Cập nhật:  GMT+7

Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955- 10/9/2023)

Đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025”; phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Ban công tác Mặt trận khu dân cư tích cực vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường GTNT góp phần xây dựng NTM ở xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết

Triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 84/KH-MTTQ-BTT ngày 07/5/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU “Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025”; tổ chức quán triệt đến Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị và các tổ chức thành viên, đưa mục tiêu Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động. Xác định rõ đây là nội dung trọng tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở và là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành liên quan, các tổ chức thành viên cùng cấp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua các nền tảng số, góp phần thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã chủ động, đổi mới nội dung, hình thức giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các dự thảo quy hoạch, đề án, các chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, vận động nhân dân tham gia giám sát theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt hơn 200 tỉ đồng. Với nguồn kinh phí trên đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 2.242 nhà đại đoàn kết, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, cứu trợ khác. Năm 2023, ngay sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, LLVT và nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ hơn 15,3 tỉ đồng cho chương trình.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội để có thêm nhiều ngôi nhà đại đoàn kết giúp đỡ những hộ nghèo. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo, giúp đỡ hàng vạn người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ vận động ủng hộ Quỹ từ 20-25 tỉ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 450 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ và 50 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông giám sát thi công đường GTNT, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phát huy được vai trò tự quản và tinh thần sáng tạo của nhân dân. MTTQ các cấp đã vận động người dân hiến trên 700.000m2 đất, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn (GTNT), đường nội đồng, các công trình phúc lợi; đóng góp trên 600 tỉ đồng, hơn hai triệu ngày công để mở rộng khuôn viên, mua sắm thiết bị nhà văn hóa khu dân cư, sân chơi thể thao, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa... góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đường làng, ngõ phố khang trang, sạch đẹp.

Nhiều mô hình tự quản về trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trong các khu dân cư được xây dựng và nhân rộng, xuất hiện nhiều “đoạn đường tự quản”, “tuyến phố không rác thải”, “tuyến phố văn minh”, “đường hoa”. 100% nhà văn hóa dân cư ở các xã nông thôn mới (NTM) nâng cao được lắp đạt wifi miễn phí, giúp người dân có thể truy cập internet dễ dàng, thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới nông thôn thông minh. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM, NTM nâng cao nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

Về thăm Hương Nộn, một trong những xã sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện Tam Nông dễ dàng nhận thấy sự đổi thay từ diện mạo đến đời sống người dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xác định chủ đề công tác phù hợp với chức năng, nhiệm cụ của tổ chức mình, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung trọng tâm như: “Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện”, “Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong xây dựng NTM”, “Cựu chiến binh tham gia xây dựng các tuyến đường tự quản”, “Hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường hoa trong xây dựng NTM”, hội viên nông dân tích cực “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”...

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hương Nộn, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ: “Để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao ở Hương Nộn, bên cạnh vận động các gia đình ủng hộ, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa nhà văn hóa, đường GTNT, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, đồng thời tiến hành phát phiếu điều tra cho từng gia đình để các hộ rà soát tiêu chí còn thiếu, người dân tự đăng kí, ghi rõ những phần việc các hộ cần làm trong quý, trong năm như: Đăng kí xây dựng tường rào, cổng, mua BHYT... Các hộ tự đăng kí sẽ nâng cao ý thức, tự giác thực hiện, chúng tôi đẩy mạnh xây dựng nhóm liên gia NTM điển hình và đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp nhằm tạo động lực để phát huy vai trò của các nhóm liên gia trong xây dựng NTM”.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia Chương trình, tổ chức sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP có thương hiệu, chất lượng, hiệu quả. Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tiêu dùng, mua sắm của người dân theo hướng ưu tiên sử dụng hàng Việt, tạo hiệu ứng tích cực cho sản xuất trong nước, trong tỉnh.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung các hoạt động ở cơ sở, chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phương Thanh


Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Thân phận những “con rối” lưu vong!

Thân phận những “con rối” lưu vong!
2023-09-06 07:04:00

baophutho.vn Lịch sử luôn công bằng, minh bạch. Xuyên suốt hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, các thế hệ người Việt đã viết nên thiên anh hùng ca kỳ vỹ với...

Vết nhơ “Đông tiến”!

Vết nhơ “Đông tiến”!
2023-08-31 17:28:00

baophutho.vn Mấy ngày nay, cùng những thông tin đều đặn như cơm bữa xuyên tạc, giả trá, điên cuồng chống phá, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vị thế Đảng, chính...

Tự hào 78 mùa Thu độc lập

Tự hào 78 mùa Thu độc lập
2023-08-31 11:14:00

baophutho.vn Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước...

Kỳ 4: Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí

Kỳ 4: Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí
2023-08-31 09:51:00

baophutho.vn Lãng phí nguồn tài nguyên đất đai sẽ mất đi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Vì lợi ích cá nhân trước mắt, đã có nhiều cán bộ lãnh đạo...

Đòi hỏi nực cười

Đòi hỏi nực cười
2023-08-29 14:31:00

baophutho.vn Liên tục đưa ra những thông tin sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, các luận điệu vu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long