Cập nhật: 08/10/2022 06:12 GMT+7
cc28x10ea6xe5a9xce5bx11692x12eedxdca4x117d4x10fdexX7x11ab3x14ccax107d3x103b3x10bd0x118e8xX5x10ccdxXax12bc5xeb56xf4bfx1528dx132fcxX3xcc8cxe6b7xX3xd097xX1x15490xX4xX1xX3x12bf8xX19xe3f2xX4xX3xXex14a46xX3xcd39x111f6xX19xX3xXexXdx1185dxX16xX3xX29xX27xX16xX3xce6dxX2axX16xX3xXcxX1xefebxX3xXex129f7xX2fxX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX19xe3b8x13634xX16xX3x11eafxX3xX7xX6xX14xX0x136c1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14cf0xX10xX6xX18xXaxX12x14aeaxX19xX3xXexX1xX19xX49xX4axX16xX3x113bcxX10xX1bxX14xX16xd598xX3x14efaxX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xX29xX6xX16xX77xX3xXexX3fxX14xX16xX77xX3xX1xe1c2xXdxX3xXexX3fx12f76xX16xX1xX3xe478xX3xX16xX77xX15xX49xX3x152e5xX3xX29xX2fxe4adx138c0xX3xX29x10b15xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX1bxX1xd6f3xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexd5fexX3xXcxX79x1038dxX62xX36xX72xX3xX18x12630xX4xX3xX7xd120xX16xX77xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX1bxX1xX1dxXa2xX3xXbxX1xX1dxX3x116e8x1085cxX16xX77xX3xX13xedfexX16xX77xX3x132f0x14c3axX16xX77xX3xX7xXcbxX16xX77xX3xX36xfb25xX19xX3x107afxX14xX16xX77xXa3xX3xX1bxX27xXexX3xXexX1x12c81xX4xX3xXex13513xXdxX3xXexe1e8xX16xX1xX3xdb8axXdxX10xXa2xX3xcf7dxX10xX6xXbxX3x10a8exX36xX6xXa2xXbxX19xX4xX1xXdxX6xcc51xXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb99xX14xX18xX49xXaxX12xX0xXdxXa2xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX16xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXax15426xXdxX18xXexX1x141d7xX3xX9exX4dx12db9xXbx113e7x131c8xX3xX1xX10xXdxX77xX1xXexX15bxX3x13cccxd368xX15fxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX53xX53xX4xXc1xXe9xX6xX14xXbxX1xX19xXexX1xX14xXc1xXdfxX16xX53xX18xX10xX7xX1bxXexX14xXbxX53xX16xX10xX156xX7xX53xd05exX197xX16cxX15fxX53xX2xX2xX2xX18x146d8xX15fxX1a0xX2xX2xX15fx128b7xXexX4dxX97xX2xX5xX197x1149dxX4xX6xX16xX1adxXexX1xX14xX1adxX18xX19xX1adxX1bxX1xX6xX4xX1xX1adxX16xX10xX156xXc1x14106xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX19xX23xX4xX3xXexX27xX3xX29xX2axX19xX3xXexXdxX2fxX16xX3xX29xX27xX16xX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX3fxX2fxX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX19xX49xX4axX16xX3xX4dxX3xX7xX6xX14xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX9exX4dxX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX77xX1xXexX9xXaxX16cxX16dxX15fxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xXcxX23xXdxX3xX9exX53xX2xX15fxXa3xX3xX18xX19xX3xXexX1xX19xX49xX4axX16xX3xX4dxX3xX7xX6xX14xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX79xX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xX29xec2axX3xX4xcdb8xXbxX3xXe9xX27xX16xX3xf09axXdxX16xX1xX3xf69dxXdxX4axX19xXa3xX3xX29xXa6xX6xX3xX29xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX273xX10xX156xX3xeba1xX10xX6xX5xX6xX16xX18xX3xX77xX1xcd11xX3xXexX1xe13fxXa2xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX23xX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xf726xX16xX77xX3x126c9xXdxX6xX16xX77xX3xX62xX14xX15xX16xX77xX3xX62xX8exXdxXa3xX3xX2d0xXdxX1dxXa2xX3xX29xX23xX4xX3xX29xXdxX4axX19xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX36xXcbxX16xX77xX3xXexX49xX3xX36x12234xX3xXbxX1xX2axX16xX3xf9abxXdxX10xXexX3xX79xX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xX1adxX3xX29xX3cxX16xX3xXdfxdce5xX3xX4xX1x14569xX3xX29xX2axX19xX3xXexXa6xX3xX4xX31dxX6xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX79xX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xX1adxX3xX4xX1xX14xX3xXe9xXdxX27xXexX3xX29xf532xX49xX3xX5xX15xX3xX5xX2axX16xX3xX29xX2axX19xX3xXexXdxX2fxX16xX3xXa2xe8ffxXexX3xX18xX19xX3xXexX1xX19xX49xX4axX16xX3xX4dxX3xX7xX6xX14xX3xX29xXa6xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX19xX23xX4xX3xXexX27xX3xX29xX27xX16xX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xX68xX19xX3xXexX1xX19xX49xX4axX16xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX79xX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xX29xX6xX16xX77xX3xXexX3fxX14xX16xX77xX3xX1xX8exXdxX3xXexX3fxX93xX16xX1xX3xX97xX3xX16xX77xX15xX49xX3xX9exX3xX29xX2fxXa2xXa3xX3xX29xXa6xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX1bxX1xXb4xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexXbdxX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX23xX3xX62xXe5xX3xX36xX1xcd15xX3xX72xXdxX16xX1xX3xX18xXc7xX4xX3xX7xXcbxX16xX77xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX1bxX1xX1dxXa2xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX10bxX16xX1xXa3xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX23xX3xXdfxXe0xX16xX77xX3xX13xXe5xX16xX77xX3xXe9xXeaxX16xX77xX3xX7xXcbxX16xX77xX3xX36xXf4xX19xX3xXf7xX14xX16xX77xXa3xX3xX1bxX27xXexX3xXexX1xX103xX4xX3xXexX107xXdxX3xXexX10bxX16xX1xX3xX10fxXdxX10xXa2xX3xX114xX10xX6xXbxX3xX119xX36xX6xXa2xXbxX19xX4xX1xXdxX6xX123xXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xXf7x11971xX3xX18xX14xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX15xX19xX3xX4dxX3xX7xX6xX14xX3xXbxX1xeb0dxX4xX3xXdfxX4aexX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX19xX23xX4xX3xXexX27xX3xX1xXdxe8edxX16xX3xX16xX6xX49xX3xX4xX1xXa6xX6xX3xXexX1x11a1axX3xX18xXbdxX16xX77xX3xX4xX1xX346xX16xX3xXexX107xXdxX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxX3xX5xX15xX3xX18xX14xX3xX1bxX27xXexX3xX4x13416xX19xX3xXexX15xX19xX3xX4xXe5xX16xX77xX3xX1bxX4axX16xX1xXa3xX3xX1bxX1xXcbxX16xX77xX3xXexX1xX4d2xX3xX5xXc7xXexX3xX21xX19xX6xX3xX29xXa6x15171xX4xX3xX4xX2axX19xX3xX4xX1xX51bxX3xXf7xX1dxX4xX1xX3xX119xX134xX27xX16xX3xXcxX3fxX10xX123xX3xXdfxX15xX3xX72xX2a2xX16xX77xX3xXcxX1xX409xXexX3xX119xX304xf97dxX16xX1xX3xXf7xX14xX16xX77xX123xX3xX29xX4d2xX3xXdfxX15xX14xX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xX304x10a22xXdxX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX18xX15xXdxX3xX1a0xX197xXa3xX4dxXa2xXa3xX3xX16xX77xX6xX16xX77xX3xX16dxXa3xX4dxXa2xXa3xX3xXa2x12654xX4xX3xXa2xX573xX16xX3xX16xXa6xX573xX4xX3xX2xXa3xX1a0xXa2xXa3xX3xX1xX6xXdxX3xXa2xX1dxX49xX3xX4xX1xX409xX16xX1xX3xX4xXcbxX16xX77xX3xX7xX19xX4f5xXexX3xX16cxX97xX15fxX3xXa2xX269xX3xX5xX594xX4xXa3xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX79xX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xX29xX1dxXbxX3x1042axX16xX77xX3xX29xXa6xX51bxX4xX3xXexXdxX2fxX19xX3xX4xX1xX19x1290fxX16xX3xX29xX4d2xX3xXexX1xXdxX27xXexX3xX1bxX27xX3xX1xX8exXdxX3xXexX3fxX93xX16xX1xX3xXdfxX573xXdxX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxX3xX5xX15xX3xX29xXdxX4d2xXa2xX3xX18xXbdxX16xX77xX3xX4xX1xX346xX16xXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcbxX16xX77xX3xX2d0xXdxX6xX16xX77xX3xX62xX14xX15xX16xX77xX3xX62xX8exXdxXa3xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX79xX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xec44xXa2xX6xX18xX10xX3xXe9xX49xX3xX304xXdxX10xXexX16xX6xXa2xXc1xec45xX3xX13x1418fxX3xX5xX15xX3xX16xXdxX4axXa2xX3xXexX594xX3xX1xX15xX14xX3xX1bxX1xXcbxX16xX77xX3xX4xX1xX10bxX3xX4xX31dxX6xX3xX3fxXdxX2fxX16xX77xX3xX304xXdxX10xXexX3xX79xX3fxXdxX16xX4xX10xX7xX7xX3xXa2xX15xX3xX4xX31dxX6xX3xX16xX77xXa6x12c46xXdxX3xX304xXdxX4c4xXexX3xX273xX6xXa2xXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xX13xXe5xX16xX77xX3xXexX1xX6c0xXdxXa3xX3xXdfxXdxX4c4xX4xX3xX5xX2axX16xX3xX29xX2axX19xX3xXexXdxX2fxX16xX3xX1bxX27xXexX3xX16xX23xXdxX3xX29xXa6xX51bxX4xX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxX3xX1adxX3xXexX1xX31dxX3xXbxX1xX31dxX3xX4xX31dxX6xX3xXa2xXdxX4axX16xX3xXcxX346xX49xX3xXdfxX15xX14xX3xX1xX8exXdxX3xXexX3fxX93xX16xX1xX3xX161xX19xXcbxXdxX3xX18x10c59xX16xX77xX3xX72xX10xX1bxX14xX16xX77xX3xX4xX31dxX6xX3xX1xX4c4xX3xXexX1xX23xX16xX77xX3xX18xX19xX3xXexX1xX19xX49xX4axX16xX3xX4dxX3xX7xX6xX14xX3xX77xXdxX103xXbxX3xXexX26cxX16xX3xX18xX4aexX16xX77xX3xX29xXa6xX51bxX4xX3xXexXdxX4axXa2xX3xX16xX2a2xX16xX77xX3xX18xX19xX3xX5xX319xX4xX1xX3xX7xd1c4xX16xX3xX4xX683xX3xX4xX31dxX6xX3xXcxX346xX49xX3xX273xX6xXa2xX3xX134xX35axXa3xX3xXexX1xX103xX4xX3xX29xX5efxX49xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX3fxXdxX4d2xX16xX3xX18xX19xX3xX5xX319xX4xX1xX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxX3xX16xX683xXdxX3xX3fxXdxX2fxX16xX77xXa3xX3xX304xXdxX4c4xXexX3xX273xX6xXa2xX3xX16xX683xXdxX3xX4xX1xX19xX16xX77xX3xXexX3fxX14xX16xX77xX3xX1xX4c4xX3xXexX1xX23xX16xX77xX3xXexX14xX19xX3fxXa3xX3xXexX19xX49xX27xX16xX3xXbxX1xX4aexX4xX3xXdfxX4aexX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX16xXa6xX573xX4xX3xX16xX77xX14xX15xXdxXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xX134xX15xX3x147edxX19xX5xXdxX6xX3xX72xXdxX5xX10xX7xX1adxX36xX6xX7xX7xXdxX16xXa3xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXdfxXdxX2fxX16xX3xX29xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX273xX10xX156xX3xX294xX10xX6xX5xX6xX16xX18xXa3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd6cfxX3xXe9xX15xX3xXdfxX15xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXdfxXdxX2fxX16xX3xXexX3fxX14xX16xX77xX3xX29xX14xX15xX16xX3xX3fxX4f5xXexX3xXe9xX4f5xXexX3xX16xX77xX6c0xX3xXexX3fxXa6xX573xX4xX3xXdfxX873xX3xX29x102f9xXbxX3xX4xX31dxX6xX3xX4xX8exX16xX1xX3xX21xX19xX6xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX10bxX16xX1xX3xXa2xXdxX4axX16xX3xXcxX346xX49xXa3xX3xX29xdbd0xX4xX3xXe9xXdxX4c4xXexX3xX5xX15xX3xX36xX2axX16xX3xXcxX1xX3cxXa3xX3xX4x15316xX16xX77xX3xX16xX1xXa6xX3xX7xX594xX3xX1xXdxX27xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX1xX3xX4xX31dxX6xX3xX16xX77xXa6xX6c0xXdxX3xX18xX346xX16xX3xX16xX3cxXdxX3xX29xX346xX49xXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX18xX49xXaxX12xX273xX10xX156xX3xX294xX10xX6xX5xX6xX16xX18xX3xXa2xXe0xX6xX3xX16xX15xX49xX3xX29xX6xX16xX77xX3xX4xX683xX3xXexX19xX49xX27xXexX3xX3fxX3cxXdxX3xX16xX2fxX16xX3xX1bxX1xXdxX3xXexX573xXdxX3xX304xXdxX4c4xXexX3xX273xX6xXa2xXa3xX3xXe9xX15xX3xX3fxX4f5xXexX3xXexX1xX409xX4xX1xX3xXexX1xX103xX3xX1bxX1xXdxX3xX29xXa6xX51bxX4xX3xXexX26cxX16xX3xX1xXa6xXb4xX16xX77xX3xXe9xX2axX19xX3xX1bxX1xXcbxX16xX77xX3xX1bxX1xX409xX3xXexX3fxX14xX16xX77xX3xX5xX15xX16xX1xXa3xX3xX16x1220exX16xX77xX3xX4f5xXa2xX3xX4xX1xX6xX16xX3xX1xX73exX6xXc1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX14xX19xX3fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxXcx15407xX304xX273xX0xX53xXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Lên Chư Đang Ya để chạm vào triệu năm

