu4Phurvhu6F74buh4bujasSp4buBe+G7hzfEqeG7h3vhuqnhu4/EqeG7gXvhu6lme+G7i+G7leG7g3vhu4Xhuqfhu4d74bqn4buHcMSp4buBJnvhuqjhuqPhuqd74bql4buD4bq74buhKnvEqeG7gTfhu617XV0vNC9dfV1be+G6pOG7j3vhuqbhu4fhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6Nne+G6qWF74bqlNcSpe+G7hzfEqeG7h3vDjMOp4buhe+G7i3DhurPEqXvhu5/DsntbIHste8OM4buKL+G7oOG7qnvigJzhu6nhurl74bqn4buHdHvhu6Hhu6PDuuG7kcSp4buBe8Os4buHcOG7rcOpxKl7w6zhu4fhu4Xhuqfhu4d74bupN3vhuqU5anvhu6nhurt74bqnNsSpe+G6peG7j3vEqcOhxKnhu4F74bqp4buPxKnhu4Eqe+G7nzbEqeG7gXvhu6E4anvhu6lme+G7i+G7leG7g3vhu4Xhuqfhu4d74bqn4buHcMSp4buB4oCde8Sp4buH4bqh4buJe+G7oeG7pcSp4buBe+G6pcO64buT4bqne8Os4buHw6Dhuqd74bub4buHc+G6p3vhu6Hhu6Phu4Phurvhu6F74bqp4bq9e+G6p8OhxKl74bql4bq7xKnhu4d7xKk34butJnvhu6A44buDe8Osdnvhu4dt4bube+G7oeG7h8O5eyIqe+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4N74buw4buoKnvEqeG7h+G7g+G6uXB74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4N74bqp4bq5e+G6p+G6s+G7m3vhu6Hhu5Phu4N74bqnw6HEqXvhuqXhurvEqeG7h3vhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iSp7xKlie+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74buh4bujasSp4buBe+G7ieG7j+G7oXvhuqXhu4974bub4buH4bqzxKl74bqnNsSpe+G6peG7jyp74bqpOcSp4buBe+G7qeG7g2XEqXvhu4fhu4PhurvEqXvEqTXhu60me+G7iOG7k+G7g3vhuqnhuq/hu60qe+G7m+G7hzbhu6F74bql4buD4bq9cHvDrMOp4buhe+G7i3DhurPEqXvhu5vhu4fhu4NlxKl74buHbeG7m3vhu6Hhu4fDuXvhu6HDunvhuqQ1xKl74bqm4buHaHvhuqk4anvEqOG7hzd7xKnDuuG7k+G6p3vhuqc24bqne+G6p8OzxKnhu4F74buh4bujZsSp4buHKnvhuq3hu6d7NsSpe+G7nXA1xKl74buh4bujbcSp4buBe+G7nXDDsuG6p3vhu4Hhu4M1Knvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bqp4buD4bq94buJe8Sp4buBN8Sp4buHe+G7geG7gzVqe+G7oeG7h8OzxKnhu4F74bup4bqzxKl74buhOeG7g3s64buA4bug4buo4bugO3vEqeG7gTfhu617XVsvXSp74bug4buHdHvhu6HDuuG7k8Sp4buBe+G6puG7h+G7hcSp4buHe+G7m+G7h3R74bua4buHOOG7iXvhu4jhu4PEqeG7h3vhuqbhu4fhu4XEqeG7h3vhuqlhe8Sp4buH4bqxxKl74buJOMSp4buHJHvigJzDveG7g3vhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6Hhu4dme+G6qcO5xKnhu4F74bufNcSp4buBe+G7ieG7j+G7oXvhuqVlxKl74bqp4bq9e8Sp4buBw7rhu5nhu4N7w6zhu4c24bqne+G7izfhu4kqe+G7oeG7ozbEqeG7h3vhu6FmxKnhu4d74buh4bujOMSp4buBe+G6qXLEqXvhuqnhurXhu6174buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iT7igKYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqo4bq9e+KAnOG7m+G7h2zEqeG7gXvEqeG7geG7pTV74buh4buHNeG7iXvEqeG7h3XEqeG7gSp74buh4buDZXB74bqn4bun4bqne+G7oeG7pXvhu5/hu5Phu4kqe+G7oeG7pXvhu7E1Knvhuqc5e8Sp4buBbcSpe+G7i8OixKl74buBw7LhuqfigJ0qe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7qXN74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74buLN3vhu5vhu4c54buDe+G6qeG7g+G6uXB74buh4bujZ3vhuq3DueG7oXvhuqnhu4Phur3hu4l74bqnw6HEqXvhuqXhurvEqeG7h3vhu5/hu5V74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iSZ74oCcxKjhu4Fw4buNxKl74buBw7Lhuqd74bqn4buHdHvhu63DqXB74bqndDV74bql4bq7xKnhu4d74buf4buVe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74buLN3vhuqfhu4d0e8Sp4buB4buHaTV74bqnNnvEqeG7h+G6r8SpJnvhuqbhu4fhu4XEqeG7h3vhu6lme+G7i3DDs8Spe+G7i3DDs8Spe+G7oeG7hcSp4buHe+G7oWo2xKl74bqn4buHanvhu4vhu5Xhu4N74buF4bqn4buHe+G6pzZ7xKnhu4fhuq/EqSp74bqlanvhuqVqe+KAnOG6pTlqe+G7qeG6u+KAnXvhu4vhurHhu6174bqnNuG7g3vhuqc2e8Sp4buH4bqvxKl74bqndDV74buJZsSp4buHe+G7iTd74buJ4bqx4buhe+G6pzl74bqtdcSp4buBe8Os4buH4buFe+G6qeG6sXB74buh4bujNcSp4buHKnvhu6Hhu4fhu4PDqXB74buHw6PEqXvigJzhu6Hhu4PEqeG7h3vhu6Hhu4fhurfEqXvhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe8Sp4buB4buH4buDZeG7iXvhu6Fx4bqnKnvhu6Hhu4XEqeG7h3vDrOG7g2XEqXvhu51w4butw6nhu6Eqe+G7oeG7hcSp4buHe8Sp4buBcOG7rWXEqXvhu6HDoOG6p3vhu6Hhu6NqxKnhu4F7w6zhu4fhu4N74buB4buDOeG7g3vhu51w4butw6nhu6F74bqnNuG6p3vhu6nhurHEqXvhuqnhurnigJ0qe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuq024buJe+G6qcO64buRxKnhu4F74bqp4bq3cHvhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqtNuG7iXvEqeG7geG7h2kqe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuq024buJe+G7izfhu4kqe+G6p+G7h2h74buh4bujNsSp4buHe8Os4buHa3vEqeG7gTjhu4N74bub4buH4buD4bq5xKkme+G7qGZ74bup4bqz4butKnvDrOG7h8Og4bqne+G7m+G7h3Phuqd74bql4bq7xKnhu4d74buf4buVe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74buh4bujw7rhu5Phuqd74buHw6nhu6F74buLN3vhu5vhu4c54buDe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74bqn4buHdHvEqeG7geG7h2k1e+G6pzZ7xKnhu4fhuq/EqSp7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhu6Hhu4PEqeG7h3vhu6Hhu4fhurfEqXvhuqc24bqn4buHe+G7iTjEqeG7gXvhuqd0NXvhuqc2xKl74bql4buPKnvhuqk5xKnhu4F74bup4buDZcSpKnvhu4s34buJe+G6p+G7h2p74buJw7Thu4N7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuqnhurlwe+G6p2t74buh4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl74buxOXvhu6Hhu4fhuq/EqXvhu6lme+G7n+G7p3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqc24bqn4buHe+G7iTjEqeG7gSp74bqp4bq5cHvhu6Hhu4fhurPhu6F74buf4bune+KAnOG7oeG7o3DEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74bqoOcSp4buBKnvhu4fhu4PDqXB74bup4buT4buDe+G6reG6r8SpKnvhu5/Eg8Spe+G7nzfEqeG7gXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G6qeG6sXAqe+G7h+G7rXvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6lme+G6qeG7j+G6p3vhu4vhurPhu5sqe+G7oeG7p3vhuq1qe+G6p3Q1e+G7oMO1e+G7nXDDsuG6pyp74bupZnvhuqfhu4d0e8Sp4buB4buHaTV74buxYXvhu4fhu4/hu4Mme8So4buH4buD4bq74buJe+G7qXN7xKk3anvhuqd1xKnhu4F74buHajfEqXvhu6Hhu4c3xKnhu4cqe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl7xKk3anvhuqd1xKnhu4F74bupw7rhu5Xhu6F74budcDUqe8OsZHvhu6Hhu4dye8SpN2p74bqndcSp4buBe+G6qTbEqeG7h3vhu6Hhu4fDoMSp4buB4oCde8Sp4buHw7p74buG4buNe+G6puG7h3R74buhZ+G6p+G7h3vhuqlhe+G6rTjhu63igKbigJ0me+G7oOG6t+G7iXvEqeG7h2bEqXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7i8O64buV4bqne+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buLYcSp4buHe+G6qThqe8Sp4bqjxKnhu4F74buLbMSp4buBe+G7qWZ7xKnDuuG7k+G6pyp74bupZnvhuq3huq/EqXvhu6Hhu6V7MH17xKnDoeG7iXvhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vhuqlhe+G7qTd74bqpNcSp4buBe+G7izd74bqlN+G7g3vhu4dt4bqne+G7nXDhu6974buB4buDNnvhu4Hhu4Nx4bube+G6p3Dhu4/huqd74bqp4bqxcHvhu6Hhu6M1xKnhu4d74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu6Hhu4c14buJe8Sp4buHdcSp4buBKnvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu6fhuqd74bqndDV74buhajfEqXvhuqg5xKnhu4Eqe+G7oWo3xKl74bqt4bqvxKl74buhNXvhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6Fz4bqne+G7oeG7h8OgxKnhu4F74buL4buV4buDJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vDvXDhu6Hhu4dq4bujPi7hu6Dhu6NwxKnhu4F74bug4buFxKksL+G7my4=

Trung Tín

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Trơ trẽn, xoi mói, dạy đời

Trơ trẽn, xoi mói, dạy đời
2023-04-07 15:34:00

baophutho.vn Cùng với việc đưa ra cái gọi là “Phúc trình nhân quyền” thường niên mà thực chất là mớ tạp nham những lời lẽ xuyên tạc về tình trạng nhân quyền...

Tự phê bình, phê bình phải trúng và đúng!

Tự phê bình, phê bình phải trúng và đúng!
2023-04-06 08:43:00

baophutho.vn Việc tự phê bình và phê bình cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong các tổ chức Đảng và được đảng viên chấp hành. Tuy nhiên, nếu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long