Cập nhật:  GMT+7
9dbexb4e3xf441xffbcx1014fxa836xab8dxb1c2xc73bxX7xcf63xd598x119a1x10e8cxb20dx1031cxX5x10574xXaxcc1fxXcxe6dcxe4efx9f90x10dabxX3xXexdbfaxX14xX15x9ee6xX17xX3xXbxX1x113fcxX17xb047xe78dxX3xX4xX1xb947xX17xX24xX3x1058fxX14xX29xXdxX3xX17xbe2axdc41xX4xX3xX4xX1x121d8xX3xX1x10cf6xX17xX3x1074exa11fxX40xX3xX1xb67cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX0xf401xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd423xX10xX6xf44bxXaxX12x11388xX24xdf1axX15xX3x10b25xX4cxaa2axX25xX3xb835xX1xX22xX17xX24xX3xe62dxXdxc437xX39xX3xX5excfe7xX4xX3xbfd2xX63xX3xe621xX63xX39xX3xXexcd66xX39xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX1xdd75xXbxX3xX7axX34xXdxX3x108e7x107dbxX17xX24xX3xX6xX17xX3xX1xX14xX15xaafexX17xX3xX92xc050xe19cxX3xb466xX1xX16xX3xX7axX63xX3xXcxX1axX33xfbb8xX17xX24xX3xXcxX5bxX92xd6dexX3xX6bxX1xX33xX8bxX17xX24xX3xc116x111b7xX3xX2dx10576xX3xXexb4a4xX3xX4xX1x12247xX4xX3xc672xX14xXc5xXdxX3xX1xX39xX82xXexX3xX2dx117b3xX17xX24xX3xX17xX24xX39xX82xXdxX3xef3dxX1x11e62xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX3xX7axX1dxX3xXbxX1xX22xX17xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX17xX24xX3xXexX6xXdxX3xX17xX82xX17xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX1xX3cxX17xX3xX3fxX40xX40xX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4x10de6xX6xX3xX17xX1xX63xX3xXexX1axX33xXaexX17xX24xa3e7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX39xX17xXaxX12xX0xXdxXa2xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX17xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxcf93xXdxX5exXexX1xe9afxX3xX2xX40xX40xX40xXbx11c13xc6e5xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX172xX3xX3fxX40x104c0xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX138xXccxX6xX39xXbxX1xX14xXexX1xX39xX138xX7axX17xX4cxX5exX10xX7xXe1xXexX39xXbxX4cxX17xX10xX16dxX7xX4cxfacax10501xX2x1108fxX4cxX2xX2xX2xX5exX2xX2xX1b0xX68xX1b2xX186xX1b2xXexX1afxX66xX68xX1b2xX5xX1b0xcfb9xX17xX14xX39xX4xX1c6xX1afxX138x11437xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX3xXbxX1xX22xX17xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX17xX24xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX1xX3cxX17xX3xX3fxX40xX40xX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX17xX1xXaxX3xX16dxXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX40xX40xX40xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX3fxX40xX186xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX39xX17xXaxX12xXcxX39xX63xX17xX3xX4xb0abxX17xX1xX3xXccxX14xXc5xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd200xX39xX5exX15xXaxX12xXcxX82xXdxX3xXccxX14xXc5xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX25xX3xX4xX73xX4xX3xX10xXa2xX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2dxXc2xX3xX2dxX33xX8bxX4xX3xX4xX73xX17xX3xXccxXd7xX3xX7dxXd7xXdxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX92xX93xX17xX24xX3xX6xX17xX3xX1xX14xX15xX9dxX17xX3xXexX1xX93xX17xX24xX3xXexXdxX17xX3xX7axX1dxX3xXa2xXd7xXexX3xX7xX29xX3xX7axX77xX3xXexX6xXdxX3xX17xX82xX17xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xX7axX63xX3xX179xX10xXa2xX3xX7axXdxX5exX10xX39xX3xX7axX1dxX3xX4xX73xX4xX3xX7axX77xX3xXexX6xXdxX3xX17xX82xX17xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xXexX1axX16xX17xX3xX2dxdb6fxX6xX3xXccxX63