Cập nhật:  GMT+7
e3ex1f2dx433fx4ba8x6569x669ax5be0x5e8fx1897xX7x7023x32dbx313fx2462x5fb4x15e2xX5x3f2axXax147cxfb2xX1xXdx66edx174axX3x27dfx70e1x7b80x4983xX19xX1axX3xXex7f90xX3xXexXdx8413xX19xX3xXdxX19xX3xX1x6df2xX19xX1xX3x38e8x743exX6xX3xX13xX1xX6x15bfxX5xX10xX7xX3x802dxX3cxX3cxX3xXexX37xX1bx60e7xX4xX3x84e9xX1xXdxX3xX5xX1bxX31xX3xX1x1b50xX19xX1xX3xXex6922xXdxX3xea3xX19xX1xX0x3cecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80a9xX10xX6x199axXaxX12xXcxX37xX16xX19xX3xX4x28e8xX4xX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19xX3x7d71xX1bx30d5xX4xX3xX1axXdxX43xXdxX3xXexX1xXdx235dxX31xX3xXexX37x1191xX19xX1axX3xX46xX1xX31x5e6cxX19xX3xX46xX1x1a5dxX3xX4xX31x51a0xX4xX3xXexX37xXdx327bxX19xX3xX5x3643xX17xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX16xX19xX3x359dxXcxX1bx3871xX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX4x74f3xX6xX3xXexXdxX25xX19xX3xXexX8ex6a26x2164xX3xX4xX1x66cfxX19xX3xX6dxX31xX19xX1axX3xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xX81xX1bxX83xX4xX3xXdxX19xX3x1659xX3xX17x8007xXexX3xXexX37xX1bxX43xX4xX3x6cbexX4fxX3xX100xfbaxX19xX1axX3xX4x250dxX6xX3xX7xX9fxX3xXexX37xX93xX19xX1axX3xX7xX31x8c0bxXexX3xX4xXc5xX6xX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19x2fcdxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx64cdxX93xX6dx5ea3xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXax46ffxXdxX6dxXexX1x5479xX3x4f2cx8eddx6275xXbx3d14x1437xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15cxX3x8772xX2xX16dxXbxX162xX163xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xX125x69f9xX6xX93xXbxX1xX31xXexX1xX93xX125xX100xX19xX5bxX6dxX10xX7xX46xXexX93xXbxX5bxX19xX10xX157xX7xX5bxX15fx8ef2xX160x2f82xX5bxX2xX15fxX160xX6dxX199xX160xX15exX199xX160x531axX2xXexX2x3806xX199xX16dxX5xX199x6224xXexXexX162xX100xX19xX1afxX17xX6xX31xX1afxXexXdxX10xX19xX1afxX6xX19xX1xX1afxX16dxX125xX157xX10xX17exXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19xX3xXdxX19xX3xX1xX2cxX19xX1xX3xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xXexX37xX1bxX43xX4xX3xX46xX1xXdxX3xX5xX1bxX31xX3xX1xX4fxX19xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX19xX1xXaxX3xX157xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX15exX15fxX160xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16dxX2xX16dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX93xX19xXaxX12xX135xX117xX19xX3xX17x773bxX31xX3xXexXdxX25xX19xX3xX17xX43xXdxX3xXdxX19xX3xX1xX2cxX19xX1xX3xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xX81xX1bxX83xX4xX3xXexX37xX1bxX19xX1axX3xX17exX4fxX138xX3xXexX54xXdxX3xX17ex5b15xX93xX3xXexX4fxX19xX1axX3xX4xXc5xX6xX3x4922xX1axXd4xX19xX3xX1xX4fxX19xX1axX3xXcxX37xX31xX19xX1axX3xX1bxXbcxX19xX1axX3xX57xX19xX1xX3x54a6xX135xX93x87ebx3e58xX3xXf4xX3x5ef6xX93xX19xX6dxX93xX19xXcfxX3xX57xX19xX1xX3xX19xX1axX4fxX138xX3xX15fx3e66xX5bxX15fxX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