Cập nhật:  GMT+7

Phù Ninh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thực hiện Thông báo số 173-TB/TW Kết luận của Ban Bí thư, ngày 6/4/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; nhận thức rõ tầm quan trọng, cấp thiết của việc tuyên truyền, xây dựng phong trào mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận và phản bác các thông tin độc hại, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh..., những năm qua, Huyện ủy Phù Ninh luôn chú trọng triển khai công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở với nhiều giải pháp linh hoạt, mang lại hiệu quả cao.

Phù Ninh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Đảng viên Chi bộ khu 10, xã An Đạo, huyện Phù Ninh thường xuyên tìm hiểu thông tin trên Báo Phú Thọ được lưu giữ ở nhà văn hóa khu. Ảnh:Hồng Nhung

Đảng bộ huyện Phù Ninh hiện có 35 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 300 chi bộ, trong đó có 268 chi bộ thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn. Để công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được triển khai sâu rộng, hiệu quả, sau khi khảo sát, nắm bắt tư tưởng, đề xuất ở cơ sở, BTV Huyện ủy Phù Ninh đã ban hành Kết luận về công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo hình thức tập trung cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

Triển khai thực hiện Kết luận của BTV Huyện ủy Phù Ninh, Ban Tuyên giáo (BTG) Huyện ủy đã rà soát, thống kê, lập danh sách các chi bộ thuộc diện được cấp phát báo gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng Huyện ủy để phối hợp tham mưu, báo cáo Huyện ủy. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu với UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Thực hiện hợp đồng đặt mua báo, tạp chí của Đảng ký kết với Văn phòng Huyện ủy theo từng tháng, quý, Bưu điện huyện (gồm một bưu điện và 16 bưu cục tại 17 xã, thị trấn, mỗi bưu cục có một bưu tá phụ trách, riêng thị trấn Phong Châu và xã Phù Ninh có 2 bưu tá phụ trách) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc việc cấp, phát báo, tạp chí của Đảng đến các chi bộ trên địa bàn huyện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính thời sự, đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, BTG Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cấp phát báo, cuối mỗi quý chốt số liệu với Bưu điện huyện để chuyển Văn phòng Huyện ủy thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định.

Với việc đặt mua báo Đảng tập trung được thực hiện từ năm 2020, đến hết năm 2023, 265 chi bộ thuộc 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh được đặt, mua báo tập trung. Trong đó có các chi bộ nông thôn, chi bộ trường học (mầm non, tiểu học và THCS), chi bộ trạm y tế xã, chi bộ quân sự xã, chi bộ công an xã. Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện đã bố trí kinh phí từ nguồn Đảng phí để lại và nguồn kinh phí chi thường xuyên để thực hiện đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định. Năm 2023, tổng kinh phí đặt mua, đọc báo Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trên địa bàn huyện Phù Ninh đạt trên 625 triệu đồng.

Qua bốn năm triển khai, việc đặt mua báo Đảng theo hình thức tập trung để cấp phát cho các chi bộ trên địa bàn huyện Phù Ninh đã mang lại hiệu quả tích cực. Việc đọc báo, tạp chí của Đảng được nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm, thực hiện, trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp. Đồng thời, các chi bộ đã sử dụng báo Đảng làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, nắm bắt quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp cận những thông tin có tính thời sự, những kiến thức khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống sinh hoạt; những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt... từ đó động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, để công tác mua, đọc báo Đảng được triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa, BTG Huyện ủy tiếp tục tham mưu với Huyện uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đặt mua báo Đảng theo hình thức tập trung để cấp phát cho các chi bộ thuộc đảng bộ các xã, thị trấn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc báo Đảng, đồng thời kịp thời báo cáo và tham mưu với Huyện uỷ có biện pháp kiên quyết với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc. BTG Huyện ủy phối hợp với Bưu điện huyện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo. Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các tủ sách và phát động phong trào mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Nguyễn Thị Kim Thanh


Nguyễn Thị Kim Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

Vững gốc, bền cành

Vững gốc, bền cành
2024-03-30 09:08:00

baophutho.vn Chưa khi nào, công tác nhân sự của Đảng lại được dư luận đặc biệt quan tâm như hiện nay. Từ Đại hội XIII của Đảng (25/1 - 1/2/2021) đến ngày...

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-03-28 08:42:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán
2024-03-28 08:33:00

baophutho.vn Phát biểu chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã...

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-03-21 07:48:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ công...

Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị
2024-03-21 07:46:00

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn,...

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
2024-03-17 07:28:00

baophutho.vn Ngày 13/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long