Cập nhật:  GMT+7
fdf1x19bf0x1b5d5x12cfcx1a366x12b8bx16c3fx1563dx137fdxX7x19659x18837x12e4dx11190x15cf2x1518cxX5x1472cxXax15228x17d61xX6x178a5xX15x1850bxX3x124a5xX6x1a216xX10xX3xXex1599bxX6xX3xX7x1afeaxX1bx14916xX3xX25xXdx10c89xXbxX3xXcx153b3xXexXexX10xX1bxX1xX6x10496xX3x17dd7xX23xX1bxX1xX3x1073ex168e5xXdxX3x17338xX6xX1bxX4xX1xX10xX7xXexX10xX15xX3x13e63xXdxXexX17xX0x194f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11e0cxXaxX12xX13xX6xX15xX15xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX3xX36x1a588xX3xXexX1fxX6xX3xX7xX23xX1bxX25xX3x1272ex124bfxXdxX3xXbxX1xX6xX3xX5x1af8dxXbxX3xX4x11680xX1bxX25xX3xX61x19578xX17xX3xX1bxX1x199d2xXexX3xX36x10856xX3xX25xXdxX29xXbxX3xXcxX2dxXexXexX10xX1bxX1xX6xX34xX3xX36xX23xX1bxX1xX3xX3bxX3cxXdxX3xX36x1821bx1109axX1bxX25xX3x11ed2xXdxX34xX3xX7bxX88xX3xX36x17220xX4xX1xX3xX3fxX6xX1bxX4xX1xX10xX7xXexX10xX15xX3xX4axXdxXexX17xX3x1a834xX3xXexX15xX84xX1bxX3xX4x1562exX8dxX3xXex1ac9fxX34xX3xX36xXdxX96xX34xX3xX7bx1194axX1bxX25xX3x1ab91xXebxX3x1564fxX15xX10xX34xXdxX10xX15xX3x16ed4xX10xX6xX25xX8dxX10x13b56xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1ab04xX2dxX61xX17xXaxX12xX0xXdxX34xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4axX10xX1bxXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXax199a7xXdxX61xXexX1x10923xX3x11151x1720bx1a6d0xXbx1a3b0x104a7xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX133xX3x1ac97xff06xX136xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xXfcxX3bxX6xX2dxXbxX1xX8dxXexX1xX2dxXfcxX7bxX1bxX4fxX61xX10xX7xXb6xXexX2dxXbxX4fxX1bxX10xX12exX7xX4fxXebx15aa0xX137x183ecxX4fxX2xX2xX2xX61xX2xX137xX135xX136xX144xX144xX172xXexX2xX137xX145xX170xX5xX170x1a49exXb6xX6xX1bxX10xX34xX6xX1bxX4xX1xX10xX7xXexX10xX15xX4xXdxXexX17xX137xX172xXfcx11673xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX15xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX3xXexX1fxX6xX3xX7xX23xX1bxX25xX3xX25xXdxX29xXbxX3xXcxX2dxXexXexX10xX1bxX1xX6xX34xX3xX36xX23xX1bxX1xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX6xX1bxX4xX1xX10xX7xXexX10xX15xX3xX4axXdxXexX17xXaxX3xX12exXdxX61xXexX1xX9xXaxX135xX136xX137xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX144xX145xX136xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12x14bdexXe7xX1bxX25xX3xXebxXebxX3xXeexX15xX10xX34xXdxX10xX15xX3xXf6xX10xX6xX