Cập nhật:  GMT+7
9d4x36a5x7f19x173bx5cbex88fdx2cf6x6aafx760bxX7x904fx7760x5bccx24d5x9752x19daxX5x34a4xXax6e26xXcx46ccxXbxX3xX1xa30x7bddx825cxX3xX1ax8f70xX1xXdxab4cxXbxX3x1793x9901xX3xXex5e7bxX3xX4xX1x1c4axX4xX3xXexX1xXdxX3xXex1bf9xXexX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xXcx45c5x96f2xXcxX3xX1ax7cbex9dbfxX3xa01ax6d5fxX46xX2xX0x490dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b9fx20dax2aaax391axXaxX12xX0xXdxX44xX1dxX3xX7xb20cxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4x7b7cxc29xX6xX5bxXbxX1xX18xXexX1xX5bxX6dxX23xX1axX4bxX5cxX10xX7x603bxXexX5bxXbxX4bxX1axX10x8c24xX7xX4bxX46xX2xX2x3221xX4bx44cbx2b55xX5cxX2xX2xX8dxX47xX8dxX2x81cbxXexX2x9db7xX8bxX96xX2xX47xX5xX2xX6dxb58axXbxX1dxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX5cxX5dxXaxX12x768dxb31xX4xX3xXexX1x5135xX5dxX3xX4xe26xX3xX1dxXdxXbexX5bxX3xXexX1xX6xX44xX3xX1dxXdxX6xX3xX1x2ab6xXdxX3xX1axX1dxX1x5535xX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX5cxX5dxXaxX12xX3fxXcx5dbaxXcxX3x2df1xX3x96c4xX1dx6348xX5dxX3xX2xX8exX4bxX8dx6d5bxX3x46f1x9659xX3xb0eaxXdxXbexX5bxX3xX5cxX24xX4xX3xX23xX107xX3xX100xX107xX5bxX3xXex6264xX5bxX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX1xXd8xXdxX3xX1axX1dxX1xXdexX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX3xX23xX107xX3xX7x3fd0xX3xX5cxX24xX1axX1dxX3xXbxX1xXc3xX1axX3xX44x264bxX44xX3xa813xX18x1cdcxX1axX3xX5x9a2bxX3xXexX1xXdxX3xXexX33xXexX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xXcxX3exX3fxXcxX10exX3x8fefxX43xX1axX1dxX3xX7exX165xX3xXexX18xX5dx9a1fxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX46xX2xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX5cxX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX5bxX3xX7exce0xX3xX1xX5bxX124xX4xX1xX3xX4x4b97xX6xX3xX5axXd8xX3xX113xXdxXbexX5bxX3xX5cxX24xX4xX3xX23xX107xX3xX100xX107xX5bxX3xXexX124xX5bxX10exX3xX7exb5daxX3xXexX1xXdxX3xXexX33xXexX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xXcxX3exX3fxXcxX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX46xX2xX3xX17cx42d7x9fc3xX4xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexa825xX3xX1axX1dxX107xX5dxX3xX8bxX103x1280xX4bxX99xX6dxX3x19c3xX15cxX3xX4x3309xX3xX6exX161xX1axX10exX3xX7exX1d8xX3xXexX1xXdxX3xXexX33xXexX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xXcxX3exX3fxXcxX3xX1axX43xX44xX3xX1axX6xX5dxX3xX1dxXdx261fxX3xX27xX1axX3xX17cxXdexX1axX1xX3xX1axX1xX1f8xX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX46xX47xX10exX3xX17cxXdexX6xX3xXbxX1xX1f8xX217xX1axX1dxX3xX4xX1xXdexX18xX3xXexX66xXbexX4xX1xX3xX1axX1xXdxX20xX44xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX7exX1d8xX3xXexX1xXdxX6dxX3xa619xX18xX5dxX3xX4xX1xX1b3xX3xXexX1xXdxX3xX4x2aaexX3xX44xXd8xXexX3xX7xX33xX3xX17cxXdxX187xX44xX3xX7xX14fxX6xX3xX17cxX27xXdxX10exX3xX4xX1xX1bcxX3xX5dxX1b3xX18xX3xX17cxXdxX15cxX18xX3xX4xX1xba1xX1axX1xX3xX23xX15cxX3xX7ex1ed0xX3xXexX1xX18xX14xXexX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX17cxX187xX3xXexX43xX1axX1dxX3xXex3c11xX1axX1xX3xX7exX1xXbexX4xX1xX3xX15fxX18xX6xX1axX3xX23xX107xX3xX17cxX161xX44xX3xX6exX161xX5bxX3xX5xX1f9xXdxX3xX2dbxX4xX1xX3xX4xX1xX5bxX3xX1x5b2axX4xX3xX7xXdxX1axX1xX6dxX3x76c6xX5bxX3xX17cxX290xX3xX4xXc3xX1axX3xX17cx2896xX5dxX3xX44xX124xX1axX1xX3xX7x9d45xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX1xX1f9xXbxX3xX4xX1x4e91xXexX3xX4xX1x6161xX3xX1dxXdxX23fxX6xX3xX4xXbexX4xX3xX7xX111xX10exX3xX6exX6xX1axX10exX3xX1