Cập nhật:  GMT+7
a35x381cx61aax5bdex7bbdx2261x7ca2x5a43x733cxX7x5942x3685x2c8exd58x3476x3e7exX5x1d0axXax37afxab6x2899xX3x705ax4c45xX3xX4xX6x2718xX3xXex8e86xX4xX3xXcx68ddx3359x1997xX17xX3x3cb0xX22xX6xX17x65d6xX3x231exX3x6c77xX1x454fxX3xXcxX1x7c47xX3x22f6x15c4xX1bxX3x69c7xX6xX17xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX4x2ff4xX17xX2bxX3xXex52a2x195axX17xX1xX3xXexX4bxX35xX17xX2bxX3x8c94xXdx4bd3x1fb0xX3xX27xX22xX1exX4xX3xX2bxXdxX6xX0x685exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1222xX10xX6xX3bxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX3xX4x771bxX17xX2bxX3xX7xX16xX22xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3x27caxX1xX16xX4xX3xX56x58ccx5d6axX4xX3x835bxX6xX17xX3x3bd1xX1x39b0xX3xX56x7c94xX1bxX3xX4xX16xX4xX3xX4xX46xX17xX2bxX3xXexX4bxX4cxX17xX1x8113xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xc72xX22xX6xX17xX3xXexX4bxX35xX17xX2bxX3xX27xX22xX1exX4xX3xX2bxXdxX6xXd0xX3xXexX4bxX35xX17xX2bxX3xX56xXdxX58xX59xX3xX17xX2bxX38xX17xX1xX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXexX1xX46xX17xX2bxX3xX37x34a5xX17xX3xXex8dabxXdxX3xXd8xX22xX23x1bf6xXexX3xX56x73adxX17xX1xX3x8d7ex6beaxX3xX7xX22xX17xX2bxX3xX37xX38xX1bxX3xX3bxX6xX17xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX4xX16xX4xX3xX4xX46xX17xX2bxX3xXexX4bxX4cxX17xX1xXd0xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xXd8xX22xX6xX17xX3xXexX4bxX35xX17xX2bxX3xX27xX22xX1exX4xX3xX2bxXdxX6xXd0xX3xX17xX2bxX38xX17xX1xX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXexX1xX46xX17xX2bxX3xX37xX10axX17xX3xXexX10exXdx9022xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX1bxX17xXaxX12xX0xXdxX59xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbaxX10xX17xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXax1681xXdxX3bxXexX1xd29xX3xX2x3772xX1b2xX1b2xXbx8372x78c5xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1afxX3x3094x6e5bxX1c1xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX64xX64xX4xX175xX11cxX6xX1bxXbxX1xX22xXexX1xX1bxX175xX37xX17xX64xX3bxX10xX7xXacxXexX1bxXbxX64xX17xX10xX1aaxX7xX64x7c7dxX1ecxf11xX1ecxX64xX2xX2xX2xX3bxX1eexX2xX1c1xX2xeb3xX1f9xX1ecxXexX1c2x2478xX1c2x10f0xX5xX1c2xX2dxX2xX1ecxX1f9xX175x1cf2xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX3xX37xX38xX1bxX3xX3bxX6xX17xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX4xX46xX17xX2bxX3xXexX4bxX4cxX17xX1xX3xXexX4bxX35xX17xX2bxX3xX56xXdxX58xX59xX3xX27xX22xX1exX4xX3xX2bxXdxX6xXaxX3xX1aaxXdxX3bxXexX1xX9xXaxX2xX1b2xX1b2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX1c1xX1c2xX1c1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX1bxX17xXaxX12xXcxX1x57c6xX3xXexXb2x73c6xX17xX2bxX3xXbaxX1x6244xX17xX1xX3xXbxX1xX29axX3xX2fxX1xXbfxX59xX3x1a1bxXdxX17xX1xX3xXbaxX1xX2a4xX17xX1xX3xXacxXdxX58xX59xX3xXexX4bxX6xXd0xX3xX56xX46xX17xX3xX56xX1exX4xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3x50fbxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX3xXacxX114xXexX3xX17xX1exXdxX3xX37xX29exXdxX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3x6041x49bexXdxX3xXb6xX38xXdxX3xX2e8xX3x7d91xX38xX1bxX3xXbaxX6xXdxX3xXexXbfxXdxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX3x2f58xXexX1xX16xX17xX2bxX3xX200xX64xX1ecxX1b2xX1ecxX1ecx4a81xX175xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1bxX3bxX23xXaxX12xXbax8abcxX3xXexX1xX58xXd0xX3xX11cxX10exX23xX3xX4xX46xX17xX2bxX3xXexX4bxX4cxX17xX1xX3xX56xXb2xXb3xX4xX3xX11cxX11dxX3xX7xX22xX17xX2bxX3xX2bx77abxX59xX1afxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX1b7xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX73x3118xX6xX3xXb6xX4cxX17xX1xX3xX2dxX3xX2b1xX307xX4xX3xXbaxX1x747axX22xX3xX56xX1bxXbfxX17xX3xXd8xX22xX6xX3xX73xX3a5xX6xX3xXb6xX4cxX17xX1xX1b7xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX73xX3a5xX6xX3xXb6xX4cxX17xX1xX3xX2dxX3xX2b1xX307xX4xX3xXbaxX1xX3b5xX22xX3xX56xX1bxXbfxX17xX3xXd8xX22xX6xX3x1e61x33f2xX17xX3xX310xX6xX1b7xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX2b1xX307xX4xX3xXbaxX1xX3b5xX22xX3xX2dxX3xX3f6xX3f7xX17xX3xX310xX6xX1b7xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX73x6dabxX22xX3xX306xX2bxX1xX118xX3xX2dxX3xXbaxX1xXdxX3xX310x8b84xX17xX2bxX1b7xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3x4ce5xX36dxX17xX2bxX3xX450xX43dxX17xX2bxX3xX2dxX3xXcxX4bxX38xX3xX310x8a69xX17xX1xX1b7xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1xX38xX3xX2bxX6xX3xX1xX38xX17xX1xX3xXacxX1xX16xX4xX1xX3xXcxX1f9xX3xXbaxX10exX17xX2bxX3xX73x4cefxX27xXcxX3xXcxX3b5xX17xX3xX3f6xX3f7xX17xX3xX306xX1x1014xXexX3xX37xX38xX3xX4xX16xX4xX3xXexX22xX23xX114xX17xX3xX56xXb2xf48xX17xX2bxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXexX1xX46xX17xX2bxX3xXacxX114xXexX3xX17xX1exXdxX3xX37xX38xX1bxX3xX17xX1xX38xX3xX2bxX6xX3xXcxX1f9xX175xX3x518axX29exXdxX3xX37xXdx38dfxX4xX3xX11cxX11dxX3xX7xX22xX17xX2bxX3xXexX1xX24xX59xX3xX11cxX10exX23xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX17xX38xX23xX3xX56x362axX3xX17xX3b5xX17xX2bxX3xXexX11dxX17xX2bxX3xX7xX1exX3xX4xX16xX4xX3xX4xX46xX17xX2bxX3xXexX4bxX4cxX17xX1xXd0xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX22xX307xX4xX3xXb6xX6xX17xX3xXbaxX1xXbcxX3xX56xXbfxX1bxX3xX5xX24xX17xX3xX1c2xX1b2xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xXd0xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX38xX17xX1xX3xXbxX1x80f1xX17xX3xX56xXdxX3xXd8xX22xX6xX3xX1eexX1b2xX3xXexXbcxX17xX1xXd0xX3xXexX1xX38xX17xX1xX3xXbxX1xX1exX175xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