Cập nhật: 28/02/2022 13:06 GMT+7
2da2x5dedx9b42x50eax5860x71f5x831bx4fc8x505fxX7x57c7x4b47x4ee5x7e23x8d08x8b83xX5x964exXax86a1x73a0x4c34x9052x9048xa715xX3xX14x9369xX3x3ec3x7c9exa470xX3xXcxX1xX6xb39fxX3xXexc320xX6xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3x64f3x753fxX17x35adxX3xXexb5d2xXdxX3xXexX1x6f7exX3xXexX26x7b02xX17xX3xX13x3616xX17xX36xX3x9ac3x3bf5xX17xX0x3280xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb954xX23xaf76xX15xXaxX12xX0xXdxX1exX36xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX4exX4exX4x7e3bx57b6xX6xX23xXbxX1xX14xXexX1xX23xX70x7c74xX17xX4exX5fxX10xX7x7df9xXexX23xXbxX4exX17xX10x972bxX7xX4ex328fxX8bx4163x2dccxX4exX2xX2xX2xX5fxX2xX2x9635xX8dx813axX8dxX8dxXexX2x73caxX8bxX8exX98xX8exX5xX2xX70x7f6fxXbxX36xXaxX3xX4exX12xX1cx522bxX17xX1xX3x9cd5xX39xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1cxX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX23xX3xXexX26xX6xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3x71b3xXd2xX3xX17x7ef1xX1exX3xXexX14x8906xXdxX3xX33xX34xX17xX36xX3xX4xX1xX23xX3xXb1x6b76xX17xX36xX3xX4xX1x43e9xX3xX1cx5e3fxX3x3724xX14xX1dxX17xX3x7734xX1xX6xX17xX36xX3x4e04xX3x81d7xX1xXdxX3xX71x411bxX3xX2xX2xb7b5xX3xX33xX34xX17xX36xX3xX71xX105xX3xXexX1xX3exX3xXexX26xX42xX17xX3xX13xX46xX17xX36xX3xX4axX4bxX17xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX23xX5fxX15xXaxX12x8c3dxX36xb20bxX15xX3xX8bxX9dxX4exX8bxX109xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX14xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX23xX3xXexXdbxX3xX4xX1x4b5bxX4xX3xX5x5365xX3xXexX26xX6xX23xX3xXexa129xX17xX36xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX33xX34xX17xX36xX3xXb1x36f6xXexX3xX96xX4exX8bxX3xX4xX1xX23xX3xX4xc859xX4xX3xXb1xXe8xX17xX36xX3xX4xX1xXeexX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xXexX1xX14xX105xX4xX3xX33xX34xX17xX36xX3xX71xX105xX3xXexX1xX3exX3xXexX26xX42xX17xX3xX13xX46xX17xX36xX3xX4axX4bxX17xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX23xX5fxX15xXaxX12xXcxX26xX23xX17xX36xX3xXexXdbxX17xX36xX3xX7x6085xX3xX2xX2xX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xXb1xc2f6xX17axX4xX3xXexX26xX6xX23xX3xX1xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb1xX17axXexX3xX96xX4exX8bxX109xX3xX33xX34xX17xX36xX3xX71xX105xX3xXexX1xX3exX3xXexX26xX42xX17xX3xX13xX46xX17xX36xX3xX4axX4bxX17xX3xX4x8f0cxX3xX1xX6xXdxX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX17xX1x6896xX17xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX98xX8dxX3xX17xXd6xX1exX3xXexX14xXdbxXdxX3xX33xX34xX17xX36x7332xX3xX71xX6xX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX17xX1xX235xX17xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXd2xXd2xX3xX17xXd6xX1exX251xX3xX1xX6xXdxX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX17xX1xX235xX17xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXd2xX8dxX3xX17xXd6xX1exX251xX3xX1xX6xXdxX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX17xX1xX235xX17xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xbb67xXd2xX251xX3xX1exX105xXexX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX17xX1xX235xX17xX3xX1xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX2b6xX8dxX3xX17xXd6xX1exX3xX7bxX13bxX3xX1exX105xXexX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX17xX1xX235xX17xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX96xX8dxX3xX17xXd6xX1exX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX23xX5fxX15xXaxX12xc643xX1xX186xXexX3xX71xXdx2f07xX14xX3xXexX39xXdxX3xX5xX15fxX3xXexX26xX6xX23xX3xXexX167xX17xX36xX109xX3xX5xXadxX17xX1xX3xXb1xX39xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1cxX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX23xX3xXb1xXadxX3xX4xX1xb51dxX4xX3xX1ex7c66xX17xX36xX109xX3xX71xXdxX31fxX14xX3xX5fxX1edxX4bxX17xX36xX3xX7bxX13bxX3xX71xX13bxX15xX3xXexb111xX3xX7x4178xX3xXexX26xX1dxX17xX3xXexX26x9818xX17xX36xX3xX7bxbaa8xXdxX3xX17xX1x6ce3xX17xX36xX3xXb1xX223xX17xX36xX3xX36xX223xXbxX3xX4xb571xX6xX3xX4xX186xX4xX3xXb1xXe8xX17xX36xX3xX4xX1xXeexX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX7bxX13bxX23xX3xX7xX370xX3xX17xX36xX1xXdxX16xXbxX3xX4xX186xX4xX1xX3xX1exX39xX17xX36xX3xX4xX391xX6xX3xX33xX34xX17xX36xX3xX7bxX13bxX3xX5fxX1dxX17xX3xXexX105xX4xX70xX3xX33xXe8xX17xX36xX3xXexX1x611bxXdxX3xX81xX1x4eb4xX17xX36xX3xXb1xX3exX17xX1xX3xX7bxXdxX16xX4xX3xX17xX1xX235xX17xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX33xX34xX17xX36xX3xX5xX13bxX3xX7bxXdxX17xX1xX3xX5fxX370xX109xX3xX17xXdx84faxX1exX3xXexX370xX3xX1xX13bxX23xX3xX81xX1x4373xX17xX36xX3xX4xX1x9263xX3xX4xX391xX6xX3xX4xX186xX3xX17xX1xX1dxX17xX109xX3xX36xXdxX6xX3xXb1x75d1xX17xX1xX3xX4xX186xX4xX3xXb1xXe8xX17xX36xX3xX4xX1xXeexX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX1exX13bxX3xX4xa2ebxX17xX3xX4xX391xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX71xX105xX3xX7bxX13bxX3xX33xX34xX17xX36xX3xX71xX105xX3xXexX1xX3exX3xXexX26xX42xX17xX70xX3xXcxX26xX23xX17xX36xX3xXexX1xX3dfxXdxX3xX36xXdxX6xX17xX3xXexX37exXdxX3xX1exX23xX17xX36xX3xX4xX186xX4xX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xXb1xX1edxX17axX4xX3xX17xX1xX235xX17xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX33xX34xX17xX36xX3xXexXdxa0f0xXbxX3xXexc512xX4xX3xXbxX1xX186xXexX3xX1xX14xX15xX3xXexX26xX14xX15xX413xX17xX3xXexX1xX1ddxX17xX36xX3xX4xX186xX4xX1xX3xX1exX39xX17xX36xX3xX7bx5a34xX3xX7bxX6xX17xX36xX109xX3xX17xXf1xX14xX3xX4xX6xX23xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1x8bccxX17xX3xXexX26xX186xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX1exX109xX3xXb1xX223xX17xX36xX3xX36xX223xXbxX3xX7xX15bxX4xX3xX5xX370xX4xX109xX3xXexX26xXeexX3xXexX14xX16xX109xX3xXexXeexX4xX1xX3xX4xX370xX4xX3xX1xX4bxX17xX3xX17xX383xX6xX3xbe08xX1dxX15xX3xX5fxX370xX17xX36xX3xX100xX1xXdxX3xX71xX105xX3xX81xX1xX14xX3xX5fxX1dxX17xX3xX4xX1edxX3xX7bxX13bxX3xX33xX34xX17xX36xX3xX71xX105xX3xXexX1xX3exX3xXexX26xX42xX17xX3xXexX26xX23xX17xX36xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX7bxX383xX17xX36xX3xX1exX39xX17xX1xX251xX3xXb1xXe8xX17xX36xX3xXexX1xX3dfxXdxX3xX36xXdxX186xX23xX3xX5fxX4c0xX4xX109xX3xX26x32c5xX17xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xXexX26xX4e4xX109xX3xXb1xX105xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX36xXdxX6xX3xXb1xX439xX17xX1xX109xX3xX5fxX458xX17xX36xX3xX1xX379xX109xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xX5fxX1dxX17xX3xXexX1xX370xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX186xX4xX3xXbxX1xX23xX17xX36xX3xXexX26xX13bxX23xX3xXexX1xXdxX3xXb1xX14xX6xX3xX15xXf1xX14xX3xX17xX1edxX37exX4xX109xX3xX537xX1dxX15xX3xX5fxX370xX17xX36xX3x2fe1xX14xXf1xX3xX1xX1edxX4bxX17xX36xX3xX17xX36xX13bxX15xX3xX4xX13bxX17xX36xX3xX36xXdxX13bxX14xX3xX1exX39xX17xX1xX109xX3xX7bxXd6xX17xX3xX1exXdxX17xX1xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX23xX5fxX15xXaxX12xX1cxXadxX17xX1xX3xXb1xX39xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4x3615xX17xX36xX3xXb1xX413xX3xX17xX36xX1xX3exX3xX33xX34xX17xX36xX3xX71xX105xX3xXexX1xX3exX3xXexX26xX42xX17xX3xX4xX4fbxX17xX3xX603xX14xX6xX17xX3xXexX1dxX1exX3xX1xX4bxX17xX3xXexX37exXdxX3xXb1xX3dfxXdxX3xX7xX1ddxX17xX36xX109xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX4fbxX17xX3xX4xX391xX6xX3xX4xX186xX4xX3xXb1xX34xX17xX36xX3xX7bxXdxXf1xX17xX3xX5xXadxX23xX3xXexX1xX13bxX17xX1xX251xX3xX4xX34xX3xX1xX16xX3xXexX1xX1ddxX17xX36xX3xX4xX1xXeexX17xX1xX3xXexX26xX3exX3xX4xX4fbxX17xX3xXb1xXe8xX17xX36xX3xX5xX458xX17xX36xX109xX3xXb1xX23xX13bxX17xX3xX81xX4bcxXexX109xX3xX17x9f7axX3xX5xX370xX4xX3xXbxX1xX458xX17xX36xX3xX4xX1xX1ddxX17xX36xX109xX3xX81xXdxX31fxX1exX3xX7xX23xX186xXexX3xXexX1ddxXexX3xX5fxX3exX4xX1xX3xX100xc218x3f09x91a1x8db0x6687xX2xX8exX109xX3xX1xX23xX13bxX17xX3xXexX1xX13bxX17xX1xX3xXexX1ddxXexX3xX17xX1xXdxX16xX1exX3xX7bxX4c0xX3xX537xX1dxX15xX3xX5fxX370xX17xX36xX109xX3xXbxX1xX186xXexX3xXexX26xXdxX31fxX17xX3xXf8xXcxX70exXf3xX13xX3xX4xX391xX6xX3xXb1xX3exX6xX3xXbxX1xX1edxX4bxX17xX36xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx458cxX14xXexX1xX23xX26xXaxX12xX33xX15bxX4xX3xXcxX1xX14xX235xX17xX0xX4exXbxX12

