Đổi mới, phát huy vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên

Đổi mới, phát huy vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên

baophutho.vn Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Ngay từ những ngày đầu được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ, coi đây là lực lượng quyết định tương lai của đất nước. Trong các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng cũng đã khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt huyết

Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt huyết
2024-05-14 16:10:00

Không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn, cô giáo Nguyễn Hoài Linh, giáo viên bộ môn Âm nhạc, Trường THCS Giấy Phong Châu, huyện Phù Ninh còn là một Tổng phụ trách Đội năng...

Ám ảnh “Nhân quyền”

Ám ảnh “Nhân quyền”
2024-05-14 14:29:00

baophutho.vn Để ý những hành động, phát ngôn của các tổ chức phương Tây mang nặng định kiến không tốt đẹp về Việt Nam ngày càng có cảm giác họ đang mắc...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long