Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, là thói xấu, yếu tố tiêu cực trong tính cách con người. Xưa nay, hẹp hòi, đố kỵ, ích kỷ luôn gây ra những hệ quả xấu cho xã hội, nó hình thành sự chia rẽ, mất đoàn kết, kìm hãm việc sử dụng người tài, người có năng lực, cản trở sự phát triển. Nguy hại hơn, “chứng bệnh” này còn “cổ xúy” cho lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, ham danh lợi, địa vị, làm cho tập thể thiếu dân chủ, thiếu đoàn kết, gắn liền với những “căn bệnh” khác như cục bộ địa phương, chủ nghĩa bản vị, chỉ biết quyền lợi của cá nhân, tổ chức mình, không quan tâm đến quyền lợi của người khác, đơn vị khác. Ngày nay, “bệnh” này làm giảm sút ý chí phấn đấu của những cán bộ, đảng viên gương mẫu, thậm chí dễ dẫn đến tình trạng bè phái, bất mãn, mâu thuẫn nội bộ, gây “lực cản” sự phát triển của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, nguy cơ làm xói mòn đạo đức, văn hóa trong cộng đồng, tập thể.

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-03-21 07:48:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ công...

Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị
2024-03-21 07:46:00

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn,...

Phát triển đảng ở Văn Miếu

Phát triển đảng ở Văn Miếu
2023-11-16 08:53:00

baophutho.vn Đảng bộ xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn có 281 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ nông thôn. Xác định phát triển đảng viên...

Hiệu quả từ một Đề án

Hiệu quả từ một Đề án
2023-10-02 10:16:00

baophutho.vn Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long