Cập nhật:  GMT+7

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, đoàn thể theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ các đoàn thể. Đảng bộ Khối hiện có 56 chi, đảng bộ cơ sở với gần 4.500 đảng viên. Những năm qua, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy trực thuộc đã nỗ lực, cố gắng, cộng đồng trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối và của tỉnh.Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thảo luận kết quả kiểm tra ba năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; các chi, đảng bộ khối cơ quan nhà nước và nội chính; các chi, đảng bộ khối đơn vị sự nghiệp và các hội triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2023, 100% chỉ tiêu Đảng ủy Khối đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 4/7 chỉ tiêu vượt.

Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Ban Thường vụ và cấp ủy cơ sở đảng triển khai đầy đủ, kịp thời. Sau học tập, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng kịp thời có các văn bản hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; thường xuyên nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trước các sự kiện, vấn đề của đất nước, của tỉnh, phản ánh với cấp ủy cấp mình và Đảng ủy Khối để có định hướng tuyên truyền, nâng cao sức “đề kháng” trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ. Đồng thời, để xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, góp phần làm trong sạch bộ máy. Trong năm 2023, Đảng ủy Khối đã tăng số lượng giám sát thường xuyên bằng phương pháp giám sát trực tiếp đối với các cấp ủy cơ sở và tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên. Qua đó đã chủ động nắm bắt kịp thời tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ở một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở.

Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, năm kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, “tăng tốc” thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng bộ Khối.

Chi Hương


Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”
2024-05-20 07:50:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ mới có tình trạng cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, không dám làm việc , không dám nêu gương... Bệnh “sợ trách nhiệm”...

Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị
2024-03-21 07:46:00

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn,...

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
2024-03-17 07:28:00

baophutho.vn Ngày 13/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên...

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực
2024-03-14 07:13:00

baophutho.vn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo,...

Ươm những “mầm xanh” cho Đảng

Ươm những “mầm xanh” cho Đảng
2024-03-07 14:42:00

baophutho.vn Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, Huyện đoàn Hạ Hòa luôn chú trọng tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên...

Phấn đấu “cập đích” đúng lộ trình

Phấn đấu “cập đích” đúng lộ trình
2024-03-07 08:36:00

baophutho.vn Xác định công tác xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Phú Lộc, huyện Phù...

Khi đảng viên đi trước

Khi đảng viên đi trước
2024-03-07 07:34:00

baophutho.vn Trước khi huyện Thanh Ba tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận huyện nông thôn mới năm 2023 dịp vừa qua, chúng tôi đã đi thực tế tại nhiều khu,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long