axX1dxX107xX1axX1xX10exX3xX17cxXdexX6xX3xXbxX1xX1f8xX217xX1axX1dxX10exX3xX17cxX217xX1axX3xX23xXdexX3xX4xad0xX1axX1dxX3xX23xX107xX5bxX3xX4xX18xXd8xX4xX3xX17cxX187xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexX33xXexX3xX4xXbexX4xX3xX7exX1x176exX18xX3xX4xX1bcxX6xX3xX7exX1d8xX3xXexX1xXdxX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX5cxX5dxXaxX12xXbdxXbexX4xX3xX4xXbexX1axX3xX6exXd8xX10exX3xX1dxXdxXbexX5bxX3xX23xXdx1ec4xX1axX3xX17cxX1f8xX1f9xX4xX3xXexX66xXdxX20xX18xX3xXexX14xXbxX3xX17cx9d83xX3xX17cxX1f8xX1f9xX4xX3xX1xX302xX4xX3xXexX14xXbxX3xX15fxX18xX5dxX3xX4xX1xX1b3xX3xXexX1xXdx5fd1xX3xX1xX1f8x56b1xX1axX1dxX3xX5cx2e9exX1axX3xX17cxX43xX1axX1dxX3xX7exX165xX3xX5cxX31fxX3xXexX1xXdxX10exX3xX4xXc7xX1axX1dxX3xXexXbexX4xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX7exX1d8xX3xXexX1xXdxX3xXexX33xXexX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xXcxX3exX3fxXcxX10exX3xX4xXc7xX1axX1dxX3xXexXbexX4xX3xXexX18xX5dxX187xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX100xX3exX10exX3xXbdxX100xX10exX3xXcxXbdxX3xX23xX107xX3xX5cxXdxX20xX1axX3xX1f8xX18xX3xXexXdxX3b8xX1axX10exX3xX7exX1xX18xX5dxX1b3xX1axX3xX7exX1xX2dbxX4xX1xX10exX3xX7exX1xX18xX3xX23xX31fxX4xX3xXexX18xX5dxX187xX1axX3xX7xXdxX1axX1x400dxX3xX100x2102xX1axX1dxX3xXexX1x20b0xXdxX10exX3xX17cxX1f8xX1f9xX4xX3xX5xX3cbxX1axX1xX3xX17cxX124xX5bxX3xX3fxee3xX47x55f7xX3xXbdxXc7xX1axX1dxX3xX6xX1axX3xXexX2b6xX1axX1xX3xX1xX1f8xX3e9xX1axX1dxX3xX5cxX3eexX1axX3xX4xXc7xX1axX1dxX3xXexXbexX4xX3xX17cxX161xX44xX3xX6exX161xX5bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX10exX3xX6xX1axX3xXexX5bxX107xX1axX3xXexX66xX5bxX1axX1dxX3xX7exX1d8xX3xXexX1xXdxX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX5cxX5dxXaxX12xX30bxX31fxX3xX7exXdxX1b3xX1axX3xX7exX1d8xX3xXexX1xXdxX3xXexX33xXexX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xXcxX3exX3fxXcxX3xX1axX43xX44xX3xX1axX6xX5dxX3xXexX5bxX107xX1axX3xXexX2b6xX1axX1xX3xX7xX331xX3xX4xX290xX3xXexX66xX3b8xX1axX3xX2xX8bxX6dxX47xX47xX47xX3xXexX1xX2dbxX3xX7xXdxX1axX1xX3x8d34xX6exX6xX5bxX3xX1dxX47dxX44xX3xX4xX161xX3xXexX1xX2dbxX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX31fxX3xX5cxX5bxb4f5xX3xX5cxX31fxX3xXexX1xXdxX10exX3xXexX43xX1axX1dxX3xX1xX217xX1axX3xX46xX6dxX47xX47xX47xX3xXexX1xX2dbxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7xX5bxX3xX23xX3e9xXdxX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX46xX47xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX496xX18xXexX1xX5bxX66xXaxX12x6007xX6xXdxX3xX3exX5bxX6xX0xX4bxXbxX12

Mai Hoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên
2023-11-30 15:20:00

baophutho.vn Khởi nghiệp - “startup” là từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Khởi nghiệp khi...

Ngày hội hướng nghiệp, học nghề, khởi nghiệp

Ngày hội hướng nghiệp, học nghề, khởi nghiệp
2021-04-17 18:48:12

PTĐT - Ngày 17/4, Sở GD-ĐT phối hợp với Viện đào tạo khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ cao tổ chức chương trình Ngày hội hướng nghiệp, học nghề, khởi nghiệp cho học...

Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh

Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh
2021-04-09 15:14:17

PTĐT - Hiện nay việc rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh luôn được phụ huynh, thầy cô quan tâm. Bởi phản biện là một kỹ năng được đề cao trong nhà trường cũng như cuộc sống.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long