Cập nhật:  GMT+7
7a64xd5a0xcb41xa05exd751x12e57x133b3x8955x12d99xX7xf5f3xddedx9133x9e7fxc743x11ec5xX5xfbabxXaxeb74xXcx125bcxe0b8x1237fxX3xX16xXdxa112xX3xX15xX1xXdx10c44xe70fxX3xf383x1074dxX4xX1xX3x93f8xfa18xX3xc89axX1xX1axcdb0xX3xX4xX1x10b2fxX6xX3x11dd2x13386xX15xX1xX3xX34xf9bbxe9b3xX3xX1xXdx129a1xX2dxX3x8ba1xX3xXexdc18xX0x812fxX1xX2xX12xX0xX1xX10xX6xX22xX10x9dbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX51xXexXdxX4xX5xX10x7adbxX61xX1xX10xX6xX22xX10xX51xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx89bcxX10xX6xX22xXaxX12xf94fxae63xX3x13380xX3xXexX45xX3xX27x10dc9xX6xX3xX34xX6xX15xX3xX1x9250xX15xX1xX3xXcxX1xf508xX15xX16xX3xXex12f2fxX3x1021axX9axX47xX9ax13638xX9ax815bxX47xXcxXcx10ad0xX7cxX7fxXcxX3xc7a2xX20xX42xX3xa492xX23xX15xX1xX3xXexX1x9116xX15xX16xX3xX15xX1xd036xXexX3xX16xXdxX1axX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1x11659xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX34xX3axX3bxX3xX1xXdxX3fxX2dxX3xX42xX3xXexX45xX3xe0a4xX7cxX76xX7fxXcxb764xX3xX16xXdxX31xX6xX3xX4xX1axX4xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX27xXdxX35xX15xX3xX4xec3cxX15xX16xX3xX1xd5afxX15xX16xX3xXexX51xX3bxX15xX16xX3xXexX3bxX8dxX15xX3xXa9xX20xXb4xX4xX3xX27xX8dxX3xX1xX98x13734xX15xX16xX3xX22x9b8axX15xX3xX1axXbxX3xX22xX28xX15xX16xX3xX16xXdxX1axXd2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX3bxX1axX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x11463xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xXd2xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX7cxX76xX7fxXcxX3xXexX51xX3bxX15xX16xX3xX2dxX7dxXexX3xX7xXb4xX3xXexX51xX98xc094xX15xX16xX3xX1x1196dxXbx7fbdxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX1xX10xX6xX22xX10xX51xX12xX0xX22xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX51xXexXdxX4xX5xX10xX61xX61xX34xX3bxX22xX42xX3xX4xX2dxX7xXa4xX34xX3bxX22xX42xX3xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX3bxX22xX42xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXadx10300xXd2xX3xX16xXdxX1axX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX7cxX76xX7fxXcxX3xX16x12332xX2dxadf9xX3xX16xXdxX1axX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xXd2xX3xX1xX7dxXdxX3xX4xX1xa6cdxX15xXd2xX3xX16xXdxX1axX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX15xX16xX8dxX42xX3xX16xXdxX98xX177xX15xX16xX3xX34xX35xX15xX1xXd2xX3xX16xXdxX1axX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2ax11aa1xX3xXexX1xX20x9039xXexXd2xX3xda14x1389dxXexX3xX15xX16xX1xXdxX35xX2dxXd2xX3xX34x10203xX3xX7xX20xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xX4xX1x7f18xX3xX4x11642xX6xX3xX2dxX7dxXexX3xX7xXb4xX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2axX23cxX3xXexX1xX20xX241xXexX17exX3xX7cxX35xX15xX1xX3xX27xXdxX35xX15xX3xX1xX10cxX15xX16xX3xXadxacedxX4xX3xX34xXdxX35xXexX3xX27xX8dxX3xX1xX10cxX15xX16xX3x800axX3xX16xXdxX1axX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX3xX5xX8dxX3xc130xX9axX17exX2xX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX47xX15xX16xX98xX177xXdxXd2xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX27xXdxX35xX15xX3xX1xX10cxX15xX16xX3xX29exX29exX3xX5xX8dxX3xXa0xf4cbxX17exf516xX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX47xX15xX16xX98xX177xXdxXd2xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX27xXdxX35xX15xX3xX1xX10cxX15xX16xX3xX29exX29exX29exX3xX5xX8dxX3xXa0xXa0xX17exX9axX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX47xX15xX16xX98xX177xXdxXd2xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX27xXdxX35xX15xX3xX1xX10cxX15xX16xX3xX29exb7d5xX3xX27xX8dxX3xXexX51xX10cxX2dxX3xX42xX3xXexX45xX3xX245x83bbxX3xX5xX8dxX3xXa0xX9exX17exX2xX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX47xX15xX16xX98xX177xXdxX17exX3x7d41xX3bxX3xX27xX125xXdxX3xXa9xX20xX42xX3xXadxX23xX15xX1xX3xX4xf965xXd2xX3xX2dxa9faxX4xX3xX16xXdxX1axX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX15xX16xX98xX177xXdxX3xX4xX1c8xX3xX7cxX76xX7fxXcxX3xXexX14xX15xX16xX3xX2axX1xX3bxX3axX15xX16xX3xX2xX9ex100c3xX17exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX3bxX22xX42xXaxX12x114bcxXdxX1axX3xX16xXdxX98xX177xX15xX16xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX7cxX76xX7fxXcxX3xX4xX6xX3bxX3xX15xX1xXbaxXexX3xX5xX8dxX3x813ex119ecxX2daxX17exX2dcxX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX47xX16xXdxX98xX177xX15xX16xX47xX15xX16xX8dxX42xX3xXadxXb4xXdxX3xX27xX125xXdxX3xX34xX35xX15xX1xX3xX27xXdxX35xX15xX3xX1xX10cxX15xX16xX3xXadxX28exX4xX3xX34xXdxX35xXexX3xX27xX8dxX3xXexX1xXbaxXbxX3xX15xX1xXbaxXexX3xX5xX8dxX3xX3ccxX2b1xX17exX2xX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX47xX16xXdxX98xX177xX15xX16xX47xX15xX16xX8dxX42xX3xXadxXb4xXdxX3xX27xX125xXdxX3xXexX51xX10cxX2dxX3xX42xX3xXexX45xX3xX245xX335xX3xXecxX2dxX362xX4xX3xX16xXdxX1axX3xX15xX8dxX42xX3xX4xX35exX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX2axX1xX3bxX3axX15xX16xX3xX2xX9exX393xX3xX7xX3bxX3xX27xX125xXdxX3xXa9xX20xX42xX3xXadxX23xX15xX1xX3xXexX51xX98xX125xX4xXf1xX17exX3x1381exX107xX15xX16xX3xX27xX125xXdxX3xXadxX1c8xXd2xX3xXcxX1xX93xX15xX16xX3xXexX98xX3xX9axX9axX47xX9axX9exX9axXa0xX47xXcxXcxXa4xX7cxX7fxXcxX3xX4xX35exX15xX16xX3xXa9xX20xX42xX3xXadxX23xX15xX1xX3xX16xXdxX1axX3xX4xX262xX6xX3xX16xa2d3xX15xX3xX9axX17exX9exX9exX9exX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2axX23cxX3xXexX1xX20xX241xXexX3xX27xX8dxX3xXbxX1xX4b7xX15xX3xX5xX125xX15xX3xX2dxX362xX4xX3xX16xXdxX1axX3xX4xX262xX6xX3xX4xX1axX4xX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2axX23cxX3xXexX1xX20xX241xXexX3xX15xX8dxX42xX3xXadxX1fxX20xX3xXexX14xX15xX16xX3xX1x97c4xX15xX3xX7xX3bxX3xX27xX125xXdxX3xX2dxX362xX4xX3xX16xXdxX1axX3xXadxX98xX17cxX4xX3xXa9xX20xX42xX3xXadxX23xX15xX1xX3xXexX51xX98xX125xX4xX3xXadx10eb2xX42xXd2xX3xX15xX1xX98xX1eexX3xX16xXdxX1axX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX7xXdxf1a0xX20xX3xX533xX2dxX3xXadxX50cxX15xX3xXexX1xX20xX4b7xX15xX3xX5xX8dxX3xX2b1x134cdxX17exXa0xX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX47xX5xX4b7xX15xX3xXecxX16xXdxX1axX3xX4xX35exX3xX5xX8dxX3xX2b1xXa0xX17exX55exX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xXf1xXd2xX3xX4xX1xX28xXbxX3xd132xXa4xXa9xX20xX6xX15xX16xX3xX5xX8dxX3xX2dcxXa0xX17exX9axX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xX3xXecxX16xXdxX1axX3xX4xX35exX3xX5xX8dxX3xX2dcxX9exX17exX9axX9exX9exX3xXadxX1ecxX15xX16xXf1xX17exX17exX17exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX3bxX22xX42xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47bxX10xX15xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax11547xXdxX22xXexX1xX1eexX3xX2xX9exX9exX9exXbxX245xe8f4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1eexX3xX3ccxX9exX2daxXbxX245xX5faxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX17exX34xX6xX3bxXbxX1xX20xXexX1xX3bxX17exX27xX15xX47xX22xX10xX7xX2axXexX3bxXbxX47xX15xX10xX5edxX7xX47xX9axXa0xX2b1xX3cbxX47xX2xX2xX2daxX22xXa0xX9exX55exXa0xX55exX2b1xX2dcxXexX3cbxXa0xXa0xX2b1xX5xX2dcxXa4xX9axX9axX9axXa4xX3cbxX55exXa0xX2xX17exXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX4xX1xX3xX27xX28xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX34xX3axX3bxX3xX1xXdxX3fxX2dxX3xX42xX3xXexX45xXaxX3xX5edxXdxX22xXexX1xX9xXaxX2xX9exX9exX9exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX3ccxX9exX2daxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX3bxX22xX42xXaxX12xXcxX1xX93xX15xX16xX3xXexX98xX3xX4xX35exX15xX16xX3xXa9xX20xX42xX3xXadxX23xX15xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX50cxX3xX7x1191dxX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX1xX3xXbxX1xX3axXdxX3xXadxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xXb4xXdxXd2xX3xX34xXb4xX3xXexX51xX14bxX3xX15xX1xX533xX15xX3xX5x8ac5xX4xXd2xX3xX7xXb4xX3xX34xX8dxX15xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX42xX54axX20xX3xX4xX4b7xX20xX3xXadxX3fxX3xX34xX3axX3bxX3xXadxX3axX2dxX3xX4xX1xXbaxXexX3xX5xX98xX17cxX15xX16xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX17exX3x9238xXb4xXdxX3xX27xX125xXdxX3xX4xX1axX4xX3xX34xX8dxX15xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xXexX51xX54axX15xX3xX3ccxX2dcxX3xX5xX98xX17cxXexX3xX2axX1xX1axX2dxX47xX15xX16xX8dxX42xX3xXexX1xde6exX3xX4xX50cxX3xXa9xX20xX6xX15xX3xX34xX3axX3bxX3xX1xXdxX3fxX2dxX3xX245xX335xX3xX1xX7dxXdxX3xX4xX1xab85xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX3bxX1axX15xX3xX34x1338exX15xX16xX3xX2dcxX9exX393xX3xX2dxX362xX4xX3xX16xXdxX1axX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX3xXexX85xX3xX5xX98xX17cxXexX3xX2axX1xX1axX2dxX3xXexX1xX362xX3xX3ccxX3ccxX3xXexX51xX6dfxX3xX5xX54axX15xX3xX4xX262xX6xX3xX34xX8dxX15xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xXadxX1c8xX17exX3xXcxX51xX3bxX15xX16xX3xXexX1xX177xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexXb4xXdxX3xXadxX6xX3xX2xX3xXa9xX20x9724xXd2xX3xX4xX50cxX3xX7xX6dfxX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX27xX12axX15xX3xX4xf8a5xX15xX3xX4xX1c8xX3xX34xX8dxX15xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX3xXexX51xX54axX15xX3xX3ccxX2dcxX3xX5xX98xX17cxXexX47xX15xX16xX8dxX42xX3xXexX1xX77exX3xX4xX50cxX3xXa9xX20xX6xX15xX3xX34xX3axX3bxX3xX1xXdxX3fxX2dxX3xX245xX335xX3xX1xX7dxXdxX3xX2axX1xX93xX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX3bxX1axX15xX3xXexXdxX1fxX15xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX3xXexX85xX3xX5xX98xX17cxXexX3xX2axX1xX1axX2dxX3xXexX1xX362xX3xX3ccxX3ccxX3xXexX51xX6dfxX3xX5xX54axX15xX3xX4xX262xX6xX3xX34xX8dxX15xX3xX2axX1xX1axX2dxX3xX34xX35xX15xX1xX3xXadxX1c8xX17exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX3bxX22xX42xXaxX12xXcxX1xX93xX15xX16xX3xXexX98xX3xXadxX98xX17cxX4xX3xX34xX6xX15xX3xX1xX8dxX15xX1xX3xX22xX3bxX3xX2dxX362xX4xX3xX5xX98xX50cxX15xX16xX3xX4xX50cxX3xX7xX6dfxX3xXadxX335xX3xXadxX98xX17cxX4xX3xX47bxX1xX14bxX15xX1xX3xXbxX1xX262xX3xXadxXdxX1fxX20xX3xX4xX1xX79axX15xX1xX3xXexX85xX3xX2xXa4xX2daxXa4xX9axX9exX9axXa0xX3xXexX85xX3xX2xXd2xX2b1xX55exX3xXexX51xXdxX35xX20xX3xXadxX1ecxX15xX16xX3xX5xX54axX15xX3xX2xXd2xX3cbxX3xXexX51xXdxX35xX20xX3xXadxX1ecxX15xX16xX3xX27xX8dxX3xXexX1xX6xX42xX3xXexX1xX45xX3xX4xX1axX4xX3xXa9xX20xX42xX3xXadxX23xX15xX1xX3xXexX51xX98xX125xX4xX3xXadxX1c8xX17exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1225exX20xXexX1xX3bxX51xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX34dxX8dxXdxX3xX3aaxX827xX15xX3xX3aaxXdxX3axXdxX3x10782xX1xX1c8xX15xX16xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX22xXdxX27xX12

Theo Sài Gòn Giải Phóng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập cộng đồng

Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập cộng đồng
2023-11-13 09:20:00

Theo Bộ Y tế, đậu mùa khỉ là dịch bệnh mới ghi nhận tại nước ta nhưng mầm bệnh đã xâm nhập trong cộng đồng. Thời gian tới, nhiều khả năng Việt Nam tiếp tục ghi nhận các trường...

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
2023-08-31 10:50:00

baophutho.vn Thời gian qua, cùng với sự đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng của y tế tuyến huyện, hoạt động của Trạm Y tế xã đã được củng cố, nâng cao...

Ngồi điều hòa sau khi đi nắng có gây đột quỵ?

Ngồi điều hòa sau khi đi nắng có gây đột quỵ?
2023-05-17 08:53:00

Mỗi ngày tôi phải đi lại và làm việc ngoài trời 7-8 tiếng. Khi nhiệt độ quá cao, tôi thường vào trung tâm thương mại tránh nắng. Nhưng lúc bước vào, tôi thường choáng váng, đau...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long