Cập nhật: 22/10/2022 16:58 GMT+7
d6cx9a39x834fx725bx2b60xa02dx37aax37fdx5358xX7x6b30x8406x8e36x3d84x1fc5x12b4xX5x121bxXax901fx1e15xX1x8218xX3xXcxX1x4976xX3xXexX1xX6x1385xX3x4c14xXdxX6xX3xX7x30fbxX3x107bxXdx623fx2cf3xX3x39d0x13dexX3xX5x93abxX4xX1xX3x2db7x6ad3x8f73xX4xX3xX1ex4adcxX2dxX3xX35x7f95xX2axX3x57a7xX6xX3x63aexX3xXcx3636x18cexX3x69e1xX36xX4x5e81xX3xX5x2d17xX2axX3xXexX1x9fafxX3x91a4xX57xX0x7b37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx78c3xX10xX6xX2cxXaxX12xXcx42c9xX3xX2axX20xX3axX48xX3x6f5fxX2xX44xX77x72b9xX5axX2x5088x9dd3xX3xXex44ecxXdxX3xX69xX3axX3x62dbx1d7dxXdxX7fxX3x12e1xX4axX88x272bxX3xXex534exX2axX1xX3xX35xX3exX2axX3xX41xX6xX3xXex1698xX3xX4xX1xX55xX4xX3xX27xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1exX3axX2dxX3xX35xX3exX2axX3xX41xX6xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX3xX4axX36xX4xX4dxX3xX5xX50xX2axX3xXexX1xX55xX3xX57xX57xX3xX2ax618bxX1exX3xX77xX7exX77xX77x43a0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1398xX6xXbxXexXdx8f90xX2axXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX2axXexX10x1c98xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXax7a15xXdxX2cxXexX1x12c5xX3xX2xX7exX7exX7exXbx59c0x7b35xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX11bxX3x9ee7xX7exX7exXbxX122xX123xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX5axX5axX4xXe1xee8xX6xXf6xXbxX1xX2dxXexX1xXf6xXe1x627cxX2axX5axX2cxX10xX7xX27xXexXf6xXbxX5axX2axX10xX116xX7xX5axX77xX77x4172xX77xX5axX2xX2xX2xX2cx9466xX2x6f92x4fc5xX164xX15axX2xXex3f04xX7bxX164xX15axX5xX161xX44xX7bxX2xX77xX7exX2xX163xX169xX2xX7bxX44xX2xX77xX163xX7bxX12dxX77xX2xX7bxX163xX15axXe1x987cxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX7xX25xX3xX27xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1exX3axX2dxX3xX35xX3exX2axX3xX41xX6xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX3xX4axX36xX4xX4dxX3xX5xX50xX2axX3xXexX1xX55xX3xX57xX57xXaxX3xX116xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX2xX7exX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX12dxX7exX7exXaxX3xX5axX12xXaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxXf6xX2axXaxX12xXf1x8255xX4xX3x9693xX82xXdxX3xX13exXdx9ec8xX2dxX3xXexX1xX6xX1exX3x7ad6xX2dxX6xX2axX3xX20xXdxX6xX2axX3xXexX10cx8711xX2axX20xX3xX13exX3axX48xX3xX20xXdx28a3xXdxX3xXexX1xXdxX29xX2dxX3xX7x8b38xX2axX3xXbxX1x3bc2xX1exX3xX4x37f7xX6xX3xXexX93xX2axX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX82xXdxX3xX7xX25xX3xX27xXdxX29xX2axXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axXf6xX2cxX48xXaxX12xXcxX10cxXf6xX2axX20xX3xX13exX6xX3xX2axX20xX3axX48xX3xX2cxXdx367exX2axX3xX10cxX6xX3xX7xX25xX3xX27xXdxX29xX2axX7fxX3xXexX93xX2axX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xXexX10cxX22axX2axX20xX3xX13exX3axX48xX3xX20xXdxX6xX2axX3xX1xX3axX2axX20xX3xX20xXdxX234xXdxX3xXexX1xXdxX29xX2dxX7fxX3xX21exX2dxX23exX2axX20xX3xX13exX20dxX3xX4xX20dxX4xX3xX7xX23exX2axX3xXbxX1xX243xX1exX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX7fxX3xXexXf6xX2dxX10cxX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX1exX234xXdxX7fxX3xX23exX2axX1xX3xX210x9e95xXbxX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX7fxX3xX243xX1exX3xXexX1xX25xX4xX7fxX3xX210x4962xX3xX5xX22axX2dxX3xX2axXdxX29xX1exX7fxX3xX7xX23exX2axX3xX148x72e1xXexX3xX210xX30xX6xX3xXbxX1xX22axX3exX2axX20xX7fxX3xX7xX23exX2axX3xXbxX1xX243xX1exX3xd6fxXf1xX342xX13xX7fxX3xX21exX2dxX48xX3xXexX10cx488exX2axX1xX3xX7xX23exX2axX3xX122xX2dx12aexXexX3xX7xX23exX2axX3xXbxX1xX243xX1exX7fxX3xX4xX1x208cxX3xXexX20dxX4xX3xX148xX3axX3xXexX1xX216xX3xX1xXdxX29xX2axX3xX2axX1xX82xX4xX3xX4x8437xX3xX2cxX47xX2axX3xXexX89xX4xX7fxX3xX13exXdxX216xX2dxX3xX2cxXdxX288xX2axX3xX2cxX47xX2axX3xX4xX6xX7fxX3xX2cxX47xX2axX3xX148x2afdx1597xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxXf6xX2axXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX2axXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX2cxXexX1xX11bxX3xX2xX7exX7exX7exXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX11bxX3xX12dxX12dxX7exXbxX122xX123xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX5axX5axX4xXe1xX13exX6xXf6xXbxX1xX2dxXexX1xXf6xXe1xX148xX2axX5axX2cxX10xX7xX27xXexXf6xXbxX5axX2axX10xX116xX7xX5axX77xX77xX15axX77xX5axX2xX2xX2xX2cxX161xX2xX163xX164xX164xX164xX7exXexX77xX163xX2xX15axX5xX163xX44xX7bxX2xX77xX2xX161xX12dxX12dxX169xX7bxX44xX2xX77xX163xX7bxX12dxX77xX2xX77xX163xX15axXe1xX185xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX7xX25xX3xX27xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1exX3axX2dxX3xX35xX3exX2axX3xX41xX6xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX3xX4axX36xX4xX4dxX3xX5xX50xX2axX3xXexX1xX55xX3xX57xX57xXaxX3xX116xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX2xX7exX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX12dxX12dxX7exXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxXf6xX2axXaxX12xX88xX20xX3axX2axX1xX3xX90xX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX7xX25xX3xX27xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1exX3axX2dxX3xX35xX3exX2axX3xX41xX6xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX3xX4axX36xX4xX4dxX3xX5xX50xX2axX3xXexX1xX55xX3xX57xX57xXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axXf6xX2cxX48xXaxX12x69a2xX234xXdxX3xX2axX1xXdx8341xX2dxX3xX1xXf6xX82xXexX3xX210xX89xX2axX20xX3xXbxX1xXf6xX2axX20xX3xXbxX1xX15xX7fxX3xX210xX6xX3xX2cxX82xX2axX20xX7fxX3xX7xX25xX3xX27xXdxX29xX2axX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1exX3axX2dxX3xX35xX3exX2axX3xX41xX6xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX3xX4axX36xX4xX4dxX3xX210xX22ax56f1xX4xX3xXexX10cxXdxX216xX2axX3xX27xX1xX6xXdxX3xX2axX1x84c1xX1exX3xX21exX2dxX23exX2axX20xX3xX13exX20dxX7fxX3xXexX2dxX48x6877xX2axX3xXexX10cxX2dxX48xX53dxX2axX7fxX3xX20xXdxX234xXdxX3xXexX1xXdxX29xX2dxX3xX148xX53dxX3xXexX3axXdxX3xX2axX20xX2dxX48xX5a3xX2axX7fxX3xX5xX583xXdxX3xXexX1xX367xX3xXbxX1xX20dxXexX3xXexX10cxXdxX216xX2axX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX7fxX3xX13exX23exX2axX3xX7xX36xX4xX3xX148xXdaxX2axX3xX1x7492xX6xX3xX4xX20dxX4xX3xX2cxX47xX2axX3xXexX89xX4xX3xX148xX3axX3xX2ax2628xX2axX20xX3xX7xX23exX2axX3xX6xX2axX3xXexXf6xX3axX2axX3xXexX93xX2axX1xX3xX35xX3exX2axX3xX41xX6xX3xX148xX3axX3xX4xX20dxX4xX3xXexX93xX2axX1xX11bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX7fxX3x1fe2xXdxX29xX2axX3xX4axXdxX5a3xX2axX7fxX3xX69xX3axX3x1620xXdxX6xX2axX20xX7fxX3xX69x15daxX6xX3xX4axX34exX2axX1xX7fxX3xX41xX6xXdxX3xXf1xX1xX47xX2dxX7fxX3xX41xX3axXf6xX3xXf1xX6xXdxX7fxX3x48a7xX5a3xX2axX3xX4axX20dxXdxX3xX210xX367xX2axX3xX148xX234xXdxX3xX2axX1xX47xX2axX3xX2cxX47xX2axX3xX148xX3axX3xX2cxX2dxX3xX27xX1xX20dxX4xX1xX3xXexX82xXdxX3xX69xX3axX3xX88xX89xXdxXe1xX3xXcxX82xXf6xX3xX210xXdxX53dxX2dxX3xX27xXdxX29xX2axX3xX210xX216xX3xX4xX20dxX4xX3xX2cxXf6xX6xX2axX1xX3xX2axX20xX1xXdxX29xXbxX7fxX3xX1xX583xXbxX3xXexX20dxX4xX3xX122x29a5xX3xXbxX1xX20dxXexX3xXexX10cxXdxX216xX2axX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX2axX604xX2axX20xX3xX2axX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX5f1xX3xX4xX3exX3xX1xX89xXdxX3xX27xX367xXexX3xX2ax38a5xXdxX3xX148xX234xXdxX3xX4xX20dxX4xX3xX2axX1xX3axX3xX210xX50xX2dxX3xXexX22axX7fxX3xX4xX20dxX4xX3xX4xX604xX2axX20xX3xXexX48xX3xX5x3ce2xX3xX1xX3axX2axX1xX3xX210xX216xX3xX20xXdxX234xXdxX3xXexX1xXdxX29xX2dxX3xXexXdxX53dxX1exX3xX2axXdaxX2axX20xX7fxX3xXexX1xX367xX3xX1exX82xX2axX1xX7fxX3xX7xX25xX3xX27xX1xX20dxX4xX3xX13exXdxX29xXexX3xX4xX247xX6xX3xX4xX20dxX4xX3xX7xX23exX2axX3xXbxX1xX243xX1exX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX7fxX3xX4xX20dxX4xX3xX27xX1xX2dxX7fxX3xX210xXdxX216xX1exX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX4xX1xX3xX210xX367xX2axX3xX148xX234xXdxX3xX2cxX2dxX3xX27xX1xX20dxX4xX1xX3xXexX10cxXf6xX2axX20xX3xX148xX3axX3xX2axX20xXf6xX3axXdxX3xX2axX22axX234xX4xXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx651dxX2dxXexX1xXf6xX10cxXaxX12xXcxX1xX2dxX3xX644xXdxX6xX2axX20xX0xX5axXbxX12

Thu Giang

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long