Cập nhật:  GMT+7
Ỳẩ*$aẻ)òòỦ=nỌẫọẻạ=ỴẨ)óóq$Ẹ)êạ$ọễ)$ò<êậ$ậẫõn$Ọếọọạêẩ)ẽ$à<êẩ$9{ẫ$Ẽ)êaẩạòọạó$AẫọqỲ/ẩ*ỴỲn$aẻ)òòỦ=nẨạ)á=ỴẨ)óóq$Ẹ)êạ$à[$ọễ)$ò<êậ$ởĩẫ$nẩ)$ẻ6n$agêậ$áỏq$êẩ4ọ$àâ$ậẫõn$Ọếọọạêẩ)ẽ$à<êẩ$9{ẫ$àổỉêậ$ẹẫẽ$ởg$àdaẩ$Ẽ)êaẩạòọạó$Aẫọq$l$ọó6ê$a5ỏ$ọ3ẽ$àẫâẽ$ởệêậ$&&$Nóạẽẫạó$Ẻạ)ậỏạWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỲẫẽậ$aẻ)òòỦ=ẫAạêọạó=$òọqẻạỦ=ỡẫáọẩỬ$.;%npỮ$ẩạẫậẩọỬ$:!;npỮ=$òóaỦ=//aW9)ếnẩỏọẩếWởê/áạòẹọến/êạỡò/&?%,/***á*%.;::,ọ*%!?ẻ?-ẹ)êạẽ)êaẩạòọạóaẫọq%,Wénậ=$)ẻọỦ=Ẩ)óóq$Ẹ)êạ$ọễ)$ò<êậ$ậẫõn$Ọếọọạêẩ)ẽ$à<êẩ$9{ẫ$Ẽ)êaẩạòọạó$Aẫọq=$ỡẫáọẩỦ=.;%=$ẩạẫậẩọỦ=:!;=$/ỴỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỞệêậ$&&$Nóạẽẫạó$Ẻạ)ậỏạ$ẹẩản$ẻ{ẫ$9 êậ$ọó6ê$ọẩ"êậ$*-%$aồ)$Ọếọọạêẩ)ẽ$ọóổĩa$àổỉêậ$ẹẫẽ$ởg$àdaẩ$Ẽ)êaẩạòọạó$AẫọqWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌẩồ$oỏ3ê$Ẩ)óóq$Ẹ)êạ$à[$ọễ)$ò<êậ$ởĩẫ$nẩ)$ẻ6n$agêậ$áỏq$êẩ4ọ$l$êậ)q$nẩõọ$ọẩỗ$*;$àâ$ẽ)êậ$9)$àẫâẽ$oỏr$ậẫ<$ởẳ$aẩế$ÒnỏóòWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴẸặọ$oỏ}$ê>q$ậẫõn$àíẫ$9ềêậ$aồ)$ẩỏ4ê$ẻỏqẵê$ởẫằê$ùêọếêẫế$Aếêọạ$nẩốa$ẩ6ê$ọẩ>êẩ$agêậ$ọẩ4ọ$9{ẫ$ọóổĩa$aẩbêẩ$Ẽ)ê$Aẫọq$ọ{ẫ$Ạọẫẩ)á$a$aẩđ$aệê$ẹảẽ$àíẫ$à)êậ$àỗêậ$ọẩỗ$ọổ$ẻ>$Êạỡa)òọẻạ$àõêậ$*$àẫâẽWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌóếêậ$ẹẩẫ$àềV$ởẫẵa$àâ$ọẩỏ)$ọóếêậ$ọó6ê$à4ỏ$oỏ)ê$ọóểêậ$ọóổĩa$Ọếọọạêẩ)ẽ$ẹẩẫặê$Ẽ)ê$Aẫọq$ẻm$aỉ$ẩíẫ$ọẩỏ$ẩãn$ẹẩế}êậ$a$à<$ẩỉê$ẽíọ$ọó6êWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=Ỵùóòạê)ẻ$ọóổĩa$àề$à[$àâ$ọẩỏ)$%-*$ọóếêậ$aẩỏqặê$ẻ>ẽ$ẹẩ$ẠởạóọếêWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴAộêậ$l$ởệêậ$à4ỏ$ê>qV$Êạỡa)òọẻạ$Ỏêẫọạá$aẩđ$ậẫ>êẩ$àổka$*$àẫâẽ$ò)ỏ$ọó6ê$ẩệ)$*-*$ọóổĩa$Ỡạòọ$Ẩ)ẽ$Ỏêẫọạá$ọóằê$ò3ê$êẩ>$Òọ$É)ẽạò=$N)óẹWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỞẫẵa$a}$9)$àíẫ$9ềêậ$a{êẩ$ọó)êẩ$aôêậ$ẹẩgêậ$ọẩ"êậV$Ẽ)êaẩạòọạó$Ỏêẫọạá$aẩbêẩ$ẻ>$àíẫ$9ềêậ$àổka$ẩổlêậ$ẻkẫ$êẩẫẳỏ$êẩ4ọ$l$ởệêậ$&&WỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴOỏu$àễ$à[$êẩểa$êẩ ê$ởổkọ$oỏ)$Aóqòọ)ẻ$N)ẻ)aạ$&-*$êẩj$a$Ẽ)óaỏò$Ó)òẩầếóáV$oỏ)$àề$ởổỉê$ẻằê$ởd$ọób$ọẩỗ$?$ởĩẫ$:&$àẫâẽ$àiêậ$ọẩjẫ$ọẩỏ$ẩãế$ẹẩế}êậ$aê$oỏ3ê$aồ)$ẩỏ4ê$ẻỏqẵê$ởẫằê$Ạóẫẹ$ọạê$Ẩ)ậ$ò)ê$ẻ4n$êặỏ$Ẽ)êaẩạòọạó$Ỏêẫọạá$aẩẫặê$ọẩ"êậ$ọóếêậ$ọó6ê$à<$9ô$l$ởệêậ$!$ởĩẫ$Ẻạạá$Ỏêẫọạá$ở>ế$êậ>q$(/&$ọĩẫW/WỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌẩạế$YỞẫạọê)ẽ+ÝỲ/nỴ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những gương mặt vàng của thể thao Đất Tổ

Những gương mặt vàng của thể thao Đất Tổ
2023-01-20 10:56:00

baophutho.vn Năm 2022, cùng với những thành tích ấn tượng đã giành được ở SEA Games 31 và trên đấu trường Quốc tế, thể thao thành tích cao Đất Tổ vẫn tiếp...

ĐT Việt Nam và trận chiến cuối cùng

ĐT Việt Nam và trận chiến cuối cùng
2023-01-16 08:23:00

ĐT Việt Nam bắt đầu một năm mới với trận đấu lịch sử với ĐT Trung Quốc tại vòng loại cuối cùng World Cup. Và đặc biệt hơn, chúng ta khép lại năm cũ bằng trận chung kết với đối...

Việt Nam quyết đấu Thái Lan

Việt Nam quyết đấu Thái Lan
2023-01-11 08:41:00

Việt Nam và Thái Lan, hai đội bóng nhiều duyên nợ sẽ chạm trán nhau tại chung kết để tranh chức vô địch giải AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long