Học giả quốc tế ca ngợi cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Học giả quốc tế ca ngợi cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giới chuyên gia, học giả nhiều nước trên thế giới đã có những đánh giá khẳng định vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kẻ lưu vong phản phúc

Kẻ lưu vong phản phúc
2024-06-26 15:14:00

baophutho.vn Từng mang danh luật sư, ít nhiều có ăn học, nhưng Nguyễn Văn Đài đã bán thân cho quỷ, trở thành kẻ tội đồ phản trắc, ôm chân ngoại bang, phản...

Chuẩn mực vun đắp niềm tin

Chuẩn mực vun đắp niềm tin
2024-06-03 07:20:00

baophutho.vn Ngày 9/5 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Quy định 144-QĐ/TW “Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của...

Kiên định niềm tin

Kiên định niềm tin
2024-05-04 15:29:00

baophutho.vn Liên tiếp các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử với nhiều quan chức, cựu quan chức “nhúng chàm”, vướng vòng lao lý. Danh sách cán bộ, đảng...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long