25xX8dxX10xX3xXb6xX1x1087cxXbxX3xX5xX3cxXdxX3xX3bx127b1xX1bxX25xX3xXexX15xX84xX1bxX3xXexX1x1b74cxX1bxX25xX3xX2xX186xX137xX3xX4x19683xX6xX3xXcxX2dxXexXexX10xX1bxX1xX6xX34xX3xXexX15xXb1xX7cxX4xX3xX36xXb1xXb2xX1bxX25xX3xXb6xXdxX34xX3xX7bxX88xX3xX36xXbexX4xX1xX3xX3fxX6xX1bxX4xX1xX10xX7xXexX10xX15xX3xX4axXdxXexX17xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xXcxX1xX248xX3x1166fxX8dxXdexX1bxX3xX13xX6xX15xX15xX17xX3xX19xX6xX1bxX10xX3xX36xX70xX3xXexX1fxX6xX3xX7xX23xX1bxX25xX3xX7bxX7cxXdxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX84xXbxX3xX4xX88xX1bxX25xX3xX61xX8dxX17xX3xX1bxX1xX92xXexX3xXd2xX3xX1bxX25xX6xX17xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1x1826cxX3xX2xX136xX3xX36xX96xX3xX34xX6xX1bxX25xX3xX3bxX6xX3xX36xXdxX96xX34xX3xX296xX8dx1301fxX3xX25xXdxX23xX3xX7bx1062cxX3xX4xX1xX2dxX3x113c3xXbxX8dxX15xX7xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xX19x1286cxXexX3xX296xX8dx1453cxX3xX1bx11018xX17xX3xX25xXdxX29xXbxX3xX36x12739xXdxX3xX3bx19144xX1bxX25xX3xX4xX248xX6xX3xX1xX8dxX92xX1bxX3xX5xX8dxX17x193a2xX1bxX3xX7bxXdx15e19xX1bxX3x16c39xX1bxXexX2dxX1bxXdxX2dxX3xX4axX2dxX1bxXexX10xX3xXbxX1x14c31xX4xX3xX1xX84xX1bxX3xXexX1xX322xX1bxX1xX3xX4xX88xX1bxX25xX3xXexX1xX92xXexX3xX3bxX3cxXdxX3xXexX15xXb1xX7cxX4xX3xX4xX1x11b7bxX1bxX1xX3xX3fxX6xX1bxX3xX4axXdxXexX17xX3xXexX3cxXdxX3x164c8xXexXdxX1xX6xX61xX3xX4xX23xX4xX1xX3xX36xXdexX17xX3xX1xX6xXdxX3xXexX8dxXdaxX1bxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xX4axX1xXdxX31axX1bxX3xXexX1xX23fxX1bxX25xX3xXexX15xXb1xX7cxX4xX3xX3fxX6xX1bxX3xX4axXdxXexX17xX3xX25xXdxX29xXbxX3xXcxX2dxXexXexX10xX1bxX1xX6xX34xX3xX4xX32fxX3xXexX15xX2dxX1bxX25xX3xXexX6xX17xX3xX170x179b6xX3xX36xXdxX96xX34x154aaxX3xX7bxX322xX3xX4xX1x19ffdxX3xX4xXe7xX1bxX3xXb6xX22cxX34xX3xX36xX32bxXdxX3xX36xX6xX1bxX25xX3xX36xX2daxX1bxX25xX3xXexX1xX2daxX3xXexXb1xX3xX5xX322xX3x19c85xX10xX12exX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX36xX29xX1bxX25xX3xX2xX3xX36xXdxX96xX34xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xXcxX15xX2dxX1bxX25xX3xXb6xX1xXdxX3xX36xX32fxX3f7xX3xX7bxXdxX33fxX4xX3xX36xX96xX3xXexX1xX8dxX6xX3xXexX15xX2dxX1bxX25xX3xXexX15xX84xX1bxX3xX36xX92xX8dxX3xX296xX8dxX6xX1bxX3xXexX15x11067xX1bxX25xX3xXexX15xXb1xX7cxX4xX3xXcxX2dxXexXexX10xX1bxX1xX6xX34xX3xXb6xX1xXdxX31axX1bxX3xX3fxX6xX1bxX3xX4axXdxXexX17xX3xX5x17