Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbj9wQsSCw7XEqOG7inThuqrDtcSo4buK4bufQsSCw7XhuqpxQsSCw7XEqOG7iuG7uULDtcSo4bquQcO1xILhurDhu4ThurDDteG7r+G6tMO14buI4burw43DtXdDw7UmQ0PEguG6qHnDtVbhuqhDSnfDtcSCw7nDjcO14buI4buOw7V24bq8bS/huq7hu5FubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3bEqeG7r+G7n0PDjeG6rkrEqOG6rkPEqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Hhu5XGoS/hu5Hhu5Phu5N34buZw7Thu6Phu5fhu6PDtMO0xKjhu5Hhu53hu5HDtOG7m+G7o+G6qOG7kcSp4bqmw43EguG7j8O1L25rfcSCSsOKQsOsw7XhuqpD4buv4bqw4bqoeeG7kkPhu4rhuqh34bqo4bqw4buQecSpdkPhuqpsbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjT954bufd+G7j24/cELEgsO1xKjhu4p04bqqw7XEqOG7iuG7n0LEgsO14bqqcULEgsO14bqo4buEQsO14bqu4bqw4bqgQsO1xKjhuq7hurTDteG6qOG7huG6sMO14buP4buVw7Thu5XDrMO1QkPEqMO1w4NDSkJ34buPw7Xhu4jhu59Kw7Xhuqzhuq7hurDDtULDgULDtcSockLEgsO1eOG6sMOAQsO1xKhD4buhQsO1eOG7oeG6qsO14bqqxanhu5TDtSZDQ8SC4bqoecO1VuG6qENKd8O1xILDucONw7Xhu4jhu47DtXbhurzEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu57huqjDjeG6ruG7n+G7r3nEqOG7icO1duG6ukLEgsO1xKjhu5TDteG6quG7s8O1dk7hu5/DtSZDQ8SC4bqoeeG7icO1duG6rkPDteG7r+G6sEHEqMO14buI4buOw7V24bq8w7VCcOG7lMO1eHPDtXjDk0d2w7Xhu4/huqzhuq51dsO1w43huq5NdsO14bqq4bq+xKjDtcON4bqu4bupQuG7j8O14buI4bufSsO14bqs4bquQ3JCxILDteG7kcO0w7XDjeG6rkvEqOG7icO14buIQ0LEgsO1duG7qULDtcSo4bqu4bu54bqqw7XEqOG6rkbhurDDtcSC4bqw4bufQsO1eOG6oMO1duG7q8ONw7VC4bqu4burxKjDteG6qkXhurDDtcSo4bquw5LEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhuq7hurxCxILDteG6rOG7ucO1xKjhu4zDtcSo4buK4bufQsSCw7Xhu5J54buvw7VXQ+G7kkJXecSoeXbEqEPhu4rDteG7r3XEqMO1eOG7qUrDtXbhuq5Dw7XEqOG6rsaw4buUw7Xhu4jhu47DtcSC4bqw4bufw7XEqHRCxILDtXjhur7EqMO14buv4bqwQULDtXbhu6F2w7Xhu6/hu6FDw7V24buhQ8O14buQw4HDteG7iOG7jsO1duG6vMO14buI4burw43DteG6qnFCxILDtcSo4buMw7Xhu5Hhu5Phuq7hu5XDtMO1QsSCcOG7lMO14buRxqEv4buR4buRw7VrxILhurBGw7XhuqrhurDDgULDtVjhurpCxILDtXZO4bufw7V74buibOG7icO1xKjDknbDtcO04bqu4buVw7TDtULEgnDhu5TDteG7keG7my/hu5Hhu5HDtWvEguG6sEbDtcSR4bqww4DEqMO1feG7n+G6qmzEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27huq/hu47DtXbhurzDtUJw4buUw7V4c8O1ckLhuq7DteG6rsOTSELEgsO1eEFCw7UmQ0PEguG6qHnhu4nDtSrhu592eeG7r0ND4bqs4buJw7U6QuG7iMSo4bufxILhu4rhu5/huqrhu4nDteG6r0Lhu5/DjXbhuq7hu5/EqOG7icO1V+G6sOG7iHZD4buKd+G7icO14bqvw41DxKjhurDDg+G7lOG7icO14bqx4bqw4bqsxKhD4bqsw7V2T0LEgsO1QuG6rsOTw7V24buhdsO1xKjhu4rhu59CxILDtcSo4bquw5Phu4JCxILDteG6qnHhurDDtXjhurDDgELDtcSow5XDteG6seG7n+G7isSCecSo4buJw7VZxKjhu4jhu5Thu4nDteG6r+G6rkPDjeG6sMOD4buUw7Xhu5Bww7U/Q+G6qnnDtVd5w41DxKjDtXZMQsSCw7VC4bqu4bqww4FKw7XEqOG7iuG7n0LEgsO14bqqcULEgsO14bqs4bqu4buhdsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbn3EgkNw4bqww7Xhu4rhu5/hu4nDteG7nuG6quG7n3pDQuG7icO14bue4bqq4bufekNCw7VleeG7r8O14bqveeG7iuG7kOG6sHZ54buIw7Vr4bueZeG6r2zDteG7kHDDtVbhuqhDSnfDg+G6qOG7n+G7innDtXZPQsSCw7Xhu6/hurTDtXJC4bquw7Xhuq7Dk0hCxILEqS/EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43huq9DSuG7inZ54buPbuG6seG6rnlDw7XhurHhurHDqcSRfW0vw41u

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long