Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách

Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách
2023-11-25 10:19:00

baophutho.vn Những năm qua, nhờ được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH), nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia...

Tiếp thêm động lực hòa nhập cộng đồng

Tiếp thêm động lực hòa nhập cộng đồng
2023-11-16 08:50:00

baophutho.vn Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg (Quyết định 22) ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long