Cập nhật:  GMT+7
3df6xc4e1xf780xd9cdxdf4cxdc7bxc84ax60afx1083fxX7xfec1x75d0x9788xec89xe652x8bccxX5x9115xXaxd34axXcx59e1xbe43xfd4exX3x6610xX18xX3xX16xa6c7xX1xd447xX16xX3xX1x58aaxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xb16bxXbxX3xaae5xX3xXexX1xX6xaeeexX3xX1cxXdxX6xX3xb3bcxX1x4424xea43xX3xX7xbda8xXexX3xX4xX1xf1bexXexX3xX5x82a9xc445xX16xX1cxX0xbb71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7265xX10xX6xd248xXaxX12xc586x4accxX3x885bxXdxX3fxX3cxX3xX5fxb3c6xX4xX3x7d74x738exX3x9122xX6fxX3cxX3xXexab63xX3cxX3xf848xX65x9289x579dxX71xXcxa5d2xX3xX6ex7e1cxX6xX3xXexeecbxX3xX4xX1xa31fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX39xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxXexX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xX48xX49xX16xX1cxX3xef50xd11dxXdxX3xX6exX2bxXdxX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX2bxXbxX3xX2exX3xXcxX5cx85d3xX62xX3xX16xb561xX33xX3xX1xX22xX4xX3xX18x8dd1xX18xX18x9729xX18xXcaxX18xf3a9x6866xX0xXdxX33xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXex3f8axX5xX10xX9xXaxb568xXdxX5fxXexX1xab3dxX3xX2xXcaxXcaxXcaxXbx4994xe984xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXf4xX3xd88cxXd1xX2xXbxXfbxXfcxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXd2x1067bxX6xX3cxXbxX1xc5d4xXexX1xX3cxXd2xX6exX16xX4dxX5fxX10xX7xX39xXexX3cxXbxX4dxX16xX10xXefxX7xX4dxX18xXd1xX2xcf71xX4dxX2xX2xX2xX5fx5dfexX2x6151xX13axX13cxXcaxX13axXex10b73xX13axX134xX18xX5xXcaxXcdx925fxX13cxXd1xXcaxX18xX2xXd1xX142xX106xX2exX106xX134xXcaxXd1xXcdxX2xX4xX18x4d92xX15bxXd2xed4dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX18xX3xX16xX1cxX1xX1exX16xX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX2bxXbxX3xX2exX3xXexX1xX6xX33xX3xX1cxXdxX6xX3xX39xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxXexX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xX48xX49xX16xX1cxXaxX3xXefxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xXcaxXcaxXcaxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX106xXd1xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xX5cxX22xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX2bxXbxX3xX2exb9c6xX3xXcxX14xX48xa1d2xX16xX1cxX3xXcxX5cxXbexX62xX3xX65xXdxX6xX3xXbexd72bxX33xX1e5xX3xXcx4e9fxX3xcc2dxXdxd47axXexX3xXcxX14xX1exX3xXex62ebxX4xX1xX3xX4xebc4xX4xX3xa32cxX16xX3xXexX1xXdxX3xX6exX6fxX3cxX3xX5xX2bxXbxX3xX2xXcaxXd2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9970xX3cxX5fxXeaxXaxX12xXcxX3cxX6fxX16xX3xXexe002xX16xX1xX3xX4xf09bxX3xX18xX13axX18xX3xXa5xXdx59aaxX33xX3xX39xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxXexX3xX6exX2bxXdxX3xX2xXd2xXcaxX18xX106xX3xXbxX1xe14exX16xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX6exX6fxX3xX18xX18xXd2xX18xX134xX2xX3xXexX1xX209xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX33xX3xX1cxXdxX6xX3xX39xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxXexX3xX13axX3xX33xX211xX16xXf4xX3x730axX1cx3f57xX3xX6exXc2xX16xX1e5xX3xXcxX3cxX3fxX16xX1e5xX3xXcxXdxb518xX16xX1cxX3xe02bxX16xX1xX1e5xX3x5921xcefexX4xX1xX3xX7xa2a4xX3xX6exX6fxX3xX5cxX243xX6xX3xX1xX22xX4xXd2xX3xf760xX2a8xXexX3x9bb0xX11cxX3bxX1e5xX3xXa5xXdxX24bxX33xX3xXexX14xX11cxX16xX1cxX3xX117xX1exX16xX1xX3xX13axX3xX33xX211xX16xX3xX5xX6fxX3xX13axX1e5xX18xXd1xX3xX79xXexXc2xX16xX1cxX3xXcaxX1e5xX142xX18xX3xXa5xXdxX24bxX33xX3xX7xX3cxX3xX6exX2bxXdxX3xXa5xXdxX24bxX33xX3xX39xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxXexX3xX16xXc2xX33xX3xX1xX22xX4xX3xX18xXcaxX18xX2xXcdxX18xXcaxX18xX18xX7fxXd2xX3xb82fxX211xX16xX3xX5cxX243xX6xX3xX1xX22xX4xX3xX4xX243xX3xXa5xXdxX24bxX33xX3xXexX14xX11cxX16xX1cxX3xX117xX1exX16xX1xX3xXexX1xX44xXbxXf4xX3xX13cxXd2xXd1xXd1xX3xXa5xXdxX24bxX33xXd2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX232xX3cxX5fxXeaxXaxX12xX325xd264xXexX3xX7xXa6xX3xXa5xeedfxX16xX3xX6exX2b2xX3xXexXc2xX16xX1cxX3xX6ex6656xX3xXfbxX2a8xXbxX3xXexX1xX8axX3xX1xX76xX16xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX3cxX6fxX16xX3xXexX23exX16xX1xXf4xX3xX5cxX11cxXeaxX201xX16xX3xX2b1x8816xX33xX3xXcxX1xX6xX3cxX3xXfbxX2a8xXbxX3xXexX1xX8axX3xX16xX1xX44xXexX3xX79xXexXc2xX16xX1cxX3xX18xX3xX117xc9a8xX4xX7fxXfcxX3xX1xX11cxXeaxX201xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xbdcexXeaxX3xXfbxX2a8xXbxX3xXexX1xX8axX3xX117xX6xX3xX79xXexXc2xX16xX1cxX3xXd1xX3xX117xX3c1xX4xX7fxXfcxX3xX1xX11cxXeaxX201xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX232xX6xX3xXfbxX2a8xXbxX3xXexX1xX8axX3xXexX48xX3xX79xXexXc2xX16xX1cxX3xX134xX3xX117xX3c1xX4xX7fxXfcxX3xX1xX11cxXeaxX201xX16xX3xXcxX6xX33xX3xX297xX211xX16xX1cxX3xXfbxX2a8xXbxX3xXexX1xX8axX3xX16xXc2xX33xX3xX79xXexXc2xX16xX1cxX3xX18xX3xX117xX3c1xX4xX7fxXd2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX232xX3cxX5fxXeaxXaxX12xX71xX49xXexX3xX39xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxXexX3xX16xX1x10c8exX33xX3xXa5xX3fxX16xX1xX3xX1cxXdxX3fxX3xX4xX211xX16xX1cxX3xXexX3fxX4xX3xX4xX1xX23exX3xXa5xX76xX3cxX1e5xX3xX2c9xX11cxX3bxX16xX3xX5xb06exX1e5xX3xX39xX2a8xXexX3xX2c9xX11cxX3bxX3xX5fxX76xXeaxX3xX6exX6fxX3xX1xX22xX4xX3xX4xX3d4xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX14xX48xX1eaxX16xX1cxX3xXcxX5cxXbexX62xX3xXexX14xX15xX16xX3xXa5xX2b2xX6xX3xX117xX6fxX16xX3xXexX23exX16xX1xX1e5xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX371xX3xX7xX63xX3xXa5xX243xX3xX4xX243xX3xX16xX1xX299xX16xX1cxX3xX1cxXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX3fxXbxX3xXexX1xXdxX2a8xXexX3xXexX1xX20exX4xX1e5xX3xXbxX1x6181xX3xX1xX49xXbxX3xXexX14xX3cxX16xX1cxX3xX4xX211xX16xX1cxX3xXexX3fxX4xX3xX2c9xX11cxX3bxX16xX3xX5xX488xX1e5xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xX5fxX76xXeaxX3xX6exX6fxX3xX1xX22xX4xXfcxX3xX211xX16xX3xXexX3c1xXbxX1e5xX3xX14x7196xX16xX3xX39xcb3exX3xX16xXc2xX16xX1cxX3xX5xX6fxX33xX3xX117xX6fxXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX1e5xX3xX16xX3a3xX16xX1cxX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xX48xX49xX16xX1cxX3xX1cxXdxX3fxX3cxX3xX5fxX6bxX4xX3xX16xX243xXdxX3xX4xX1xX11cxX16xX1cxX3xX6exX6fxX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xX48xX49xX16xX1cxX3xX2c5xb84exX3xXexX1xXdxX3xXexX11cxXeaxX24bxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX6exX6fxX3cxX3xX5xX2bxXbxX3xX2xXcaxX3xXcxX5cxX1fdxXcxX3xX16xXc2xX33xX3xX1xX22xX4xX3xX18xXcaxX18xXd1xXcdxX18xXcaxX18xX13cxX3xX16xX243xXdxX3xX14xXdxX15xX16xX1cxXd2xX3xX71x10b08xX16xX1cxX3xXexX1xX1eaxXdxX1e5xX3xXexX1xX211xX16xX1cxX3xX2c9xX11cxX6xX3xX39xX586xX3xX39xX1xX3bxX3cxX3xX7xX3fxXexX1e5xX3xX1cxXdxdccbxXbxX3xX4xX1xX3cxX3xXa5xX36axXdxX3xX16xX1cxa510xX3xX4xX3fxX16xX3xX117xX36axX3xX2c9xX11cxX3bxX16xX3xX5xX488xX1e5xX3xX1cxXdxX3fxX3cxX3xX6exXdxX15xX16xX3xX16xX3a3xX16xX1cxX3xX4xX6xX3cxX3xX16xX1cxX1xXdxX201xXbxX3xX6exX6bxX3xX5xX6fxX33xX3xXexX1xXdxX1e5xX3xX4xX211xX16xX1cxX3xXexX3fxX4xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX11cxXeaxX24bxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX6exX6fxX3cxX3xX5xX2bxXbxX3xX2xXcaxX3xXcxX5cxX1fdxXcxX3xX16xXc2xX33xX3xX1xX22xX4xX3xX18xXcaxX18xXd1xXcdxX18xXcaxX18xX13cxXd2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxX11cxXexX1xX3cxX14xXaxX12xX5cxXdxX37dxX16xX3xX325xX6xXdxX0xX4dxXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long