Cập nhật:  GMT+7
c0fdxd065x111daxebe9xe784x10de9xd993xe702x13734xX7x10f37xcecexec67xe29fx141c9x1041cxX5x11e00xXax10804x146e2x13376xe155xX13xX14xX3xXexX1x14661xX3xX7xXdx12ebcxX1xX3xX4xe2dfxX6xX3xeb33xX1x135c9xX3xXcxX1x12ba4xX3x13f3dx12e99x122f1xX3xX2ex14ce9xXexX3x12d1axXdx14a38xXdxX3xXcx132a0xX33xX1fxX36xX3xX1fxX36xX30xdc1ex13d2bxX1fxX3xXcxXdxeaa5xX1fxX36xX3xc8dbxXdx11dcfxXexX3xX4x10e91xXbxX3xdeddxX30xe339xX4xX3xX36xXdxX6xX0xX15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd2cexX10xX6xc43fxXaxX12xX6fx12324xXdxX3xXexX1xXdxX3xf8f6x1452cxX1fxX1xX3xXcxX3cxX33xX1fxX36xX3x11da1xX36xX30xX44xX45xX1fxX3xXexXdxX4axX1fxX36xX3xX4exXdxX50xXexX3xX1fx14ea9xc6cfxX3xX1xX2cxX4xX3x13272xX14xXa2xXa2xfe2axXa2xX14xXa2xX13xX3xX5xe6ecxX3xX7x123d7xX1fxX3xX4xX1x14218xXdxX3x13effxX3xX1fxX36xX1x11e93xX6xX3xX72xXadxX1fxX1xX3xX4xX1xf4f4xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXcxXdxfb30xX30xX3xX1xX2cxX4xX3x11d59xX5xf5cexXbxX3xea1dxX3x1056dxXadxX3xX5xXddxXbxX3xe451x110f2xX3xXexXc7xXadxX1fxX3x10a1cxX30xX59xX4xX3xX2ex12ee6x14400xX4xX3xXexf8a9xX3xX4xX1x12553xX4xX3xXexX1xXf7x10168xX1fxX36xX3xX1fxXdxX45xX1fx11995xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110edxXc7xX72xX44xXaxX12xX0xXdxX9cxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfef6xX10xX1fxXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxe45dxXdxX72xXexX1x12460xX3xX2xX14xX14xX14xXbx13f2cx1072axX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX145xX3xXe0xX14x1091dxXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX15xX15xX4xX10ex13e81xX6xXc7xXbxX1xX30xXexX1xXc7xX10exXe2xX1fxX15xX72xX10xX7x1169exXexXc7xXbxX15xX1fxX10xX140xX7xX15xXa2xX13xX2xc8ddxX15xX2xX2xX2xX72xX14xX2xX185xXa2xX14xXe0xXe0xXexX185xXa2xfef1xX14xX5x1074exXa6xXa2xX168xX168xX168xX4xdb50xX14xX13xX10xX4xX185xX195xX13xX13xX13xX159xX185xX6xX159xX198xX10exf3dfxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX13xX14xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX1xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX3xXcxX3cxX33xX1fxX36xX3xX1fxX36xX30xX44xX45xX1fxX3xXcxXdxX4axX1fxX36xX3xX4exXdxX50xXexX3xX4xX54xXbxX3xX57xX30xX59xX4xX3xX36xXdxX6xXaxX3xX140xXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX14xX14xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxXe0xX14xX159xXaxX3xX15xX12xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXc7xX72xX44xXaxX12xef89x10366xX3x13c03xe5c2x11a1bxX7dxXcxX3xX26xX1xX28xX3xXcxX1xX2cxX3xX4xX1xX2cxX1fxX3xX13xX14xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX72x114f4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX7exX3xX4xX38xX3xX13xX14xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX10exX3xXcxX3cxXc7xX1fxX36xX3xX2ex1094fxX3xX10xX9cxX3xX4exX9bxX1fxX3xX88xX36xX2cxX4xX3x120d6xXdxX1fxX1x1226dxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xXddxXbxX3xXe9xX11exX297xX3xXcxX3cxXf7xX106xX1fxX36xX3xXcxXdxXd4xX30xX3xX1xX2cxX4xX3xXcxXb0xX1fxX3xX23cxXb0xX1fxX297xX3xXexX1xXadxX1fxX1xX3xXbxX1xX59xX3xX4exXdxX50xXexX3xXcxX3cxX7exX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX3x14392xXcxX3cxX33xX1fxX36xX3xX1fxX36xX30xX44xX45xX1fxX3xXcxXdxX4axX1fxX36xX3xX4exXdxX50xXexca88xX14dxX3xX10xX9cxX3xe1edxX45xX3xX6fxXadxX3xX131xX1xXdxX297xX3xX5xXddxXbxX3xXe9xX11exX297xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXcxX3cxXf7xX106xX1fxX36xX3xXcxXdxXd4xX30xX3xX1xX2cxX4xX3xX7dxXdxX1fxX1xX3xXcxXdxX45xX1fxX3xX6fxXc7xXadxX1fxX36xX297xX3xXexX1xXadxX1fxX1xX3xXbxX1xX59xX3xX4exXdxX50xXexX3xXcxX3cxX7exX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX3xXcxXdxX4axX1fxX3xX7xXbdxX14dxX3xX185xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX3xX88xX1xX54xXexX297xX3xX2xX14xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX3xX88xX1xX7exX297xX3xX195xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX3xX11exX6xX3xXe2xXadxX3xX13xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2exX33xXexX3xX36xXdxX38xXdxX3xc5e6xX1xX30xX44xX4axX1fxX3xX178xX1xX1bxX4xX1xX10exX3xX4exXddxXdxX3xXexX1xXadxX1fxX1xX3xXexX1bxX4xX1xX3xXexX3cxX45xX1fxX297xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX1xX2cxX3xXexXdxX4axXbxX3xXex14de1xX4xX3xXexX1xXadxX1fxX1xX3xX4xcd2fxX1fxX36xX3xXexX33xXdxX3xX7xXb0xX1fxX3xX4xX1xXb5xXdxX3xXcxX3cxX33xX1fxX36xX3xX1fxX36xX30xX44xX45xX1fxX3xXcxXdxX4axX1fxX36xX3xX4exXdxX50xXexX3xX131xX54xXbxX3xX57xX30xX59xX4xX3xX36xXdxX6xX10exX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXc7xX72xX44xXaxX12xXcxX1xX3fcxX1fxX36xX3xXf1xX30xX6xX3xX7xXb0xX1fxX3xX4xX1xXb5xXdxX3xXcxX3cxX33xX1fxX36xX3xX88xX36xX30xX44xX45xX1fxX3xXexXdxX4axX1fxX36xX3xX4exXdxX50xXexX3xX1fxX1xe1acxX9cxX3xX36xXdxX28xXbxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX36xX7exX1fxX3xX36xXdx147e4xX3xX168xX38xX1fxX3xX7xf9c4xX4xX3xXe2xX9bxX1fxX3xX1xX285xX6xX297xX3xX5xX6xX1fxX3xXexffcexX6xX3xXe2x11182xX3xX2ex134dcxXbxX3xX4xX23xX6xX3xXexXdxX4axX1fxX36xX3xX4exXdxX50xXexX297xX3xX36xXdxX28xXbxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX1xX45xX9cxX3xX44xX45xX30xX3xXexXdxX4axX1fxX36xX3xX9cxX4aaxX3xX2exX4a7xX297xX3xXbxX1x11ac5xXexX3xX1xX30xX44xX3xX1fxX1xX48bxX1fxX36xX3xX36xXdxX4e3xX3xXexX3cx14eb9xX3xXexX59xXexX3xX2exX4aaxXbxX3xX9cxXadxX3xX3fcxX1fxX36xX3xX4xX1xX6xX3xXexX6xX3xX2exdc76xX3xX2exXd4xX3xX5xX33xXdxX3xXf1xX30xX6xX3xXex10d80xX1fxX36xX3xX4xXc7xX1fxX3xX4xX1xX48bxX14dxX3xX36xXdxX28xXbxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX3fcxX1fxX3xX5xX30xX44xX50xX1fxX3xX178xXdxX4axX1fxX3xXexX1xX100xX4xX3xX4xXb5xX3xX168xX38xX1fxX297xX3xX2ex13365xX1fxX36xX3xXexX1xX106xXdxX3xX1fxXb0xX1fxX36xX3xX4xX6xXc7xX3xX178xXdxX4axX1fxX3xXexX1xX100xX4xX3xXexXdxX4axX1fxX36xX3xX4exXdxX50xXexX3xXe2xXadxX3xX4xX285xX3xX4xXb5xX3xX1xX76xXdxX3xX36xXdxX6xXc7xX3xX5xXf7xX30xX3xXe2xX9bxX1fxX3xX1xX285xX6xX3xX36xXdxX48bxX6xX3xX4xX4e3xX4xX3xXex10e24xX1fxX1xX297xX3xXexX1xXadxX1fxX1xX3xXbxX1xX59xX3xXexX3cxXc7xX1fxX36xX3xX4xX38xX3xX1fxXf7xXddxX4xX14dxX3xXbxX1xX4e3xXexX3xXexX3cxXdxXd4xX1fxX3xXexXf7xX3xX72xX30xX44xX3xX1fxX36xX3fcxX1fxX3xX1fxX36xX48bxX297xX3xX9cxX239xX3xX3cxX76xX1fxX36xX3xXe2xX59xX1fxX3xX1xXdxXd4xX30xX3xX168xXdxX4axXexX3xXe2xXadxX3xXe2xX9bxX1fxX3xX1xX285xX6xX297xX3xX5xX4f6xX4xX1xX3xX7xf783xX297xX3xXexX3cxX30xX44xX2fxX1fxX3xXexX1xX59xX1fxX36xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexXdxXd4xX30xX3xX1xX2cxX4xX10exX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed55xX30xXexX1xXc7xX3cxXaxX12xX6fxXdxX2fxX1fxX3xX293xX6xXdxX0xX15xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo sức khoẻ cho học sinh bán trú

Đảm bảo sức khoẻ cho học sinh bán trú
2023-04-18 17:13:00

baophutho.vn Nguồn thực phẩm bẩn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng xuất hiện ngày càng phổ biến, tinh vi gây lo lắng cho nhiều phụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long