Cập nhật:  GMT+7

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”

Đó là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với quá trình tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của Quốc gia, trong đó có các công trình, dự án thuộc ngành Giao thông vận tải. Suy rộng ra, đây không chỉ là tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ đối với một ngành, một lĩnh vực cụ thể mà nó có ý nghĩa bao trùm, định hướng chiến lược, là “chỉ lệnh” chung cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là đối với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm. Có thể nói, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bao hàm ý nghĩa sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị cao, truyền tải năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần làm việc quyết liệt, quyết tâm, luôn tiến lên phía trước vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thực tế cho thấy, trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, ở đâu và bao giờ tinh thần dũng cảm tiến lên, không chùn bước trước mọi khó khăn, thách thức cũng như “hồi kèn xung trận”, tạo sức mạnh tổng hợp, động lực to lớn, thôi thúc tinh thần vượt lên, đạp bằng mọi chông gai, trở ngại, đi đến thắng lợi cuối cùng. Trái lại, tư tưởng bàn lùi không chỉ làm thui chột ý chí tiến bước, đầu hàng trước những khó khăn, thử thách mà còn tạo “sức ỳ”, “rào cản”, là nguyên nhân gây cản trở, kìm hãm sự phát triển của đất nước nói chung, mỗi địa phương, đơn vị nói riêng. Hiện nay, trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo đà cho bước phát triển đi lên trong giai đoạn tiếp theo... tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi” càng phải được phát huy hơn bao giờ hết.

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, thiết nghĩ, mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thấm sâu quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với quyết tâm chính trị cao; tăng cường phổ biến, quán triệt, truyền tải tinh thần tiến lên phía trước, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, kiên quyết chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, các chương trình, dự án trọng điểm, các mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, đi đôi với củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động và nhân dân tiếp tục hun đúc tinh thần cách mạng, khát vọng cống hiến, khát khao vươn tới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn, thách thức, nhất là những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, không né tránh, đùn đẩy, dũng cảm tiến lên vì lợi ích chung. Nỗ lực, quyết tâm làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thi đua “3 ca, 4 kíp”, “mỗi người làm việc bằng hai”; tích cực, chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, khơi thông “điểm nghẽn”, gỡ bỏ “rào cản” trên từng lĩnh vực; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao với yêu cầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả cao nhất. Phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, phấn đấu “về đích”, “vượt đích trước thời hạn” trong thực thi nhiệm vụ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, nhân rộng những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi “xung lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới” trong xã hội.

Tiến Dũng


Tiến Dũng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

Khuyến khích đảng viên “6 dám”

Khuyến khích đảng viên “6 dám”
2024-04-11 08:06:00

baophutho.vn Hơn lúc nào hết, từ yêu cầu thực tiễn nhằm phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi...

Hiệu quả Nghị quyết về văn hóa

Hiệu quả Nghị quyết về văn hóa
2024-04-04 08:29:00

baophutho.vn Xác định di sản văn hóa dân tộc Mường là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần của người dân,...

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng
2024-04-04 08:00:00

Niềm tin của nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long