Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7rl3huqEow6zhu67DusOs4buuw61o4bqjOMOt4buuZuG6oT3hu64gbOG7geG6p8Og4buuIijDtOG7rsOiJOG6peG7rsOt4bqjN+G6p+G7rsOg4bqjKuG7rsO1w6zDtDXhuqfhu65nw6xlXeG7rsOg4bqjI+G7pi/huqFXxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65paF3hu5zhu6wvL11VWyPhuq1m4bqhw6zDreG6oeG6rVXhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1hWWOG7uC/DnUAi4buyVuG7tFjhu7bDneG7uMOtV+G7tldAw53hu7bDoldV4bqzZsOg4bus4buuL8Wo4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajhu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7riAm4buuWzrDreG7rsOg4bqjw7Lhu67DncOd4buuIGXhuqPhu67DrWzhu4fhuqfDoOG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuIGzhu4HhuqfDoOG7riIow7Thu67DoiThuqXhu67DreG6ozfhuqfhu67DoOG6oyrhu67DtcOsw7Q14bqn4buuZ8OsZV3hu67DoOG6oyNU4buu4bql4bq5w63hu65m4bqhPOG6p+G7rsOtaOG6reG6p8Og4buuXcOs4bq5XeG7riDhuqM3w6zhu67DrWgj4buu4bq1MeG6reG7riIk4bqj4buu4bqn4bqh4bqjN8Os4buu4bqnP+G6peG7riLhuq3hu67hu6vDquG7rmfDrCPhuqfhu67hu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7rsOC4bqjNeG6p+G7ruG6peG6o+G6p+G6oeG7rl3huqEow6zhu67DusOs4buuw5nhu6/DrGjhuq1m4bqtw6Lhu6Thu67DreG6oW9d4buu4bqh4bqjOOG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7qyrhuqfhuqHhu65pPcOt4buuRuG6oT1m4buu4bqnw6Akw7Thu65X4bu0L+G7tuG7rl3huqHhuq3hu65b4bqjNsOt4buuw51W4buuIGXhuqPhu67DrWzhu4fhuqfDoOG7rsOtxIPhuqfhuqHhu67huqfDoOG6oeG6o+G7riAm4buuW+G6r+G7rls6w63hu67DoOG6o8Oy4buuw60l4bqj4buu4bqiw60jw6LDtFThu65Z4buuIGXhuqPhu67DrWzhu4fhuqfDoOG7rsOtJeG6o+G7rkbhuqE9ZuG7ruG7jSThu67huqXhurnDreG7rsOtJeG6o+G7ruG7qeG6seG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuw6DhuqMj4bqj4buuIOG6rSXhuqfhu64g4bqx4bqn4bqh4buuIOG6oznhuqXhu65daiPhu65dw6zhurld4buuIOG6ozfDrOG7rsOtaCPhu67hurUx4bqt4buuIiThuqPhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqc/4bql4buuIuG6reG7ruG7q8Oq4buuZ8OsI+G6p+G7ruG7qyrhuqfhuqHhu65pPcOt4buuw4LhuqM14bqn4buu4bql4bqj4bqn4bqh4buuXeG6oSjDrOG7rsO6w6zhu67DmeG7r8OsaOG6rWbhuq3DouG7pOG7rsOt4bqhb13hu67huqHhuqM44bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqmw6Dhuq0k4bqj4buuaCNU4buuXSrhuqfhuqHhu65pPcOt4buuXeG6q+G6p+G7rsOt4bqvXeG6oeG7rsOt4bqhw6zhu67hu7jhu67DrWjhuqM4w6zhu64ww6xo4bqt4buuw5lAVFfhu67DrWjhuqM4w6zhu67DjEnhu7Hhu6Thu67DreG6ozfhuqfhu67huqUsw63hu65d4buJ4bqnw6Dhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67DrSPhuqfDoOG7ruG7jT7DreG7rl3huqnhu67DoOG6oz3hu67DrWjhuq/hu67DrWzDquG6p8Og4buuIGzDquG6p8Og4buuaWXhu67DreG6ozfhuqfhu67huqckw7RV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6s9XeG7riBl4bqj4buuw61s4buH4bqnw6Dhu67DrWg14bqn4buuW+G6r+G7rsOtxIPhuqfhuqHhu67huqfDoOG6oeG6o+G7rsOiJOG6peG7rsOt4bqjN+G6p+G7rsOg4bqjKlThu65d4bqhauG7rsO0NsOs4buu4bqlOOG6p+G6oeG7rsOg4bqjPeG7ruG7slbhu64ww6xo4bqtVOG7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOt4bq74bqnw6Dhu67DoOG6oz3hu67DrWjhuq/hu67hurXhuqHhuq0q4bqnw6Dhu65XVuG7rsOtaOG6ozjDrOG7rjDDrGjhuq3hu67DmVdXVMOdV+G7rsOtaOG6ozjDrOG7rsOMSeG7seG7pFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7rSXhuqPhu64i4bqjOOG6p+G7rl0q4bqn4bqh4buuaT3DreG7rkbhuqE9ZuG7ruG7r2jhuqNd4buu4bupMGjDrWgj4bqnIuG7rl3huqHhuq3hu65b4bqjNsOt4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67huqXhurnDreG7ruG7jSThuqPhu67huqc/4bql4buuw61o4buD4buuw6Il4bqj4buuICjDtFThu65AVuG7nuG7rmll4buuw63huqM34bqn4buuw6DhuqMq4buuXeG6oSnDreG7rsOibOG7h+G6p8Og4buuXSPhuq3hu67DrWjhuq3huqfDoOG7rsOibMOs4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuXeG6qeG7ruG6p8Ogw6zDqeG6p+G7rsOgZV3hu67DrW7hu67huqLDrSPDosO0VeG7ruG7qT/huqfDoOG7ruG6p+G6oeG6qeG6peG7ruG6pSPDoeG6oyPhu67hu6sj4bql4bqtaGgj4buuZuG6oTzhuqfhu67huqck4bqt4buu4busIOG6uV3hu65nw6zDtDfhuqfhu6zhu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7ruG6pyTDtFUvVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZsahw6zDreG6oeG6rWjhu6zFqMON4bqhMOG6reG7rsONw43DleG7jOG6puG7pi9mxag=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long