Cập nhật:  GMT+7
79c8xd63axbdcexb599x1065ax960cxf254x8572xe9eaxX7x10835xf513x84c2xf752xc3d7xab55xX5xc947xXax11a03x8a7ax9585xbb9ax11b48xX3xXexb14bxX3xX13x101edxX3xX16xXdxc791xX19xX3xe57axd9c7xX3xX23xeb8bxX6xX3xXexX24x11477xX3x7e05xXdxc3aexX4xX3xX5x10d31xe39exX3xX4xX1xX2cxX3x1145axcc7exX3cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1x8829xX15xX3xX4xf623xX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xe62axX15xX3x9b73x8d33xX15xX1xX0x8480xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6x11310xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xbcb7xXdxX20xX19xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX6xX3xX58xf896x8073xX4xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xX5x9d33xXbxX3xX4xe7e6xe19fxXdxX3xX15x95ecxX35xX3xd9abxX3cxX2xf5e8xaff8xX3xX7xX6xX99xX3xX1x8299xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX9exX35xX3xafe4xX15xX1xX3xX1xX8axd5dfxX15xX16xX3xX6fxX59xX4xX1xX3xX13xc695xd6ccxfc54xe582xdc20xX2xXa4xXa5xX3xX58xX20xX99xX3xX15xX9exX35xX3xXa1xX3cxXa1xXa1xXa5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX58xbfd4xX3xX58xXdxX3xX2exX34xX2cxX3xX1xX2cxX24xXexX3xX58xdb42xX15xX16xXa5xX3xXexX24xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX4xX1xX2cxX3xX3bxX3cxX3cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX46xX15xX3xe2fbxX4xX1xb8b9xX3xX19x7cebxX99xX3xX5xX34xX3xX5xX6xX2cxX3xX58xXf6xX15xX16xX3xXexX24xXdxX3xX58xX59xX6xX3xXbxX1xX8axXacxX15xX16x8422xX3xX4xX4axX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX55xX15xX3xX58xX59xX15xX1xX3xX2ex8406xXdxX3xX35xc87exX4xX3xXexX1xX99xX3xX15xX1xX95xXbxX3xXex10b39xX3xba2bxX3xXcbxX3xX3bxX3xXex9645xXdxX30xX99xX3xX58xe822xX15xX16xX5dxX15xX16xX8axfdc7xXdxX5dxXexX1xd4eaxX15xX16x118a8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax7d65xXdxX6fxXexX1x10711xX3xX2xX3cxX3cxX3cxXbxebcdxf1f7xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1adxX3xX167xX3cxace8xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX16exX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX183xccb9xX6xX2cxXbxX1xX99xXexX1xX2cxX183xX2exX15xX5dxX6fxX10xX7xefd9xXexX2cxXbxX5dxX15xX10xX1a8xX7xX5dxXa1xf998xX2xX1ebxX5dxX2xX2xX2xX6fxX1ebxX2xX3cxX167xXa4xX1ebxX1c1xXexXa4x8ec4xXa1xX2xX5xX1c1xXcbxX2xX183xfbbbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX16xXdxX20xX19xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX6xX3xXexX24xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX4xX1xX2cxX3xX3bxX3cxX3cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX4axX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX55xX15xX3xX58xX59xX15xX1xXaxX3xX1a8xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX3cxX3cxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX167xX3cxX1c1xXaxX3xX5dxX12xX3bxX3cxX3cxX3xX5xX6xX2cxX3xX58xXf6xX15xX16xX3xX4xX4axX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX55xX15xX3xX58xXdxX15xX1xX3xX2exX154xXdxX3xX35xX158xX4xX3xXexX1xX99xX3xX15xX1xX95xXbxX3xXexX165xX3xX167xXcbxX3bxX3xXexX16exXdxX30xX99xX3xX58xX174xX15xX16xX5dxX15xX16xX8axX17bxXdxX5dxXexX1xX180xX15xX16xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9f5xX2cxX6fxX19xXaxX12xb26exX46xX19xX3xX5xX34xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX99xX19xf549xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX35xc6e1xXexX3xX16xXdxX20xX19xXa5xX3xX58xX120xX3xX16xXdxX20xX19xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX180xX4xX3xX6fxX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX30xXbxX3xX2exX30xX3xXexXdxX15xX1xX3xXbdxX3xXc8xXdxX30xXexX3xd1b1xX6xX35xX3xX15xX1xX8axX1adxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX32exX23xX23xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX30xXbxX3xX23xX34xXdxX3xa645x9a04xX3xX1cxX1xebe0xX3xXcxX1x10a47xXa5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX7dxXdxX20xX19xX3xXc8xa14exX15xX1xX3x84c0xX2ecxX15xX3xX2exX154xXdxX3xX1d0xXb7xX19xX3xX6fxX46xX19xX3xX4xX1xX99xX19xe1fcxX15xX3xX58xXb7xX35xX3xX1d0xXb7xX2cxX3xXa1xX183xX167xX3cxX3cxX3xX5xX6xX2cxX3xX58xXf6xX15xX16xX183xX3xXcxX1xX180xX15xX16xX3xX1d0xXb7xX19xX3xXexX154xXdxXa5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX35xXbdxX3xX16exXf6xX15xX16xX3xX6fxX46xX19xX3xX4xX1xX99xX19xX389xX15xX3xX7x10429xX3xXexX99xX19x1030cxX15xX3xXexX1xX2ecxX35xX3xX1e0xX1xX2cxXb7xX15xX16xX3xX1fcxX3cxX3cxX3xX5xX6xX2cxX3xX58xXf6xX15xX16xX183xX3xX2d9xX46xX19xX3xX5xX34xX3xX4xXacxX3xX1xXf6xXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX6xX2cxX3xX58xXf6xX15xX16xX3xX58xX59xX6xX3xXbxX1xX8axXacxX15xX16xX3xX4xX4axX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX55xX15xX3xX58xX59xX15xX1xX3xe610xX5xX19xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX1e0xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1xX8axXacxX15xX16xa1bcxX183xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a8xXdxX6fxXexX1xX1adxX3xX2xX3cxX3cxX3cxXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1adxX3xX167xX1c1xX1ebxXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX16exX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX183xX1d0xX6xX2cxXbxX1xX99xXexX1xX2cxX183xX2exX15xX5dxX6fxX10xX7xX1e0xXexX2cxXbxX5dxX15xX10xX1a8xX7xX5dxXa1xX1ebxX2xX1ebxX5dxX2xX2xX2xX6fxX1ebxX2xX3cxX167xXa4xd236xX4b8xXexX4b8xX1c1xX1c1xX3cxX5xX167xXcbxXa1xX183xX204xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX16xXdxX20xX19xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX6xX3xXexX24xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX4xX1xX2cxX3xX3bxX3cxX3cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX4axX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX55xX15xX3xX58xX59xX15xX1xXaxX3xX1a8xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX3cxX3cxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX167xX1c1xX1ebxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX32exX1xXdxX389xX99xX3xX15xX16xX8axX17bxXdxX3xX4xX4axX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX35xX154xXdxX3xXexX24xXdxX3xX58xX59xX6xX3xXbxX1xX8axXacxX15xX16xX3xX42bxX5xX19xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX1e0xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1xX8axXacxX15xX16xX442xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d3xX2cxX6fxX19xXaxX12xX32exX16xX6xX19xX3xX7xX6xX99xX3xX1e0xX1xXdxX3xX55xX15xX3xX58xX59xX15xX1xX3xX7xXb7xX15xX3xX1b4xX99x7d06xXexXa5xX3xX4xX1xX11dxX3xX7xa377xX3xX6fxa8bdxX15xX16xX3xX5xX6xX2cxX3xX58xXf6xX15xX16xX3xX58xXe7xX3xXexX24xX2cxX3xX58xXdxX389xX99xX3xX1e0xXdxX30xX15xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX4axX3xXexX55xX3xX4xX1xX158xX4xX3xX58xX3d4xX3xX1xX2cxX24xXexX3xX58xXf6xX15xX16xXa5xX3xX15xX4axXdxX3xX5xX2ecxX15xX3xXexXdxX120xX15xX16xX3xX15xX4axXdxX3xX4xX11dxX6xX3xX15xX16xX8axX17bxXdxX3xX5xX6xX2cxX3xX58xXf6xX15xX16xX3xX1d0x9e85xX15xX16xX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xX5xX95xXbxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX58xX2cxX34xX15xX3xX4xXacxX3xX7xXbdxX183xX3xX23xXdxX30xX15xX3xXexX24xXdxXa5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX58xX2cxX34xX15xX3xX4xXacxX3xX7xXbdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX16xXdxX20xX19xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX6xX3xX2exX165xX6xX3xXexX55xX3xX4xX1xX158xX4xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX58xX24xXdxX3xX1xXf6xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX58xX2cxX34xX15xX3xb9cexX20xX15xX3xXexX1xX158xX3xXc9xXc9xX3xX2exX154xXdxX3xX1c1xX1fcxXa1xX3xX58xX2cxX34xX15xX3xX2exXdxX2ecxX15xX183xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a8xXdxX6fxXexX1xX1adxX3xX2xX3cxX3cxX3cxXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1adxX3xX1c1xX3cxX3bxXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX16exX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX183xX1d0xX6xX2cxXbxX1xX99xXexX1xX2cxX183xX2exX15xX5dxX6fxX10xX7xX1e0xXexX2cxXbxX5dxX15xX10xX1a8xX7xX5dxXa1xX1ebxX2xX1ebxX5dxX2xX2xX2xX6fxX1ebxX2xX3cxX167xXa4xX167xXa1xXexX1ebxX1fcxX2xX2xX5xX1c1xXcbxX1ebxX183xX204xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX16xXdxX20xX19xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX6xX3xXexX24xX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX4xX1xX2cxX3xX3bxX3cxX3cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX4axX3xX2exXdxX30xX4xX3xX5xX34xX35xX3xX55xX15xX3xX58xX59xX15xX1xXaxX3xX1a8xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX3cxX3cxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c1xX3cxX3bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX354xX180xX19xX3xX35xX4axX4xX3xX58xX8axX8bxX4xX3xX15xX1xX95xXbxX3xX2exX389xX3xX4xX1xX99x8b9dxX15xX3xX1d0xX59xX3xX4xX1xX2cxX3xX35xXbdxX3xX16exXf6xX15xX16xX3xX6fxX46xX19xX3xX4xX1xX99xX19xX389xX15xX3xX35xX154xXdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8d1fxX99xXexX1xX2cxX16exXaxX12xXcxX1xX359xX19xX3xX23xX637xX15xX16xX0xX5dxXbxX12

Thúy Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
2023-06-03 11:16:00

baophutho.vn Năm 2023, được xác định là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Với quá trình chuyển đổi...

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh
2023-03-29 10:39:00

baophutho.vn Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để hỗ...

Đảm bảo nước sạch cho người dân nông thôn

Đảm bảo nước sạch cho người dân nông thôn
2023-03-29 10:25:00

baophutho.vn Thực hiện mục tiêu nâng cao tỉ lệ người dân nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã...

Biến rác thành tiền

Biến rác thành tiền
2023-03-28 08:52:00

baophutho.vn Nghề nhặt ve chai, buôn sắt vụn những tưởng chỉ dành cho các bà, các chị, những người lớn tuổi, người mất sức lao động. Nhưng không, với anh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long