Cập nhật:  GMT+7
b11bx103a9xcd9fx142ddx15de7x12bf8xcea4x102cdx106e3xX7x11fc6x159e5xd1abxbe7cx15022xb795xX5x13c0axXax11fc7xXcx11c58xX3x15c33xX1xXdx10c5fxX16xX3xf5c1xXdx13e48xXexX3xd14bx11761xX16xX1xX3xX21xfe47xX16xX3xXbxXdxX6xX16x13e16xX3xX7xX6xf6d5xX3xdbb0xX1xXdxX3xX1cxe4fbxX3xX21x12246xXexX3xeec9xX32x161a1xX0x13ad3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13aecxX10xX6xfdcbxXaxX12x144f1x12f5fxX3xeb48xX16x14717xX3x113cfxX2ex15638xX3xX58xX6xX5xX5xX2ex112f3xX6xX61xX3x10bacxc86axX3xXexX32xfd1dxXdxX3x1325cxX3xc3a5xfa2exX3xc98axX6xX5xX10xX7xX3xX4xX1xc7e0xX6xX3xXexf82exX16xX5dxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX1x1545dxXdxX3xX16xX1x106f3xX4xX3xX4xX59xX3xX16xX27xX2exX3xXex12c07xX2exX16xX5dxX3xX21x1264exXdxX3xXexX1xX1exX3xX16xX1xX81xX16xX5dxX3xX7xX6xX32xX3xdbb2xX3cxXexX3xX4xX90xX16xX3xX21xX3cxXexX3xX3fxX32xX41xe47axX3xX5bxX16xX5dxX3xX21xX3cxXexX3xX16xX1xXdxX19xX16xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX1xX90xXdxX3xX21xX27xX16xX3xXbxXdxX6xX16xX2exX3xXb7xX3cxXexX3xX4xX22xX4xX1xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xXexX1xX95xX2ex116aexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127d3xX2exX55xX61xXaxX12xX5fxX2exX61xX3xX21x12773xX3xX1xX1exXexX3xX7xX77xX4xX3xX16xX5dxX95xX4xX3xX16xX1xXdxX19xX16xX3xX34xX1xXdxX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdx11527xX16xX3xXa0xX6xX3xXexX27xXdxX3xX16xeb57xX16xX5dxX3xXb7xf61cxXdxX3xX16xX27xX61xXfdxX3xXaxXcxX5bxXdxX3xX4xX77xX3xXexX1xX1exX3xX4xX1xX90xXdxX3xX21xX27xX16xX3xXexX1xX5bxXdxX3xf6d6xX27xX3xXexX5bxXdxX3xX34xX1xX5bxX16xX5dxX3xXexX1xcfdexX3xXexXdxX16xX3xX21xX81x12351xX4xX3xX16axX27xX2exX3xX1cx12412xX16xX3xXexX1x13b86xX16xX3xXb7xe237xX16xX1xXfdxX3x143faxc4ddxXdxX3xXexX1xX77xX3xX55xXdxcfe0xX16xX3xXa0xX6xX3xXexX1x15d55xXexX3xXexX14xX3xX16xX1xXdxX19xX16xXfdxX3xXcxX5bxXdxX3xX21xX118xX3xX1cxX39xX3xX7x1324exX4xXc6xXaxX3xX5bxX16xX5dxX3xX34xX179xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xX0xXdxXb7xX5dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3xX5fxX2exX61xXc6xX3xXb7xX3cxXexX3xX4xX81xX3xX55xX18exX16xX3xX74xX3xX5xX27xX16xX5dxX3xX58xX68xXb7xXexX68xXa0xX4xX1xX3xX1cxX39xX3xX21xX3cxXexX3xX3fxX32xX41xX3xX7xX6xX32xX3xXb7xX3cxXexX3xX5xX2exX95xXexX3xX4xX22xX4xX3xX16ax13020xX16xX3xX21x13e4axX3xX16axX22exX3xXexXdxXb7xXfdxX3xXaxX3xX1xX10xXdxX5dxX1xXexX9xXaxeb88xX242xX242xXaxX3xXdxX55xX9xXaxXdxXb7xX5dx15820xd2a2xe184xX6cxX2x126c0xX10xX242xX253xfd94xd474xX55xX6xX1cxX257xX2xX2xX10xX258xX257xX250xX24fxX24fxX253xX257xX250xX6cxX242xX250xX253xX10xX55xX6xcc68xX1cxb857xX26fxXaxX3xXa0xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc064xX43xX43xX55xX6xX16xXexXa0xXdx155f3xXfdxX16axX4xXb7xX10xX55xXdxX6xXfdxX16axX16xX43xX26fxX253xX2xX258xX43xX6xX16xX1xX257xX2xX257xXexX32xX257xX16xX1xXdxX10xX16xX257xX1cxXdxX10xXexX257xX4xX1xX2exXdxX257xX55xX6xX16xX257xX7xX6xX32xX257xX34xX1xXdxX257xX55xX2exXexX257xX3fxX32xX61xX257xX2xX288xX6cxX26fxX288xX288xX250xX258xX253xX242xX288xX253xX288xXfdx110e4xXbxX5dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX27fxX43xX43xX55xX6xX16xXexXa0xXdxX288xXfdxX16axX4xXb7xX10xX55xXdxX6xXfdxX16axX16xX43xX34xX27fxX26fxX253xX2xX258xX43xX6xX16xX1xX257xX2xX257xXexX32xX257xX16xX1xXdxX10xX16xX257xX1cxXdxX10xXexX257xX4xX1xX2exXdxX257xX55xX6xX16xX257xX7xX6xX32xX257xX34xX1xXdxX257xX55xX2exXexX257xX3fxX32xX61xX257xX2xX288xX6cxX26fxX288xX288xX250xX258xX253xX242xX288xX253xX288xX43xXexX32xX16xX1xXdxX10xX16xX1cxXdxX10xXexX55xX6xX16xX1xX55xX6xX16xXbxXdxX6xX16xX2exX7xX6xX32xX34xX1xXdxX1cxXdxX55xX2exXexX3fxX32xX61xXfdxX2d5xXbxX5dxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXb7xX6xX76xX257xX68xXdxX55xXexX1xX27fxX3xX2xX253xX253xdb6ax152f7xXaxX3xXexX61xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX68xXdxX55xXexX1xX9xXaxX271xX253xX2xXaxX12xX0xXbxX12xX5fxX2exX61xXc6xX3xXb7xX3cxXexX3xX4xX81xX3xX55xX18exX16xX3xX74xX3xX5xX27xX16xX5dxX3xX58xX68xXb7xXexX68xXa0xX4xX1xX3xX1cxX39xX3xX21xX3cxXexX3xX3fxX32xX41xX3xX7xX6xX32xX3xXb7xX3cxXexX3xX5xX2exX95xXexX3xX4xX22xX4xX3xX16axX22axX16xX3xX21xX22exX3xX16axX22exX3xXexXdxXb7xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xXaxXcxX5bxXdxX3xX21xX81xX181xX4xX3xXbxX1x12d23xX32xX3xXexX1xX32xX1a9xXexX3xX1cx1312bxX4xX3xX4x13022xX32xX3xX21xX3cxX16xX5dxX3xXb7xX95xX4xX1xX3xX16axX27xX16xX1xX3xX26fxX253xX3xX16xX143xXb7xX3xXexXa0xX81xX148xX4xX3xX16axX27xX3xX34xX179xX3xXexX85xX3xX21x1106cxXc6xX3xXexXdxXb7xX3xXexX5bxXdxX3xX5xXdxX19xX16xX3xXexX59xX4xX3xX4xX43exX3xX16axX22axX16xX3xX21xX22exXfdxX3xXcxX5bxXdxX3xXexX85xX16xX5dxX3xX1cxX39xX3xX21xX3cxXexX3xX3fxX32xX41xX3xX16xX1xXdxX22exX32xX3xX5xX415xX16xX3xX16xX1xX81xX16xX5dxX3xX21xX18exX61xX3xX5xX27xX3xX5xX415xX16xX3xX21xX415xX32xX3xXexXdxX19xX16xX3xX4xX43exX3xXb7xX3cxXexX3xX7xX14xX3xX34xX1xX22xX4xX3xX1cxXdxX138xXexX3xX5xX148xX16xX3xX21xX1exX16xX3xX16axX1a9xX61xX3xX76xX189xX61xX3xXa0xX6xXc6xXaxX3xX5bxX16xX5dxX3xX4xX1xX2exX3xX1cxXdxX1exXexXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xX5fxX2exX61xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX138xX16xX3xXa0xX6xX3xXexX27xXdxX3xX16xX143xX16xX5dxX3xXb7xX148xXdxX3xX4x14c7exX6xX3xXb7xX192xX16xX1xX3xX7xX6xX32xX3xX34xX1xXdxX3xXb7xX3cxXexX3xX16xX5dxX81xXa6xXdxX3xX1cxX95xX16xX3xX3fxX32xX6xX3xX21xXa6xXdxXfdxX3xX10dxX95xX16xX3xX5bxX16xX5dxX3xXexX85xX16xX5dxX3xX4xX1xX90xXdxX3xX21xX27xX16xX3xXexXa0xX2exX16xX5dxX3xXb7xX3cxXexX3xX1cxX6xX16xX3xX16xX1xX95xX4xX3xX16axX27xX3xX4xX2exX16xX3xXexXa0xX6xXdxX3xX4xX4ffxX6xX3xX5bxX16xX5dxX3xX16xX1xXa6xX3xX5fxX2exX61xX3xX5dxXdx1033dxX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xX21xX27xX16xX3xX16axX192xX3xX16xX1xX27xX3xX5bxX16xX5dxX3xXa0xX3cxX16xX5dxX3xX1xX90xX16xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xX5fxX2exX61xX3xX34xX179xX3xXb7xX192xX16xX1xX3xX4xX1x11529xX3xXb7xX32xX1c1xX16xX3xXexX1x16098xX3xX4xX1xX90xXdxX3xXb7xX3cxXexX3xX4xX1x148abxXexX3xXexX1xX5bxXdxX3xX16xX1xX81xX16xX5dxX3xX4xX43