Cập nhật:  GMT+7
e341xe998x10fdax1131fxe9a3x10551x117ddx106cdxe46exX7x14124x16be1x1516exfbd2x12496x17161xX5x1358dxXaxe858x157a0x1614dxX4xX3xX4x12c50xX3xX7xe48dxX3x12555xXdxX14x1703cxX3x12bbfx10fb6xX4xX3xXexXdx145d7x11567xX3xX1xebd3xX4xX3xXex11f3ax127b7xX3xX22x155aex11d13xX1dxX3xXex14e07xX3xX4xX1x175bfxX4xX3x13efaxX14xX35xX3xXex13a84x1726dxX3xXexX34xX3xX35xX1dx13339x14e55xX3x145e0xec94x16c46xX2xX50xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130b8xX20xX22xX4exXaxX12xX0xXdxX31xX1dxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX52xX52xX4x11e2dxX40xX6xX20xXbxX1xX29xXexX1xX20xX78x106b9xX35xX52xX22xX10xX7x1568exXexX20xXbxX52xX35xX10x15694xX7xX52xX50xX2x105c2xX50xX52xX2xX2xX2xX22xX2xX2xX2xX50x15704x15833xXa1xXexX2xX51xX2xX51x17243xXa0xX5xX2xX78x124f9xXbxX1dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12aa5xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX45x10483x1390axX4xX3xX22xXdx125afxX35xX3xX40xXdx12eb4xX35xX3xXbxX1xX3dxX4xX3xXexX30xXbxX3xX4x15baexX6xX3xX22x1374bxX4xX1xX3xX40xe569xX35xX1xX3xX13xec92x165eexfb09x11044x172daxX2xf167xX3xXexX45x15a7dxX35xX3xf9a7xXe7xX6xX3xX40xX4dxX35xX3xXex141b7xX35xX1x16ebaxX3xX35xX1dxX4dxX4exX3xX50xXa8xX52xX2xX50xX10axX3x11d57xX1bxX3x14660xXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xX83xX4dxX3xf204xX4dxX20xX3xXexX30xX20xX3x15ba3xX11bxXf4x1181bxX127xXcxec54xX3xX4x1189exX3xX83x14f22xX35xX3xX40x110ffxX35xX3xX7xed96xX3xX2xX51xX95x13597xX3xX118xX11bxXf4xX132xX127xXcxXf5xX11bxXf4xXcxX45xXc3xX3xX83xf560xX3xX83xXdxXecxX4xX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX20xX30xXexX3xXfex17117xX35xX1dxX3xXexX45xX20xX35xX1dxX3xXfexXdxX158xX29xX3xX89xXdxXecxX35xX3xXbxX1x14b41xX35xX1dxX10axX3xX4xX1xX143xX35xX1dxX3xX22xXe7xX4xX1xX3xX13xXf1xXf2xXf3xXf4xXf5xX2xXf7xX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX20xX22xX4exXaxX12xXcxX45xX20xX35xX1dxX3xXfexX138xX10axX3xX118xX1bxX3xX11bxXf4xX132xX127xXcxX3xX4exXfbxX29xX3xX4x1672dxX29xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xX3xX7xX1bxX3xX1dxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xXexXdxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xXexX30xX31xX3xX22xX34xX35xX1dxX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX40xX14xX35xX3xXexX45xX46xX3xX89xX28xX3xXexX34xX3xX35xX1dxX4dxX4exX3xX50xX51xX52xX2xX50xX52xX50xXa1xX50xX2x16a8bxX3xX4xX1xX107xX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX1xX2cxX4xX3xX2xX3xX40xX29xX39xXdxX52xX35xX1dxX4dxX4exX3xX12fxX40xX143xX3xXexX45x11f4axX3xX31xX171xXexX3xX7xX143xX3xX5xXccxXbxX3xX1xX2cxX4xX3xX40xX29xX39xXdxX3xX7xX14xX35xX1dxX3xX83xX4dxX3xX31xX171xXexX3xX7xX143xX3xX5xXccxXbxX3xX4xX187xX35xX3xX5xX30xXdxX3xX1xX2cxX4xX3xX40xX29xX39xXdxX3xX4xX1xXdxX158xX29xX3xXfexX28xX3xX1xX30xX35xX3xX4xX1xXd6xX3xXex14344xXbxX3xXexX45xX29xX35xX1dxX3xXfex117d6xX35xX1dxX3xX35xX1dxXcbxe9faxXdxX135xX3xX4xX1xX20xX3xXfexXd6xX35xX3xX89xX1xXdxX3xX4xX138xX3xXexX1xX294xX35xX1dxX3xX40xX14xX20xX3xX31xXccxXdxX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX20xX22xX4exXaxX12xX127xX143xXdxX3xX83xXccxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