xX295xX1axX4fxX138xX3xX15fxX15exX5bxX15fxXcfxX3xX19xX1x7d68xX19xX1axX3xX17xX251xX31xX3xXexXdxX25xX19xX3xXbxX93xX5xX138xX17xX10xX37xX3xX4x7a1cxX3xXdxX19xX3xX1xX2cxX19xX1xX3xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xX4xXc5xX6xX3xX57xX19xX1xX3xX81xX1bxX83xX4xX3xX1axXdxX43xXdxX3xXexX1xXdxX8exX31xX3xXexX37xX1bxX43xX4xX3xX4xX9axX19xX1axX3xX4xX1x6be9xX19xX1axX3xXexX37xX93xX19xX1axX3xX46xX1xX31xX9axX19xX3xX46xX1xX9fxX3xX4xX31xXa3xX4xX3xXexX37xXdxXa9xX19xX3xX5xXadxX17xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX16xX19xX3xXb9xXcxX1bxXbcxX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX4xXc5xX6xX3xXexXdxX25xX19xX3xXexX8exXd0xX3xX6dxX93xX3xX295xX1axXd4xX19xX3xX1xX4fxX19xX1axX3xXcxX37xX31xX19xX1axX3xX1bxXbcxX19xX1axX3xX57xX19xX1xX3xX2aexX135xX93xX2b1xX2b2xX3xXexX9fxX3xX4xX1x7444xX4xX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xX135xX117xX19xX3xX17xX251xX31xX3xXexXdxX25xX19xX3xX17xX43xXdxX3xX2aexX17xX8exX19xX1xX3xX1axXdxX76xX3xX16dxX3xX17exX289xX19xX1axXcfxX3xX2xX160xX3xX17exX289xX19xX1axXcfxX3xX15fxX160xX3xX17exX289xX19xX1axX3xX100xX4fxX3xX16dxX160xX3xX17exX289xX19xX1axX2b2xX3xX81xX1bxX83xX4xX3xXexX37xX1bxX19xX1axX3xX17exX4fxX138xX3xXexX54xXdxX3xX17exX289xX93xX3xXexX4fxX19xX1axX3xX4xXc5xX6xX3xX135xX93xX2b1xX3xXf4xX3xXexX1xXc5xX3xX81xX9axX3xX2b6xX93xX19xX6dxX93xX19xX3xX2aexX57xX19xX1xX2b2xX3xXexX37xX1bxX43xX4xX3xX46xX1xXdxX3xX4xX1x5a87xX19xX1xX3xXexX1xX3aexX4xX3xX5xX1bxX31xX3xX1xX4fxX19xX1xX3xX100xX4fxX93xX3xX19xX1axX4fxX138xX3xX16dxX5bxX1aaxX3xXexX43xXdxX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xXcxX37xX16xX19xX3xX4xX76xX4xX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19xX3xX19xX4fxX138xXcfxX3xX4xX1xXd4xX19xX3xX6dxX31xX19xX1axX3xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xX81xX1bxX83xX4xX3xXdxX19xX3xXf4xX3xX17xXf7xXexX3xXexX37xX1bxX43xX4xX3xX100xX4fxX3xX100xX104xX19xX1axX3xX4xX109xX6xX3xX7xX9fxX3xXexX37xX93xX19xX1axX3xX7xX31xX117xXexX3xX4xXc5xX6xX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19xX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xX6axX2cxX19xX1xX3xX289xX19xX1xX3xX17xXf7xXexX3xX7xX6xX31xX3xX4xXc5xX6xX3xX199xX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19xX3xX7x1d2exX3xX46xX1xX9axX19xX1axX3xXexX1xX6xX138xX3xX81xX9fxXdxXcfxX3xX100xX43xXdxX3xX4xX1xXd4xX19xX3xX6dxX31xX19xX1axX3xX19xX1xX4fxX3xX100x6843xX19xX3x3a03xX6xX19xX10xX3xX57xX31xX7xXexX10xX19xX3xXexX37xX16xX19xX3xXexX21xX3xX2xX160xX3xX17exX289xX19xX1axXcfxX3xX1x47ecxX6xX3xX7x5b64xX3xX54bx515dx5f9cxX3xXcxX31xX37xX19xX10xX37xX3xXexX37xX16xX19xX3xXexX21xX3xX15fxX160xX3xX17exX289xX19xX1axX3xX100xX4fxX3xX19xX1xX4fxX3xX46xX1xX93xX6xX3xX1xX569xX4xX3xX57xX5xX6xX19xX3xXcxX31xX37xXdxX19xX1axX3xXexX37xX16xX19xX3xXexX21xX3xX16dxX160xX3xX17exX289xX19xX1axX3xX57xX19xX1xX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xX13xX1xXd4xX19xX3xX6dxX31xX19xX1