Đức Thuận

Các tin đã đưa

“Đòn đánh dưới thắt lưng”

“Đòn đánh dưới thắt lưng”
2022-02-28 10:09:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, dường như nuốt không trôi nỗi nhục nhã của những kế hoạch chống phá liên tiếp thất bại, bị công luận vạch trần, lên án...

Dân chủ áp đặt

Dân chủ áp đặt
2022-02-16 16:11:00

baophutho.vn Cũng như các quốc gia tiến bộ, văn minh trên thế giới, kể từ lật đổ chế độ áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay...

Hạnh phúc cho nhân dân

Hạnh phúc cho nhân dân
2022-02-12 15:21:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không gì quý hơn nhân dân. Trong thế giới không gì quý bằng lực lượng đoàn kết của...

“Trò hề” của khủng bố

“Trò hề” của khủng bố
2022-02-09 14:24:00

baophutho.vn Ba năm nay, đều đặn như dịch bệnh theo mùa, cứ đầu năm là tổ chức khủng bố Việt Tân cùng bè lũ phản động, chống phá Việt Nam ở hải ngoại lại lu...

Thủ đoạn “Nhân quyền”

Thủ đoạn “Nhân quyền”
2022-01-28 10:32:00

baophutho.vn Nhân quyền (hay quyền con người) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Theo định...

Hậu quả từ tư tưởng “Dây leo”

Hậu quả từ tư tưởng “Dây leo”
2022-01-25 15:42:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, dư luận quốc tế đặc biệt quan ngại với thông tin Ukraine đang đứng trước bờ vực chiến tranh với tương lai đầy bất trắc. Quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long