Cập nhật:  GMT+7
b2bfx10a57xf251x11b2ax1438dxf97ax15e67x1139axd9caxX7x11045xcc8fxfd6fx11dd8x1148dx109c3xX5x15ecdxXax14dadxXcx12ba3x13af1x15138xdc18xd182xX3xXcx109fex13a67xXcxX3x162d2xX1x11567x12648x1150cxX17xX3xX1bx1578fxX17xX18xX3xf778xX15xcc7bxX17xX18xX3xd893x13fd4xX3xX7xX21xX17xX18xX3x11d8cx16342xXdxX3xXexX15x14f0dxX17xX18xX3xX39x12a36xX17xX18xX3x10582xf2fexX3xXexX1xX6x13648xX3xX18xXdxX6xX3xXexX14x148d7xXdxX3xX17xX18xX1xXdx13373xX4exX0x11cbfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x1323dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3xX31xX32xX3xX7xX21xX17xX18xX3xX39xX3axXdxX3xXexX15xX3fxX17xX18xX3xX39xX44xX17xX18xX3xX48xX49xX3xXexX1xX6xX4exX3xX18xXdxX6xX3xXexX14xX56xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX5dxX4exX3x1668ex12357xd3a1xXexX3xX17xX18xbc1bxX22xX3xX5xXc9xX3xX1xe43axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xcca3x128f4xX3x1127axX15xX3fxX4xX3xX31xXdxcc8cxXex12df0xX3xXexX14x10d1fxX17xX18xX3xX1xX2dxX17xX3xX4exXc4xXexX3xX17xX18xXc9xX22xX3xX4ex145a3xX3xX39xX2dxX17xX3xX39xX44xX17xX18xX3xX48xX49xX3xXexX1xX6xX4exX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xe1ffxX17xX1xX3xXexX14xX56xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX5dxX4exX3xXexX1x133fcxX4xX3xXexXf3xX3xXc2xXc3xXc4xXexX3xX17xX18xXc9xX22xX3xX5xXc9xX3xX1xXd0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xXe9xXf5xX3x16015xX6xX17xX3xXexX32xX3xX4xX1x119daxX4xX3xX39x122efxX3xX17xX1x1058fxX17xX3xX39xX15xX3fxX4xX3xX17xX1xXdxc705xX21xX3xX39xX2dxX17xX3xX39xX44xX17xX18xX3xX48xX49xX3xX4x104e4xX6xX3xX1xXd0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5x11e8exXbxX3x10e80xX3xXexX14xX23xX17xX3xX39xb9ddxX6xX3xX31xXc9xX17xX3xXexXf9xXc9xX17xX3xXexba02xX17xX1xXeaxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXf9xX17xXaxX12xX0xXdxX4exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1fxX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax1144bxXdxX72xXexX1x133b1xX3xX2xea9axX1fexX1fexXbx123bax130c8xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1fbxX3xd4adxX2xd356xXbxX202xX203xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX60xX60xX4xXeaxX31xX6xXf9xXbxX1xX21xXexX1xXf9xXeaxefd2xX17xX60xX72xX10xX7xX48xXexXf9xXbxX60xX17xX10xX1f6xX7xX60x12ccex128c0xX238xX1fexX60xX2xX2xX2xX72xX239xX1fexe0bcxX238xX20dxX2xX239xXexX238xX243xX1fexX20fxX5xX2xX1fexccd9x11b39xf773xX252xX238xX2xX10xX251xX239xX238xX6xX1a9xX31xX251xd17fxX4xX20fxX6xX72xX243xX6xXeaxdc4exXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3xX31xX32xX3xX7xX21xX17xX18xX3xX39xX3axXdxX3xXexX15xX3fxX17xX18xX3xX39xX44xX17xX18xX3xX48xX49xX3xXexX1xX6xX4exX3xX18xXdxX6xX3xXexX14xX56xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX5dxX4exXaxX3xX1f6xXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX1fexX1fexX1fexXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX20dxX2xX20fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXf9xX17xXaxX12xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3xX250xX3x1056fxX18x14c55xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX72xX6xX17xX1xX3xXexXdxXf3xX17xX18xX3xXexX14xX23xX17xX3x13123xX21xX23xX3xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXecx1352axXexX3xXcxX32xXeaxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxXf9xX72xX22xXaxX12xXc3xf206xX4xX3xX72xX27xX3xX5xXc9xX3xX72xX13dxX3xX48xXdxXf3xX17xX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX12bxX17xX1xX3xX72xXc9xX17xX1xX3xX4xX1xXf9xX3xX4x14b32xX4xX3xX10xX4exX3xX5xX1a6xXbxX3xX1a9xXf5xX3xXexX21xX22xX3xX17xX1xXdxX23xX17xXf5xX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX12bxX17xX1xX3xX39xba1dxX17xX3xX17xX1xX17exX17xX3xX39xX15xX3fxX4xX3xX7xX13dxX3xX322xX21xX6xX17xX3xXex149c8xX4exX3xX4xX199xX6xX3xX17xX1xXdxX189xX21xX3xX1xXd0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX48xX1xX3axXdxX3xX5xX1a6xXbxX3xX243xXeaxX3xX306xX1xXdxX189xX21xX3xX31xX17exX4xX3xXbxX1xd76fxX3xX1xX21xX22xX17xX1xX3xX228xXc9xX3xX1xXd0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX48xX1xX3axXdxX3xX5xX1a6xXbxX3xX243xX3xX4x15628xX17xX18xX3xX39xX17axX3xX17xX1xe0c0xX17xX3xXexXdxX17xX3xX228xX189xX3xX251xX6xX17xXbxX6xX18xX10xX3xX17xX1xXc9xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX228xX1a6xXdxX3xX17xX18xX21xX22xX5dxX17xX3xX228xXd0xX17xX18xX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX12bxX17xX1xX3xX4exX10bxX3xX14xXc4xX17xX18xX3xX39xX3axXdxX3xXexX15xX3fxX17xX18xX3xXexX1xX6xX4exX3xX18xXdxX6xXeaxX3xX2bxX12bxX3xX228xX17exX22xXf5xX3xX31xX6xX17xX3xXexX32xX3xX4xX1xX176xX4xX3xX322xX21xX22xXf3xXexX3xX39xX1b1xX17xX1xX3xX31xX32xX3xX7xX21xX17xX18xX3xX39xX3axXdxX3xXexX15xX3fxX17xX18xX3xX39xX44xX17xX18xX3xX48xX49xX3xXexX1xX6xX4exX3xX18xXdxX6xX3xXexX14xX56xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX5dxX4exX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX12bxX17xX1xX3xX39xXf3xX17xX3xX17xX1x15131xX17xX18xX3xX1xXd0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX1a6xXbxX3xX243xXeaxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxXf9xX72xX22xXaxX12xX1fxX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX12bxX17xX1xX3xX17xX18xXf9xf91bxXdxX3xX48xX1xX397xX6xX3xXc2xXc3xXc4xXexX3xX17xX18xXc9xX22xX3xX5xXc9xX3xX1xXd0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xXe9xX3xX39xX15xX3fxX4xX3xXexX32xX3xX4xX1xX176xX4xX3xX228xXc9xXf9xX3xX243xX1xX1fexX1fexX3x112cbxX3xX2xX20dxX1xX1fexX1fexXf5xX3xX4xX1xX199xX3xX17xX1xX17exXexXf5xX3xX17xX18xXc9xX22xX3xX238xX2xX60xX20fxX3xXexX4f3xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3x11644xX48xX1xX21xX3xX252xXf5xX3xX202xX17axX3xXcxX14xX15xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xXf5xX3xX2bxXdxX5dxXexX3xXcxX14xX12bx16356xXeaxX3xXecx107e1xX3xX39xX15xX3fxX4xX3xX16dxX6xX17xX3xXexX32xX3xX4xX1xX176xX4xX3xX202xX371xX4xX3xX17xX1xX17exX17xX3xXexX1xX6xX4exX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX12bxX17xX1xXf5xX3xX1xXd0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX1a6xXbxX3xX243xX3xX228xXc9xX3xX5xX1a6xXbxX3xX1a9xX3xXcxX1bxX1fx10786xX3xXexX14xX23xX17xX3xX39xX1b1xX6xX3xX31xXc9xX17xX3xXexX1bexX17xX1xX3xX39xX44xX17xX18xX3xX48xX49xX3xXf9xX17xX5xXdxX17xX10xX3xXexX4f3xXdxX3xX5xXdxX17xX48xX1fbxX3xX1xXexXexXbxX7xX1fbxX60xX60xXexXdxX17xX22xX21xX14xX5xXeaxX4xXf9xX4exX60xX238xXf9xX266xX22xX1x11fb2xX21xX20fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebafxX21xXexX1xXf9xX14xXaxX12xX1bxXdxX189xX17xX3xXc3xX6xXdxX0xX60xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương

Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương
2023-05-17 08:16:00

baophutho.vn Khắc ghi lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo...

Tân Sơn sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10

Tân Sơn sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10
2023-05-16 10:52:00

baophutho.vn Huyện miền núi Tân Sơn hiện có 18 trường THCS với 1.330 học sinh khối 9. Trong đó, khoảng 900 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, số còn...

Giờ học Lịch sử sinh động

Giờ học Lịch sử sinh động
2023-05-16 07:50:00

baophutho.vn Thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa năm 2022-2023 giữa Sở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long