axX3xX4xXc5xX6xX3xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xX81xX1bxX83xX4xX3xX7xX6xX93xX3xX4xX1x77a8xXbxX3xXex8514xX3xX17xXa3xXexX3xX17exX3aexX4xX3xX289xX19xX1xX3xX4xXc5xX6xX3xX6axX93xX4fxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX4xX9axX19xX1axX3xX17exX117xX3xX19xX548xX17xX3xX15fxX160xX2xX1a6xX125xX3xX295xX1xX4fxX3xX30xX31xX6xX3xX81xXadxX3xXbxX1xX16xX3xX6dxX31xX138xX8exXexX3xX17xX251xX31xX3xXexX1xXdx70ffxXexX3xX46xX646xX3xXexXdxX25xX19xX3xX17xX43xXdxX3xX100xX4fxX93xX3xX4xX31xX117xXdxX3xX19xX548xX17xX3xX15fxX160xX15fxX15fxXcfxX3xX100xX4fxXdxX3xXexX1xX76xX19xX1axX3xX7xX6xX31xX3xX46xX1xXdxX3xX17x6e72xX3xX9axX19xX1axX3xX1afxX3xX295xX2eexX3xX1xX93xX4fxX19xX1axX3xX2b1xX5xXdx4f6fxX6xX17exX10xXexX1xX3xX3cxX3cxX3xX1afxX3x2efaxX31xX6xX3xX81xX21xXdxX3xX1x2cb6xXdxX3xXexX1xX76xX19xX1axX3xX19bxX5bxX15fxX160xX15fxX15fxX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xX135xX93xX2b1xX3xX19xX16xX31xX3xX37x361exX3xX19xX1xX2eexX19xX1axX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19xX3xX17xX43xXdxX3xX81xX1bxX83xX4xX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX4fxX19xX1xX3xXexX1xX6xX138xX3xXexX1xX646xX3xX19xX1xX2eexX19xX1axX3xXexX21xX3xXexXdxX25xX19xX3xX17xX251xX31xX3xX4x8ee7xX3xX17ex3f8dxX3xX1x76acxX19xX1axX3xX1xX93xXf7xX4xX3xX81xXa9xX3xX81xX76xXbxX3xX3aexX19xX1axX3xX19xX1xX31xX3xX4x6aaaxX31xX3xXexX9fxX19xX1axX3xXexX1xXa9xX3xX100xX25xX3xXexXdxX25xX19xX3xX1axXdx785dxX138xX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xXcxX1xX10xX93xX3xX135xX93xX2b1xXcfxX3xX100xXdxX8exX4xX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX4fxX19xX1xX3xXexXdxX25xX19xX3xX17xX43xXdxX3xXdxX19xX3xX4xX1xXd4xX19xX3xX6dxX31xX19xX1axX3xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xX7xX523xX3xX81xX1bxX83xX4xX3xXexX1x549axX4xX3xX1xXdxX8exX19xX3xXexX1xX10xX93xX3xX1xX1bxX43xX19xX1axX3xX6dxX251xX19xX3xX4xXc5xX6xX3xX6axX93xX4fxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX57xX19xX1xX3xX19xX1x6522xX17xX3xX1axXdxX289xX17xX3xXexX1xXdxXa9xX31xX3xXexX76xX4xX3xX81xXa3xX19xX1axX3xX81xX646xX19xX3xX17xX9axXdxX3xXexX37xX1bxX21xX19xX1axX3xX4xX711xX19xX1axX3xX19xX1xX1bxX3xXexX1xX714xX3xXexX37xX1bxX21xX19xX1axX3xXexX4fxXdxX3xX4xX1xX44cxX19xX1xX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX93xX6dxX138xXaxX12xX30xX31xX6xX3xX13xX1xX6xX37xX5xX10xX7xX3xX3cxX3cxX3cxX3xX7xX523xX3xX5xX4fxX3xX100xX714xX3xX69bxX31xXd4xX19xX3xX100xX1bxXbcxX19xX1axX3xXexX1xX3aexX3xX15fxX3xX4xX304xX3xX1xX2cxX19xX1xX3xX289xX19xX1xX3xX162xX31xX746xXexX3xX1xXdxX8exX19xX3xXexX37xX16xX19xX3xX4xX76xX4xX3xX17xX251xX31xX3xXexXdxX25xX19xX3xX4xXc5xX6xX3xX135xX93xX2b1xX125xX5bxX125xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8178xX93xX31xX37xX4xX10xXaxX12xX295xX1axX31xX6a4xX19xX3xXcxXcx40b1xX30xX295xX5bxX30xXdxX10xXexX19xX6xX17x751axX0xX5bxXbxX12

Nguồn TTXVN/Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long