Cập nhật:  GMT+7
446dx53d5x954ax6f59x6af4x9159x5d03x6a72xbaa4xX7x92a7x523ex6fd7x660fxc539x878cxX5xa170xXax8b74x4956xX1x86d6xXdxX3xXex66a9xX3xc1f1xd229xX3xX4xX6xb22cxa5ddxX3xXexX1x9864xX4xX3xX1xXdxa13fxX20xX3xX5xX2axX20xX1xX3xXexd059x4a3fxX3xb08axXdxX6xX34xX3xc2adxX19xXdxX3xXexb256xc770xX20xX36xX3xX20x5736xX34xX3xX4xX1x9e35xa661xX3xX1bxX46xX3xc29cxX4cxX19xX20xX36xX3xX7x509fxX20xX36xX3x655dx7864xX20xX36xX3x5e3dxX4cx5f8exc09bxX20xX3x88ddxb209xX3xX1x6a5cxX20xX1xX3xX67xXdxX3xc702xbf73xXdx6e15xXexX3xX20xX36xX40x84d8xXdx4df8xX0x64c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx945dxX5dx47afxX63xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx8266xX10xX20xXexX10xb610xX3xX90xXexX1xX4cxX34xX1bxX3xX90xX1xXdxX90xX10xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXax67cdxXdxX90xXexX1xa7d0xX3x8c8dx67c1xb6e6xXbxX51x8a9axX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexXc2xX3x6d8dxb5e2xXd4xXbxX51xXc9xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7fxX7fxX4x9d05xX1bxX6xX5dxXbxX1xX4cxXexX1xX5dxXe3xX67xX20xX7fxX90xX10xX7x9a0exXexX5dxXbxX7fxX20xX10xXbdxX7xX7fxXd4xca52xXffx8abexX7fxX2xX2xX2xX90xXd3xXc6xX101xXd3xX101xXc5xXc5xXex8261xXc6xXffxXc6xX5xXd3x819axX2xX2xX2xX90xXd3xXc6xX101xXd3xX101xXd4xX10fxXexXd3x4c4dxX101xXc4xX5xX2xXc6xXe3x774fxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX4xX6xX20xX21xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX20xX3xX5xX2axX20xX1xX3xXexX33xX34xX3xX36xXdxX6xX34xX3xX3bxX19xXdxX3xXexX40xX41xX20xX36xX3xX20xX46xX34xX3xX4xX1xX4bxX4cxX3xX1bxX46xX3xX51xX4cxX19xX20xX36xX3xX7xX58xX20xX36xX3xX5cxX5dxX20xX36xX3xX61xX4cxX63xX64xX20xX3xX67xX68xX3xX1xX6bxX20xX1xX3xX67xXdxX3xX72xX73xXdxX75xXexX3xX20xX36xX40xX7bxXdxX7dxXaxX3xXbdxXdxX90xXexX1xX9xXaxXc4xXc5xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxXd3xXd4xXd4xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx563exX10xX6xX90xXaxX12xX5cxXdxX64xX20xX3x8d8cxX4cxX6xX20xX3xX67xd151xX3xX4bxX20xX3xX20xX46xX34xX3xX1bxX46xX3xXexXa6xX6xXdxX3xXd3xX3xXexX4cx7c19xXdxX3xX1bxX1cxX3xX20xX46xX34xX3xX51xX4cxX19xX20xX36xX3xX7xX58xX20xX36xX3xX5cxX5dxX20xX36xX3xX61xX4cxX63xX64xX20xX21xX3xX20xX36xX6bxX63xX3xXd4xXc6xX7fxX10fxX21xX3xXa1xc588xX3xX1d6xX4cxX6xX20xX3xXa1xcda8xX20xX1xX3xX7xX4bxXexX3xX3bxXdxX68xX4cxX3xXexXa6xX6xX3xXa1xX58xX20xX36xX3xX6xX20xX3xX0xX6xX3xX1xXa6xX10x5ec0xX9xXaxX7fxX34xX5dxX90xX4cxX5xX10xX7xX7fxX4xX34xX7xX7fxX20xX10xXbdxX7xX7fxX1bxX6xX5dxX6xX20xX36xXdxX6xX20xX36xXe3xX4xX5dxX34xXe3xX67xX20xXaxX12x70c5xX20xX3xX73xXdxX6xX20xX36xX0xX7fxX6xX12xX3xX4xX1xX5dxX3xX1bxXdxX75xXexX21xX3xX3bx5fe6xX3xXa6xX6xX3xX1d6xX4cxX63xX75xXexX3xX3bxX1cxX20xX1xX3xXf4xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX67xX1dcxX3xX4bxX20xX21xX3xXf4xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX4xX6xX20xX3xX67xX6bxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX20xX3xX5xX2axX20xX1xX3xXexX33xX34xX3xX36xXdxX6xX34xX3xX1cbxX4cx5545xX20xX1xX3xX1cbxb6d5xX20xX36xX3xX1cbxX226xXdxX3xa0c9xX7xXdxX20xX1xX3xX20xd219xX34xX3xX2xX10fxX101xXffxX21xX3xXexXa6xb939xX3xXexX33xXdxX3xXbxX1xX40xX7bxX20xX36xX3xa446x4d02xX3xX1cbxcfdexX6xX21xX3xXcx6ea3xXe3xX3xX5cxX5dxX20xX36xX3xX61xX4