exX3xX5xbac3xX3xX5bxX16xX5dxX3xX34xX1xX5bxX16xX5dxX3xXexX81xX74xX16xX5dxX3xX21xX81xX181xX4xX3xX34xX1exXexX3xX3fxX32xX189xX3xX5xX95xXdxX3xX1cxX22axXexX3xX16xX5dxXa6xX3xX16xX1xX81xX3xX16axX1a9xX61xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xXaxX58xX2exX16xX3xXexXa0xX6xXdxX3xX4xX4ffxX6xX3xX1cxX95xX16xX3xXexX5bxXdxX3xX5xX5c6xX4xX3xX21xX43exX3xX21xXdxX3xX16axX27xX2exX3xXbxX1x15fbaxX16xX5dxX3xX16axX27xX3xX1x12741xXdxX3xXexX5bxXdxX3xX21xX118xX3xXexX85xX16xX5dxX3xX4xX1xX90xXdxX3xXbxXdxX6xX16xX2exX3xX4xX1xX81xX6xXc6xX3xX16xX43exX3xX16xX43exXdxX3xX16xX43exX3xX34xX1xX5bxX16xX5dxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX5xX27xX3xXexX5bxXdxX3xX4xX646xX16xX3xX4xX43exX3xXexX1xX179xX3xX4xX1xX90xXdxX3xX21xX27xX16xXfdxX3xXcxX5bxXdxX3xX16xX43exXdxX3xX5xX27xX3xXexX5bxXdxX3xX34xX1xX5bxX16xX5dxX3xX1xX22exX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX1xX90xXdxX3xX21xX27xX16xXc6xXaxX3xX5fxX2exX61xX3xX34xX179xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xX52xXdxX138xX16xX3xXexX95xXdxX3xX5fxX2exX61xX3xX21xX118xX3xXb7xX32xX6xX3xXb7xX3cxXexX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xX21xX27xX16xX3xX2exXa0xX5dxX6xX16xX3xXb7xX148xXdxX3xXexX1xX6xX61xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xXbxXdxX6xX16xX2exX3xX4xX4ffxX6xX3xX16xX5dxX81xXa6xXdxX3xX1cxX95xX16xX3xX3fxX32xX22xX3xX4xX1c1xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xXaxXcxX5bxXdxX3xX16axX407xX16xX3xX4xX1xX81xX6xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX138xX16xX3xXa0xX6xX3xXb7xX192xX16xX1xX3xX4xX43exX3xX34xX1xX189xX3xX16xX143xX16xX5dxX3xXb7xX148xXdxX3xX16xX27xX2exX3xX16xX56dxX6xX3xX7xX6xX32xX3xX34xX1xXdxX3xX1cxX39xX3xX21xX3cxXexX3xX3fxX32xX41xXfdxX3xda92xX1xX81xX16xX5dxX3xX4xX43exX3xXexX1xX179xX3xX4xX1xX90xXdxX3xX21xX81xX181xX4xX3xX21xX27xX16xX3xX16xX1xX81xX3xXexX1xX1exX3xX16xX27xX61xX3xX5xX27xX3xX3fxX32xX22xX3xX21xX4ffxXc6xXaxX3xX5bxX16xX5dxX3xX16xX43exXdxXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2exX55xX61xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX55xX6xX16xXexXa0xXdxX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khởi sắc bức tranh du lịch Lai Châu

Khởi sắc bức tranh du lịch Lai Châu
2024-03-05 08:12:00

"Tỉnh Lai Châu được thiên nhiên ưu đãi khí hậu trong lành, nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của tuyến du...

Kim siêu bền vẫn dùng được sau 50.000 năm

Kim siêu bền vẫn dùng được sau 50.000 năm
2016-08-25 08:09:00

Cây kim lâu đời nhất vừa được tìm thấy trong hang đá ở Siberia này được làm từ xương chim cổ từ 50.000 năm trước và vẫn có thể dùng được ngon lành.

Mong là mắt kém

Mong là mắt kém
2016-08-18 09:14:00

Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nhìn Tèo ngạc nhiên hỏi: - Thị lực của anh rất tốt, thậm chí tốt hơn cả những người bình thường đấy. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại đi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long