1bxX3bxX23xXaxX12x42b2xXdxX24xX17xX2bxX3xX37xX29exXdxX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX3xX324xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX1b6xX3b5xX23xX3xX3bxX14xX17xX2bxX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX3xXacxX114xXexX3xX17xX1exXdxX3xX37xX29exXdxX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX306xX307xXdxX3xXb6xX38xXdxX3xX2dxX3xX310xX38xX1bxX3xXbaxX6xXdxX331xX3xX56xXb2xXb3xX4xX3xXcxX1xX29axX3xXexXb2xX29exX17xX2bxX3xXbaxX1xX2a4xX17xX1xX3xXbxX1xX29axX3xXbxX1xX24xX3xX3bxX22xX23xX4d3xXexX3xX4xX1xX29axX3xXexX4bxXb2xX3f7xX17xX2bxX3xX56xX545xX22xX3xXexXb2xX3xX17xX2bxX38xX23xX3xX1f9xX2xX64xX2xX1ecxX64xX1ecxX1b2xX1ecxX1b2xX175xX3xXcxX22xX23xX114xX17xX3xX56xXb2xX4a7xX17xX2bxX3xX4x116axX3xXexX11dxX17xX2bxX3xX4xX1xXdx5952xX22xX3xX3bxX38xXdxX3xX1eexX1b2xXd0xX1ecxXacxX59xX175xX3xXcxX4bxX1bxX17xX2bxX3xX56xX64dxXd0xX3xX56xXdxX3xXexX4bxX24xX17xX3xX56xX118xX6xX3xXbxX1xX10axX17xX3xXexXbcxX17xX1xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3xXacxX1xX1bxX10exX17xX2bxX3xX2xX2xXd0xX1c1xX1f9xXacxX59xXd0xX3xX56xXdxX3xXexX4bxX24xX17xX3xX56xX118xX6xX3xXbxX1xX10axX17xX3xXexXbcxX17xX1xX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xX3xXacxX1xX1bxX10exX17xX2bxX3xX1ecx3207xXd0xX1fexX1c2xXacxX59xX3xX324xXexX1xX22xX307xX4xX3xX56xX118xX6xX3xXbxX1xX10axX17xX3xXexX1xX118xX3xX1b6xX4f2xX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xXd0xX3xX4xX16xX4xX3xX1xX22xX23xX4d3xX17xX3xX2fxX1xX9exX3xX306xXdxX17xX1xXd0xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXb6xX6xX3xX37xX38xX3xX450xX1bxX6xX17xX3xX73xX9exX17xX2bxX331xX175xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1bxX3bxX23xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1x4ffbxX59xX3xX56xX16xXbxX3x6c12xX17xX2bxX3xX17xX1xX22xX3xX4xX545xX22xX3xX37xX10axX17xX3xXexX10exXdxX3xX17xX2bxX38xX23xX3xX4xX38xX17xX2bxX3xXexX43dxX17xX2bxX3xX4xX6xX1bxXd0xX3xX2bxXdxX10exX59xX3xX9exX17xX3xXex4994xX4xX3xX37xX38xX3xXexX6xXdxX3xX17xXbfxX17xX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXexX1xX46xX17xX2bxX3xXexX4bxX24xX17xX3xXexX22xX23xX114xX17xX3xX27xX22xX1exX4xX3xX5xX307xX3xX1ecxX175xX3xXcxX11dxX17xX2bxX3xX59xX73exX4xX3xX56xX545xX22xX3xXexXb2xX3xX4xX29axX6xX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX5xX38xX3xX1f9xX175xX1c2xX2xX1ecxXd0xX200xX1c2xX3xXexXbcxX3xX56xX36dxX17xX2bxX3xXex1d06xX3xX17xX2bxX22xX36dxX17xX3xX37xX1exX17xX3xX17xX2bxX3b5xX17xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXcxX4bxX22xX17xX2bxX3xXb2xX3f7xX17xX2bxX3xX37xX38xX3xX37xX1exX17xX3xX17xX2bxX3b5xX17xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX56xX118xX6xX3xXbxX1xXb2xX3f7xX17xX2bxX175xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX1bxX3bxX23xXaxX12xX450xX3b5xX23xX3xX5xX38xX3xX59xX307xXexX3xXexX4bxX1bxX17xX2bxX3xX17xX1xX42exX17xX2bxX3xX3bxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX64dxX3x2cbaxX3xX17xX2bxX1xX461xX6xX3xXd8xX22xX6xX17xX3xXexX4bxX35xX17xX2bxXd0xX3xXacxX114xXexX3xX17xX1exXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexXbcxX17xX1xX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX1xX35xXd0xX3xXcxX22xX23xX24xX17xX3xX27xX22xX6xX17xX2bxX3xX37xX29exXdxX3xX59xXbfxX17xX2bxX3xX5xXb2xX29exXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXexX1xX46xX17xX2bxX3xX27xX22xX1exX4xX3xX2bxXdxX6xX175xX3xX3f6xX6xX22xX3xXacxX1xXdxX3xX1xX1bxX38xX17xX3xXexX1xX38xX17xX1xXd0xX3xXexX22xX23xX114xX17xX3xX56xXb2xX4a7xX17xX2bxX3xX7x28d9xX3xX56xX16xXbxX3xX73exX17xX2bxX3xX17xX1xX22xX3xX4xX545xX22xX3xX37xX10axX17xX3xXexX10exXdxX3xX17xX2bxX38xX23xX3xX4xX38xX17xX2bxX3xXexX43dxX17xX2bxX3xX4xX6xX1bxXd0xX3xX2bxXdxX10exX59xX3xX9exX17xX3xXexX76fxX4xX3xX37xX38xX3xXexX6xXdxX3xX17xXbfxX17xX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXexX1xX46xX17xX2bxX3xXexX4bxX24xX17xX3xX27xX22xX1exX4xX3xX5xX307xX3xX1ecxXd0xX3xX17xX3b5xX17xX2bxX3xX4xX6xX1bxX3xX1xXdxX4d3xX22xX3xXd8xX22xX10exX3xXacxX1xX6xXdxX3xXexX1xX16xX4xX3xX4xX29axX6xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX306xX307xXdxX3xXb6xX38xXdxX3xX2dxX3xX310xX38xX1bxX3xXbaxX6xXdxXd0xX3xXexXbfxX1bxX3xX11cxXb2xX29exX4xX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX4bxXdxX58xX17xX3xX56xX307xXexX3xXbxX1xX16xX3xX37xX657xX3xXacxXdxX17xX1xX3xXexX114xX3xX2dxX3xX1b6xX4f2xX3xX1xX307xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX56xX118xX6xX3xXbxX1xXb2xX3f7xX17xX2bxX3xX37xX38xX3xX4xX16xX4xX3xXexXbcxX17xX1xX3xXexX4bxX1bxX17xX2bxX3xXacxX1xX22xX3xX37xX14xX4xX175xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1dd3xX22xXexX1xX1bxX4bxXaxX12xX73xX22xX23xX3xX310xX24xX0xX64xXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

An cư bên hồ Phượng Mao

An cư bên hồ Phượng Mao
2023-09-23 06:45:00

baophutho.vn 10 năm trước, hơn 100 hộ dân ở xã Phượng Mao (nay là xã Tu Vũ), huyện Thanh Thủy được bố trí tái định cư trên khu đồi rộng để nhường đất cho Dự...

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể
2022-10-18 08:10:00

baophutho.vn Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Đến...

Khơi nguồn khởi nghiệp

Khơi nguồn khởi nghiệp
2022-10-18 07:44:00

baophutho.vn Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ...

Gỡ khó chương trình hỗ trợ lãi suất

Gỡ khó chương trình hỗ trợ lãi suất
2022-10-17 07:45:00

baophutho.vn Nghị định 31 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất (HTLS) từ ngân sách nhà nước (NSNN) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long