xX3xX7xX1bxX3xX1dxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xX31xX1cdxX31xX3xX35xX20xX35x16104xX3xX13xX13bxX35xX3xX4xX3dxX3xX83xX4dxX20xX3xXex102e2xX35xX1xX3xX1xX301xX35xX1xX3xXexX1x133ecxX4xX3xXexXd6xX10axX3xX35xX1xX4dxX3xXexX45xXcbxX29bxX35xX1dxX3xXbxX1xX143xXdxX3xX1xf2e0xXbxX10axX3xXexX1xX143xX35xX1dxX3xX35xX1x11d0dxXexX3xX83xXccxXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1xX29xX4exX35xX1xX3xX83xX158xX3xXbxX1xXcbxX18xX35xX1dxX3xX14xX35xX3xX4xX1xX13bxX31xX3xX7xX138xX4xX10axX3xX1dxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xXexX45x1726axX3xXfexX13fxX31xX3xX40xX13fxX20xX3xX6xX35xX3xXexX20xX4dxX35xX10axX3xX1xXdxXecxX29xX3x113a6xX29xX13fxX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX20xX22xX4exXaxX12xX13xX14xX4xX3xX4xX18xX3xX7xX1bxX3xX1dxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xXexX45xX29xX35xX1dxX3xX1xX2cxX4xX10axX3xX1dxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xXexX1xXcbxX29bxX35xX1dxX3x10a12xX29xX4exXfbxX35xX3xX4xX13bxX35xX3xX4xX3dxX3xXexX301xX35xX1xX3xX1xX301xX35xX1xX3xXexX1xX30cxX4xX3xXexXd6xX3xX4xXe3xX6xX3xXfexX18xX35xX3xX83xXe7xX3xX83xX4dxX3xXexX301xX35xX1xX3xX1xX301xX35xX1xX3xX22xXe7xX4xX1xX3xX40xXecxX35xX1xX3xXexX45xXfbxX35xX3xXfexXe7xX6xX3xX40xX4dxX35xX10axX3xXexX1xXe3xX3xXexX45xXcbxX1bxX35xX1dxX3xXfexX18xX35xX3xX83xXe7xX3xX4xX1xXe3xX3xXfexX171xX35xX1dxX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX20xX30xXexX3xXfexX171xX35xX1dxX3xXexX1xX10xX20xX3xX37bxX29xX4exX3xXfexXe7xX35xX1xX3xXfexX13fxX31xX3xX40xX13fxX20xX3xX6xX35xX3xXexX20xX4dxX35xX3xXbxX1xX187xX35xX1dxX10axX3xX4xX1xX143xX35xX1dxX3xX22xXe7xX4xX1xX3xX13xXf1xXf2xXf3xXf4xXf5xX2xXf7xX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX20xX22xX4exXaxX12xXcxX45xX20xX35xX1dxX3xX37bxX29xX14xX3xXexX45xX301xX35xX1xX3xXexX1xX30cxX4xX3xX1xXdxXecxX35xX10axX3xX35xXd6xX29xX3xX4xX138xX3xX83xXcbxXccxX35xX1dxX3xX31x17366xX4xX3xX40xX14xX20xX3xX4xX14xX20xX3xX83xX158xX3xX118xX1bxX3xX12fxX37bxX29xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX187xX35xX1dxX2f3xX3xX11bxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3x1633fxX1cdxX31xX3xX35xX20xX35xX3xX83xX4dxX3xXcxXdxX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX10axX3xX11bxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xXcxX45xX29xX35xX1dxX3xX1xX2cxX4xX10axX3x16263xX29xX13fxX35xX3xX5x14bd5xX3xX127xX4dxX20xX3xXexX30xX20xX3xX83xX4dxX3xX11bxXdxX14xX20xX3xX22xX23xX4xX3xXexX1xXcbxX29bxX35xX1dxX3xX3c2xX29xX4exXfbxX35xX135xX3xXfexX28xX3xXfexXcbxX324xX4xX3xX1xXcbxXccxX35xX1dxX3xX22x13ba0xX35xX10axX3xX1dxXdxX13fxXdxX3xX37bxX29xX4exXd6xXexX78xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100c3xX29xXexX1xX20xX45xXaxX12xXc3xXdxX158xX35xX3xX4e3xX6xXdxX0xX52xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thanh Thủy chăm lo cho giáo viên mầm non

Thanh Thủy chăm lo cho giáo viên mầm non
2021-12-22 11:27:00

baophutho.vn Điều kiện làm việc cũng như đời sống vật chất, tinh thần của hầu hết giáo viên bậc mầm non trên địa bàn huyện Thanh Thủy những năm gần đây đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long