Cập nhật:  GMT+7

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Niềm tin của nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới việc giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân, bởi như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Với quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân với Đảng, hơn lúc nào hết, Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn thể dân tộc - đây là nhiệm vụ quan trọng để giữ vững và phát huy niềm tin chính trị của nhân dân với Đảng. Cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước...

Đặc biệt, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự giác, lòng nhiệt tình cách mạng của nhân dân với mục tiêu dân được thụ hưởng trong phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Bên cạnh đó, tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Qua thực tiễn cách mạng có thể khẳng định, chỉ khi giữ vững được mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, Đảng ta mới có thể tiến hành thành công sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, làm cho dân tin vào Đảng, không ngừng củng cố, nâng cao hơn nữa niềm tin, hơn lúc nào hết, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững tư cách, phẩm chất của người đảng viên cộng sản; lãnh đạo các đoàn thể nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thực hành dân chủ rộng rãi và thực chất, đi đôi với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thượng tôn pháp luật; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy lòng nhiệt tình, chủ động của Nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Việc này, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt, không thể lơ là, chủ quan mà buông lỏng, bởi như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra: Để mất niềm tin là mất tất cả!

Minh Tự


Minh Tự

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Ngăn ngừa vi phạm từ xa

Ngăn ngừa vi phạm từ xa
2024-04-02 13:58:00

baophutho.vn Để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, khi mới manh nha, Huyện ủy Thanh Ba đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác kiểm tra,...

Vững gốc, bền cành

Vững gốc, bền cành
2024-03-30 09:08:00

baophutho.vn Chưa khi nào, công tác nhân sự của Đảng lại được dư luận đặc biệt quan tâm như hiện nay. Từ Đại hội XIII của Đảng (25/1 - 1/2/2021) đến ngày...

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-03-28 08:42:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán
2024-03-28 08:33:00

baophutho.vn Phát biểu chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã...

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-03-21 07:48:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ công...

Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị
2024-03-21 07:46:00

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long