Hiệu quả Nghị quyết về văn hóa

Hiệu quả Nghị quyết về văn hóa

baophutho.vn Xác định di sản văn hóa dân tộc Mường là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần của người dân, năm 2021, Huyện ủy Thanh Sơn đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU về việc tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Qua ba năm thực hiện Nghị quyết, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung, dân tộc Mường nói riêng được nâng cao, bước đầu hình thành du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ

Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ
2023-10-26 08:10:00

baophutho.vn Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh...

Khắc phục “bệnh” xa rời thực tiễn

Khắc phục “bệnh” xa rời thực tiễn
2023-10-26 08:08:00

baophutho.vn Xa rời thực tiễn có thể hiểu là sự xơ cứng trong nhận thức và hành động, không gắn với thực tiễn cuộc sống, không tiếp cận, cập nhật với những...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long