Cập nhật:  GMT+7
ee8dx17cc1x145c9x16afexf990x12d17x10064x160b3x1382exX7x11832x11604x1376bx12138x16805x15b69xX5xf323xXax171d1x131c6x1626bxX3xX13xf937xX6xX3xXex14f35xX4xX1xX3xX4xfe05xX4xX3xX7x11b11x15054xX3x16d2fx15d0ax17840xXexX3x16efax16c6fxX3x1618bx14fb5xX25x10608xX0x11278xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10477xXaxX12x11dbexX1x14601xX25xX32xX3xX25x1585dx12a2fxX3xX32x1579bxX25xX3xX2fx100b4xffcax11d4axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX2fx172c3xX3xXex12500x13a73xX3xXexX1x10103xX25xX1xX3xX2cxX2dxX3xX7xX24xX25xX3xX27xX28xX29xXexX3xX4xX1xX1bxX25xX1xX3xX4x1264dxX6xX3xX1xX28xX59x13f04xX25xX3xX13xX14xX3xX13xX17xX6xX5axX3xX2fx15fbaxX25xX3xX25xX6xX59xX3xX25xX1xXdx17925xX28xX3xX27xX65xX3xXexX68xf4edxX25xX3xX2fx126d1xX6xX3xf486xX6dxX25xX3xX1xX28xX59xX8axX25xX3xX2fxX65xX3xX1x13a04xX25xX1xX3xXexX1xX6dxX25xX1xX3xX4x16553xX4xX3xX2cx1425cxX25xX32xX3xX7xX24xX25xX3xX27xX28xX29xXexX3xXex11b23xXbxX3xXexX68xX28xX25xX32xX3xX2cx136ddxXdxX3xX25xX1xXdxXa0xX28xX3xX32xXdx11ce9xX25xX32xX3xX4xX58xX59xX3xXexX68x16c94xX25xX32xX3xX4xX1x14f4cxX3xX25xX50xX25xX32xX3xX7xX28xX29xXexX5axX3xX7xX24xX25xX3xX5x10e14x13ac3xX25xX32xX3xX4xX6xXffxX3xX25xX1xX111xX3xX4xX84xX3xX4xX24xXdxX3xXexX68x13b80xX25xX32xX3xX27xX65xX3x15fdfxX30xX3xXcxX68xX6xX25xX1xX5axX3xXafxX1bxX3xX27xX6xX25xX1xX3xX27xX65xX3xX12exX50xX25xX3x13a20xX6xX25xX32xX5axX3xX25xX32xX30xX3xX7xXdxX25xX1xX3x13664xX1xXefxXdxX3xX69xX3xX27xX65xX3xX13xXdxXa0xX25xX3xX147xX111x1124cxX25xX32xX5axX3xX68xX6xX28xX3xX27xX6xX25xX1xX3xX27xX65xX3xX147xXdxXa8xX25xX3x14254xX1xX111xX167xX25xX32x12b6bxX183xX183xX3xXcxX1xX10xXffxX3xX2fx15920xX5axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX25xX50xX51xX3x1557fx154d3xX19cx14f9fxX5axX3xXexXffxX6dxX25xX3xX1xX28xX59xX8axX25xX3xX13xX14xX3xX13xX17xX6xX3xX32xXdxX10xXffxX3xXexX68xXf9xX25xX32xX3xXexX68xXa8xX25xX3xX19cxX183xX19fxX19dxX19dxX3xX1xX6xX5axX3xXexX68xXffxX25xX32xX3xX2fxX18dxX3xX4xX58xX59xX3xX25xX32xX30xX3xX1xX14xXexX3x124fcx17a8bxX19dxX1xX6xX5axX3xX25xX32xX30xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX156xX1xXefxXdxX3xfd8ex17046xX19dxX3xX1xX6xX5axX3xX4xX17xX25xX3xX5xX14xXdxX3xX5xX6dxX3xX156xX1xXffxX6xXdxX3xX5xX6xX25xX32xX3xX2cxX6dxX3xX4xXc8xX4xX3xX5xXffxX14xXdxX3xX68xX6xX28xX3xX27xX6xX25xX1xX3xX156xX1xXc8xX4xX183xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10fbbxX6xXbxXexXdxXffxX25xXaxX12xX0xXdxX51xX32xX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxf42cxXdxX46xXexX1x16006xX3xX2xX1e4xX19cxX19dxXbxX27x10878xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX259xX3xX2xX19dxX1f9xX19dxXbxX27xX261xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX34xX34xX4xX183xXafxX6xXffxXbxX1xX28xXexX1xXffxX183xX2cxX25xX34xX46xX10xX7xX156xXexXffxXbxX34xX25xX10xX254xX7xX34xX19cxX19fx16eb0xX1f9xX34xX2xX19cxX299xX46xX299xX2xX1e3xX19fxX1f9xX19dxX19cxXexX1f8xX1e3xX299xX5xX19fx13ab6xXafxXdxX2adxX27xX6xX25xX1xX2adxX2cxX6xX25xX2adxX5xX6xX25xX32xX183x17065xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX13xX17xX6xX3xXexX1bxX4xX1xX3xX4xX20xX4xX3xX7xX24xX25xX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xXaxX3xX254xXdxX46xXexX1xX9xXaxX2xX1e4xX19cxX19dxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX2xX19dxX1f9xX19dxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX6xXbxXexXdxXffxX25xXaxX12x14d57xX24xX25xX3xXbxX1x11669xX51xX3xXafxX1bxX3xX27xX6xX25xX1xX3xX4xX84xX6xX3xX27xX65xX3xX12exX50xX25xX3xX147xX6xX25xX32xX3xX2fxX14xXexX3xX4xXc8xX4xX3xXexXdxXa8xX28xX3xX4xX1xX28xX326xX25xX3xX12exXdxX10xXex1137cx17d0bxX17dxX5axX3x12c86xX23fxX35dxX17dxX183xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13338xXffxX46xX59xXaxX12x133e3x1400bxX3xX4xX18dxX3xX51x14b81xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xXexX1xX127xX25xX32xX3xX5xX112xXdxX5axX3xX1xX28xX59xX8axX25xX3xX4xX1x130f9xX3xX2fxX14xXffxX3xXbxX1xX17xX25xX32xX3xX49xX49x13ecaxX17dxXcxX49xXcxX5axX3xXcxX68xX14xX51xX3xXexX68xXf9xX25xX32xX3xXexX68x17851xXexX3xX2cxX6dxX3xX371xX24xXffxX3xX2cxX8axX3xXexX1xX20xX4xX3xX2cxXdaxXexX5axX3xXcxX68xX14xX51xX3x16adbxX1xX28xX59xX96xX25xX3xX25xX30xX25xX32xX3xXexXdaxXbxX3xXexX68xX28xX25xX32xX3xX1xX111xXe4xX25xX32xX3xX46x167fcxX25xX3xXafxX6dxX3xX4xXffxX25xX3xXexX1xX111x121a0xX25xX32xX3xX27xX28xX59xXa8xX25xX3xX2cxX8axX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2fxXf9xX25xX32xX3xX68xX28xX37exX25xX32xX5axX3xX5xX20xX6xX3xX4xX1xX3bexX25xX3xX4xXc8xX4xX3xX32xXdxXefxX25xX32xX3xX4xX18dxX3xX156xX1xX24xX3xX25xX50xX25xX32xX3xX156xX1xXc8xX25xX32xX3xXafxX8axX25xX1xX3xX2fxX378xX3xXexX68xXf9xX25xX32xX183xX3xX23fxX1xX84xX3xX2fxX37exX25xX32xX3xX1xX14xX25xX3xX4xX1xX96xX3xX7xX58xX28xX3xXafxX8axX25xX1xX3xX32xX58xX59xX3xX1xX14xXdxX5axX3xX4xXc8xX4xX3xX4xXc8xX25xX3xXafxX37exX3xX4xX1xX28xX59xXa8xX25xX3xX51xX30xX25xX3xXafxXc8xX51xX3xX7xXc8xXexX3xX4xX167xX3xX7xX69xX5axX3xXexX1xX111xX404xX25xX32xX3xX27xX28xX59xXa8xX25xX3xXexX1xX50xX51xX3xX2fxXf9xX25xX32xX5axX3xXexX28xX59xXa8xX25xX3xXexX68xX28xX59xXa0xX25xX3xX1xX111xXe4xX25xX32xX3xX46xX3f7xX25xX3xXafxX6dxX3xX4xXffxX25xX3xXexXdaxXbxX3xXexX68xX28xX25xX32xX3xX4xX1xX50xX51xX3xX7xX18dxX4xX5axX3xX5xX6dxX51xX3xX4x149a2xX5