Cập nhật:  GMT+7
7644xe056xc302x8876xe972x87d8xf6b4xf96cx9869xX7xb4d5xe484xd59bxd830x7c41xa9baxX5xac8axXaxeebfxX0xX7xXex97f4x85f7xa55fxe680xX12xX3xcb60xXdxaa9axXdxX3xX4xX1xebefxc625xX3xc9dexa03ax109caxX18xX3x9891x7804xX18xX19xX3xe1cexXbxXdxX16xXdxXex10314xX6xX5xXdxXexX24xX3x9ee4xX6xX16xX6xXexX1xX17xX18xf752xX3x109c3xXdxbda4xX18xX3xX16xX6xX3x100c3xc2f0xX17xX3xXexX1xf79cxX18xX19xX3xd0d8xX3xX18xd69bxc2f8xX3xe88cxf1cexX5fxX59xX0xbeffxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xX47xXaxX12xX1cxXdxX1exXdxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xXbxXdxX16xXdxXexX36xX6xX5xXdxXexX24xX3xX3dxX6xX16xX6xXexX1xX17xX18xX45xX3xf1caxX3xf0b3xX28xX3xX18xX19xX36xddf5xX18xX3xX5fxX60xX5fxX59xX3xX7x9907xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX16xX6xX3xX4fxX50xX17xX3xX18xX19xX50xX24xX3x94ebxX1xf895xX3xX18xX1xd647xXexX3xc9eexX64xX59xX64xX5fxX60xX5fxX59xX3xcf54xX18xX19xX50xX24xX3xX5fxf063xX64xX5fxX3x85dfxX5dxX3xX5x7e7axX4xX1xf607xef01xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd856xX17xX47xX24xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxf5f4xXdxX47xXexX1xc50cxX3xXdax1009fxX60xXbxd1d5xf550xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12dxX3xX130xX60xX5fxXbxX133xX134xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX64xX4xXf6xcddexX6xX17xXbxX1xX36xXexX1xX17xXf6xX4fxX18xX64xX47xX10xX7xb185xXexX17xXbxX64xX18xX10xX128xX7xX64xX5fxfa83xX16axXeaxX64xX2xX2xX2xX47xX2xX2xX130xX59xX2xX2xXeaxXexX59xX60xd96exX130xX5xX2x8968xX2xX16axX5fxX47xX2xX2xX16axX16axXdaxX59xX60xXexX130xX2xX60xac4cxX5xX5fxX180x7abaxXf6xcfe3xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxXdxX1exXdxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xXbxXdxX16xXdxXexX36xX6xX5xXdxXexX24xX3xX3dxX6xX16xX6xXexX1xX17xX18xX45xX3xX47xXdxX49xX18xX3xX16xX6xX3xX4fxX50xX17xX3xXexX1xX55xX18xX19xX3xX59xX3xX18xX5cxX5dxX3xX5fxX60xX5fxX59xXaxX3xX128xXdxX47xXexX1xX9xXaxXdaxX130xX60xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX130xX60xX5fxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd1xe17cxX18xX19xX3x9b80xXb5xX18xX19xX3xX24xc5f0xX36xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX14fxX21dxX3x8055xX1x787fxX3xXcxX1xdcccxfb25xX3xXafx8660xX18xX1xX3xX232xX1xX234xX4xX239xX3x83f0xX227xX18xX3xX106xX55xXdxX239xX3xX2bxX50xX3x9863xX21dxXdxX3xXexX1xX6xX5dxX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX1exXdxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xXafxX28xX3xX18xX19xX36xXb5xX18xX45xX3xX5xabe3xX18xX3xXexX1xb30axX3xX18xX1xb84exXexX3xX47xX17xX3xXd1xXeexX36xX3xX5xX23xX4xX3xX106xX21dxX3xff87xX36xX18xX18xX10xX16xX7xX3xX2xXeaxX3xXe3xX232xX1xX234xX3xXcxX1xX238xXf5xX3xXex809bxX3xX4xX1xX27axX4xX3xX18xX1xXeexX18xX3xX47xXf2xXbxX3xX1cxXdx8cc8xX3xXcxX2a5xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xXafxdbefxbf53xX18xX19xX3xX18xX5cxX5dxX3xX5fxX60xX5fxX5fxXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX17xX47xX24xXaxX12xX1cxXdxX1exXdxX3xX221xX2c2x77e0xX4xX3xX7xe714xX3xX4xX1xf40cxX3xX221xX23xX17xX3xX4fxX50xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xf925xXbxX3xX4xXd3xX6xX3xe0bbxX24xX3xX14fxX6xX18xX3xX18xX1xXeexX18xX3xX47xXeexX18xX3xXexX2f4xX18xX1xX3xX232xX1xX234xX3xXcxX1xX238xXf6xX3xX27xX2c3xX18xX3xX4fxXf2xX3xXexX2a5xX3xX4xX1xX27axX4xX3xX5xX50xX3xXd1xf926xX18xX19xX3xXexX24xX3xXcxX252xX2bxX2bxX3xX106xX10xX5xX5xX6xX3xX252xX17xXexX6xX3xXe3xXexX1xX50xX18xX1xX3xXbxX1x9534xX3xX2bxXb5xX3xXd1xX1xaa0fxX3xX3dxXdxX18xX1xXf5xX3xX4fxf616xXdxX3xX4xX55xX4xX3xX4xX2f0xX3xX5xX24xX3xX130xX15fxX5dxX239xX3xX2xX60xX15fxX5dxX239xX3xX5fxX2xX15fxX5dxX239xX3xX59xX5fxX15fxX5dxX239xX3xX133xX36xX27exXexX3xXbxX1xX55xXexX3xXexX23xXdxX3xX7xXeexX18xX3xXcxX16xX36xX18xX19xX3xXexXeexX5dxX3xc8a8xX49xX3xX1xX21dxXdxX3xXadxX3x9a7fxX1xX36xX3xb63cxXdxX3xXexX362xX4xX1xX3xX5xXf2xX4xX1xX3xX7x9df4xX3xX27xX28xX18xX3xX2bxX2cxX18xX19xXf6xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX221xebebxX239xX3xX4xX2f0xX3xX5xX24xX3xX130xX15fxX5dxX3xX4fxX50xX3xX2xX60xX15fxX5dxX3xX4xX3d9xX3xX221xX2c2xec42xX18xX19xX3xX4xX1xX23xX24xX3xXexX1xX36xX21dxX4xX3xX4xX55xX4xX3xXexX36xX24x8f70xX18xX3xX221xX2c2xX3f3xX18xX19xX3xX4xXd3xX6xX3xX3b4xX1xX36xX3xX3b8xXdxX3xXexX362xX4xX1xX3xX5xXf2xX4xX1xX3xX7xX3c6xX3xX27xX28xX18xX3xX2bxX2cxX18xX19xX134xX3xX4xX2f0xX3xX5xX24xX3xX5fxX2xX3xX4fxX50xX3xX59xX5fxX15fxX5dxX3xX4xX3d9xX3xX221xX2c2xX3f3xX18xX19xX3xX4xX1xX23xX24xX3xXexX1xX36xX21dxX4xX3xX3b4xX1xX36xX3xX3b8xXdxX3xXexX362xX4xX1xX3xX5xXf2xX4xX1xX3xX7xX3c6xX3xX27xX28xX18xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xXbxX1xX35bxX3xXafxXdxda81xXexX3xXcxX16xd489xXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX17xX47xX24xXaxX12xX252xX19xX50xX24xX3xX18xX1xXd7xX18xX3xX106xXdxX14fxX239xX3xXexX1xX6xX5dxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX55xX4xX3xX1xX17xX23xXexX3xX221xX21dxX18xX19xX3xX10xX133xXbxX17xX3xX4fxX50xX3xX3abxX49xX3xX15fxX1xX6xXdxX3xX5dxX23xX4xX3xX19xXdxX1exXdxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX4fxX50xX17xX3xX18xX19xX50xX24xX3xX60xX190xX64xX59xX64xX5fxX60xX5fxX59xXf6xX3xX252xX19xX50xX24xX3xX5dx10627xX3xX4xX2a5xX18xX19xX3xX221xX5cxX18xX19xX3xX15fx835bxX3xX19xXdxX1exXdxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX60xX2xX64xX2xX60xX64xX5fxX60xX5fxX16axXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX17xX47xX24xXaxX12xX27xXeexX24xX3xX221xX2c2xX2ecxX4xX3xX221xX55xX18xX1xX3xX19xXdxX55xX3xX5xX50xX3xX5dxX21dxXexX3xXexX16xX1exXdxX3xX18xX19xX1xXdxX485xX5dxX3xX5dxX36bxXdxX239xX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX17xX50xX18xX3xX15fxX1xX55xX4xX3xX14fxXdxX485xXexX3xX221xX35bxXdxX3xX4fxX36bxXdxX3xX4xX55xX4xX3xX16xX36xX18xX18xX10xX16xX3xXadxX3xX5dxX21dxXexX3xX19xXdxX1exXdxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX14fxX21dxX3xX15fxX1xX33bxX18xX19xX3xX4xX1xX2f4xX3xX221xa492xXdxX3xX1x9ab5xXdxX3xX7xX27axX4xX3xX5dxX23xX18xX1xX3xXexX1xa347xX3xX4xX1xX27exXexX3xX5dxX50xX3xX4xX5a7xX18xX3xX5dxX6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX275xX18xX3xX4fxX50xX3xX7xX2f0xX3xX15fxX409xXexX3xX18xX35bxXdxX3xX4fxX36bxXdxX3xX18xX19xX36xXb5xX18xX3xX19xX35bxX4xX3xX4fxX5cxX18xX3xX1xX3d9xX6xX3xX5xXf2xX4xX1xX3xX7xX3c6xX3xX4xXd3xX6xX3xX221xX27exXexX3xX18xX2c2xX36bxX4xXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX17xX47xX24xXaxX12xX3abxX50xX3xX1xX17xX23xXexX3xX221xX21dxX18xX19xX3xX5dxX4ffxX3xX221xX275xX36xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX36xX2b7xXdxX3xX4xX55xX4xX3xX7xX2f0xX3xX15fxXdxX485xX18xX3xX4xXd3xX6xX3xX26xX1cxXdxX2b7xX3xXcxX2a5xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xXafxX2c2xX2c3xX18xX19xX3xXadxX3xX3abxX49xX3xX1xX21dxXdxX3xX27xX28xX18xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX18xX5cxX5dxX3xX5fxX60xX5fxX59xX45xX239xX3xX26xX27xX28xX18xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xXbxXdxX16xXdxXexX36xX6xX5xXdxXexX24xX3xX3dxX6xX16xX6xXexX1xX17xX18xX45xX3xX7xXbexX3xX221xX2c2xX6xX3xX14fxX2c2xX36bxX4xX3xX4xX1xXeexX18xX3xX4fxXd7xX18xX3xX221xX21dxX18xX19xX3xX4fxXdxX227xX18xX3xX1xX50xX18xX1xX3xXexX16xX48axX18xX1xX3xX26xXafxX28xX3xX18xX19xX36xXb5xX18xX45xX3xX221xX275xX24xX3xX50cxX3xX18xX19xX1xX23cxX6xX239xX3xXexX48axX5dxX3xX1xXdxX5b9xX36xX3xX4fxX28xX3xX4fxX2cxX18xX19xX3xX221xX27exXexX3xX232xX1xX234xX3xXcxX1xX238xX3xX5xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX227xX18xX19xX239xX3xX4xX2cxX18xX19xX3xX18xX1xX6xX36xX3xX1xX2c2xX36bxX18xX19xX3xX4fxX28xX3xX221xX23xX17xX3xX5xX50cxX3xX26xab74xX35bxX18xX19xX3xX18xX2c2xX36bxX4xX3xX18xX1xX36bxX3xX18xX19xX36xXb5xX18xX45xX3xX4xXd3xX6xX3xX47xXeexX18xX3xXexX21dxX4xX3xXafxXdxX485xXexX3xX252xX6xX5dxX239xX3xX19xX3d9xXbxX3xXbxX1xX275xX18xX3xf69cxX36xX1exX18xX19xX3xX14fxX55xX3xX18xX1x8b6dxX18xX19xX3xX1xX48axX18xX1xX3xX1exX18xX1xX3xX221x9bd6xXbxX3xX4xXd3xX6xX3xX75exX36xX227xX3xX1xX2c2xX2c3xX18xX19xX3xX4fxX50xX3xX5xX6xX18xX3xXexX5abxX6xX3xX18xX1xX769xX18xX19xX3xX19xXdxX55xX3xXexX16xXf2xX3xXexX35bxXexX3xX221xX777xXbxX3xX4xXd3xX6xX3xX47xXeexX18xX3xXexX21dxX4xXf6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa515xX36xXexX1xX17xX16xXaxX12xX27xXdxX18xX1xX3xXafxd93fxX0xX64xXbxX12

Đinh Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lịch sử nước Nam tính từ thời Hùng Vương

Lịch sử nước Nam tính từ thời Hùng Vương
2023-05-05 15:25:00

baophutho.vn Suốt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, người Việt không có cơ hội để ghi chép và lưu lại thư tịch về lịch sử dân tộc mình. Hầu hết những hiểu biết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long