Cập nhật:  GMT+7

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2025”, tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 236 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với tổng số 4.063 đảng viên, tăng 9 tổ chức đảng và 188 đảng viên so với năm 2022. Riêng trong năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới được 10 tổ chức đảng (4 chi bộ cơ sở, 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với 57 đảng viên, kết nạp được 158 đảng viên mới tại 66 tổ chức đảng.

Thành lập được 39 tổ chức đoàn thể với 1.998 đoàn viên, trong đó thành lập mới 29 tổ chức công đoàn với 1.808 đoàn viên, 10 tổ chức đoàn thanh niên với 190 đoàn viên. Đây là tín hiệu vui cho thấy Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Lãnh đạo huyện Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng thành lập Chi bộ cơ sở Công ty HAT.

Để có được kết quả này, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (BCĐ) trên địa bàn tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giao chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng đối với các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ ba đảng viên trở lên chưa thành lập tổ chức đảng của 11 đảng bộ cấp huyện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, BCĐ cấp huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các chi bộ khu dân cư tích cực gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp tại địa phương và thực hiện thủ tục thành lập mới tổ chức đảng; chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát số đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hiện đang sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư trên địa bàn để tuyên truyền, vận động, thành lập tổ chức đảng.

Cẩm Khê là đơn vị đầu tiên thành lập được Đảng bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Đảng bộ huyện. Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, năm 2023, BCĐ huyện đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên đã thành lập thêm được 3 tổ chức đảng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long- Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Cẩm Khê cho biết: Năm 2023, huyện kết nạp được 46 đảng viên là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Toàn huyện có 6/9 tổ chức đảng ngoài khu vực Nhà nước kết nạp được đảng viên mới, riêng Đảng bộ Công ty TNHH YIDA Việt Nam kết nạp được 8 đảng viên, nâng số đảng viên đang lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức đảng lên 158 đảng viên.

Để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết số 50- NQ/TU đề ra đến năm 2025, cấp uỷ, BCĐ các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tác dụng của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp, đối thoại với chủ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Thường xuyên rà soát, cập nhật liên tục số doanh nghiệp có từ ba đảng viên trở lên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để có căn cứ giao chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng hàng năm...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, BCĐ tỉnh, huyện và cấp uỷ, chính quyền địa phương, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước từng bước được nâng lên, khẳng định vị trí, vai trò đối với chủ doanh nghiệp.

Chi Hương


Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-05-30 07:49:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ
2024-05-30 07:47:00

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá...

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán
2024-03-28 08:33:00

baophutho.vn Phát biểu chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã...

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-03-21 07:48:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ công...

Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị
2024-03-21 07:46:00

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn,...

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
2024-03-17 07:28:00

baophutho.vn Ngày 13/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên...

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực
2024-03-14 07:13:00

baophutho.vn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo,...

Ươm những “mầm xanh” cho Đảng

Ươm những “mầm xanh” cho Đảng
2024-03-07 14:42:00

baophutho.vn Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, Huyện đoàn Hạ Hòa luôn chú trọng tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long