Phát triển tổ chức đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước ở Lâm Thao

Phát triển tổ chức đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước ở Lâm Thao

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 (Nghị quyết 50), Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Thao đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long