axX3xXafxX18dxX25xX3xXbxX1xX58xX25xX5axX3xX2cxX28xX25xX3xX32xXefxX4xX183xX183xX183xX261xX3xX4xX1x167c1xX3xXexX68xX3bexX25xX32xX3x103bexX25xX32xX3xX46xX2dxX25xX32xX3xX3daxX13xX3daxXcxX5axX3xX156xXacxXbxX3xXexX1xX404xXdxX3xX7x15953xX3xX46xX2dxX25xX32xX3xXbxX1xX111xX167xX25xX32xX3xXbxX1xXc8xXbxX3xX6xX25xX3xXexXffxX6dxX25xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX3bexX4xX5axX3xX4xX1xX84xX3xX2fxX37exX25xX32xX3xXbxX1xX17xX25xX32xX3xXexX68x10f44xX3xXafxX8axX25xX1xX3xX1xX14xXdxX3xXexX68xXa8xX25xX3xX4xX58xX59xX3xXexX68xXf9xX25xX32xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xX183xX3xX320xX529xX3xX46xX2dxX25xX32xX3xXexX1xX28xXefxX4xX3xXafxX24xXffxX3xX2cxX8axX3xXexX1xX20xX4xX3xX2cxXdaxXexX3xXexX1xX10xXffxX3xX25xX32xX28xX59xXa8xX25xX3xXexX127xX4xX3xX299xX3xX2fxX508xX25xX32xX3x11517xX2fxX508xX25xX32xX3xX5xX508xX4xX5axX3xX2fxX508xX25xX32xX3xXexX1xX28xXefxX4xX5axX3xX2fxX508xX25xX32xX3xX25xXf9xX25xX32xX3xX2fxX37exX3xX2cxX6dxX3xX5xXdxXa0xX28xX3xX5xX111xX112xX25xX32xX5axX3xX2fxX508xX25xX32xX3xX156xf06cxX3xXexX1xX28xXdaxXex129bbxX5axX3xX2fxX24xX51xX3xXafxX24xXffxX3xXexX1xX404xXdxX3xX32xXdxX6xX25xX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xX59xX183xX183xX183xX3x1706dxX28xX6xX3xX2fxX18dxX5axX3xX25xX1x135f2xX51xX3xX1xX14xX25xX3xX4xX1xX96xX3xX2fxX96xX25xX3xX51xX510xX4xX3xXexX1xX29xXbxX3xX25xX1xX29xXexX3xX25xX1xX4bxX25xX32xX3xXexX1xXdxX8axXexX3xX1xX14xXdxX3xX46xXffxX3xX7xX58xX28xX3xXafxX8axX25xX1xX3xX32xX58xX59xX3xX68xX6xX183xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX6xXbxXexXdxXffxX25xXaxX12xX0xXdxX51xX32xX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX254xXdxX46xXexX1xX259xX3xX2xX1e4xX19cxX19dxXbxX27xX261xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX259xX3xX2xX19dxX1f9xX19dxXbxX27xX261xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX34xX34xX4xX183xXafxX6xXffxXbxX1xX28xXexX1xXffxX183xX2cxX25xX34xX46xX10xX7xX156xXexXffxXbxX34xX25xX10xX254xX7xX34xX19cxX19fxX299xX1f9xX34xX2xX19cxX299xX46xX299xX2xX1e3xX19fxX1f9xX19cxX299xXexX1f8xX2xX1e3x116daxX5xX19dxX2adxX2cxXffxX2adxXexX68xX6xX25xX1xX183xX2bfxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX13xX17xX6xX3xXexX1bxX4xX1xX3xX4xX20xX4xX3xX7xX24xX25xX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xXaxX3xX254xXdxX46xXexX1xX9xXaxX2xX1e4xX19cxX19dxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX2xX19dxX1f9xX19dxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX6xXbxXexXdxXffxX25xXaxX12xX12exXe4xXdxX3xX46xXdxX8axX25xX3xXexX1bxX4xX1xX3xX1xX167xX25xX3xX2xX1xX6xX3xXexX68xXffxX25