cxX63xX64xX20xX21xX3xXex9194xX20xX1xX3xX0xX6xX3xX1xXa6xX10xX245xX9xXaxX7fxX34xX5dxX90xX4cxX5xX10xX7xX7fxX4xX34xX7xX7fxX20xX10xXbdxX7xX7fxX1bxX6xX5dxX6xX20xX36xXdxX6xX20xX36xXe3xX4xX5dxX34xXe3xX67xX20xXaxX3xXexX6xXa6xX36xX10xXexX9xXax6782xX1bxX5xX6xX20xXf4xXaxX3xXa6xX10xX5xX9xXaxX20xX5dxX5dxXbxX10xX20xX10xXa6xXaxX12xX26dxX20xX3xX73xXdxX6xX20xX36xX0xX7fxX6xX12x9462xX3xX67xX68xX3xX1xX6bxX20xX1xX3xX67xXdxX3xX72xX73xXdxX75xXexX3xX20xX36xX40xX7bxXdxX7dxXe3xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX5dxX90xX63xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX4xX10xX115xX5dxX1bxX12axX10xX4xXexX3xX90xX36xX34xX10xX90xXdxX6xX3xX67xXdxX90xX10xX5dxX3xX34xXbxXd3xX3xXdxXa1xX10xX20xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXbdxXdxX90xXexX1xXc2xX3xX2xXc6xXc6x7bacxXc9xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexXc2xX3xXffxXd4xXc6xXbxX51xXc9xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7fxX6xXbxXbxX7xX7fxX5dxXbxX10xX20xX7fxX34xX10xX90xXdxX6xX7fxXexX1xX4cxX34xX1bx7c3fxXbxX9xX20xX10xXbdxX7xX7fxXd4xXffxXffxX101xX7fxX2xX2xX2xX90xXd3xXc6xX101xXd3xX101xXd4xX10fxXexXd3xX123xX101xXc4xX5xX2xXc6xXe3xX12axXbxX36xXaxX3xX90xX6xXexX6xX115xXexX63xXbxX10xX9xXaxX67xXdxX90xX10xX5dxX7fxX34xXbxXd3xXaxX3xX90xX6xXexX6xX115xX10xX20xX4xX5dxX90xX10xX9xXaxX3e4xXd4xX8exa111x4c4bxX12axc977xX67xXffxX1bxX1cbxXc6xXffx72f9xXc6xXexX5xX7fxa9e0xX2xX7fx624dxX45exXc5xXa6xX1d6xX73xX7xXa6xX63xX470xXc5xX63xX10fx7a40xX47dxXf4xX51xX61xb35fxX468xX305xX61xX51x7757xX45fxXf4xXa1xX20xX468xXbdxX67xX8exX245x7dbcxX461xX5dxXd3xX36xXd3xX5x7b44xX51xXa6xX482xX20xX45exX101xXexXd3xX4cxX4xX2xX468xX36xXdxX470xXffxbe14xX487xXf4xX51xX63xXd4xXbxX20xX2xX491xX8exXexX5dxXa6xX123xX13xX4cxX3e4xXd4xX8exX5xX7xXa1xX4cx5219xX10fxX468xXcxX461xX491x4ecexX5cxXd4xXdxX305xX4xXa1xXbxXcxa736xX45exXd4xX1d6xX7fxXd4xX45fxX10fxX8exX67xXd3xX46dxX34xXffxXffxXdxX498xX4xX4c1xX3e4xXd4xX8exX4a9xX482xXa1xX305xX5dxX4xX12axX20xX12axX1bxX461xXcxX61xX1bxX2fcxX46dxX36xX3e4xXffx6932xX3e4xXffxX4f9xXaxX3xX90xX6xXexX6xX115xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX90xX6xXexX6xX115xX6xXa6xX36xX7xX9xXaxX123xXc6xXc2xXc6xXc2xX2xX123xX10fxXc2xXc6xXc2xX2xXc2xX2xXc2xX2xXc6xXc6xX3e4xXc2xXc6xXc2xXffxXd4xXc6xXc2xXffxXd4xXc6xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26dxX4cxXexX1xX5dxXa6xXaxX12xX45exX36xX4cxX2d5xX20xX3xX8exX4bxX5dxX3xX26dxX20xX3xX73xXdxX6xX20xX36xX0xX7fxXbxX12

Nguồn Báo An Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhân lên tình yêu biển, đảo

Nhân lên tình yêu biển, đảo
2024-04-23 09:15:00

Sau 10 năm thành lập, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng nhận thức, nâng cao trách nhiệm của mọi...

Giữ bình yên nơi biên cương

Giữ bình yên nơi biên cương
2023-09-20 15:36:00

Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã triển khai có hiệu quả việc ngăn chặn thẩm lậu ma túy qua biên giới, đấu tranh quyết liệt...

Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển

Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển
2023-09-18 15:14:00

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng tuyên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long