xX17xX17axX3xX4xX24cxX17xX1xX3xXccxX73xX39xX3xX17xX1xed8fxX17xX24xX3xX17xX24xX14xX15xX16xX17xX3xX17xX1xe101xX17xX3xX7axX63xX3xX17xX24xX14xX15xX3xX4xX3cxX3xX179xX24cxX15xX3xX1axX6xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xXe1xX1xXdxX3xXexff6axXa2xX3xXexX82xXdxX3xX4xX73xX4xX3xX6xX39xX25xX3xX1xccf5xX25xX3xX7xX93xX17xX24xX3xX7xX14xX29xXdxb88axX17axX3xX1xX33xX34xX17xX24xX3xX5exd1a4xX17xX3xX4xX73xX4xX3xXccxXdxX9dxX17xX3xXbxX1xX73xXbxX3xXbxX1xX22xX17xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX17xX24xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xX7axX63xX3xX4xX73xX4xX1xX3xX179xfe80xX3xX5x10181xX3xXe1xX1xXdxX3xX24xb3d2xXbxX3xXexX6xXdxX3xX17xX82xX17xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX138xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX270xX39xX5exX15xXaxX12xXbexXdxX9dxX4xX3xXexXc5xX3xX4xX1xXc9xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX14xX15xX1dxX17xX3xXbxX1xX22xX17xX24xX3xX4xX1xX29xX17xX24xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xX7xbe85xX3xX4xX14xX17xX24xX3xX4x10411xXbxX3xX4xX1xX39xX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX1xX331xX17xX24xX3xXe1xXdxebb2xX17xX3xXexX1xXc9xX4xX25xX3xXe1xf614xX3xX17xc7b4xX17xX24xX3xX17xX33exX17xX24xX3xX4xX6xX39xX3xX17xX1x1013dxX17xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX4xX12bxX6xX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1axX39xX17xX24xX3xXbxX1xX22xX17xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX17xX24xX3xXexX6xXdxX3xX17xX82xX17xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX138xX3xX7dxX372xX17xX24xX3xXexX1xXaexXdxX3xX24xXe3xXbxX3xXbxX1xf647xX17xX3xXexX44bxX17xX24xX3xX4xX33xXaexX17xX24xX3xX4xX93xX17xX24xX3xXexX73xX4xX3xX5xXc2xX17xX1xX3xX2dxX82xX39xX25xX3xX4xX1xb490xX3xX2dxX82xX39xX3xX7axX34xXdxX3xX4xX73xX4xX3xXccxX6xX17xX3xX17xX24xX63xX17xX1xX25xX3xX4xX73xX4xX3xXexXc5xX3xX4xX1xXc9xX4xX3xX4xX1xbec7xX17xX1xX3xXexX1axX31exX3xX179xXc2xX3xX1xXd7xXdxX25xX3xX24xXdxX6xX3xX2dxa3eexX17xX1xX3xX7axX63xX3xX17xX1xX63xX3xXexX1axX33xXaexX17xX24xX3xX2dxX29xXdxX3xX7axX34xXdxX3xX17xX1xXdxX9dxXa2xX3xX7axX77xX3xX2dxX24cxXa2xX3xXccxX24cxX39xX3xX6xX17xX3xXexX39xX63xX17xX3xXexX1axX33xXaexX17xX24xX3xX1xX44xX4xX25xX3xXbxX1xX22xX17xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX17xX24xX3xXexX6xXdxX3xX17xX82xX17xX3xXexX1xX33xX3cxX17xX24xX3xXexX4efxX4xX1xX25xX3xX2dxX14xX29xXdxX3xX17xX33xX34xX4xX3xX2dxX29xXdxX3xX7axX34xXdxX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1axX39xX17xX24xX3xX4xX73xX4xX3xX17xX1xX63xX3xXexX1axX33xXaexX17xX24xX3xXexX1axX16xX17xX3xX2dxX31exX6xX3xXccxX63xX17xX3xX1xX14xX15xX9dxX17xX138xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf860xX14xXexX1xX39xX1axXaxX12xfe79xX82xX17xX1xX3xXcxX1xX14xX4a5xX17xX0xX4cxXbxX12

Mạnh Thuần

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp
2023-05-05 07:42:00

baophutho.vn Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lao động trong một số lĩnh vực ngành nghề sẽ được cắt giảm, lao động giản đơn sẽ được...

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
2023-05-01 10:15:00

baophutho.vn Trong bối cảnh kinh tế tri thức, hội nhập toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra cho các cơ sở đào tạo những yêu cầu mới, Trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long