xX32xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xX5axX3xX4xX84xX3xX4xX24xXdxX3xXexX68xX127xX25xX32xX3xX4xX1xXffxX3xX25xX50xX25xX32xX3xX7xX28xX29xXexX5axX3xX4xX1xX29xXexX3xX5xX111xX112xX25xX32xX3xXexXefxXexX3xXexX68xX69xX3xXexX1xX6dxX25xX1xX3xX7xX24xX25xX3xXbxX1xX326xX51xX3xXexX1xX96xX3xX51xX14xX25xX1xX3xX4xX84xX6xX3xX27xX65xX3xX12exX30xX3xXcxX68xX6xX25xX1xX183xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX371xXffxX46xX59xXaxX12xX377xX96xX25xX3xXexX1xX404xXdxX3xX2fxXdxX378xX51xX3xX25xX6dxX59xX5axX3xX4xX58xX59xX3xXexX68xXf9xX25xX32xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX2fxX65xX3xX2cxX6dxX3xX2fxX6xX25xX32xX3xXbxX1xXc8xXexX3xXexX68xXdxX378xX25xX3xXexXefxXexX5axX3xXafxX127xXexX3xX2fxX54xX28xX3xX4xX1xXffxX3xXexX1xX28xX3xX1xXffxX14xX4xX1xX3xX2cxXe4xXdxX3xX25xX50xX25xX32xX3xX7xX28xX29xXexX5axX3xX4xX1xX29xXexX3xX5xX111xX112xX25xX32xX3xX4xX6xXffxX5axX3xX51xX6xX25xX32xX3xX5xX14xXdxX3xX25xX32xX28xXf9xX25xX3xXexX1xX28xX3xX25xX1xXdaxXbxX5axX3xX25xX58xX25xX32xX3xX4xX6xXffxX3xX2fxX404xXdxX3xX7xXefxX25xX32xX3xX4xX1xXffxX3xX25xX32xX111xX404xXdxX3xX25xX30xX25xX32xX3xX46xX58xX25xX3xXexX68xXa8xX25xX3xX2fxXacxX6xX3xXafxX6dxX25xX3xX1xX28xX59xX8axX25xX183xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX359xX28xXexX1xXffxX68xXaxX12xX49xX32xX3bexX4xX3xX147xX6xX51xX0xX34xXbxX12

Ngọc Lam

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tuyến đường hợp lòng dân

Tuyến đường hợp lòng dân
2023-11-30 14:58:00

baophutho.vn Sau một tháng khởi công, hạng mục công trình gia cố đường hành lang chân đê thuộc khu 5, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao đã hoàn thành, giải toả...

Vì quyền lợi người tiêu dùng

Vì quyền lợi người tiêu dùng
2023-11-30 08:32:00

baophutho.vn Thời đại công nghệ số phát triển, hoạt động mua sắm hàng hóa diễn ra sôi động dưới nhiều hình thức, đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác...

Nâng cao giá trị rừng trồng

Nâng cao giá trị rừng trồng
2023-11-29 09:21:00

baophutho.vn Với diện tích đất rừng sản xuất lớn trên 120.000ha, tập trung nhiều ở các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa là thế mạnh để...

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững
2023-11-29 09:20:00

baophutho.vn Đến Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động nhộn nhịp, khẩn trương với nỗ...

Nỗ lực giảm nghèo

Nỗ lực giảm nghèo
2023-11-29 09:17:00

baophutho.vn Thời gian qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, được tỉnh triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long