Cập nhật: 17/11/2022 05:07 GMT+7
46a5x4a6dxf79axa6ddx51efx70c0x7a31xd7ffxa62dxX7xc965x4dfaxe03dx64a2xe848x9498xX5x6b7dxXaxe5e8xcc1fxf787x498dxf63fxX3xX1x8d94xXdxX3xXexX1x6debxXdxX3xXex5170xX6xfa1exX14xX3xca8dx8fb2xfa1dxX4xX3xea3bxX15x8370xX3xX2cx84cfxX6xX3xXexX1xX2ex5a65xX0xaee7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx888exX10xX6x8790xXaxX12xXcxa2a7xXdxX3xX2xa569xX39xX2xX2xf409xX3xXcxX22x5c97xX1exX24xX14xX3xXcxXdxc8c3xX2exX3xX1x94ffxX4xX3xXcxde46xX24xX3x4b23xX6axX24xX57xX3xXcxXbxX3xebccxXdx4ab0xXexX3xXcxX22x8f51xX3xXexd104xX3xX4xX1x9a04xX4xX3x5023xX1xX2exX24xX14xX3xe56bxX1xaf7ax8536xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX22xX6xX24xX14xX3x6c44xee88xXdxX3xX4xX1x7afaxX3x82e3xaf36xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX2cxX15xX2exX3xX2cxX31xX6xX3xXexX1xX2exX37xdf19xX3x87e4xX6axX16xX3xX5xX15xX3xX1xX8fx8e0cxXexX3xXadxX19xX24xX14xX3xX24xX14xX8fxXccxXdxX3xX8cxX1xba50xX6xX3xX4xX1xX15xX8fxX3xX2cxa28fxX24xX14xX3xX8cx62c7xX3xX24xXdxX77xX2cxX3xb8d2x8d17xX3xX24x9d35xX2cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX1xX15xX3xX14xXdxaa7exX8fxX3xX75xXdxX77xXexX3xX13xX6xX2cxX3xd536x5ed4xXf2xX39xX2xX2xX39xX2xc26dx8746xX110xX3x7fa6xX3xX110xXf2xX39xX2xX2xX39xX110xXf2xX110xX110x70b3xXc1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a2exX8fxX4bxX16xXaxX12xX0xXdxX2cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX24xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax79dfxXdxX4bxXexX1x917exX3xX2xXf2xXf2xXf2xXbxbbd2x58bdxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX15fxX3xc316xX118xX171xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXc1xe06fxX6xX8fxXbxX1xX2exXexX1xX8fxXc1xXa5xX24xX39xX4bxX10xX7xX8cxXexX8fxXbxX39xX24xX10xX15axX7xX39xX110xX110xXf1xX53xX39xX2xX2xX2xX4bxXf1xXf2xX53xXf2xX118xXf1xX110xXexX118xX117xXf2xX171xX5xX2xX11bxX171xX4xX110xXf1xX110xXf1xb21exX53xX171xX171xX6xX182xX117xX1bax81c9xX171xX4xX6xX182xX6xXc1x63daxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX2cxX15xX2exX3xX2cxX31xX6xX3xXexX1xX2exX37xXaxX3xX15axXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xXf2xXf2xXf2xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX171xX118xX171xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX8fxX4bxX16xXaxX12xXcxX1xX6xX2cxX3xX14xXdxX6xX3xX24xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xX4xXdcxX3xX1baxX171xX3xXadxX19xXdxX3xXexX1xXdxXc1xX3x9197xX2exX6xX3xXa5x71f4xX24xX14xX3xX7xe977xX3xX8cxX1xX8exX8fxX57xX3xX138xX6xX24xX3xXcxX7fxX3xX4xX1xX83xX4xX3xX5x9f25xX6xX3xX4xX1xX66xX24xX3xX2xX171xX3xXadxX19xXdxX3xX166xX2exad7dxXexX3xX7xX29xX4xX3xX24xX1xX287xXexX3xXa5xX15xX8fxX3xXa5xX25cxX24xX14xX3xX86xX1xX2exX24xX14xX3xX8cxX1xX8exX8fxXc1xX3xX86xX103xX4xX3xXadxX19xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX14xXdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX24xX19xXdxX3xX4bxX2exX24xX14xX3xXexX1xXdxX3xX14xe958xX2cxX15fxX3xXcxX22xX6xX24xX14xX3xXbxX1xa0d9xX4xX3xXexX276xX3xX4xX1xX66xX24xX3xXa5xX15xX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xXbxX1xX2d7xX4xX3xX4bxX6axX24xX3xXexX19xX4xXc1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX8fxX4bxX16xXaxX12xX13xX1xXdxXaexX2exX3xX182xX19xX3xX7xX5bxX2exX3xXex53ddxXbxX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xXbxX1xX2d7xX4xX3xX4bxX6axX24xX3xXexX19xX4xX3xX287xX24xX3xXexX5bxdd53xX24xX14xX57xX3xX24xX1xa31axX24xX14xX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xXbxX1xX2d7xX4xX3xXadxX5bxX336xX4xX3xX5xX287xX16xX3xc751xX3xXexX5bx6ab6xX24xX14xX3xXexXe5xX3xX4xX103xX4xX3xX5xX8fxX15xXdxX3xX1xX8fxX6xX57xX3xXexXe5xX3xX24xX14xX2exX2cbxX24xX3xX24xX14xX2exX16x6548xX24xX3xX5xXdxX77xX2exX3xXexX103xXdxX3xX4xX1xa635xXc1xXc1xXc1xX3xXadxa55bxX3xX5xX15xX2cxX3xX24xX37bxX24xX3xX24xe1f2xXexX3xXadxX19xX4xX3xXadxX103xX8fxX3xX4xXabxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX22xX6xX24xX14xXc1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX8fxX4bxX16xXaxX12xX0xXdxX2cxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX24xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX4bxXexX1xX15fxX3xX2xXf2xXf2xXf2xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX15fxX3xX53xX53xX118xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXc1xX182xX6xX8fxXbxX1xX2exXexX1xX8fxXc1xXa5xX24xX39xX4bxX10xX7xX8cxXexX8fxXbxX39xX24xX10xX15axX7xX39xX110xX110xXf1xX53xX39xX2xX2xX2xX4bxXf1xXf2xX53xX2xX110xX2x5f6dxXexX117xX117xX53xX43fxX5xX43fxX11bxXdxX2cxX6xX14xX10xXf2xXf2xX2xXc1xX1c9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX2cxX15xX2exX3xX2cxX31xX6xX3xXexX1xX2exX37xXaxX3xX15axXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xXf2xXf2xXf2xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX53xX53xX118xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX8fxX4bxX16xXaxX12x8c6cxX389xXexX3xXexX1xbbf8xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xXdxX57xX3xX138xX6xX24xX3xXcxX7fxX3xX4xX1xX83xX4xX3xXadxX38fxX3xXexX22xX6xX8fxX3xX171xX3xX14xXdxX8exXdxX3xX13xX1xX287xXexX57xX3xX171xX3xX14xXdxX8exXdxX3xX13xX1xX7cxX57xX3xX171xX3xX14xXdxX8exXdxX3xX138xX6xX3xXa5xX15xX3xX110xXf2xX3xX14xXdxX8exXdxX3xX4b3xX1xX2exX16xX389xX24xX3xX8cxX1xca35xX4xX1xX3xX4xX1xX8fxX3xX4xX103xX4xX3xX5xXa6xXbxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX14xXdxX6xXc1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX8fxX4bxX16xXaxX12xX138xX6xX24xX3xXexX7fxX3xX4xX1xX83xX4xX3xX4xcbd3xX24xX14xX3xXexX22xX6xX8fxX3xX4xX103xX4xX3xX14xXdxX8exXdxX3xXbxX1xX2d7xX3xX4xX1xX8fxX3xX4xX103xX3xX24xX1xX6axX24xX3xX1xX66xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX14xX2cbxX2cxX15fxX3x510dxXdxX8exXdxX3xXexX22xX7cxX24xX1xX3xX4bxXdx6cf2xX24xX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xXbxX1xX2d7xX4xX3xXexX276xX3xX4xX1xX66xX24xX3xXadxe86bxXbxX3xX24xX1xX287xXexX167xX3xX57bxXdxX8exXdxX3xXexX22xX7cxX24xX1xX3xX4bxXdxX588xX24xX3xXexX22xX6xX24xX14xX3xXbxX1xX2d7xX4xX3xX4bxX6axX24xX3xXexX19xX4xX3xXadxX59fxXbxX3xX24xX1xX287xXexX167xX3xX57bxXdxX8exXdxX3xXexX22xX7cxX24xX1xX3xX4bxXdxX588xX24xX3xX86xX6xXexX15axX6xX5xX8cxX3xXadxX59fxXbxX3xX24xX1xX287xXexX167xX3xX57bxXdxX8exXdxX3xX14xX5bxX261xX24xX14xX3xX2cx9b0dxXexX3xXadxX59fxXbxX3xX24xX1xX287xXexXc1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX8fxX4bxX16xXaxX12xX86xX1xX5bxX261xX24xX14xX3xXexX22xX7cxX24xX1xX3xXadxX5bxX336xX4xX3xXexX7fxX3xX4xX1xX83xX4xX3xXexXccxX8fxX3xX7xX6axX24xX3xX4xX1xX261xXdxX3xX182xX7fxX3xX510xX4xX1xX3xXa5xX15xX3xX5xX355xX3xXexX1xX4b9xX57xX3xX14xXdxX4b9xXbxX3xX4xX103xX4xX3xX10xX2cxX3xXa5xX2exXdxX3xX4xX1xX261xXdxX57xX3xX1xX66xX4xX3xXexX31bxXbxX3xXa5xX15xX3xXexX22xX8exXdxX3xX24xX14xX1xXdxX77xX2cxX57xX3xX22x8e8bxX24xX3xX5xX2exX16xX77xX24xX3xX8cxdef1xX3xX24xXf5xX24xX14xX3xX7xX4fxX24xX14xX57xX3xX14xXdxX4b9xXbxX3xX4xX103xX4xX3xX10xX2cxX3xX1xX66xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXbxX1xX103xXexX3xXexX22xXdxX62xX24xX3xXexX8fxX15xX24xX3xX4bxXdxX77xX24xXc1xX3xXc3xX2cbxX24xX14xX3xXexX1xX1exXdxX3x6cc5xX2exX6xX3xX4xX1xX5bxX261xX24xX14xX3xXexX22xX7cxX24xX1xX3xX24xX1x863exX2cxX3xXbxX1xX103xXexX3xX1xXdxX77xX24xX3xX1xX66xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xXdcxX3xX24xXf5xX24xX14xX3xX8cxX1xXdxX389xX2exX57xX3xXexX1xXdxX389xXexX3xX8cxX389xX57xX3xX182xXdxX62xX2exX3xX4bxXdxX588xX24xX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX22xX6xX24xX14xX57xX3xX8cxb458xXbxX3xXexX1xX1exXdxX3xX182xX2cbxXdxX3xX4bxX5bx730dxX24xX14xX3xXadxX62xX3xX4xX103xX4xX3xX10xX2cxX3xXbxX1xX103xXexX3xXexX22xXdxX62xX24xX3xXexX15xXdxX3xX24xXf5xX24xX14xX3xX4xXabxX6xX3xX2cxX7cxX24xX1xXc1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc5dxX2exXexX1xX8fxX22xXaxX12xX48xXdxXaexX24xX3xf660xX6xXdxX0xX39xXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

Trao tặng chăn ấm mùa đông cho trẻ mầm non

Trao tặng chăn ấm mùa đông cho trẻ mầm non
2023-02-03 15:53:00

baophutho.vn Ngày 3/2, Hội Chữ thập đỏ thành phố Việt Trì đã trao tặng 34 chăn ấm mùa đông với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các em học sinh Trường Mầm...

Khẳng định vị thế, chắp cánh tương lai

Khẳng định vị thế, chắp cánh tương lai
2022-11-16 14:00:00

baophutho.vn Trường THPT Chuyên Hùng Vương có lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển (1982-2022). Ý thức sâu sắc kỳ vọng của các cấp ủy, chính quyền, nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long