Cập nhật: 12/08/2022 21:37 GMT+7
c3fdxe03fx12b84xf614x15c7dx10692x182ddx170a4x131a4xX7xe111xde26xdbabx13f2dxfc30xe6a2xX5x17338xXax1442fxcb47xX6xcd11xX3xX1x12054xX15xX1xX3xX13x14459xX3xXcxXcx176dex179c2xX3xXexX1xed03xX1dxX4xX3xXexX1x126ddx12880xX3x12de5xX26x12a29x15236xX15xX3x153ecxXdxe546xXdxX3xX2fxX26xX31x1429exXexX3xX4x153a3xX6xX3xX22xe442xX15xX35xX3xX6xX15xX3xXex19225xX15xX1xX0x113c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x15fc1xff42xX31xXaxX12xX0xXdxX2dxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX10xX15xXexX10x18c01xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax14ce2xXdxX62xXexX1x15cf9xX3xX2x113d9x13266xX2xXbxdecax11164xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX87xX3xdac2xe383xX9axXbxX8exX8fxXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX51xX51xX4x11c6dx15af4xX6xX61xXbxX1xX26xXexX1xX61xXa9x1330axX15xX51xX62xX10xX7xf953xXexX61xXbxX51xX15xX10xX82xX7xX51x120e5xXc4xf154xXc4xX51xX2xX2xX2xX62xX99xXc4xX2xXc6xX9axXc4xX8bxXex17274x101cexX9axX8axX5xXd6x12a2exX2xX2xX2xX2xX2xXa9x12b91xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxXcxX21xX22xX3xXexX1xX26xX1dxX4xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX2fxX26xX31xX32xX15xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX2fxX26xX31xX3dxXexX3xX4xX41xX6xX3xX22xX45xX15xX35xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX15xX1xXaxX3xX82xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX8axX8bxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX99xX9axX9axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX62xXaxX12x193d6xX35xX18xX31xX3xX9axX51x15a49xX51xXc4xX8axXc4xXc4xeac2xX3xX22xX45xX15xX35xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX15xX1xX3xe30cx16b30xX3xXaaxX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xefdexX26xX31xX3dxXexX3xX178xf38exX15xX1xX3xX7x14c3exX3xX8bxX8bxXd6xXd6xX184x13ae5xXdbxX22xc8bdxXcxXdbx10d59x15650xX8axX2xX3xXb4xX32xX3xXb4xXdx1380fxX4xX3xX4xX45xX15xX35xX3xXbaxX1xX6xXdxX3x14aabxXbxX3xX62x1679fxX15xX35xX3xX13xX1dxX3xXexX1xX41xX3xXexX1b8xX4xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX4xX1xfc3dxX15xX1xX3xXexX1xX26xX1dxX4xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX2fxX26xX31xX32xX15xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX2fxX26xX31xX3dxXexX3xX4xX41xX6xX3xX22xX45xX15xX35xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX15xX1xX169xX3xX35x10013xX2dxX3xX2xX2xX3xX5x14b39xX15xX1xX3xXb4xfb8axX4xX3xXb4x16dc2xXdxX3xX2xXd6xX8bxX3xXexX1xX41xX3xXexX1b8xX4xX3xX178x139f5xcb93xX4xX3xXexX1xX20dxX4xX3xX1xXdxX1a7xX15xX3xcf94xX3xXaaxX6xX3xX4x16260xXbxX3xXexX4dxX15xX1xX169xX3xX1xX26xX31xX1a7xX15xX3xXb4xX18xX3xX8exX179xXa9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX62xX31xXaxX12xX197x16bc3xX3xXbaxX18bxXbxX3xXexX1x125a1xXdxX3xXbxX1xX1b8xX4xX3xXb4xX1b8xX3xX15xX35xX221xX268xXdxX3xX62xf9b6xX15xX169xX3xXex17222xX3xX4xX1x190cdxX4xX169xX3xX62xX61xX6xX15xX1xX3xX15xX35xX1xXdxX1a7xXbxX169xX3xX178xX201xX15xX35xX3xXexX1xX268xXdxX3xX15xX27axX15xX35xX3xX4xX6xX61xX3xX4xX1xX235xXexX3xX5xX221xX222xX15xX35xX3xXbxX1xX1b8xX4xX3xXb4xX1b8xX3xX4xX41xX6xX3xX5xX20dxX4xX3xX5xX221xX222xX15xX35xX3xX22xX45xX15xX35xX3xX6xX15xX3xX15xX1xX27axX15xX3xX62xX27axX15xX169xX3xX22xX45xX15xX35xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX15xX1xX3xXexX78xX27axX15xX3xXexX78xcf80xX15xX35xX3xXbxX1xX27fxX3xXaaxXdxX3dxX15xX3xXexX211xXdxX3xX2fxX26x168b6xX15xX3xX4xX1x171ccxX15xX35xX3xX15xX1xX27axX15xX3xX62xX27axX15xX3xXexX78x1475bxX15xX3xX178xX18bxX6xX3xXaaxX18xX15xX3xXexX4dxX15xX1xX3xXb4xX32xX3xX13xX1dxX3xXexX1xX41xX3xXexX1b8xX4xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX1cexX15xX1xX3xXexX1xX26xX1dxX4xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX2fxX26xX31xX32xX15xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX2fxX26xX31xX3dxXexX3xX4xX41xX6xX3xX22xX45xX15xX35xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX15xX1xX3xXexX1xX45xX15xX35xX3xX2fxX26xX6xX3xX178xX18bxX6xX3xX4xX1xX4dxX3xc458xX10xXaaxX7xXdxXexX10xX87xX3xX0xX6xX3xX1xX78xX10x17d47xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX51xX51xX4xX61xX15xX35xX6xX15xXa9xXbxX1xX26xXexX1xX61xXa9xX35xX61xXb4xXa9xXb4xX15xX51xXcxXcxX21xX22xXa9xX6xX7xXbxX8exXaxX12xX1xXexXexXbxX87xX51xX51xX4xX61xX15xX35xX6xX15xXa9xXbxX1xX26xXexX1xX61xXa9xX35xX61xXb4xXa9xXb4xX15xX51xXcxXcxX21xX22xXa9xX6xX7xXbxX8exX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX62xX31xXaxX12x13d1exX179xX3xX184x18edaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX62xX31xXaxX12xX0xXdxX2dxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX10xX15xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX82xXdxX62xXexX1xX87xX3xX163xX9axX163xXbxX8exX8fxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX87xX3xX9axX8axX8axXbxX8exX8fxXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX51xX51xX4xXa9xXaaxX6xX61xXbxX1xX26xXexX1xX61xXa9xXb4xX15xX51xX62xX10xX7xXbaxXexX61xXbxX51xX15xX10xX82xX7xX51xXc4xXc4xXc6xXc6xX51xX2xXc4xXc4xX62xX2xX2xXd6xX2xX9axXc4xX99xXexXd6xXd6xXc6xX163xX5xX2xX8axXdbxX2fxX78xXa9xXe2xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxXcxX21xX22xX3xXexX1xX26xX1dxX4xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX2fxX26xX31xX32xX15xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX2fxX26xX31xX3dxXexX3xX4xX41xX6xX3xX22xX45xX15xX35xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX15xX1xXaxX3xX82xXdxX62xXexX1xX9xXaxX163xX9axX163xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX9axX8axX8axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX26xXexX1xX61xX78xXaxX12xX19dxX197xXcxX0xX51xXbxX12

PĐT

Các tin đã đưa

Cơn sốt ChatGPT tại Việt Nam

Cơn sốt ChatGPT tại Việt Nam
2023-02-01 14:11:00

Tìm hiểu ChatGPT từ sớm, Đức Luân đang nhận hàng trăm lời nhờ tạo tài khoản mỗi ngày từ những người tò mò về siêu AI này.

Đồng hành với doanh nghiệp chuyển đổi số

Đồng hành với doanh nghiệp chuyển đổi số
2023-01-30 08:15:00

baophutho.vn Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra, chuyển đổi số trở nên phổ biến, là xu hướng tất yếu đối với sự tồn tại, phát triển của các...

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên
2022-08-05 10:58:00

Ngày 5/8, Hàn Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của nước này trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các chương trình vũ trụ nhằm tham gia vào cuộc đua ngoài không gian.

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số
2022-08-03 10:12:00

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển...

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử
2022-08-03 07:05:00

baophutho.vn Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh có trên 6.500 doanh nghiệp, tổ chức và hơn 1.500 hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long