Kiên định niềm tin

Kiên định niềm tin
2024-05-04 15:29:00

baophutho.vn Liên tiếp các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử với nhiều quan chức, cựu quan chức “nhúng chàm”, vướng vòng lao lý. Danh sách cán bộ, đảng...

Lan tỏa Phong trào thi đua Quyết thắng

Lan tỏa Phong trào thi đua Quyết thắng
2024-05-03 09:34:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước...

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng
2024-04-04 08:00:00

Niềm tin của nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan...

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán
2024-03-28 08:33:00

baophutho.vn Phát biểu chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã...

Tiếp nối những mùa Xuân theo Đảng

Tiếp nối những mùa Xuân theo Đảng
2024-02-02 10:18:00

baophutho.vn 94 năm qua, dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã đoàn kết thành một khối, tạo sức mạnh tổng lực, viết nên...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long