b75xX3xX4xXb2xX3xX1xX32bxXdxX3xXexX1xX8dxX3xX1x10c6fxXbxX3xXb6xX1xX2dxX31fxX1bxX25xX3xX4xX23xX4xX1xX3xX7bxX7cxXdxX3xX36xX32bxXdxX3xX61x1b5ecxX1bxX3xX36xXdaxX8dxX3xX347xX15xX7xX10xX1bxX6xX5xXfcxX3xX3fxX6xX1bxX3xX4axXdxXexX17xX3xX1xXdxX33fxX1bxX3xX7bxX4c6xX1bxX3xX4xX1xX3fexX3xX4xX32fxX3xX144xX136xX3xX36xXdxX96xX34xX3f7xX3xXb6xX22cxX34xX3xXeexX1xX23xX2dxX3xXexX1xX248xX3xX136xX3xX36xXdxX96xX34xX3xX7bxX322xX3xX36xX23xX3xX1xXb2xX1bxX3xX34xX32bxXexX3xXexX15xX84xX1bxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xX347xX15xX7xX10xX1bxX6xX5xX3xXexX15xXb1xX7cxX4xX3xX36xX32fxX3xX36xX70xX3xX36xX96xX3xXexX1xX8dxX6xX3xX137xX186xX2xX3xXexX15xX2dxX1bxX25xX3xX4xX1xX8dxX17xX31axX1bxX3xX5xX322xX34xX3xXb6xX1xX23xX4xX1xX3xXexX15xX344xX1bxX3xX7xXdexX1bxX3x149fcxX2dxX2dxX61xXdxX7xX2dxX1bxX3xXeexX6xX15xXb6xX3xX4xX248xX6xX3xX36xX32bxXdxX3xX36xX6xX1bxX25xX3xX1bxX234xX34xX3xXexX15xX2dxX1bxX25xX3xX1bxX1xX32fxX34xX3x1a17exX4xXdaxX34xX3xX36x1123fxX1bxX3xX36xX1fx14a3fxX3xX5xX322xX3xX38bxX7bxX10xX15xXexX2dxX1bxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xX4ax1a555xX1bxX25xX3xXd2xX3xX7bxXe7xX1bxX25xX3xX36xX92xX8dxX3xX1bxX322xX17xX3f7xX3xX420xX10xX12exX4xX6xX7xXexX5xX10xX3x17930xX1bxXdxXexX10xX61xX3xX4xX1xX3fexX3xX25xXdxX322xX1bxX1xX3xX36xXb1x18fcaxX4xX3xX2xX3xX36xXdxX96xX34xX3xX7xX6xX8dxX3xXexX15xX84xX1bxX3xX1xXe7xX6xX3xX2xX186xX2xX3xXexX15xXb1xX7cxX4xX3x171d2xX10xX7xXexX3xX13xX6xX34xX3xX5eaxX1bxXdxXexX10xX61xX3xXexX15xX344xX1bxX3xX7xXdexX1bxX3xX1bxX1xX322xX3xX2fexXexX3x155cfxX6xX34xX10xX7xXaxX3xXeexX6xX15xXb6xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xX213xXdxX33fxX4xX3xX4xX31fxX3xX3bxX6xX3xX36xX32bxXdxX3xX3bxX32fxX1bxX25xX3xX4xX3cxX1bxX1xX3xXexX15xX6xX1bxX1xX3xX4x16931xX1bxX25xX3xXb6xX1xX88xX1bxX25xX3xXexX1xX23fxX1bxX25xX3f7xX3xX3fxX6xX1bxX4xX1xX10xX7xXexX10xX15xX3xX5eaxX1bxXdxXexX10xX61xX3xX4xX1xX37axX1bxX1xX3xX5xX322xX3xX36xX32bxXdxX3xX3bxX32fxX1bxX25xX3xX36xXb1xX5fdxX4xX3xX1xXb1xXd2xX1bxX25xX3xX5xX5fdxXdxX3xX1bxX1xXdxX2f8xX8dxX3xX1bxX1xX92xXexX3xXd2xX3xX7bxXe7xX1bxX25xX3xXebxXebxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12x18b16xX8dx1abeexX3xX36xX1fxX3xX36xX70xX3xX1bxX1xX47cxX4xX3xX1bxX1xX234xX1bxX3xX7bxXb1xX5fdxXexX3xX296xX8dxX6xX3xX4axX15xX17xX7xXexX6xX5xX3xXeexX6xX5xX6xX4xX10xX3xXebxX186xX2xX3xX1bxX1x12c3axX3xX4xX23xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX84xXbxX3xX4xX88xX1bxX25xX3xX4xX248xX6xX3xX10cxX15xX8dxX1bxX2dxX3x1824fxX10xX15xX1bxX6xX1bxX61xX10xX7xX3xX7bxX322xX3xX3fxX6xX15xX4xX8dxX7xX3x12f03xX6xX7xX1x14812xX2dxX15xX61xX3f7xX3xX296xX8dxX6xX3xX36xX32fxX3xX7bxXb1xXb2xX1bxX3xX5xX344xX1bxX3xX7bxXbexX3xXexX15xX37axX3xXexX1xX2daxX3xX170xX3xX7bxX7cxXdxX3xX144xXebxX3xX36xXdxX96xX34xX3xX36x1087fxX1bxX25xX3xXexX1xX71fxXdxX3xXexX1xX8dxX3xX1xX4aexX2dxX3xXb6xX1xX2dxX31fxX1bxX25xX3xX4xX23xX4xX1xX3xX7bxX7cxXdxX3xX3fxX6xX1bxX3xX4axXdxXexX17xX3xX139xX8dx1b62fxX1bxX25xX3xX3bxX234xX1bxX25xX3xX36xX29xX1bxX25xX3xX34xX32bxXexX3xXexX15xX84xX1bxX3xXexX1xX23fxX1bxX25xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xX19xX1xX2dxX31fxX1bxX25xX3xX4xX23xX4xX1xX3xX7bxX2f8xX3xX36xXdxX96xX34xX3xX7xX7b0xX3xX7x15574xX3xX36xXb1xX5fdxX4xX3xX36xX2dxX322xX1bxX3xX296xX8dxXdexX1bxX3xX4xX248xX6xX3xX1xX8dxX92xX1bxX3xX5xX8dxX17xX33fxX1bxX3xX7bxXdxX344xX1bxX3xX38bxX15xXdxXb6xX3xXexX10xX1bxX3xX13xX6xX25xX3xX7xX6xX1bxX3xX5xX92xXbxX3xX1bxX31axX8dxX3xX3fxX6xX1bxX4xX1xX10xX7xXexX10xX15xX3xX5eaxX1bxXdxXexX10xX61xX3xX4xX1xXdxX31axX1bxX3xXexX1xX23fxX1bxX25xX3xXexX15xX2dxX1bxX25xX3xXexX15xX84xX1bxX3xX36xX23xX3xX3bxX67fxX3xXd2xX3xX7bxXe7xX1bxX25xX3xX145xX3xX7bxX7cxXdxX3xXf6xX10xX10xX61xX3xX5eaxX1bxXdxXexX10xX61xX3xX7bxX322xX2dxX3xX1bxX25xX322xX17xX3xX3f1xX4fxXebxX3xXexX7cxXdxXfcxX4fxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX2dxX61xX17xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3x19d10xX213xXdxX10xXexX1bxX6xX34x19e3cx14de6xX0xX4fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cơ hội có điểm cho các cầu thủ Việt Nam

Cơ hội có điểm cho các cầu thủ Việt Nam
2024-04-17 08:34:00

22 giờ 30 phút tối nay 17/4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Tại đấu trường này, U23 Việt Nam...

ĐT Việt Nam và trận chiến cuối cùng

ĐT Việt Nam và trận chiến cuối cùng
2023-01-16 08:23:00

ĐT Việt Nam bắt đầu một năm mới với trận đấu lịch sử với ĐT Trung Quốc tại vòng loại cuối cùng World Cup. Và đặc biệt hơn, chúng ta khép lại năm cũ bằng trận chung kết với đối...

Việt Nam quyết đấu Thái Lan

Việt Nam quyết đấu Thái Lan
2023-01-11 08:41:00

Việt Nam và Thái Lan, hai đội bóng nhiều duyên nợ sẽ chạm trán nhau tại chung kết để tranh chức vô địch giải AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long