Lên Chư Đang Ya để chạm vào triệu năm
2022-09-28 15:20:00

Gia Lai được gọi vui là “vương quốc” núi lửa. Nơi đây có khoảng hơn 30 miệng núi lửa đều đã ngừng hoạt động cách đây hàng triệu năm. Là nghe vậy chứ mấy ai đã biết núi lửa thế...

Làm mới sản phẩm du lịch

Làm mới sản phẩm du lịch
2022-09-23 08:35:00

Phát huy tiềm năng, bản sắc độc đáo của mỗi địa phương, thời gian qua, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới với nhiều trải nghiệm hấp...

Tăng trải nghiệm du lịch trên không gian số

Tăng trải nghiệm du lịch trên không gian số
2022-09-21 08:21:00

Phát triển du lịch với sự hỗ trợ của công nghệ số, đã cung cấp các dịch vụ thuận tiện nhất cho khách du lịch và làm du khách hài lòng. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch mang...

5 mẹo nhỏ để thực hiện du lịch bền vững

5 mẹo nhỏ để thực hiện du lịch bền vững
2022-09-19 07:23:00

Sau đại dịch, ngày càng có nhiều du khách Việt có nhu cầu thực hiện những chuyến đi mang lại nhiều ý nghĩa và có tính bền vững. Theo nghiên cứu về chỉ số Tự tin Du lịch châu Á...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long